Pôžička pre podnikateľov – kľúč k rastu a úspechu

Podnikatelia čelia mnohým výzvam pri rozvíjaní svojich podnikateľských aktivít. Jednou z kľúčových oblastí, ktorá ovplyvňuje rast a úspech podniku, je finančná stabilita. V snahe získať potrebné finančné prostriedky na investície do nových projektov, rozšírenie prevádzky alebo konsolidáciu existujúcich dlhov, mnohí podnikatelia zvažujú možnosť pôžičky.

Aké sú dôležité aspekty pôžičky pre podnikateľov a ako môže táto finančná forma pomôcť pri dosahovaní podnikateľských cieľov?

Úver na podnikanie má výhody aj nevýhody

Podnikateľské úvery môžu byť krátkodobé pôžičky určené na rýchle financovanie operatívnych nákladov. Existujú aj investičné pôžičky určené na financovanie väčších investícií, ako sú nové vybavenie, technológie alebo rozšírenie výroby. Malá pôžička však na začiatok zvyčajne nestačí.

V porovnaní s inými formami financovania môžu podnikatelia získať pôžičku pomerne rýchlo. Na rozdiel od investícií od investorov nevyžaduje pôžička podiel na vlastníckej kontrole.

Podnikatelia by mali dôkladne preskúmať úrokové sadzby a poplatky spojené s pôžičkou, aby predišli nečakaným nákladom. Pred poskytnutím pôžičky sa od podnikateľa očakáva schopnosť splácať ju vrátane úrokov. Úver na podnikanie je veľký záväzok.

Kontokorentný úver

Kontokorentný úver je špecifický finančný nástroj, ktorý poskytuje banka svojim klientom. Je to flexibilná forma krátkodobého úveru, ktorý umožňuje klientovi čerpať finančné prostriedky do určitého limitu, ktorý je stanovený bankou na základe klientovho bonitného hodnotenia a finančnej situácie. Môže byť využitý aj ako podnikateľský úver.

Kontokorentný úver je často spojený s bežným účtom klienta, a umožňuje mu ísť do mínusu na svojom účte do výšky schváleného limitu. Tento nástroj poskytuje klientovi pružnosť v riadení svojich finančných tokov, a to najmä v prípade, keď jeho výdavky prekračujú momentálne disponibilné prostriedky na účte.

Kontokorentný úver má svoje vlastné úrokové sadzby a poplatky, ktoré sa účtujú klientovi len v prípade, že využíva tento úverový limit. Zvyčajne sa úroky platia len na čas, počas ktorého je úver využívaný, a okamžite prestávajú, keď je úver splatený.

Tento typ úveru môže byť užitočný pre krátkodobé financovanie nákladov alebo preklenutie časových intervalov medzi príjmami a výdavkami. Je však dôležité ho využívať s opatrnosťou a plánovaním, aby sa predišlo nekontrolovateľnému zadlženiu.

Revolvingový úver

Revolvingový úver je forma úveru, ktorá umožňuje klientovi opakovane čerpať a splácať finančné prostriedky v rámci stanoveného limitu. Tento typ úveru poskytuje flexibilitu, pretože klient môže znovu využívať časť alebo celý limit úveru po jeho splatení.

Revolvingové úvery sú často spojené s kreditnými kartami, kde klient môže nakupovať, splácať a znovu čerpať prostriedky podľa svojich potrieb. Ide o ďalšiu možnosť ako získať podnikateľský úver.

Kľúčové charakteristiky revolvingového úveru zahŕňajú:

  • limit úveru: Stanovená maximálna suma, ktorú si klient môže požičať. Tento limit je obvykle založený na bonitnej schopnosti klienta splácať a jeho finančnej situácii.
  • opakovane využiteľné: Po splatení časti alebo celého úveru môže klient znovu čerpať prostriedky bez potreby nového schvaľovacieho procesu.
  • úroková sadzba: Úroky sa účtujú len na nezaplatenú sumu úveru. Klient platí úroky iba za čas, počas ktorého je úver využívaný.
  • minimálne mesačné splátky: Klient je povinný splácať určitú minimálnu sumu každý mesiac. Táto suma môže byť stanovená percentuálnym podielom z nezaplatenej sumy alebo pevnou čiastkou.
  • flexibilita: Revolvingový úver poskytuje klientovi flexibilitu v rámci jeho finančných potrieb. Je ideálny pre krátkodobé financovanie a riešenie nečakaných výdavkov.

Revolvingový úver je užitočný pre tých, ktorí potrebujú prístup k finančným prostriedkom na základe svojej potreby a schopnosti splácať. Je však dôležité si byť vedomý úrokových sadzieb a poplatkov spojených s týmto typom úveru a spravovať ho zodpovedne, aby sa predišlo nadmernému zadlženiu.

Revolvingové úvery sú často spojené s kreditnými kartami, kde klient môže nakupovať, splácať a znovu čerpať prostriedky podľa svojich potrieb.

Ako získať úver pre podnikateľov?

