Amundi SK – recenzie fondov, investovanie

Amundi SK je významnou investičnou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Amundi, jednej z najväčších správcovských spoločností na svete. Svojou dlhoročnou skúsenosťou a odbornými znalosťami poskytuje širokú škálu investičných riešení a služieb pre individuálnych investorov, inštitúcie a korporácie.


Obsah článku


Amundi SK sa zameriava na ponuku vysoko kvalitných finančných produktov, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali rôznorodé potreby a ciele klientov, či už ide o zabezpečenie dôchodku, tvorbu úspor, alebo dosahovanie výnosov.

Základné informácie o Amundi

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad kľúčových informácií o spoločnosti Amundi:

PoložkaInformácia
NázovAmundi Asset Management
PrevádzkovateľAmundi Group
Založenie2010
Minimálny vkladLíši sa podľa produktu, zvyčajne začína od 50 EUR
Mena investícieEUR, USD a ďalšie svetové meny
Platobné metódyBankový prevod, inkaso z bankového účtu
Investičné produktyPodielové fondy, ETF, dlhopisy, akcie, peňažné trhy, správa aktív

Tieto informácie poskytujú dôležitý prehľad o spoločnosti Amundi a môžu pomôcť investorom pri rozhodovaní o ich investičných možnostiach.

Výhody a nevýhody Amundi fondov

Toto sú najväčšie výhody a nevýhody investovania do fondov spravovaných spoločnosťou Amundi:

KritériumVýhodyNevýhody
DiverzifikáciaPonúka široké možnosti diverzifikácie investícií cez rôzne triedy aktív.Možné riziko priemerných výnosov v prípade, že niektoré aktíva podporujú výkonnosť iných.
Profesionálna správa aktívSpráva aktív je zabezpečená skúsenými a profesionálnymi manažérmi fondov.Poplatky za správu aktív môžu byť vyššie v porovnaní s niektorými inými investičnými produktmi.
Prístup k globálnym trhomPoskytuje prístup k rôznym trhom po celom svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov.Niektoré trhy môžu byť veľmi volatilné, čo môže zvýšiť riziko investície.
LikviditaFondy väčšinou poskytujú vysokú likviditu, čo umožňuje investorom ľahko kúpiť a predať podiely.V období trhovej nestability môže dôjsť k zníženej likvidite a ťažkostiam pri predaji podielov.
Minimálny vkladNiektoré fondy majú nízky minimálny vklad, čo umožňuje prístup k investíciám aj menším investorom.V niektorých špecifických fondoch môže byť minimálny vklad vyšší, čo môže obmedziť niektorých investorov.
Daňové výhodyNiektoré fondy ponúkajú daňové výhody, napríklad v rámci dôchodkových plánov.Investície môžu podliehať kapitálovým ziskom, ktoré môžu ovplyvniť celkový výnos investície.
TransparentnosťPoskytuje pravidelné správy a informácie o výkonnosti fondov.Niektoré zložitejšie fondy môžu byť pre investorov ťažko pochopiteľné.

Táto tabuľka dáva prehľad o výhodách a nevýhodách spojených s investovaním do fondov Amundi, čo môže byť užitočné pre tých, ktorí zvažujú takéto investície.

Akcie Amundi

Amundi je jedným z najväčších správcov aktív v Európe, ktorý ponúka širokú škálu investičných riešení, vrátane akcií, dlhopisov, zmiešaných fondov a alternatívnych investícií. Akcie Amundi predstavujú významnú časť ich investičného portfólia, ktoré je navrhnuté tak, aby investorom prinášalo atraktívne výnosy pri riadení rizík.

Prečo investovať do akcií prostredníctvom Amundi?

 1. Široká diverzifikácia: Amundi ponúka prístup k širokej škále akciových trhov po celom svete, čím umožňuje investorom diverzifikovať svoje portfólio a minimalizovať riziko. Portfólio obsahuje akcie z rôznych sektorov, regiónov a trhov, vrátane rozvíjajúcich sa trhov.
 2. Odborné znalosti a skúsenosti: Tím odborníkov Amundi využíva rozsiahle analýzy a výskum na identifikáciu najlepších investičných príležitostí. Ich prístup k investovaniu je založený na dôkladnom hodnotení fundamentálnych a technických faktorov.
 3. Inovatívne produkty: Amundi neustále pracuje na vývoji nových investičných produktov, ktoré zohľadňujú aktuálne trendy a požiadavky investorov. Medzi takéto produkty patria tematické fondy zamerané na špecifické sektory, ako napríklad technológie, zdravotníctvo alebo udržateľnosť.
 4. Zodpovedné investovanie: Spoločnosť Amundi kladie veľký dôraz na ESG kritériá (environmentálne, sociálne a riadiace faktory) pri výbere akcií do svojho portfólia. To znamená, že investori môžu mať istotu, že ich peniaze sú investované do spoločností, ktoré dbajú na udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť.
 5. Výkonnosť a stabilita: Amundi sa môže pochváliť silnou historickou výkonnosťou svojich akciových fondov, čo dokazuje ich schopnosť generovať atraktívne výnosy pre svojich klientov. Spoločnosť sa zameriava na dlhodobý rast a stabilitu, čo je pre investorov dôležité najmä v nestabilných trhových podmienkach.

