Diaľničná známka – platnosť, kontrola a pokuta

dialničná známka

Cestovanie po diaľniciach prináša nielen pohodlie a rýchlu dostupnosť, ale aj zodpovednosť voči platbám za ich využívanie. Systémy diaľničných známok sú dnes bežnou súčasťou cestovného plánovania a každá krajina má svoje vlastné pravidlá a postupy. Aké sú pravidlá s diaľničnými známkami na Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku?

Tento článok sa pozrie na kľúčové aspekty diaľničných známok, od ich platnosti až po elektronické alternatívy a zistí, ako si zabezpečiť bezproblémový prejazd bez nepríjemných prekvapení. V čom sa líšia slovenské, maďarské a rakúske diaľničné známky? A aké sú výhody jednodňovej diaľničnej známky?

Čo je diaľničná známka?

Diaľničná známka predstavuje kľúčový prvok umožňujúci vodičom legálny prístup k spoplatneným úsekom ciest, čo dôsledne reguluje zákon č. 488/2013 Z. z. Bez jej zakúpenia by sa vodič vystavoval vysokému riziku uloženia pokuty.

Diaľničné známky boli na Slovensku dlhodobo aplikované, pôvodne vo forme nalepovacích štítkov na čelné sklo, identifikujúcich vozidlo ako oprávnené na cestovanie po platených úsekoch. Avšak, modernizáciou v roku 2016 prešli na elektronickú podobu, čím sa proces ich využívania značne zjednodušil.

Systém diaľničných známok je neodmysliteľnou súčasťou dopravného režimu aj v mnohých iných krajinách, vrátane Česka, Rakúska a Maďarska. Je preto nevyhnutné si ich zabezpečiť ešte pred vycestovaním, aby sa vodič vyhol riziku pokuty, ktoré môžu v zahraničí dosahovať vyššie sumy než na Slovensku.

Zaujímavosťou je, že napriek popularite diaľničných známok niektoré krajiny, ako napríklad Chorvátsko, preferujú systém mýta.

Slovenská diaľničná známka

Slovenská diaľničná značka sa stala neodmysliteľnou súčasťou ciest v krajine, poskytujúc užívateľom prístup k diaľniciam a rýchlostným cestám na vyhradený časový úsek. V súlade so zákonom o diaľničných známkach (Zákon č. 488/2013 Z. z.) existujú rôzne typy známok, ktoré umožňujú flexibilitu v závislosti od potrieb a preferencií vodičov.

Elektronická podoba slovenskej diaľničnej známky má poplatok, ktorý je viazaný na definované časové obdobie, bez ohľadu na konkrétnu prejdenú vzdialenosť alebo počet jázd.

Typy slovenských diaľničných známok

 • s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka, alebo odo dňa jej úhrady v príslušnom kalendárnom roku, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
 • s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest,
 • s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane určeného dňa,
 • s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane daného dňa.

Ako si kúpiť elektronickú diaľničnú známku?

V súlade so spomínaným zákonom o diaľničných známkach, je možné využívať vymedzené úseky ciest len po úhrade diaľničnej známky. Cenník diaľničných známok je stanovený v Nariadení vlády č. 410/2014 Z. z. a zahŕňa rôzne typy vozidiel s ich príslušnými platnosťami a cenami (všetky ceny sú uvedené vrátane DPH):

Diaľničná známkaVozidloPlatnosťÚhrada
1 rokMotorové vozidlo do 3,5 t (kategória M1)365 dní60 €
30 dníMotorové vozidlo do 3,5 t (kategória M1)30 dní17 €
10 dníMotorové vozidlo do 3,5 t (kategória M1)10 dní12 €
365 dníPrípojný vozidlá nad 3,5 t (kategória O1 a O2)365 dní60 €

Diaľničné známky je možné zakúpiť cez mobilnú aplikáciu, samoobslužné automaty, vybrané obchodné miesta alebo prostredníctvom portálu eznamka.sk. Tento portál navyše umožňuje kontrolu platnosti, podanie žiadostí, podnetov alebo reklamácií.

