Online rezervácia termínu na doklady – ako na to?

online rezervácia termínu na doklady

V snahe zefektívniť a skrátiť čakanie na vybavovanie dokladov a služieb vznikol moderný prístup na online rezerváciu termínu na doklady. V dnešnej dobe, kedy sa digitalizácia stáva súčasťou každodenného života, je možnosť využiť rezervačné systémy na získanie termínu pre občiansky preukaz, pas, prepis vozidla či vodičský preukaz veľmi vítaným a efektívnym spôsobom.


Obsah článku


Ako online rezervácia termínu na doklady uľahčuje a zrýchľuje proces získavania dôležitých dokumentov pre občanov Slovenska? Aké sú výhody tohto moderného prístupu?

Čo je online rezervácia termínu na doklady?

Slovensko sa rozhodlo zmodernizovať a umožniť online rezervácie termínov na viacerých úradoch, vrátane katastra a oddelení dokladov. Táto iniciatíva Ministerstva vnútra spustila univerzálny rezervačný systém, ktorý ponúka pohodlný spôsob, ako si zabezpečiť termín pre vybavenie potrebných dokumentov.

Od 21. mája 2021 je možné využiť univerzálny rezervačný systém Ministerstva vnútra na zabezpečenie termínov na oddeleniach dokladov a pracoviskách katastra. Systém poskytuje možnosť rezervácie na pracovisku v blízkosti trvalého bydliska s maximálnym polomerom 50 km.

Podmienky online rezervácie

Pri rezervácii termínu na vydanie nových dokladov platí, že rezervácia je viazaná na jediný doklad, a meno uvedené v systéme musí presne zodpovedať dokladu totožnosti. Pri potrebe viacerých dokladov pre jednu osobu alebo viacerých členov rodiny je možné vytvoriť rezerváciu pre podanie viacerých žiadostí. Túto možnosť treba zvoliť v počiatočnom kroku pri výbere služby.

Aj v prípade katastra je rezervácia obmedzená na tri podania na jednu rezerváciu. Pri rezervovaní pre maloleté dieťa musí doklady predkladať jeho zákonný zástupca.

S novým rezervačným systémom na doklady je možné vyhľadávať termíny pohodlne online a minimalizovať čas strávený čakaním na úradoch.

Rezervačný systém – doklady

Univerzálny rezervačný systém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ponúka možnosť dohodnúť si termín na špecifický dátum a čas pre vybrané agendy v oddeleniach pre doklady, dopravný inšpektorát a kataster pre vlastníkov nehnuteľnosti.

Ako funguje rezervačný systém

 1. Vyberať si agendu a termín návštevy.
 2. Po úspešnej rezervácii dostane žiadateľ PIN kód, ktorý si uschová.
 3. V deň rezervácie zadá PIN kód do kiosku vyvolávacieho systému na pracovisku.
 4. Kiosk vytlačí lístok s poradovým číslom, na základe ktorého žiadateľa privolajú na pracovisko.
 5. PIN kód je platný 15 minút pred a 15 minút po rezervácii.

Online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte

Pre každého vodiča, ktorý uprednostňuje efektívne riešenia, je tu skvelá možnosť – online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte.

Návšteva dopravného inšpektorátu môže byť spojená s nepríjemným čakaním a zbytočným časovým sklzom. Avšak online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte ponúka jednoduchý a rýchly spôsob, ako si zabezpečiť svoj čas a vyhnúť sa zbytočným radom.

Zaujímavosťou je, že na rozdiel od iných elektronických služieb, pri online termíne na dopravný inšpektorát nie je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz s čipom.

Rezervácia je platná len pre konkrétnu osobu, pričom údaje v systéme musia súhlasiť s informáciami na doklade totožnosti.


Online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte je rýchla a intuitívna, s možnosťou rezervácie prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie. Zabezpečuje vodičom výnimočnú slobodu a flexibilitu, umožňujúc rezervovať si termín podľa ich potreby.


Pre zaujímavosť, overenie ŠPZ na dopravnom inšpektoráte je tradičnou cestou, avšak často zdĺhavou a nákladnou. Naopak, online nástroje, ponúkajú rýchle a efektívne overenie ŠPZ za cenovo dostupnú sumu.

Online rezervácia termínu nie je len pohodlnou možnosťou, ale aj efektívnym spôsobom, ako zvládnuť komunikáciu s dopravným inšpektorátom.

Online objednanie a rezervácia termínu na občiansky preukaz

Rezervácia termínu na občiansky preukaz je kľúčovým krokom pre každého, kto potrebuje získať nový občiansky preukaz alebo vykonať jeho výmenu. V dnešnej dobe sa rezervácia stáva obľúbenou voľbou, a to najmä pri častejšej úlohe – výmene občianskeho preukazu. Zavedenie tejto pohodlnej online služby v klientskom centre prináša výrazné výhody.