Investovanie do akcií prostredníctvom Amundi umožňuje investorom využívať výhody globálnych trhov a odborných znalostí skúseného tímu správcov aktív. S dôrazom na inováciu, diverzifikáciu a zodpovedné investovanie Amundi zabezpečuje, že ich klienti môžu dosahovať svoje finančné ciele a zároveň prispievať k udržateľnejšej budúcnosti.

Recenzie fondov Amundi

Recenzie fondov Amundi sú väčšinou pozitívne, vďaka čomu sa spoločnosť etablovala ako spoľahlivý a efektívny správca aktív. Nižšie sú uvedené niektoré kľúčové aspekty a príklady fondov Amundi, ktoré sú často predmetom pozitívnych recenzií:

Výkonnosť: Väčšina fondov Amundi má silnú historickú výkonnosť a konzistentné výnosy, čo je často predmetom pozitívnych recenzií.

Poplatky: Amundi ponúka konkurencieschopné poplatky, čo je dôležitý faktor pre mnohých investorov.

Správa a odborné znalosti: Investori oceňujú odborné znalosti a skúsenosti tímu správcov fondov Amundi, ako aj ich schopnosť riadiť riziká a prispôsobiť sa trhovým podmienkam.

Udržateľnosť: Fondy s ESG kritériami získavajú pozitívne recenzie za ich zodpovedný prístup k investovaniu.

Recenzie fondov Amundi teda naznačujú, že ide o silného hráča v oblasti správy aktív, ktorý ponúka široké spektrum kvalitných investičných riešení pre rôzne typy investorov.

Investičné fondy Amundi

Investičné fondy Amundi ponúkajú širokú škálu možností pre investorov, od akciových a dlhopisových fondov až po zmiešané a alternatívne fondy. Tieto fondy sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym investičným cieľom, časovým horizontom a rizikovým profilom investorov. Niektoré z populárnych kategórií investičných fondov Amundi sú:

1. Akciové fondy

Akciové fondy Amundi investujú do akcií spoločností po celom svete a ponúkajú rôzne tematické a regionálne stratégie.

 • Amundi Funds Pioneer US Equity: Zameriava sa na akcie veľkých amerických spoločností s vysokým rastovým potenciálom.
 • Amundi Funds European Equity Value: Investuje do hodnotových akcií európskych spoločností, ktoré sú podhodnotené.

2. Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy Amundi investujú do rôznych typov dlhopisov, vrátane štátnych, podnikových a dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov.

 • Amundi Funds Global Aggregate Bond: Ponúka diverzifikované portfólio dlhopisov z celého sveta, čo pomáha chrániť kapitál a generovať stabilné výnosy.
 • Amundi Funds Emerging Markets Bond: Zameriava sa na dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov, ktoré ponúkajú vyššie výnosy, avšak aj vyššiu volatilitu.

3. Zmiešané fondy

Zmiešané fondy Amundi kombinujú rôzne triedy aktív, ako sú akcie, dlhopisy a iné investície, aby dosiahli vyvážený pomer výnosov a rizika.

 • Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future: Investuje do širokého spektra aktív s dôrazom na udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť.
 • Amundi Funds Patrimoine: Flexibilný fond, ktorý môže investovať do rôznych tried aktív v závislosti od trhových podmienok.

4. Tematické fondy

Tematické fondy Amundi sú zamerané na špecifické sektory alebo trendy, ktoré majú dlhodobý rastový potenciál.

 • Amundi Funds Global Ecology ESG: Investuje do spoločností, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia a dodržiavajú ESG kritériá.
 • Amundi Funds Smart City: Zameriava sa na spoločnosti, ktoré sa podieľajú na rozvoji inteligentných miest a urbanizácie.

5. Alternatívne fondy

Alternatívne fondy Amundi ponúkajú prístup k investíciám mimo tradičných tried aktív, ako sú napríklad nehnuteľnosti, súkromný kapitál alebo komodity.

