Pôžičky pre dlžníkov v exekúcii – rýchlo, bez založenia nehnuteľnosti

Exekúcia je jednou z najťažších finančných situácií v živote človeka. Počas tohto ťažkého obdobia môžu dlžníci potrebovať pôžičku, no nemajú, žiaľ, prístup k tradičným úverovým produktom. Stále však existujú možnosti, ktoré môžu dlžníkom v exekúcii pomôcť získať potrebné financovanie. Ako získať pôžičky pre dlžníkov v exekúcii rýchlo a bez založenia nehnuteľnosti?


Obsah článku


Pre tých, ktorým hrozí exekúcia, je k dispozícii niekoľko možností vrátane úverov so špeciálnymi podmienkami určenými pre osoby v tejto situácii.

Tento článok sa bude zaoberať možnosťami pôžičiek, ktoré sú v ponuke pre dlžníkov v exekúcii, vrátane požiadaviek a podrobností súvisiacich s každou potenciálnou pôžičkou a tiež tipmi na zabezpečenie najlepšieho úverového produktu v tejto nepríjemnej situácii.

Pôžičky pre dlžníkov v exekúcii

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii je typom pôžičky určenej špeciálne pre tých, ktorí čelia exekučnému konaniu. Zvyčajne je cieľom takejto pôžičky poskytnúť dlžníkovi alebo dlžníčke krátkodobé finančné prostriedky na splatenie dlhov a vyhnutie sa možným dôsledkom súdneho predaja.

Pôžičku pre dlžníkov v exekúcii často poskytuje veriteľ, ktorý rozumie jedinečným okolnostiam, ktorým títo dlžníci čelia. Vo všeobecnosti sú podmienky splácania takejto pôžičky flexibilnejšie ako pri tradičnej pôžičke, keďže veriteľ si je vedomý situácie, v ktorej sa dlžník nachádza.

Okrem toho je proces získania pôžičky pre dlžníkov v exekúcii často oveľa jednoduchší a rýchlejší ako v prípade tradičných pôžičiek.


Pôžička pre dlžníkov v exekúcii je často ručená zábezpekou, napríklad nehnuteľnosťou, aby sa ochránili záujmy veriteľa. Pôžička sa môže použiť na splatenie dlhov a iných záväzkov vrátane súdnych trov, poplatkov za právne služby a iných výdavkov spojených s exekučným procesom.


V niektorých prípadoch sa úver pre dlžníkov v exekúcii môže použiť na kúpu nehnuteľnosti namiesto súdneho predaja. To umožňuje dlžníkovi vyhnúť sa potenciálnym negatívnym dôsledkom súdneho predaja, ako je strata vlastného imania, možnosť rozsudku o nedostatkoch a náklady spojené s predajom.

Celkovo môže byť pôžička pre dlžníkov v exekúcii reálnou možnosťou pre tých, ktorí čelia exekučnému konaniu. Takáto pôžička môže poskytnúť krátkodobé finančné prostriedky na splatenie dlhov a iných záväzkov, ako aj pomôcť predísť možným dôsledkom súdneho predaja.

Výhody pôžičky pre dlžníkov v exekúcii

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii môže byť skvelým spôsobom, ako sa včas dostať k potrebným finančným prostriedkom. Tu sú niektoré z výhod pôžičky pre dlžníkov v exekúcii:

  • Jednoduché schválenie pôžičky. Úvery pre dlžníkov v exekúcii majú jednoduchší a rýchlejší proces schvaľovania ako tradičné bankové úvery. Aj keď má dlžník záznam v registri dlžníkov, pôžička môže byť schválená. Mnohé nebankové organizácie, ktoré ponúkajú tieto pôžičky, nevyžadujú doklad o príjme, čím sa celý proces zjednodušuje.
  • Okamžité vyplatenie exekúcie. Výhodou pôžičky pre dlžníkov v exekúcii je rýchle vyplatenie, ktoré umožňuje rýchlo zaplatiť exekútorovi požadovanú sumu a ukončiť exekučné konanie. Je to výhodné pre tých, ktorí sú pod tlakom exekúcií a potrebujú rýchlo znížiť svoj dlh.
  • Možnosť konsolidácie dlhov. Vďaka konsolidácii dlhov môžu dlžníci v exekúcii využiť možnosť spojiť svoje rôzne dlhy do jedného veľkého úveru a mesačne uhrádzať jednu splátku, čím sa zjednoduší správa dlhov. Okrem toho môže mať pôžička nižšiu úrokovú sadzbu ako niektoré dlhy, ktoré dlžník má, čo môže celkovo znížiť výšku mesačných splátok.
  • Možnosť získania vyššieho úverového limitu. Možnosť získať vyšší úverový limit existuje v prípade niektorých nebankových inštitúcií, kde dlžníci v exekúcii môžu mať nárok na vyššiu sumu peňazí, než na akú by mali nárok bežne. To sa môže ukázať ako výhodné najmä pre tých, ktorí potrebujú značnú sumu peňazí na pokrytie nákladov na exekúciu alebo iných naliehavých výdavkov.
  • Možnosť zvýšiť kreditné skóre. Splácanie úveru včas a bez akýchkoľvek prekážok sa odrazí v úverovej histórii dlžníka, čím pomôže zvýšiť jeho kreditné skóre a dlhodobo zlepšiť jeho finančnú situáciu.

Ak dlžníkovi hrozí exekúcia v dôsledku neočakávaných nákladov alebo straty príjmu, pôžička pre dlžníkov v exekúcii môže byť rýchlym a účinným spôsobom zmiernenia finančného stresu.

Pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti

Exekúcia nehnuteľnosti, napríklad domu, môže byť pre mnohých dlžníkov náročnou situáciou, pretože nemusia mať dostatok financií na to, aby sa z nej dostali vlastnými silami. Riešením tohto problému môže byť pôžička na exekúciu, pretože môže dlžníkovi pomôcť udržať si strechu nad hlavou.

Pôžičky na exekúciu bez založenia nehnuteľnosti sú k dispozícii pre dlžníkov v exekúcii, ktorí potrebujú finančnú pomoc, ale nechcú riskovať svoj majetok ako zábezpeku. Klasické hypotéky si takéto ručenie vyžadujú, ale splácanie môžu skrátiť mimoriadne splátky hypotéky.

Požiadavky na oprávnenosť týchto úverov sa líšia v závislosti od veriteľa a finančnej situácie dlžníka. Vo všeobecnosti platí, že dlžník musí spĺňať požiadavku minimálneho príjmu, mať dobrú úverovú históriu a možno bude musieť predložiť ďalšie dokumenty na preukázanie svojej totožnosti a schopnosti splácať úver.

Pri žiadosti o pôžičku na exekúciu bez založenia nehnuteľnosti by si dlžníci mali byť vedomí, že úrokové sadzby a poplatky spojené s týmito úvermi môžu byť omnoho vyššie ako pri iných typoch úverov. Je to preto, že veriteľ na seba berie väčšie riziko tým, že nemá žiadnu zábezpeku na zabezpečenie úveru.

Dlžníci by si tiež mali uvedomiť, že v niektorých prípadoch môžu veritelia na zabezpečenie úveru požadovať dodatočné zabezpečenie, napríklad auto alebo iný cenný majetok.

Je dôležité, aby dlžníci v exekúcii pred podpisom zmluvy o pôžičke preskúmali všetky svoje možnosti. Porovnanie úrokových sadzieb a poplatkov medzi viacerými veriteľmi môže dlžníkom pomôcť nájsť najlepšiu pôžičku na exekúciu pre ich konkrétnu situáciu.

Okrem toho pochopenie podmienok pôžičky a splátkových plánov môže dlžníkom pomôcť zabezpečiť, aby boli schopní splácať svoje splátky načas a vyhnúť sa prípadným sankciám.