Výmena občianskeho preukazu:Pri zmene údajov alebo obnove občianskeho preukazu je nevyhnutné podať žiadosť o výmenu na príslušnom Okresnom úrade. Poplatok za tieto typy výmeny občianskeho preukazu činí 4,50 €.
Strata alebo krádež občianskeho preukazu:V prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu sa vyberá plná cena za jeho výmenu, a to 16,50 €. No v prípade, že osoba ohlási krádež príslušnému útvaru Policajného zboru, môže byť oslobodená od tohto poplatku.
Naliehavá výmena občianskeho preukazu:V prípade neodkladnej potreby nového občianskeho preukazu do 24 hodín môže osoba využiť rýchlu výmenu. Tá však prichádza s vyššou cenou, konkrétne poplatkom vo výške 20 €, plus základným poplatkom 4,50 €.

Je nevyhnutné, aby občania boli informovaní o týchto poplatkoch a postupe pri výmene občianskeho preukazu. Nedodržanie požiadaviek príslušných úradov môže mať za následok sankcie. Preto je užitočné mať prehľad o všetkých potrebných krokoch a cenách, aby sa predišlo nepríjemným prekvapeniam a zbytočným nákladom.

Online objednanie a rezervácia na vybavenie pasu

Získanie nového pasu sa stalo pohodlnejším a efektívnejším vďaka možnosti online objednania na vybavenie a rezerváciu pasu. S touto modernou alternatívou je možné minimalizovať zbytočné strácanie času a zabezpečiť si termín bez zbytočných komplikácií.

V súčasnosti je možné jednoducho a pohodlne rezervovať si termín aj na vybavenie pasu online. Nielenže táto online rezervácia umožňuje výraznú úsporu času, ale je prístupná pre každého bez nutnosti vlastnenia elektronického občianskeho preukazu.

Správny poplatok za vybavenie pasu je 33 €, ktorý možno uhradiť kreditnou kartou alebo v hotovosti na oddelení dokladov. Dĺžka platnosti pasu pre dospelých je 10 rokov.

Postup pri online objednaní pasu

 1. Prejsť na stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (https://www.minv.sk/).
 2. Kliknúť na sekciu „E-služby“ v ľavom hornom rohu stránky.
 3. Vybrať službu „Rezervácia termínu na vybavenie pasu“ zo zoznamu e-služieb.
 4. Vyplniť požadované údaje, vrátane osobných informácií, typu pasu a dôvodu výmeny.
 5. Kliknúť na tlačidlo „Odoslať“.
 6. Na e-mail príde PIN kód, ktorý bude potrebný pri návšteve oddelenia dokladov.
Doklady potrebné pre online objednanie na vybavenie pasu sú platný občiansky preukaz, doklad o zaplatení správneho poplatku a v prípade maloletého dieťaťa jeho rodný list.

Elektronické objednanie na prepis vozidla

Proces online rezervácie na prepis vozidla na Slovensku je takisto výrazne jednoduchší a efektívnejší, než kedykoľvek predtým. Nižšie je postup, ktorý pomôže zabezpečiť si termín online objednania na prepis auta:

 1. Návšteva oficiálnej stránky Ministerstva vnútra SR: Navštíviť oficiálnu webovú stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde človek nájde elektronickú rezerváciu na prepis auta.
 2. Vybrať typ prepisu: Vybrať, či ide o prepis vozidla v rámci jedného okresu alebo do iného okresu. V závislosti od výberu je žiadateľ presmerovaný na príslušnú sekciu.
 3. Po výbere typu prepisu systém sprevádza procesom krok za krokom a pomáha s online objednaním na prepis auta. Je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:
 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • číslo dokladu totožnosti
 • kraj, kde je vozidlo evidované
 • názov pracoviska pre prepis
 • termín rezervácie
 • agenda (prepis vozidla)
 • evidenčný úkon (prepis vozidla)
 • počet vozidiel, ktoré chce človek prepísať
 1. Potvrdenie údajov a získanie PIN kódu
 2. Strata PIN kódu a jeho obnovenie: V prípade straty PIN kódu môže čovek kontaktovať call centrum Ministerstva vnútra na čísle 0800 222 222 v pracovné dni od 8:00 do 18:00 hodín.

Predajca (pôvodný držiteľ a vlastník vozidla) má 30 dní od dňa, kedy došlo k zmene držiteľa a vlastníka vozidla (napríklad od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy), na to, aby vozidlo odhlásil. Po odhlásení vozidla predajcom má kupujúci (nový držiteľ a vlastník vozidla) ďalších 30 dní na to, aby vozidlo prihlásil. Tu sa naskytá otázka: „Koľko stojí prepis auta?“

Ak kupujúci nestihne túto lehotu, bude musieť pri prihlasovaní vozidla predložiť aj odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“, ktorý nesmie byť starší ako 15 dní. Týmto spôsobom je proces rýchly, efektívny a minimalizuje zbytočné komplikácie.

Objednanie na odhlásenie auta

Proces zrušenia evidencie vozidla je dnes taktiež pohodlný a efektívny, ak sa človek rozhodne využiť odhlásenie auta online. Tento postup umožňuje bezproblémové odhlásenie vozidla na nového majiteľa bez nutnosti fyzickej prítomnosti vozidla či nového vlastníka.