Z pohľadu úrokových sadzieb je výhodný úver podnikateľov alebo pôžička pre nových podnikateľov dostupný len prostredníctvom banky. Toto však platí len v prípade, že žiadateľ demonštruje dostatočný príjem za posledné obdobie alebo má k dispozícii ručenie alebo ručiteľa.

Ak žiadateľ predtým pracoval s pravidelným príjmom na svojom účte, môže si vyžiadať bežný úver pre fyzické osoby. V prípade, že disponuje ručením, napríklad majetkom alebo ručiteľom, má možnosť skúsiť aj pôžičku pre podnikateľov.

Pre viacerých podnikateľov a živnostníkov je zaujímavý aj produkt označovaný ako nenávratná pôžička pre začínajúcich podnikateľov. Ide o finančný príspevok, ktorý je súčasťou štátnej podpory a preto nespadá do kategórie tradičných komerčných pôžičiek.

Na začiatok podnikania sa dá získať aj pôžička pre podnikateľov od nebankových spoločností, ak má žiadateľ k dispozícii ručiteľa alebo môže ručiť napríklad nehnuteľnosťou. Však takéto úvery obvykle vyžadujú minimálne 3 mesiace aktívneho podnikania a sú spojené s výrazne vyššími úrokovými sadzbami v porovnaní s bankovými pôžičkami. Potrebné môže byť aj overenie DIČ na internete, preto je vhodné mať zriadený doma, prípadne vo firme optický internet od Telekomu.

Najlepšia hypotéka pre podnikateľov

Najlepšia hypotéka pre podnikateľov je špecifický typ úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, ktorý je poskytovaný podnikateľom na financovanie ich podnikateľských činností alebo iných potrieb. Tento druh hypotéky sa líši od bežných hypoték, ktoré sú často poskytované jednotlivcom na nákup alebo refinancovanie obytných nehnuteľností.

Hypotéka pre podnikateľov sa poskytuje na podporu podnikateľských aktivít, ako je nákup, výstavba alebo renovácia komerčných nehnuteľností pre podnikanie. Samotná výška hypotéky môže byť tiež využívaná na refinancovanie existujúcich komerčných úverov. Rovnako ako pri fyzických osobách, najlepšia hypotéka sa nedá jednoznačne určiť. Je však dobré vedieť, či sú dostupné aj mimoriadne splátky hypotéky.

Treba si overiť podmienky v jednotlivých bankách, ktoré môžu ponúkať rôzne fixácie úrokov, ich výšku aj poplatku. Najlepšia hypotéka je taká, ktoré najviac vyhovuje individuálnym potrebám klienta. Užitočným nástrojom je hypotekárna kalkulačka.

Pôžička pre živnostníkov

Pre živnostníkov je kľúčové disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami na začatie svojho podnikania, čo môže byť náročné, predovšetkým ak nemajú dostatok peňazí na pokrytie všetkých potrebných nákladov. Našťastie existuje mnoho možností pôžičiek pre začínajúcich živnostníkov, ktoré môžu pomôcť v začiatkoch ich podnikateľskej cesty.

Jednou možnosťou sú bankové pôžičky pre nováčikov v podnikaní. Banky zvyčajne ponúkajú pôžičky s dlhými splátkovými lehotami a výhodnými úrokovými sadzbami. Táto pôžička pre živnostníkov je obzvlášť užitočná pre živnostníkov, ktorí potrebujú kapitál na založenie svojho podnikania.

Inou možnosťou sú pôžičky pre živnostníkov od súkromných spoločností. Tieto spoločnosti zvyčajne poskytujú pôžičky s kratšími splátkovými plánmi a vyššími úrokovými sadzbami. Aj keď majú vyššie náklady, môžu byť výhodné pre živnostníkov, ktorí potrebujú rýchle finančné prostriedky.

Ďalšou možnosťou sú granty pre živnostníkov. Táto pôžička na podnikanie je bezúročná pôžička od štátu. Poskytujú ju rôzne vládne a nevládne organizácie.

Vládne granty sú zamerané na podporu živnostníkov, ktorí plánujú začať podnikanie v oblastiach, ktoré sú podporované vládnymi programami. Nezávislé granty sú určené pre živnostníkov, ktorí chcú rozvíjať svoje podnikanie v oblastiach so spoločenským prínosom.

Niektorí ponikatelia využívajú aj pôžičky s ručením, kde často využívajú napr. ručenie podnikateľskými aktívami alebo tovarom. Treba si však uvedomiť, že pri akejkoľvek forme pôžičky s ručením existuje riziko konfiškácie ručenia alebo záruky, ak dlžník nesplní svoje záväzky.

Všetky uvedené možnosti pôžičiek sú cennými nástrojmi pre začínajúcich živnostníkov, ktorí sa snažia začať svoje podnikanie. Každý živnostník by mal dôkladne preskúmať všetky tieto možnosti a vybrať si tú, ktorá najlepšie vyhovuje jeho podnikateľským potrebám.

Banky zvyčajne ponúkajú pôžičky s dlhými splátkovými lehotami a výhodnými úrokovými sadzbami.

