Výpočet hypotéky podľa príjmu – kalkulačka

vypocet hypoteky podla prijmu

Výpočet hypotéky podľa príjmu je jednoduchý výpočet, ktorý dá záujemcovi predstavu o tom, akú maximálnu výšku hypotéky mu banka môže schváliť na základe jeho čistého mesačného príjmu. Výpočet zohľadňuje aj ostatné jeho záväzky, ako napríklad spotrebiteľské úvery a životné minimum.

Výpočet hypotéky podľa príjmu slúži na určenie maximálnej výšky úveru, ktorú banka môže poskytnúť klientovi na základe jeho čistého mesačného príjmu. Banka týmto spôsobom posudzuje jeho schopnosť splácať úver a minimalizuje riziko nesplatenia.

Maximálna výška hypotéky podľa príjmu

Maximálna výška hypotéky podľa príjmu je najvyššia suma peňazí, ktorú môže klientovi banka poskytnúť na kúpu nehnuteľnosti na základe jeho čistého mesačného príjmu. Banka týmto spôsobom posudzuje jeho schopnosť splácať úver a minimalizuje riziko nesplatenia.

Výpočet maximálnej výšky hypotéky sa riadi rôznymi faktormi, medzi ktoré patria:

 • Výška čistého mesačného príjmu: Čím vyšší je čistý príjem, tým vyššiu hypotéku je možné získať.
 • Počet splácaných úverov: Ak už má človek iné úvery, napríklad spotrebiteľský úver, ich výška ovplyvní maximálnu výšku hypotéky.
 • Vek: Banky zohľadňujú aj vek, pretože ovplyvňuje dĺžku splácania úveru.
 • Rodinný stav: V závislosti od rodinného stavu a počtu detí sa môže maximálna výška hypotéky meniť.
 • Typ úveru a úroková sadzba: Rôzne typy hypoték a úrokové sadzby ovplyvňujú výšku splátky a celkovú sumu, ktorá sa bude banke splácať.
 • Hodnota nehnuteľnosti: Maximálna výška hypotéky nesmie presiahnuť 80 % hodnoty nehnuteľnosti, ktorú chce klient kúpiť.

V súčasnosti platí, že maximálna zadlženosť fyzickej osoby nesmie prekročiť 8-násobok jej čistého ročného príjmu. To znamená, že ak je klientov čistý mesačný príjem 1 000 EUR, jeho maximálna miera zadlženia je 96 000 EUR. Do tejto sumy sa započítavajú všetky úvery, nielen hypotéka.

Okrem spomínaných faktorov banky pri posudzovaní žiadosti o hypotéku zohľadňujú aj iné aspekty, ako napríklad pracovné zaradenie, dĺžku trvania pracovného pomeru, výšku klientových výdavkov a celkovú bonitu.

Pre presný výpočet maximálnej výšky hypotéky podľa príjmu a individuálne posúdenie žiadosti je potrebné kontaktovať banku.

Pred podaním žiadosti o hypotéku je dobré porovnať ponuky rôznych bánk. Je takisto vhodné zvážiť využitie služieb hypotekárneho makléra, ktorý pomôže s výberom hypotéky a vybavením administratívy.

Netreba zabúdať na ďalšie náklady spojené s hypotékou, ako napríklad poplatok za spracovanie úveru alebo poistenie nehnuteľnosti.

Hypotekárna kalkulačka podľa príjmu

Hypotekárna kalkulačka podľa príjmu je online nástroj, ktorý umožňuje vypočítať maximálnu výšku hypotéky, ktorú je možné získať na základe čistého mesačného príjmu.

Hypotekárna kalkulačka podľa príjmu umožňuje:

 • Zistiť, akú maximálnu výšku hypotéky si môže klient dovoliť.
 • Porovnať ponuky rôznych bánk a vybrať si tú najvýhodnejšiu.
 • Lepšie sa pripraviť na financovanie kúpy nehnuteľnosti.

Na trhu existuje viacero hypotekárnych kalkulačiek podľa príjmu, ktoré sa líšia v detailoch a funkčnosti. Dostupná je napríklad aj hypokalkulačka od SLSP. Niektoré kalkulačky sú dostupné na webových stránkach bánk, iné ponúkajú hypotekárni makléri.

Kalkulačka maximálnej výšky hypotéky

Kúpa nehnuteľnosti je pre mnohých ľudí životným krokom, ktorý si vyžaduje rozsiahle plánovanie a financovanie. Hypotéka sa stáva pre drvivú väčšinu kupujúcich kľúčovým nástrojom na dosiahnutie ich sna o vlastnom bývaní. V tomto procese zohráva dôležitú úlohu kalkulačka maximálnej výšky hypotéky, ktorá umožňuje zorientovať sa v dostupných možnostiach a zodpovedne sa pripraviť na financovanie kúpy.

Ako kalkulačka maximálnej výšky hypotéky funguje?

Princíp fungovania kalkulačky maximálnej výšky hypotéky je pomerne jednoduchý. Na základe zadaných informácií o príjmoch, výdavkoch, existujúcich záväzkoch a preferovaných parametroch hypotéky (typ úveru, úroková sadzba, dĺžka splácania) kalkulačka vypočíta orientačnú sumu, ktorú banka môže poskytnúť.

