Poistka na auto – najlacnejšie poistenie auta online

poistka na auto

Pri rozhodovaní o poistení auta sa človek často stretáva s pojmom povinné zmluvné poistenie auta (PZP) a havarijné poistenie. Ako tieto pojmy ovplyvňujú celkové náklady? A ako efektívne využiť online nástroje na vyhľadávanie najlepších ponúk?

Tento článok preskúma, aké faktory ovplyvňujú cenu poistky na auto, ako prebieha výpoveď PZP a ako šikovne využiť kalkulačku online na výpočet najlacnejšieho PZP.

Zákonné poistenie auta: Čo kryje a čo nekryje

Svet cestovania je plný neočakávaných udalostí, a práve tu vstupuje do hry pojem zákonné poistenie auta. PZP je nástrojom, ktorý kryje škody spôsobené vodičom pri dopravnej nehode na ostatných účastníkoch. No, v čom spočíva jeho hlavná úloha a aké oblasti pokrýva? Ako sa vyhnúť nepríjemným prekvapeniam?

Čo kryje zákonné poistenie auta

PZP má za úlohu kryť škody vzniknuté na iných vozidlách v prípade nehody. To zahŕňa štyri základné oblasti:

 • Škody na zdraví a usmrtení osôb: Táto časť kryje náklady spojené s liečbou alebo odškodnením pozostalých zúčastnených osôb.
 • Náklady na poškodenie, zničenie a odcudzenie: Zahŕňa náklady na opravu vozidla a aj na veci nachádzajúce sa v ňom, vrátane batožiny.
 • Náklady na právne zastupovanie: Pokrýva náklady na právne zastupovanie v prípade komplikácií vyplývajúcich z nehody.
 • Náklady na ušlý zisk: Opatrenie hlavne pre právnické osoby, ktoré môžu prísť o časť príjmu v dôsledku dopravnej nehody.

Čo nekryje zákonné poistenie auta

Napriek svojej dôležitosti existujú oblasti, ktoré PZP nekryje:

 • Škody na vlastnom vozidle: Ak utrpí vlastné vozidlo škodu počas nehody, PZP tieto náklady nekryje.
 • Škody na blízkych osobách: Ochrana nezahŕňa blízke osoby ako manžel, manželka, a ďalších členov domácnosti.
 • Škody z motoristických súťaží: Nehody pri pretekoch alebo práci vozidla ako pracovného stroja nie sú zahrnuté.
 • Škody počas vojny alebo teroristického činu: V týchto mimoriadnych situáciách PZP neplatí.

Výluky a obmedzenia zákonného pistenia auta

PZP môže byť obmedzené alebo krátené v prípade:

 • Neplatenia poistného: Neplatenie poistného včas môže viesť k jeho obmedzeniu alebo kráteniu.
 • Omamné látky: Účastníci nehody pod vplyvom alkoholu alebo iných látok môžu čeliť čiastočnému alebo úplnému vráteniu poistného poisťovni.
 • Používanie vozidla bez oprávnenia: Nehody spôsobené osobami bez vodičského oprávnenia sú vylúčené.

Poistenie vozidla a pripoistenie

Medzi optimálne poistenie vozidla patrí také, ktoré poskytne nadštandardné možnosti s konkrétnym nastavením krytia a prípadným pripoistením. Tieto poistky predstavujú vynikajúci kompromis medzi základným PZP a havarijným poistením.

V prípade, že základné krytie poistenia vozidla nie je pre vodiča dostatočné, existuje možnosť doplniť si ho o rôzne druhy pripoistení. Na výber má širokú škálu možností, vrátane:

 • pripoistenie stretu so zverou
 • pripoistenie batožiny
 • pripoistenie živelnej udalosti
 • pripoistenie úrazu vodiča
 • pripoistenie úrazu posádky
 • pripoistenie výtlku
 • pripoistenie čelného skla
 • a mnohé ďalšie…

Každá poisťovňa ponúka odlišnú paletu možností, a preto je dôležité preskúmať, ktoré pripoistenia sú dostupné v konkrétnej poisťovni. Tieto doplnky následne poskytujú dodatočnú ochranu pre vozidlo aj osoby v ňom.