Tatra banka pôžička

Express BusinessÚver je dostupný pre živnostníkov aj podnikateľov, avšak podmienkou je predloženie minimálne dvojročnej podnikateľskej histórie. Tatra banka pôžička poskytuje finančné prostriedky v rozmedzí od 3500 do 135 000 eur, s možnosťou splatnosti v rozpätí od 1 do 4 rokov.

Na druhej strane, BusinessÚver Hypo predstavuje bezúčelovú verziu podnikateľského úveru s relatívne nízkou úrokovou sadzbou a dlhou splatnosťou až desať rokov. Limit pôžičky dosahuje až 200 000 eur, avšak za tento úver ručíte nehnuteľnosťou voči banke.

Nové pôžičky predstavujú možnosti pre podnikateľov získania potrebných finančných prostriedkov, pričom každý z nich disponuje svojimi charakteristikami a výhodami. Express BusinessÚver je vhodný pre tých s kratšou podnikateľskou históriou, ktorí potrebujú rýchle finančné riešenie v rozsahu od stredne veľkých do väčších čiastok.

BusinessÚver Hypo, naopak, ponúka nižšie úrokové sadzby a dlhšiu splatnosť, avšak vyžaduje ručenie nehnuteľnosťou, čím sa stáva vhodným pre tých, ktorí sú pripravení poskytnúť záruku v podobe nehnuteľnosti voči úveru.

SLSP úver na podnikanie

Podnikateľský úver SLSP (Slovenská sporiteľňa) je dostupný pre rôzne druhy podnikateľov vrátane živnostníkov, slobodných povolaní a malých, stredných a veľkých firiem. Tento úver ponúka flexibilné možnosti financovania pre rôzne potreby podnikateľov.

Pre živnostníkov je k dispozícii napríklad splátkový úver, ktorý môže slúžiť na prefinancovanie menších investícií alebo prevádzkových nákladov. Okrem toho môžu využívať kontokorentný úver formou povoleného debetu na svojom podnikateľskom účte alebo špeciálne podnikateľské prečerpanie.

Pre začínajúce firmy poskytuje banka finančné a úverové produkty, vrátane povoleného prečerpania so 24-hodinovým krytím 365 dní v roku alebo splátkového úveru pre podnikateľov s obratom od 1 milióna eur, ktorý je možné získať aj bez zabezpečenia majetkom.

SLSP má širokú ponuku úverov, nové pôžičky sú dostupné aj pre poľnohospodárov, vrátane všeobecných podnikateľských úverov a špeciálnych preklenovacích úverov pre poľnohospodárov s výhodným úročením.

Okrem toho môžu podnikatelia v SLSP vybavovať aj úvery z úverovej linky EBRD alebo EI a úvery zabezpečené zárukou zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Tieto dodatočné možnosti umožňujú podnikateľom prispôsobiť si svoje financovanie podľa špecifických potrieb a zabezpečiť si prístup k rôznym formám podnikateľských úverových produktov.

UniCredit bank a podnikatelia

Banka Unicredit ponúka pre podnikateľov dva typy investičných úverov s rôznymi charakteristikami a výhodami.

Prvým z nich je Presto Business, ktorý je splátkovým úverom s maximálnou výškou 100 000 eur. Tento úver má fixnú úrokovú sadzbu od 5,90 % p.a., ktorá je garantovaná po celú dobu splatnosti úveru. Možnosť splácania tohto úveru je až do 5 rokov. Presto Business je bez nutnosti dokladovania účelu a zabezpečuje sa dohodou o ručení.

Druhým produktom je Mikro Presto Business, menší úver, kde nie je potrebné predkladať daňové priznanie ani mať podnikateľskú históriu. Možnosť požičania si je v rozmedzí od 1 200 eur do 10 000 eur. Aj tento úver umožňuje splácanie až do 5 rokov. Výhodou Mikro Presto Business je, že je bez zabezpečenia, avšak je dostupný len pre fyzické osoby podnikateľov.

Oba tieto úvery sú dostupné na vybavenie vo všetkých pobočkách Unicredit bank. Výber medzi nimi závisí od individuálnych potrieb a preferencií podnikateľa, čo umožňuje prispôsobiť finančné riešenie konkrétnym podmienkam a cieľom klienta.

Pôžička na podnikanie môže byť dôležitým nástrojom pre rast a rozvoj podniku. Avšak, je kľúčové dôkladne preskúmať rôzne možnosti, zvážiť výhody a riziká a vypracovať dobre premyslený podnikateľský plán. Správne využitá pôžička môže poskytnúť potrebný finančný impulz, aby podnikateľ mohol dosiahnuť svoje podnikateľské ciele a budovať trvalý úspech vo svojej oblasti podnikania.

Pôžička na podnikanie môže byť veľkou pomocou, avšak môže sa stať aj príťažou pre podnikateľa. V niektorých prípadoch sa môže stať, že podnikateľ nebude schopný splácať pôžičku a bude nútený uvažovať o zrušení spoločnosti. V takom prípade by mal dôkladne zvážiť všetky možnosti a konzultovať s odborníkmi, aby sa vyhol možným komplikáciám a dôsledkom zrušenia spoločnosti.