Proces nákupu elektronickej diaľničnej známky online cez web je rýchly a jednoduchý. Stačí vybrať typ vozidla, jeho platnosť a vyplniť formulár s údajmi o vozidle. Po odoslaní formulára nasleduje úhrada a zakúpená diaľničná známka je pripravená na použitie.[

dialničná známka
Ceny diaľničných známok boli naposledy aktualizované na začiatku roku 2023. Napriek obavám o ďalšie zvýšenie cien kvôli inflácii, ministerstvo dopravy uviedlo, že v ďalších mesiacoch sa neočakávajú žiadne výrazné zmeny.

Overenie a kontrola platnosti diaľničnej známky

Kontrolu a overenie slovenskej diaľničnej známky je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

 • Webová stránka eZnamka.sk:
  • Navštíviť webovú stránku eZnamka.sk.
  • Kliknúť na sekciu „Overenie platnosti diaľničnej známky“.
  • Zadať evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie.
  • Kliknúť na tlačidlo „Overiť“.
 • Mobilná aplikácia eZnamka:
  • Stiahnuť si mobilnú aplikáciu eZnamka do svojho smartfónu.
  • Otvoriť aplikáciu a prejsť na možnosť „Overenie platnosti diaľničnej známky“.
  • Zadať evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie.
  • Kliknúť na tlačidlo „Overiť“.
 • Telefonické overenie:
  • Zavolať na telefónne číslo 0800 100 800.
  • Operátorovi poskytnúť evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie.
  • Operátor poskytne informáciu o aktuálnej platnosti diaľničnej známky.

Všetky tieto možnosti overenia a kontroly platnosti diaľničnej známky sú poskytované bezplatne, čo umožňuje vodičom jednoduchý a rýchly prístup k dôležitým informáciám o ich diaľničnej známke.

dialničná známka kontrola
Kontrola a overenie platnosti diaľničnej známky na portáli eZnamka.sk.

Počet e diaľničných známok

V niektorých situáciách jedna diaľničná známka nemusí stačiť. Závisí to od konkrétnej kategórie vozidla a jeho najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti. Rozhodujúci faktor predstavuje aj prítomnosť prípojného vozidla.

 • Jedna e diaľničná známka pre motorové vozidlo:
  • Určená pre dvojstopové motorové vozidlo do 3,5 ton alebo dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1, bez ohľadu na najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť. Tento typ známky je vhodný aj pre dvojstopovú jazdnú súpravu (t.j. vozidlo + prípojné vozidlo) do 3,5 ton.
 • Jedna diaľničná známka pre motorové vozidlo a prípojné vozidlo:
  • Určená pre dvojstopovú jazdnú súpravu (vozidlo + prípojné vozidlo), tvorenú motorovým vozidlom kategórie M1 a N1 a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2, pričom celková technicky prípustná hmotnosť presahuje 3,5 tony.

V praxi to znamená, že ak vodič plánuje využívať spoplatnené úseky ciest spolu s prípojným vozidlom, avšak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresiahne 3,5 tony, postačí jedna bežná e diaľničná známka.

Spoplatnené úseky a diaľničná známka na SK

V prípade, že vodič plánuje cestu a zatiaľ nemá zakúpenú diaľničnú známku na SK, je dôležité zistiť, či jeho trasa prechádza cez spoplatnené úseky. Nasledujúce tabuľkové informácie poskytujú prehľad o úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest na SK, za ktoré je vyžadovaná úhrada diaľničnej známky:

Diaľnica/cestaÚsekyDĺžka úseku
D1Bratislava, Vajnory – Lietavská Lúčka185 km
D1Dubná Skala – Turany17 km
D1Ivachnová – Bidovce186 km
D2Brodské (SK/CZ) – Bratislava, Lamač55 km
D2Bratislava, Pečňa – Čunovo (SK/HU)15,8 km
D3Hričovské Podhradie – Žilina, Brodno13 km
D3Čadca, Bukov – Skalité (SK/PL)21 km
D4Jarovce (SK/AT) – Bratislava, Jarovce2 km
D4Bratislava, Jarovce – Bratislava, Petržalka2,2 km
D4Bratislava, Petržalka – Bratislava, Juh4,3 km
D4Bratislava, Juh – Ivanka, Západ15,1 km
D4Ivanka, Západ – Bratislava, Vajnory2,5 km
D4Bratislava, Vajnory – Bratislava, Rača1,6 km
R1Trnava – Banská Bystrica, Kremnička158 km
R1ANitra, Západ – Nitra, Kynek2 km
R2Lovčica, Trubín – Žiar nad Hronom5 km
R2Zvolen, Západ – Zvolen, Centrum3 km
R2Zvolen, Východ – Kriváň18 km
R2Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce13,3 km
R4Košice, Juh – Milhosť (SK/HU)14 km
R4Prešov, Západ – Prešov, Sever4 km
R6Púchov, Juh – Dolné Kočkovce1 km
R7Bratislava, Slovnaftská – Bratislava, Juh6 km
R7Bratislava, Juh – Holice25,2 km