Pôžička na exekúciu môže dlžníkovi pomôcť zachrániť strechu nad hlavou.

Mám exekúciu – rýchle pôžičky

Exekúcia je poslednou možnosťou, keď má dlžník problémy so splácaním svojich dlhov.

Ak dlžník nedokáže dlhodobo plniť svoje záväzky, veriteľ nemusí byť schopný prípad vyriešiť a môže byť potrebné privolať súdneho exekútora. Súdny exekútor si k dlžnej sume pripočíta svoju províziu a náklady, čím sa celý proces veľmi predraží. Pôžičky na exekúciu môžu pomôcť chrániť sa pred týmto problémom.


Exekučné úvery sa zvyčajne vybavujú rýchlo a peniaze sa vyplácajú do niekoľkých dní, čo umožňuje zastavenie exekúcie.


Podobne ako pri konsolidačnom úvere, aj pri tomto type úveru sa jednotlivé záväzky spájajú do jedného a rozkladajú sa na dlhšie obdobie, pričom výška splátky sa upravuje podľa schopnosti dlžníka splácať úver.

Exekučné úvery ponúkajú okamžité vyrovnanie, a teda zrušenie zabavenia majetku, ktorý sa zvyčajne predáva okamžite a za veľmi nízku cenu.

Aby sa človek vyhol ďalším nákladom spojeným s konaním exekútora, mal by si pôžičku na exekúciu vybaviť ihneď, ako mu exekútor pošle prvú upomienku alebo sa dozvie o rozhodnutí exekútora o budúcej exekúcii.

Tento typ pôžičky sa vybavuje ľahko a rýchlo a splácanie je možné nastaviť podľa aktuálnych potrieb a na ľubovoľné obdobie. Vďaka tomu je pôžička na exekúciu výhodná pre tých, ktorí sa dostali do problémov so splácaním a ich prípad prevzal exekútor.

Súkromná pôžička

Súkromná pôžička pre dlžníkov v exekúcii je typom pôžičky určenej špeciálne pre dlžníkov, ktorí sú uprostred súdneho procesu exekúcie. Tieto pôžičky zvyčajne ponúkajú súkromní veritelia a majú určité podmienky.

Súkromné pôžičky pre dlžníkov v exekúcii sú výhodné nielen pre dlžníka, ale aj pre veriteľa. Veritelia majú možnosť stanoviť si vlastné podmienky, ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pri tradičných pôžičkách. To im dáva možnosť účtovať si za pôžičku vyššiu úrokovú sadzbu.

Podmienky súkromných pôžičiek pre dlžníkov v exekúcii sa líšia v závislosti od veriteľa. Vo všeobecnosti podmienky pôžičky zahŕňajú rozličnú dobu splácania, výšku pôžičky a úrokovú sadzbu. Doba splácania a výška pôžičky bude závisieť od finančnej situácie dlžníka a požiadaviek veriteľa.

Úroková sadzba týchto úverov je zásadne oveľa vyššia ako pri tradičných úveroch. Je to preto, že súkromní veritelia podstupujú vyššie riziko a musia pokryť svoje náklady. Vo všeobecnosti veritelia vyžadujú na zabezpečenie úveru určitú formu zábezpeky. Môže mať podobu nehnuteľnosti, vozidla alebo iného majetku.

Rýchle pôžičky, aj keď mám exekúciu

Ľudia, ktorí si vezmú pôžičky a nesplácajú ich, sa môžu dostať do exekúcie. Často sa to môže týkať ľudí s nízkym príjmom alebo nezamestnaných, no tiež podnikateľov či živnostníkov, ktorí sa v zlej finančnej situácii nemuseli ocitnúť vlastnou vinou.

Záverom treba povedať, že dlžníci v exekúcii musia byť pri zvažovaní pôžičky mimoriadne opatrní. Dlžníkom sa odporúča dôkladne preskúmať všetky možnosti a prijímať pôžičky len od renomovaných veriteľov.