Jedným z najčastejšie vyhľadávaných pripoistení k základnému poisteniu vozidla je ochrana v prípade úrazu vodiča a posádky, ktorá zvyčajne zahŕňa nielen úraz, ale aj prípadnú smrť. Dôležité však je poznamenať, že nie všetky poisťovne tento typ pripoistenia poskytujú.

Populárnym výberom je aj poistenie čelného skla alebo ostatných skiel na vozidle, ktoré sú často vystavené poškodeniu od kamienkov na cestách. To by malo pokrývať mechanické poškodenie aj prípadnú krádež. Treba mať však na pamäti, že tento druh pripoistenia môže byť sprevádzaný spoluúčasťou v rozmedzí 10–20 %.

Zaujímavým riešením je aj pripoistenie stretu so zverou, čo je možnosť, ktorá býva často viazaná na spoluúčasť minimálne vo výške 10 %. Niektoré poisťovne vyžadujú aj fotodokumentáciu a nepriloženie tejto dokumentácie môže zvýšiť percento spoluúčasti.

poistka na auto
Doplnkové poistné produkty pridávajú hodnotu k základnému poisteniu vozidla, poskytujúc ďalšiu „vrstvu“ ochrany. V prípade, že sa motorista rozhodne PZP neuzatvoriť, vystavuje sa riziku pokuty až do výšky 3 320 eur.

Poistka na auto a poistné limity

Pri základnej poistke na auto ukladá zákon limity pre poistné plnenie, ktoré stanovujú maximálnu sumu, ktorú poisťovňa vyplatí poškodenému v prípade poistnej udalosti.

Minimálne poistné sumy stanovené zákonom v rámci základnej poistky na auto sú nasledovné:

 • 5 240 000 eur na krytie škôd na zdraví a v prípade úmrtia, bez ohľadu na počet poškodených osôb.
 • 1 050 000 eur na pokrytie vecných škôd, nákladov spojených so stratou zisku a nákladov na právne služby.

Poisťovne majú možnosť zvýšiť tieto limity poistného plnenia, čo sa často praktizuje v prípade rozšíreného krytia. Rozšírený balík poistky na auto tak poskytuje dodatočné zabezpečenie nad rámec zákonom stanovených minimálnych hodnôt.

Najlacnejšie PZP na auto a online kalkulačka

Najlacnejšie PZP na auto, teda jeho cena závisí od množstva faktorov, ktoré spolu ovplyvňujú konečný výpočet. Pokiaľ ide o vozidlo, jeho druh, značka, hmotnosť, objem a výkon motora alebo vek auta majú významný vplyv na konečnú sumu poistenia. Napríklad výkonnejšie vozidlo predstavuje väčšie riziko pre poisťovňu, čo sa odzrkadľuje vo vyšších poistných poplatkoch.

Okrem toho poisťovne berú do úvahy aj osobné faktory majiteľa vozidla. Každá poisťovňa priradzuje týmto faktorom rôznu váhu, a preto sa ceny v jednotlivých poisťovniach líšia. Pre nájdenie najlacnejšieho PZP na auto treba vyskúsať online kalkulačku PZP. Človek získa presný odhad výšky povinnej poistky na auto.

Kalkulačka PZP online je praktickým nástrojom, ktorý pomáha nájsť optimálne a mnohokrát aj najlacnejšie PZP na auto.

Porovnanie poistenia auta online

Ak človek hľadá najvýhodnejšie poistenie auta, online porovnávanie je efektívnym nástrojom, ktorý kombinuje jednoduchosť, rýchlosť a istotu pri výbere najvýhodnejšej ponuky. Aby však mohol získať skutočne objektívne porovnanie poistenia auta online od rôznych poisťovní, je nevyhnutné starostlivo vyplniť formuláre s vysvetlením všetkých informácií.