Diaľničná známka a pokuta

V minulosti bola pokuta za jazdu bez diaľničnej známky vysoká a prísna, no od prechodu na elektronickú verziu sa situácia zmenila. V súčasnosti sa pokuty pohybujú v rozmedzí od 100 € do 500 € a v blokovom konaní od 50 € do 200 €.

V prípade priestupku to rieši príslušný okresný úrad a v blokovom konaní policajná hliadka. Ak ide o cudzinca, ktorý jazdí bez diaľničnej známky, priestupok rieši okresný úrad v kraji, kde porušenie nastalo. Peniaze z pokút za jazdu bez diaľničnej známky sú následne prevádzané do štátnej kasy.

V prípade riešenia pokuty v správnom konaní je výška pokuty od 150 € do 500 €. Na rozdiel od minulosti sa ukladá len jedna pokuta, a to aj v prípade, ak vodič bez známky jazdil na viacerých vozidlách.

Postup riešenia pokuty za diaľničnú známku

 • Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.
 • Výška pokuty závisí na závažnosti, spôsobe, čase trvania a následkoch porušenia povinnosti.
 • Vodič má povinnosť uhradiť pokutu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Fungovanie v praxi

 • Kamerový systém na diaľniciach a rýchlostných cestách vykonáva väčšinu práce pri kontrole diaľničných známok.
 • Systém identifikuje vozidlá, ktoré jazdia bez platnej známky, porovnávajúc evidenčné čísla s databázou kúpených známok.
 • Okresný úrad posiela sankcie motoristom, pričom pokuta za jazdu bez diaľničnej známky je vždy 150 €.
 • Cudzinci s vozidlami evidovanými v inom členskom štáte dostávajú pokutu v úradnom jazyku svojej krajiny.
dialničná známka pokuta
Vodiči majú možnosť zaplatiť pokutu za diaľničnú známku v kratšom termíne (do 15 dní od uloženia), čím získajú zľavu 50 €, čiže suma k úhrade bude len 100 €.

Jednodňová diaľničná známka

Iniciatívu zavedenia jednodňovej diaľničnej známky zaviedlo nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť zaviesť diaľničné známky s krátkou dobou platnosti, napríklad na týždeň alebo jeden deň.

Nariadenie z Bruselu stanovuje, aby cena neprekračovala 9 % ročnej diaľničnej známky, ktorá teraz stojí 60 € To znamená, že cena jednodňovej známky by nemala presiahnuť 5,40 €. Rezort dopravy potvrdil, že aj táto diaľničná známka bude dostupná výlučne v elektronickej podobe a určená pre všetkých vodičov. Konečná cena bude stanovená po dôkladnej analýze a bude sa držať smernice o pomere cien medzi krátkodobými a dlhodobými známkami.

Očakáva sa, že Slovensko zavedie jednodňovú diaľničnú známku najneskôr koncom marca 2024, pričom prípravy ako potvrdzujú vyhlásenia rezortu dopravy, prípravy už prebiehajú.

Jednodňová diaľničná známka bude platná jeden kalendárny deň. Dôležitý fakt – platnosť nekryje 24 hodín od kúpy, ale iba do konca kalendárneho dňa.

Rakúska diaľničná známka

Rakúsko poskytuje štyri typy diaľničných známok: jednodňovú, desaťdňovú, dvojmesačnú a ročnú. Vodiči môžu platbu vykonať kartou alebo cez PayPal.