 • Amundi Funds Real Assets: Investuje do fyzických aktív, ako sú nehnuteľnosti alebo infraštruktúra, čo poskytuje stabilné výnosy a ochranu proti inflácii.
 • Amundi Funds Absolute Return: Zameriava sa na dosahovanie pozitívnych výnosov bez ohľadu na trhové podmienky, využívajúc rôzne investičné stratégie.

Investovanie do fondov Amundi môže byť vhodné pre rôznych investorov, od konzervatívnych až po riskujúcich, a poskytuje príležitosti na dosiahnutie finančných cieľov prostredníctvom profesionálne spravovaných portfólií.

Ako vybrať peniaze z Amundi?

Proces, ako vybrať peniaze z Amundi, závisí od typu produktu, do ktorého človek investoval.

Fondy Amundi:

 1. Prihlásiť sa do svojho účtu Amundi online
 2. Prejsť na sekciu „Moje investície“.
 3. Vybrať fond, z ktorého chce človek vybrať peniaze.
 4. Kliknúť na tlačidlo „Výber“.
 5. Zadať sumu, ktorú chce vybrať.
 6. Potvrdiť svoj výber.

Investičné programy Amundi (napr. RYTMUS):

 1. Kontaktovať svojho investičného poradcu: Investičný poradca môže pomôcť s procesom výberu peňazí.
 2. Vyplní sa formulár žiadosti o spätný odkup: Formulár žiadosti o spätný odkup je možné nájsť na webovej stránke Amundi alebo ho je možné získať od investičného poradcu.
 3. Poslať formulár žiadosti o spätný odkup.

Pred zamyslením sa nad tým, ako vybrať peniaze z Amundi, si treba prečítať podmienky produktu. Môžu existovať poplatky za výber alebo iné obmedzenia. Hodnota investície môže kolísať a pri výbere peňazí môže dôjsť k stratám.

Fond zodpovedného investovania SLSP

Fond zodpovedného investovania SLSP je investičný fond, ktorý sa zameriava na investície do spoločností, ktoré dodržiavajú environmentálne, sociálne a správne normy. Tieto spoločnosti sa zväčša snažia minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie, zlepšovať pracovné podmienky pre svojich zamestnancov a dodržiavať etické normy vo svojej podnikateľskej činnosti.

Takýto fond poskytuje investičné príležitosti pre tých investičných odborníkov a investorov, ktorí chcú podporovať udržateľný rozvoj a zároveň dosiahnuť konkurenčné výnosy na svojich investíciách. Fond zodpovedného investovania SLSP by mal byť transparentný vo svojich investičných rozhodnutiach a mali by byť zverejnené informácie o tom, do akých spoločností a projektov fond investuje.

Investovanie do fondov zodpovedného investovania môže byť pre investorov dobrým spôsobom, ako podporiť spoločnosti, ktoré sa snažia robiť dobré veci vo svete a zároveň dosiahnuť finančnú návratnosť na svojich investíciách. Je však dôležité pamätať, že výnosy z takýchto investícií nemusia byť vždy rovnaké ako pri tradičných investíciách a môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi vrátane vývoja na finančných trhoch a politických udalostí.

Celkovo je fond zodpovedného investovania SLSP dobrý spôsob, ako podporiť udržateľný rozvoj a zároveň dosiahnuť finančnú stabilitu vo svojich investíciách. Investovanie vždy prináša riziko a každý investor by mal starostlivo zvážiť svoje možnosti a investičný cieľ predtým, než sa rozhodne investovať svoje finančné prostriedky do akéhokoľvek fondu.

Výkonnosť fondov SLSP

Výkonnosť fondov SLSP sa v priebehu času líši v závislosti od typu fondu, trhových podmienok a iných faktorov.

Pre lepšiu predstavu o výkonnosti fondov SLSP je dôležité zvážiť nasledovné:

 • Typ fondu: SLSP ponúka širokú škálu fondov s rôznymi investičnými cieľmi a investičnými stratégiami. Výkonnosť jednotlivých fondov sa môže značne líšiť.
 • Obdobie: Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Je dôležité sledovať výkonnosť fondu v rôznych časových horizontoch, napríklad za 1 rok, 3 roky, 5 rokov a 10 rokov.
 • Benchmark: Výkonnosť fondu by sa mala porovnávať s relevantným benchmarkom, napríklad s indexom akciového trhu alebo s indexom dlhopisového trhu.
 • Poplatky: Poplatky fondu ovplyvňujú jeho celkovú návratnosť. Je dôležité zvážiť celkové náklady na vlastníctvo fondu pred investovaním.

V prípade záujmu ohľadom výkonnosti fondov SLSP sa odporúča kontaktovať investičného poradcu.