Pri online porovnávaní poistenia auta je dôležité získať všetky potrebné informácie, ktoré sú uvedené v technickom preukaze vozidla. Tieto informácie zahŕňajú základné údaje o type vozidla a jeho technických špecifikáciách. Ak človek momentálne nemá k dispozícii tieto údaje, odhad môže slúžiť na vytvorenie orientačného porovnania cien poistenia auta online.

Okrem toho, k získaniu presnej ceny PZP prispievajú aj doplnkové informácie, ako sú bonusy a malusy spojené s históriou nehôd. Bonusy môžu výrazne znížiť cenu poistky, a ich presné určenie môže byť overené v registri.

Ak si človek vyberie vhodnú ponuku poistenia auta v online kalkulačke, môže okamžite dohodnúť PZP. Pre túto procedúru bude potrebovať svoje osobné údaje, e-mail a telefónne číslo. S potvrdením súhlasu s uzatvorením zmluvy prostredníctvom platby začne poistenie auta online vo chvíli platby.

Dôležitosť porovnania zákonnej poistky na auto

Priemerné náklady na zákonnú poistku na auto sa pohybujú v širokom rozmedzí od 60 do 300 eur ročne, čo poukazuje na značné cenové variácie. Preto je vhodné pravidelne porovnávať ponuky PZP, najmä pred koncom obdobia poistenia.

Existuje niekoľko situácií, kedy sa oplatí využiť online porovnávanie zákonnej poistky na auto:

 • Zakúpenie a prihlásenie vozidla: Pri nákupoch nových vozidiel je ideálny čas na overenie nových ponúk zákonnej poistky na auto.
 • Prepis vozidla: Pri zmene vlastníka vozidla je možné využiť príležitosť na preskúmanie aktuálnych možností poistenia.
 • Úraz posádky: Zvýšené riziko môže byť dôvodom pre posúdenie alternatívnych PZP možností.
 • Prihlásenie vozidla zo zahraničia: Zmena štátu registrácie vozidla môže mať vplyv na dostupné poistenie.
 • Zmena poistovne PZP: Pri zmene poisťovne je vhodné zvážiť dostupné alternatívy a ich výhody.

Cena zákonnej poistky na auto nie je fixná a môže sa meniť na základe viacerých faktorov, ako je vek vodiča, miesto bydliska, technické špecifikácie vozidla, a ďalšie. Pri výbere PZP je teda dôležité brať do úvahy tieto kritériá a zhodnotiť, aké faktory ovplyvňujú konečnú cenu poistky.

Porovnanie PZP

Povinné zmluvné poistenie je dôležitým prvkom pre každého vodiča na Slovensku. V súčasnosti existuje viacero poisťovní, ktoré ponúkajú rôzne balíky a výhody. Pre uľahčenie voľby ponúka tabuľka nižšie prehľadné porovnanie PZP a ich výhod jednotlivých poisťovní.

