Overenie PZP podľa ŠPZ a EČV – platnosť, kontrola a register vozidiel

overenie platnosti pzp

Každý majiteľ motorového vozidla vie, aké dôležité je mať platné povinné zmluvné poistenie (PZP) na svojom aute. Avšak, ako si môže byť istý, že jeho poistná zmluva je skutočne platná a aktuálna? Overenie PZP podľa ŠPZ (Štátnej poznávacej značky) je nevyhnutným krokom pre každého, kto dbá na bezpečnosť na cestách.

Ako na overenie platnosti PZP podľa ŠPZ? V dnešnej dobe, kedy technológia ponúka online nástroje na rýchlu kontrolu a platnosť PZP, sa to dá zvládnuť jednoducho a efektívne.

Dôležitosť platnosti a overenia PZP

Platnosť PZP v sebe nesie dvojaký význam, pričom každý aspekt zohráva kľúčovú úlohu. Uzavretie PZP nie je voliteľné, ale vyplýva priamo zo zákona. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vysokým pokutám zo strany policajných orgánov.

Rovnako je to aj v prípade, ak je zmeškaná STK, kedy hrozí sankcia až 330 €. Ďalším aspektom, ktorý nie je možné prehliadnuť, je riziko škodovej udalosti.

Dopravné nehody sú súčasťou každodenného života, od malých incidentov na parkovisku po vážne nehody. Bez platného poistenia by sa mohol človek ocitnúť v situácii, kde musí niesť náklady na škody na majetku alebo zdraví zo svojej vlastnej peňaženky. Poistka na auto v tomto prípade zohráva rozhodujúcu úlohu, umožňujúc riešiť nepríjemné situácie oveľa ekonomickejšie.

Overenie platnosti PZP

Povinné zmluvné poistenie je teda právny predpis, ktorý kryje škody spôsobené vodičmi tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Pre vodičov je kľúčové mať prehľad o platnosti PZP, keďže jazda bez neho je nelegálna a môže mať vážne právne dôsledky, vrátane pokút alebo trestného stíhania. Ako jednoducho overiť platnosť PZP pre vozidlo na Slovensku?

Kroky na overenie poistenia auta

 1. Internetový portál: Overenie platnosti PZP je rýchle a jednoduché pomocou internetového portálu poisťovní na Slovensku. Stačí navštíviť webovú stránku centrálneho registra poisťovní, kde je možné kontrolovať PZP podľa ŠPZ alebo VIN čísla vozidla. Táto stránka sa pripája k databáze poisťovní, poskytuje informácie o platnosti poistenia.
 2. Mobilná aplikácia: Mnohé poisťovne poskytujú mobilné aplikácie, ktoré umožňujú overiť poistenie auta priamo zo smartfónu. Stačí si stiahnuť aplikáciu, zadať ŠPZ alebo VIN číslo vozidla a získať informácie o platnosti PZP.
 3. Kontaktovať poisťovňu: Ak človek nemá prístup k internetu alebo mobilnej aplikácii, môžet telefonicky kontaktovať svoju poisťovňu a požiadať o overenie PZP. Pri telefonickej komunikácii bude musieť poskytnúť ŠPZ alebo VIN číslo vozidla a niektoré osobné údaje, ako je meno a priezvisko vlastníka vozidla.

Čo robiť, ak je pri kontrole PZP neplatné?

Ak pri kontrole PZP, človek zistí že je už neplatné, je dôležité uzavrieť novú poistnú zmluvu čo najrýchlejšie. Jazda bez platného PZP je nelegálna a môže mať závažné právne následky, vrátane pokút alebo trestného stíhania. Stačí navštíviť pobočku poisťovne alebo vybaviť platnosť PZP online.

Kontrola platnosti PZP je nevyhnutným krokom pre každého vodiča s cieľom zabezpečiť platné poistenie. Vždy si treba kontrolou PZP udržiavať prehľad a zabezpečiť súlad so zákonom, chrániť seba a ostatných účastníkov cestnej premávky.

kontrola pzp
Overenie platnosti PZP je rýchle, jednoduché a zaberá len niekoľko minút. Je vhodné investovať tento čas pre svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných na cestách.

Online overenie platnosti PZP v registri vozidiel podľa ŠPZ

Pre najjednoduchšie a najrýchlejšie overenie platnosti PZP je možné využiť online aplikáciu od Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ide o centrálny register vozidiel podľa ŠPZ. Táto moderná služba umožňuje rýchlo získať potrebné informácie a dokumenty, aby mohol človek krok po kroku postupovať v prípade nehody, keď je overenie platnosti PZP nevyhnutné.

Pre zistenie platnosti PZP cudzieho vozidla, ktoré prípadne spôsobilo škodu, stačí využiť aplikáciu SKP. Potrebné údaje, ktoré človek potrebuje zahŕňajú evidenčné číslo vozidla (ŠPZ), dátum dopravnej nehody a overovací kód, ktorý je na oficiálnej stránke. Po vyplnení týchto údajov, poskytne aplikácia detaily o vozidle vrátane čísla poistnej zmluvy a informácie o poisťovni, v ktorej je vozidlo poistené.

V prípade, že sa po vyplnení údajov nezobrazí žiadna poisťovňa, je tu možnosť uplatniť nárok na poistné plnenie priamo v centrálnom registri vozidiel podľa ŠPZ, čiže od Slovenskej kancelárie poisťovateľov. V súčasnosti je evidovaných približne 150 000 takýchto vozidiel na Slovensku.

Táto online možnosť šetrí čas a umožňuje efektívne konať v prípade poistných udalostí. Online overenie platnosti PZP je tak rýchle a pohodlné riešenie pre každého vodiča.