Okrem toho by sa dlžníci mali uistiť, že podmienky pôžičky sú jasne zrozumiteľné a že výška pôžičky je prijateľná.

Čo je exekúcia?

Exekúcia je proces, v ktorom sa veriteľ pokúša vymôcť zostatok úveru od dlžníka, ktorý nesplácal hypotéku. Keď je dlžník v exekúcii, veriteľ má právo prevziať majetok dlžníka a pokúsiť sa ho predať s cieľom pokryť nesplatený zostatok úveru. Ak veriteľ nemôže získať späť celú sumu úveru, dlžník je stále zodpovedný za zostávajúcu časť úveru.


Exekúcia je závažný a často zdĺhavý proces a dôsledky pre dlžníkov môžu byť hrozivé. Exekúcia môže mať negatívny vplyv na kreditné skóre dlžníka, čo sťažuje získanie budúcich úverov. Okrem toho môže spôsobiť, že dlžníci budú zodpovední za značnú sumu dlhu, a dokonca môže viesť k súdnemu konaniu.


Pre dlžníkov, ktorým hrozí exekúcia, je k dispozícii niekoľko možností. V závislosti od okolností môže byť veriteľ ochotný uzavrieť dohodu o splácaní alebo úprave úveru, ktorá dlžníkovi umožní dohnať zameškané splátky a ponechať si nehnuteľnosť.

Ak úprava úveru nie je možná, veriteľ môže súhlasiť s predajom v skrátenom konaní, pri ktorom môže dlžník predať nehnuteľnosť za nižšiu cenu, ako je nesplatený zostatok úveru.

Dlžníci môžu tiež získať listinu nahrádzajúcu exekúciu, v ktorej veriteľ súhlasí s oslobodením dlžníka od jeho záväzkov z úveru výmenou za listinu o vlastníctve nehnuteľnosti.

Bez ohľadu na to, aká možnosť je k dispozícii, dlžníci v exekúcii by mali vyhľadať pomoc skúseného právnika alebo finančného poradcu, aby sa uistili, že prijímajú najlepšie rozhodnutie pre svoju situáciu.

Komplexný zoznam prebiehajúcich exekučných konaní obsahuje Centrálny register exekúcií (CRE). 

Čo robiť, keď mám exekúciu?

Dlžníci v exekúcii majú často problém získať schválenie pôžičky, ale existuje niekoľko možností:

  1. Prvou z nich je rekapitulácia možností pôžičiek pre dlžníkov v exekúcii. Najbežnejšou možnosťou pôžičky pre dlžníkov v exekúcii je úprava pôžičky, ktorá môže znížiť celkovú výšku pôžičky a urobiť splátky prijateľnejšími. K ďalším možnostiam pôžičky patrí odklad splátok, skrátený predaj a zmluva nahrádzajúca exekúciu.
  2. Druhou možnosťou sú rýchle pôžičky, aj keď má človek exekúciu. Rýchle pôžičky sú často drahšie ako iné formy financovania, ale sú k dispozícii v kratšom časovom horizonte. Tieto pôžičky môžu mať podobu pôžičiek pred výplatou, pôžičiek na splátky alebo dokonca hotovostných pôžičiek. Dlžníci by si však mali uvedomiť, že rýchle pôžičky majú často vyššie úrokové sadzby a poplatky v porovnaní s tradičnými pôžičkami.
  3. Poslednou možnosťou sú súkromné pôžičky pre dlžníkov v exekúcii. Tieto pôžičky sú k dispozícii od súkromných veriteľov a môžu dlžníkom poskytnúť potrebné finančné prostriedky v krátkom čase. Súkromné pôžičky sú často drahšie ako iné formy financovania.

Celkovo majú dlžníci v exekúcii k dispozícii niekoľko možností pôžičiek, vrátane úprav úverov, rýchlych pôžičiek a súkromných pôžičiek. Pred prijatím rozhodnutia by dlžníci mali starostlivo zvážiť všetky tieto možnosti.