PoisťovňaVýhody PZP
Allianz– Rýchla likvidácia poistných udalostí.
– 4 balíky krytia (už v základnom balíku poistenie úrazu a právna pomoc).
ČSOB– Možnosť pripoistiť premium asistenčné služby.
– Možnosť pripoistiť 4 riziká (sklá, živelná udalosť, stret so zverou, krádež vozidla).
– Zľava za ZŤP, za bezpečnostnú výbavu auta, zľava na iný produkt v ČSOB finančnej skupiny.
Poisťovňa Generali– Možnosť výberu z 3 balíčkov (M, L, XL).
– Možnosť pripoistenia poškodenia čelného skla a krádeže.
Genertel– Možnosť pripoistiť krádež vozidla.
– Zľava za elektronickú komunikáciu.
Komunálna poisťovňa– Verejné prísľuby v cene poistenia (momentálne pripoistenie batožiny, pripoistenie úrazu vodiča a posádky).
– 2 balíky krytia (rozdiel v poistných sumách).
Kooperatíva– Verejné prísľuby v cene poistenia (momentálne pripoistenie batožiny, pripoistenie úrazu vodiča a posádky, poškodenia vozidla vymenovaným živlom, poškodenie vozidla stretu so zverou).
– 2 balíky krytia (rozdiel v poistných sumách).
– Zľava ZŤP.
Union– 2 balíky krytia (rozdiel v poistných sumách).
– Možnosť pripoistenia 7 rizík (sklo, živel, stret so zverou, úraz, krádež, asistenčné služby Extra, poistenie občianskej zodpovednosti).
– Zľava za poistenie v zdravotnej poisťovni Union.
Uniqa– Možnosť pripoistenia 5 rizík (rozšírené asistenčné služby, čelné sklo, právne služby, trvalé následky v dôsledku havárie, smrť vodiča úrazom).
– Možnosť využívať partnerské autoservisy.
– Zľava za poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v poisťovni Uniqa.
Wüstenrot– Možnosť pripoistenia 5 rizík (úraz, sklá, právne služby, stret so zverou, živelné riziká).
– V prípade prítomnosti dieťaťa pri poruche alebo nehode auta, odvoz taxislužbou.
– Zľava za viac zmlúv vo Wüstenrot poisťovni.

Pri porovnaní PZP je dôležité zvážiť viacero faktorov, vrátane krytia, pripoistení a zliav.

Allianz poistenie vozidla

Allianz – slovenská poisťovňa, zameraná na poskytovanie rozsiahlej poistnej ochrany, ponúka širokú škálu poistných produktov vrátane PZP pre motorové vozidlá. Pri výpočte ceny PZP zohľadňuje rôzne faktory, ako typ poistníka, objem a výkon motora, miesto registrácie vozidla a rok výroby automobilu.

S celým radom výhod, vrátane vernostných zliav pre členov Allianz Club, získava klient nielen Allianz poistenie vozidla – komplexné krytie, ale aj finančné výhody.

Rôzne varianty Allianz poistenia, ako Comfort, Plus, Extra a MAX, umožňujú výber krytia podľa individuálnych potrieb.

Varianty Plus, Extra a MAX rozširujú rozsah krytia a zahŕňajú aj riziká, ktoré sú typické pre havarijné poistenie. Variant MAX poskytuje plnohodnotné havarijné poistenie a navyše kryje tzv. GAP pre nové vozidlá, čím pokrýva rozdiel medzi novou cenou a aktuálnou trhovou cenou v prípade krádeže alebo havárie.

allianz poistenie
Allianz poistenie vozidla poskytuje vernostné zľavy pre členov Allianz Club, až do výšky 5 %, a ďalšie zvýhodnenia pre uzatvorenie poistky cez telefón alebo internet. Súčasťou PZP od Allianz sú asistenčné služby, právna pomoc a úrazové poistenie vodiča.

UNIQA a najlacnejšie poistenie auta

PZP od UNIQA je navrhnuté tak, aby každý vodič mohol prispôsobiť svoju poistnú ochranu podľa svojich individuálnych potrieb. Ponúkajú výber z rozsiahlej škály limitov poistného plnenia, od základného vo výške 5,24 mil. eur až po maximálny v sume 10 miliónov eur.

Aj s najlacnejším poistením auta od UNIQA, získava klient nadštandardné asistenčné služby, ktoré sú dostupné nonstop 24/7. Okrem toho si môže vychutnať rýchle riešenie škodových udalostí online a využívať klientskú zónu mojaUNIQA na kontrolu a modifikáciu svojho poistenia.

Základné a najlacnejšie PZP sa dá rozšíriť o viacero doplnkových pripoistení, aby človek maximalizoval ochranu svojho majetku. Ponúkajú bezlimitné poistenie skiel, poistenie proti živlom, proti strete so zverou, poistenie batožiny a ďalšie.

Klient môže využiť nezáväzný a jednoduchý výpočet najlacnejšieho poistenia auta v online kalkulačke alebo si nechá pripraviť cenovú ponuku cez telefón alebo na pobočke.