Kalkulačka maximálnej výšky hypotéky prináša viacero benefitov:

 • orientačný prehľad o úverových možnostiach
 • je možné porovnať ponuky rôznych bánk a vybrať si tú najvýhodnejšiu
 • lepšia príprava na financovanie kúpy nehnuteľnosti a zúženie výberu na tie, ktoré je možné si reálne dovoliť
 • ušetrenie času a námahy pri hľadaní informácií

Výsledok kalkulačky je len orientačný a presnú výšku hypotéky banka stanoví až po individuálnom posúdení žiadosti. Kalkulačka maximálnej výšky hypotéky však umožňuje zodpovedne sa pripraviť na proces financovania a s istotou vstúpiť do rokovaní s bankou.

Koľko dostanem hypotéku?

Na to, aby sa vedelo koľko dostanem hypotéku môže stanoviť definitívnu odpoveď len banka po individuálnom posúdení žiadosti klienta. Na výpočet vplýva viacero faktorov, ako sú výška mesačného príjmu, dĺžka zamestnania, existujúce ďalšie úvery, bežné životné náklady, cena kupovanej nehnuteľnosti, dĺžka splatnosti úveru či výška úrokovej sadzby.

Pre orientačnú odpoveď na otázku koľko dostanem hypotéku je možné využiť kalkulačky, ktoré zohľadňujú najdôležitejšie faktory a poskytnú hrubý odhad dostupnej sumy.

Hypotekárna kalkulačka od ČSOB. Hypokalkulačka

ČSOB ponúka na svojej webovej stránke hypotekárnu kalkulačku, ktorá umožňuje vypočítať orientačnú výšku hypotéky a mesačnej splátky. Kalkulačka zohľadňuje rôzne faktory, ako napríklad výšku úveru, hodnotu zakladanej nehnuteľnosti či dĺžku splácania úveru.

Použitie hypotekárnej kalkulačky od ČSOB je jednoduché:

 • stačí navštíviť webovú stránku: https://www.csob.sk/hypokalkulacka
 • následne sa zadajú požadované informácie do formulára
 • hypokalkulačka od ČSOB následne vypočíta dobu fixácie, úrokovú sadzbu a mesačnú splátku

Hypokalkulačka od ČSOB ponúka však iba orientačné čísla, pre presné informácie je dôležité navštíviť pobočku pre posúdenie konkrétnej žiadosti.

Kalkulačka hypotéky od VÚB

Kalkulačka hypotéky od VÚB je užitočný nástroj pre všetkých, ktorí plánujú získať hypotéku od VÚB. Táto kalkulačka umožňuje jednoducho a rýchlo vypočítať výšku splátok a celkový náklad na hypotéku.

Na webovej stránke VÚB sa nachádza jednoduchý formulár, kde sa zadajú informácie o výške úveru, dĺžke splatnosti, a dobe fixácie úroku. Následne sa zobrazí výpočet mesačných splátok a úroková sadzba na hypotéku v závislosti od vybraných parametrov.

Kalkulačka hypotéky od VÚB je veľmi užitočná pri plánovaní finančných prostriedkov.

Kalkulačka pôžičky od Prima Banky

Kalkulačka pôžičky Prima banky umožňuje rýchlo a jednoducho vypočítať výšku mesačnej splátky a celkové náklady na pôžičku. Kalkulačka sa nachádza na webovej stránke Prima banky: https://www.primabanka.sk/pozicka-kalkulacka.

Ako používať kalkulačku pôžičky od Prima banky:

 • zadať požadovanú výšku pôžičky
 • vybrať si dobu splácania

Kalkulačka na základe týchto hodnôt automaticky zobrazí:

 • výšku mesačnej splátky
 • celkové náklady na pôžičku
 • ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN)

Kalkulačka pôžičky od Prima Banky je jednoduchý a intuitívny nástroj, ktorý pomôže pri rozhodovaní o pôžičke. Poskytne všetky dôležité informácie o pôžičke, aby sa klient mohol správne rozhodnúť, avšak hlavne pomôže rýchlo a jednoducho vypočítať výšku mesačnej splátky a celkové náklady na pôžičku.

Hypotekárna kalkulačka od Tatra banky

Hypotekárna kalkulačka od Tatra banky je skvelým pomocníkom pre všetkých, ktorí uvažujú o získaní hypotéky. Umožňuje jednoducho a rýchlo spočítať výšku mesačných splátok a celkovú sumu, ktorú bude musieť klient splatiť. Týmto spôsobom má lepší prehľad o svojich finančných možnostiach a môže sa rozhodnúť, či je hypotéka pre neho vhodnou voľbou.

Jednoducho sa nastaví výška hypotéky a počet rokov splácania. Hypotekárna kalkulačka od Tatra banky na základe týchto údajov vypočíta mesačnú splátku a úrokovú sadzbu s dobou fixácie.

S hypotekárnou kalkulačkou od Tatra banky môže človek bez obáv plánovať svoje bytové sny a bezpečne sa rozhodnúť pre tú správnu hypotéku. Môže ju využiť v pohodlí domova a získať tak rýchle a presné výsledky.

Sú hypotekárne kalkulačky spoľahlivé?

Hypotekárne kalkulačky sú užitočným nástrojom, ktorý pomôže pri hľadaní hypotéky a výpočte mesačných splátok. Avšak, dôležité je mať na pamäti, že kalkulačky sú len orientačné.

Presnú výšku mesačnej splátky a celkové náklady na hypotéku môže vypočítať len banka.

Kalkulačky zohľadňujú len rôzne faktory, ako napríklad výšku úveru, dobu splatnosti, úrokovú sadzbu a poplatky.