Overenie platnosti PZP je teda cenným nástrojom aj v prípade, že sa človek stane účastníkom dopravnej nehody. Nielen vážne nehody, ale aj drobné poškodenie vozidla môže spôsobiť finančné obmedzenia. V prípade, že vinník ušiel a poškodený si pamätá iba EČV vozidla, môže ľahko overiť platnosť jeho PZP.

overenie platnosti pzp online
Overenie platnosti PZP online nevyžaduje veľa času. Pokuta za neplatné PZP môže dosiahnuť niekoľko tisíc eur, čo robí tento jednoduchý krok veľmi opodstatneným.

Overenie PZP podľa EČV (ŠPZ)

V prípade, že človek utrpel škodu v dopravnej nehode a vinník z miesta činu odišiel, môže byť užitočné mať k dispozícii nástroj od spomínanej Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Nástroj poskytne potrebné overenie PZP podľa EČV (ŠPZ). Táto možnosť sa javí ako nevyhnutná v prípade, že vinník nedodržal povinnosti a opustil miesto nehody, čím komplikuje vybavenie potrebných úkonov.

Človek môže využiť aj kalkulačku na výpočet povinného zmluvného poistenia, čo mu umožní získať ponuky z rôznych poisťovní na najlacnejšie PZP na auto. Po zadaní základných parametrov dostane prehľadný súpis ponúk a môže si vybrať tú, ktorá mu najviac vyhovuje. PZP si môže uzatvoriť online a potrebné doklady obdrží buď na e-mail alebo poštou.

Overovanie platnosti PZP podľa EČV (ŠPZ) je jednoduché. Stačí zadať nasledujúce údaje:

 • evidenčné číslo vozidla (ŠPZ)
 • dátum, ktorým chce jednotlivec získať informácie o vozidle
 • overovací kód (proti botom)

Po zadaní týchto údajov získa detaily o povinnom zmluvnom poistení vrátane informácií o poisťovateľovi, čísle poistnej zmluvy a období platnosti PZP.

Dôležité upozornenie: Zistenie majiteľa vozidla podľa evidenčného čísla vozidla (ŠPZ) nie je verejne dostupné. Avšak, je možné získať informácie o čísle poistnej zmluvy, poisťovni a ďalšie údaje o vozidle.

Pozor na platnosť PZP pri zmene majiteľa vozidla

Venovať osobitnú pozornosť platnosti PZP je nevyhnutné pri kúpe alebo darovaní vozidla, a jeho prepise na nového majiteľa. Povinné zmluvné poistenie nie je prenositeľné z jednej osoby na druhú, a preto stará zmluva, uzatvorená predchádzajúcim majiteľom, končí. Nový majiteľ musí uzatvoriť novú zmluvu v poisťovni podľa vlastného výberu.

Pre zaujímavosť, na uľahčenie týchto procesov pomôže aj kalkulačka poplatku za prepis auta.

overenie pzp podľa ečv
PZP je potrebné mať odo dňa, kedy začne človek vozidlo používať. Preto je zmluva o novom PZP jedným z nevyhnutných dokumentov pri zmene vlastníka vozidla.

Proces získavania nového PZP

Ak človek zistí, že jeho súčasné PZP už neplatí alebo už nevyhovuje jeho potrebám, môže si vybaviť novú poistnú zmluvu. Pred uzatvorením novej zmluvy je však potrebné vypovedať starú zmluvu, aby neplatil za dve poistenia súčasne. Môžete to urobiť v troch intervaloch:

 1. Šesť týždňov pred koncom poistného obdobia: Pred koncom platnosti poistného obdobia je možné vypovedať súčasnú zmluvu šesť týždňov pred termínom jej skončenia.
 2. Po poistnej udalosti: Ak došlo k poistnej udalosti, môže vypovedať zmluvu kedykoľvek po jej uplynutí.
 3. Dva mesiace od uzatvorenia poistenia: Po uzatvorení novej poistnej zmluvy môže vypovedať súčasnú zmluvu do dvoch mesiacov.

Dokumenty na výpoveď poistnej zmluvy je možné nájsť na oficiálnej webovej stránke svojej poisťovne. Po ich vyplnení a odoslaní počkať na odpoveď od poisťovne. Po zrušení súčasného PZP môže uzatvoriť novú zmluvu.

Overenie PZP podľa ŠPZ a kedy končí jeho platnosť

V prípade, že je človek platcom povinného zmluvného poistenia, poisťovňa automaticky predlžuje jeho zmluvu a zasiela výzvu na platbu. Týmto spôsobom odpadá starosť o sledovanie dátumu skončenia platnosti poistenia, no s tým prichádzajú isté obmedzenia. Môže stratiť príležitosť získať výhodnejšie a lacnejšie PZP.

V rámci roka je možné získať nárok na rôzne zľavy, ako napríklad:

 • Zľava za vek: Starší vodiči v kategórii nad 65 rokov získavajú často zľavu 10 %.
 • Zľava za bezškodový priebeh: Ak vodič nebol počas minulého roku zodpovedný za žiadnu dopravnú nehodu, môže byť jeho budúcoročné PZP až o polovicu lacnejšie.

Využitím online overenia platnosti PZP podľa ŠPZ získa vodič úplný prehľad o svojom poistení a potenciálnych zľavách, ktoré mu môžu ušetriť peniaze pri obnove zmluvy.

Dôležité je aj overenie diaľničnej známky, ktorá musí byť platná pri využívaní spoplatnených úsekov. V opačnom prípade je pokuta takmer istá.