Superpoistenie: Ako získať lacné PZP online

Webový portál superpoistenie.sk prináša možnosť porovnať si jednotlivé ponuky lacného PZP online a dosiahnuť významné úspory. Prečo by mal človek uzatvárať PZP online?

 • Značné úspory:
  • 85 % ľudí dosiahne úsporu pri uzatváraní poistenia online.
  • Priemerná úspora dosahuje 47,48 eur ročne.
  • Nezáväzné porovnanie do 2 minút.
 • Kompletná kontrola a personalizované riešenia:
  • Žiadny zbytočný spam.
  • Poistenie šité na mieru potrebám klienta.
  • Superpoistenie zbiera iba potrebné údaje a zabezpečuje bezpečnosť dát.
 • Všetky ponuky na jednom mieste:
  • Superpoistenie porovnáva aktuálne ponuky poisťovní so zľavami a bonusmi.
  • Prehľadné usporiadanie od najnižšej ceny.

Proces uzatvorenia PZP online na superpoistenie.sk

 • Vyplniť formulár s údajmi o vozidle a poistencovi.
 • Technické údaje o vozidle sa doplnia automaticky, ak má vozidlo EČV.
 • Kliknúť na „Spočítať ceny“ a vybrať si najvhodnejšie a lacné PZP online.
 • Kliknúť na „Poistiť sa“ a vyplniť ďalšie potrebné údaje pre uzatvorenie zmluvy.
 • Vyhotovený návrh zmluvy a ďalšie dokumenty budú zaslané e-mailom.
 • Po zaplatení poistného je zmluva platná.
superpoistenie
Na portáli superpoistenie.sk nájde človek nielen online kalkulačku PZP, ale aj porovnanie PZP.

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie patrí medzi najobľúbenejšie formy poistenia. Toto poistenie sa odlišuje od PZP, pretože kryje všetky škody spôsobené vozidlu alebo časť škôd. To sa odvíja od toho, či si poistenec vyberie poistenie so spoluúčasťou, alebo bez nej.

Čo kryje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje ochranu v rôznych situáciách, vrátane:

 • Škody zavinené nehodou, bez ohľadu na to, či ide o čiastočnú alebo úplnú stratu vozidla.
 • Škody spôsobené živlami alebo ich pôsobením, ako napríklad povodeň, silný vietor a krupobitie.
 • Škody v dôsledku vandalizmu alebo krádeže vozidla.
 • Menšie škody, vrátane poškodenia čelného skla, straty batožiny a poškodenia kolies.
Prečo je havarijné poistenie dôležité pre každého vodiča?Aj skúsení vodiči sa môžu dostať do problémov, a preto je uzatvorenie havarijného poistenia včasným opatrením.
Koľko stojí havarijné poistenie?Cena havarijného poistenia sa líši medzi poisťovňami a závisí od viacerých faktorov, vrátane parametrov vozidla (motorizácia, rok výroby, hmotnosť, výrobca, model) a individuálnych potrieb.
Spoluúčasť: Áno alebo nie?Spoluúčasť je suma, ktorú v prípade škody musí poistenec zaplatiť. Treba zvážiť túto možnosť s rozvahou, pretože znižuje konečnú cenu poistenia, ale môže znamenať vyššie náklady v prípade škody.
Čo nekryje havarijné poistenie?Havarijné poistenie nekryje škody na majetku tretích osôb, ktoré sú pokryté povinným zmluvným poistením. Dôležité je tiež venovať pozornosť výlukám a kráteniu poistenia, ktoré môžu ovplyvniť rozsah krytia.
Ako postupovať pri škodovej udalosti?V prípade nehody je kľúčové zaistiť miesto, poskytnúť prvú pomoc a v prípade potreby kontaktovať políciu. Poistnú udalosť zdokumentovať a nahlásiť poisťovni, ktorá následne informuje o ďalších krokoch.
Čo je mini havarijné poistenie?Mnohé poisťovne ponúkajú aj mini havarijné poistenia, ktoré umožňujú poistenie len vybraných rizík a sú vhodné pre vodičov s bezškodovým priebehom.