Pri agendách týkajúcich sa dopravných inšpektorátov sa vykoná kontrola, aby sa overilo, či žiadateľ je skutočným vlastníkom alebo držiteľom vozidla. V prípade, že ide o používateľa – sprostredkovateľa, bude nutné predložiť aj splnomocnenie s podpisom overeným notárom alebo na príslušnom matričnom úrade.

Postup objednania na odhlásenia auta online zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Príprava dokladov: Pred vyplnením online žiadosti je nevyhnutné mať pripravené naskenované dokumenty týkajúce sa vozidla. Medzi ne patria osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodné osvedčenie o evidencii a technický preukaz. Taktiež je potrebné priložiť potvrdenie o platnom povinnom zmluvnom poistení pre vozidlo.
 2. Vyplnenie online žiadosti: Na portáli www.slovensko.sk žiadateľ vyberie online formulár „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“ v sekcii „Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel“. Vyplní osobné údaje, informácie o vozidle a novom majiteľovi. Priloží naskenované prílohy podľa uvedených pokynov.
 3. Notársky overený súhlas nového majiteľa: Ten sa pripojí k elektronickej žiadosti. Alternatívne môže nový majiteľ vyplniť online formulár s notársky overeným súhlasom na www.slovensko.sk.
 4. Oznam poisťovni: Po dokončení prepisu vozidla človek získa kópiu osvedčenia o evidencii vozidla časť II s aktualizovanými údajmi. Následne ju doručí elektronicky, poštou alebo osobne do poisťovne na zrušenie povinného zmluvného a havarijného poistenia.

Týmto postupom možno jednoducho a efektívne uskutočniť objednanie na odhlásenie auta na nového majiteľa bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu. Tento postup je v podstate ekvivalentný procesu prepisu auta pri predaji či darovaní.

Rezervácia termínu na vodičský preukaz

Nový vodičský preukaz sa dá vybaviť jednoducho a bez zbytočných komplikácií na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Oddelenie dokladov uskutočňuje vyhotovenie vodičského preukazu na základe ústneho oznámenia držiteľa vodičského oprávnenia. Žiadosti o vydanie vodičského preukazu je možné podať osobne, a to v mieste, kde bola žiadosť predložená.

Postup pri vyhotovení vodičského preukazu:

 • Držiteľ vodičského oprávnenia predloží platný doklad totožnosti a, ak existuje, „starý vodičský preukaz“.
 • Oddelenie dokladov overí identifikačné údaje žiadateľa a jeho predchádzajúce vodičské oprávnenia.
 • Vyberie sa poplatok, vytlačia sa dve záväzné žiadosti o vyhotovenie „nového vodičského preukazu“, ktoré žiadateľ potvrdí vlastnoručným podpisom.
 • Fotografia žiadateľa sa urobí priamo na oddelení dokladov.
 • Žiadateľ obdrží jednu potvrdenú žiadosť spolu so starým vodičským preukazom a stanoveným termínom pre prevzatie nového vodičského preukazu.
 • Pri podaní žiadosti môže žiadateľ poskytnúť telefonický alebo e-mailový kontakt, na ktorý dostane oznámenie o vyhotovení vodičského preukazu.

S rýchlou a spoľahlivou online rezerváciou termínu na vodičský preukaz sa dá celý postup zvládnuť rýchlejšie a jednoduchšie.

Rezervácia termínu na vodičský preukaz
Postup rezervácie termínu na vodičský preukaz na stránke minv.sk.

Online rezervácia a objednanie do klientskeho centra v Bratislave

V Bratislave, na adrese Tomášikova 46, 832 05, sa nachádza Klientske Centrum Bratislava, špecializované na oddelenie dokladov. S cieľom uľahčiť občanom získavanie potrebných dokladov, centrum poskytuje rozmanité služby v úradných hodinách:

 • Pondelok: 08:00 – 15:00
 • Utorok: 08:00 – 15:00
 • Streda: 08:00 – 17:00
 • Štvrtok: 08:00 – 15:00
 • Piatok: 08:00 – 14:00

Pri využívaní služieb oddelenia dokladov a ich online rezervácii nie je potrebné obetovať drahocenný čas dlhému čakaniu. V rámci poskytovaných služieb centrum zabezpečuje:

 • vyhotovenie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu
 • zavádzanie bezpečnostného kódu a zaručenie elektronického podpisu
 • vydanie potvrdení k strate občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu
 • vyhotovenie fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z evidencie
 • výpis karty vodiča
 • žiadosť o alternatívny autentifikátor

Klientske centrum je vybavené modernými technológiami, ktoré umožňujú rýchle a efektívne spracovanie žiadostí.

Pre občanov, ktorí preferujú pohodlie a minimalizáciu čakacích dôb, je k dispozícii aj možnosť online objednania na stránke Ministerstva vnútra. Táto inovatívna služba umožňuje rezerváciu termínu pre vybavenie dokladov bez osobnej návštevy centra.

Navyše, bezplatná infolinka – Call Centrum MV SR s číslom 0800/222 222 je k dispozícii pre všetky otázky a potreby súvisiace s dokladmi. Klientske Centrum Bratislava poskytne komplexné riešenia spojené s dokladmi, a to s ohľadom na aktuálne smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.