Zrušiť povinné zmluvné poistenie je pomerne jednoduché, no existuje niekoľko obmedzení, ktoré by ste mali dodržiavať. V tomto článku sa pozrieme na podmienky, za ktorých môžete podať výpoveď poistnej zmluvy PZP a na postup, ktorým to môžete urobiť.

Za akých podmienok podať výpoveď PZP?

Existuje niekoľko situácií, kedy je možné podať výpoveď PZP:

 • Uplynutie doby poistenia: Ak poistenec uzavrel poistenie na určitý čas, môže po uplynutí tohto obdobia požiadať o výpoveď PZP.
 • Neuhradenie poistného: V prípade nezaplatenia poistného v stanovenom termíne a absencie reakcie na upomienky môže zmluva zaniknúť.
 • Vyradenie vozidla z evidencie: Ak je vozidlo vyradené z evidencie alebo premávky, zaniká povinnosť mať naň PZP.
 • Predaj vozidla: Predaj vozidla automaticky zruší povinné zmluvné poistenie pre predchádzajúceho majiteľa. Nový majiteľ by mal uzatvoriť novú poistku pred prepisom vozidla.
 • Odcudzenie vozidla: Pri krádeži vozidla treba okamžite požiadať o výpoveď PZP a priložiť protokol o odcudzení od polície.
 • Dohoda medzi poisťovňou a poistencom: V niektorých prípadoch je možné podať výpoveď PZP so šesť týždňovým predstihom pred koncom poistného obdobia.

O výpovedi PZP môže informovať len osoba, ktorá uzatvorila zmluvu alebo osoba poverená touto úlohou.

Ako oznámiť výpoveď PZP?

Postup na zrušenie PZP je nasledujúci:

 1. Vyplniť žiadosť: Stačí vyplniť jednoduchú žiadosť, kde sa uvedie identifikácia poistnej zmluvy, dôvod výpovede PZP a ďalšie potrebné informácie.
 2. Odoslať žiadosť: Žiadosť je možné zaslať poštou alebo online. Niektoré poisťovne umožňujú online zasielanie výpovedí.
 3. Priložiť potrebné doklady: Pri žiadosti o výpoveď PZP treba priložiť kópiu veľkého technického preukazu, protokol o odcudzení vozidla (v prípade krádeže) a ďalšie dokumenty podľa potreby.

Na čo nezabudnúť pri výpovedi PZP?

 • Vrátenie zvyšného poistného: V prípade, že poistenec žiada o zrušenie PZP pred uplynutím poistného obdobia, môže požiadať o vrátenie zvyšného poistného.
 • Potvrdenie o bezškodovom priebehu: Poistenec by mal požiadať o potvrdenie o bezškodovom priebehu poistenia, čo môže byť užitočné pri uzatváraní novej poistky na auto.
 • Vrátenie zelenej karty: Niektoré poisťovne žiadajú o vrátenie zelenej karty, preto ju treba uchovať.
výpoveď pzp
Dodržiavaním týchto krokov pri výpovedi PZP a včasným uzatvorením novej poistky si motorista udrží nevyhnutnú ochranu na cestách.

Overenie poistenca a platnosti PZP

Neplatné PZP môže viesť k závažným problémom. Napríklad, pri bežnej cestnej kontrole môže neplatné PZP spôsobiť pokutu až do výšky 3320 eur. To však nie je to najhoršie. Ak vodič spôsobí škodu alebo nehodu a nemá platné PZP, bude musieť zaplatiť všetky náklady na škodu z vlastného vrecka. Aj preto je dôležité overenie poistenca a platnosti PZP.

Ako overiť platnosť PZP?

Existujú dva jednoduché spôsoby, ako na overenie poistenca a platnosti PZP:

 • Zmluva: Prejsť si zmluvu, ktorú poistenec uzatvoril, alebo elektronický e-mail, ak zmluvu uzatváral elektronicky. V tejto zmluve by mali byť uvedené informácie o období, na ktoré je PZP uzatvorené.
 • Online overenie poistenca: Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje jednoduchý online formulár pre overenie platnosti PZP. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla, vybrať dátum a opísať bezpečnostný text. Výsledky zobrazia dôležité informácie, ako napríklad platnosť poistky, poisťovateľa a ďalšie relevantné údaje.

S online formulárom je overenie poistenca rýchle a bez námahy. Preto ak má poistenec akékoľvek pochybnosti o platnosti svojho povinného zmluvného poistenia, mal by si ho okamžite overiť. Je to jednoduchý krok, ktorý môže ušetriť zbytočné starosti a finančné ťažkosti v budúcnosti.

Okrem platného PZP je veľmi dôležitá aj platnosť vodičského preukazu. Tú si možno skontrolovať na prednej strane dokladu.

Povinné zmluvné poistenie auta: Nárast cien pre rok 2024

Očakáva sa, že ceny povinného zmluvného poistenia (PZP) sa v roku 2024 zvýšia v priemere o 6 až 8,5 %. Poisťovne pri predlžovaní zmlúv na PZP avizujú tento medziročný nárast. Dôvodov je viacero, pričom medzi najvýraznejšie patrí inflácia a nárast cien za opravy vozidiel, ktoré presahujú 10 %.

 • Inflácia: Hoci miera inflácie postupne klesá, vysoké percento na začiatku roka spôsobilo, že ceny práce u opravcov stúpajú medziročne o 10 až 15 %, v závislosti od značky vozidla a regiónu.
 • Ceny náhradných dielov: Rast cien náhradných dielov, ktorý prekračuje mieru inflácie, je ďalším faktorom zdražovania PZP. Niektoré komponenty za posledné desaťročie zdraželi o viac ako 70 %, pričom nové technológie prispievajú k vyšším nákladom na opravy.
 • Ďalšie faktory: Ďalšie vplyvy zahŕňajú rast výplat poškodeným, zvýšenú hodnotu bolestného i právneho zastúpenia, a otvorenú tému nemajetkovej ujmy. Veľké škody a neočakávané vplyvy tiež zvyšujú náklady na zaistenie, poplatky poisťovateľskej kancelárii a odvody štátu.

Zmeny v oblasti cien poistky na auto

Zvýšenie cien povinného zmluvného poistenia auta nie je jednotné a prejavuje sa individuálne podľa segmentačných kritérií, ako sú vek, lokalita, druh a využitie vozidla, objem a výkon motora a celková hmotnosť vozidla.

Vodiči s bezškodovým priebehom, stredného veku a z menších miest môžu zaznamenať miernejšie zvýšenie cien. Dôležité je teda tiež dodržiavať predpisy a rešpektovať dopravné značky.

Zmeny v oblasti PZP pre elektrokolobežky tiež prichádzajú s novelou zákona, ktorá sa momentálne nachádza v legislatívnom procese. Tieto zmeny sa zameriavajú na majiteľov elektrických kolobežiek a segwayov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nad 25 km/h a maximálnou prevádzkovou hmotnosťou nad 25 kg, a to už od 1. januára 2024. Pre týchto jednotlivcov bude PZP povinné.

Ak človek hľadá úspory na cene poistky na auto, odporúča sa porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Online kalkulačky môžu byť užitočným nástrojom pri vyhľadávaní najvýhodnejších poistných produktov.

V každom prípade, poisťovne majú povinnosť informovať klientov o zmenách v poistnom najmenej 10 týždňov pred výročím zmluvy. Poskytnú tak dostatočný čas na vyhodnotenie a prípadný prechod k inému poskytovateľovi aj z hľadiska ceny poistky na auto.

Pri výbere povinného poistenia auta sa však odporúča zvážiť nielen cenu, ale aj podmienky a poskytované služby.