PlatnosťOsobný automobilMotocykel
1 deň8,60 €
10 dní11,50 €6,00 €
2 mesiace28,90 €16,00 €
1 rok96,40 €38,20 €

Elektronická diaľničná známka pre Rakúsko

Najjednoduchší spôsob nákupu elektronickej diaľničnej známky pre Rakúsko je na webovej stránke Rakúskeho úradu pre mýto ASFINAG.at (v slovenčine). Známku možno zakúpiť s okamžitou alebo odloženou platnosťou. Pre firmy platí okamžitá platnosť. Informácie potrebné na nákup elektronickej diaľničnej známky pre Rakúsko sú rovnaké ako v prípade súkromného spotrebiteľa (IČO ani DIČ nie sú potrebné).

Rakúske diaľničné známky sa predávajú aj na väčšine rakúskych a pohraničných čerpacích staníc. Odporúča sa zakúpiť a nalepiť známku pred vstupom na rakúsku diaľnicu.

Kam nalepiť rakúsku diaľničnú známku?

 • Osobné vozidlá: Nálepka musí byť na viditeľnom mieste na čelnom skle, ideálne v hornom rohu bočného okna vodiča alebo v blízkosti spätného zrkadla. Nepripevnená nálepka nie je platná.
 • Motocykle: Odporúča sa nalepiť známku na viditeľnú časť motocykla, napríklad na nádrž alebo prednú vidlicu. Nálepka nalepená na kufri nie je platná.
rakúska dialnicna znamka
Elektronická diaľničná známka pre Rakúsko sa dá kúpiť na portáli Asfinag. Dodatočné mýto sa vyberá na šiestich úsekoch rakúskej diaľničnej siete, so sadzbami od 6,00 € do 12,50 €.

Diaľničná známka v Poľsku

Diaľničné poplatky v Poľsku sú riadené systémom mýtnych brán, a to pre všetky vozidlá vrátane motocyklov a osobných automobilov do hmotnosti 3,5 tony. Niečo ako diaľničná známka v Poľsku teda neexistuje.

Diaľničný systém v Poľsku sa odlišuje od iných krajín, ako je Rakúsko alebo Slovinsko. Na väčšine diaľníc a rýchlostných ciest sú však poplatky pre motocykle a autá do 3,5 tony zadarmo. Situácia je komplikovanejšia na spoplatnených úsekoch, pričom každý z nich môže mať iný tarif. Niektoré zo spoplatnených úsekov Poľska zahŕňajú:

Spoplatnený úsek (do 3,5 t)Cena (PLN)Cena (€)
A1 Gdaňsk (Rusocin) – Toruň (Nowa Wieś)30 PLN6,75 €
A2 Świecko – Konin102 PLN22,95 €
A4 Katovice – Krakov30 PLN6,75 €
A2 Łódź – Konínbezplatne
A4 Sośnica – Vroclavbezplatne

Ako uhradiť diaľničné poplatky v Poľsku?

 • Platba v mýtnej bráne
  • Najjednoduchší spôsob je zaplatiť poplatok priamo v mýtnej bráne. To je možné platobnou alebo palivovou kartou, hotovosťou (v poľských zlotých) alebo dokonca v eurách či dolároch, pričom mena bude vrátená v poľských zlotých. Táto metóda je dostupná pre vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 tony.
 • Elektronická „diaľničná známka“ pre Poľsko
  • Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony je povinná diaľničná známka, ktorú možno zakúpiť online prostredníctvom systému e-TOLL. Pri registrácii sa vyžadujú osobné údaje ako meno, priezvisko, e-mail, číslo pasu/občianskeho preukazu a EČV vozidla. Existujú rôzne spôsoby platenia, vrátane predplateného účtu alebo účtu s odloženou lehotou splatnosti. Vozidlá s diaľničnou známkou nemusia zastavovať na mýtnych bránach, ale využívajú palubnú jednotku, ktorá eviduje prejdenú vzdialenosť.
 • Nákup na čerpacích staniciach
  • Diaľničné známky možno zakúpiť aj osobne na čerpacích staniciach alebo v kioskoch. Táto možnosť je vhodná pre tých, ktorí uprednostňujú osobný nákup.

Diaľničná známka v Poľsku nie je fyzickou nálepkou, a preto nie je potrebné ju nalepiť na vozidlo. Pri platbe v mýtnej bráne stačí ukázať kartičku pri vstupe a odložiť ju na vhodné miesto. Pri platbe online je dôležité mať správne údaje a skontrolovať ich pred výjazdom z diaľnice, aby sa predišlo prípadným pokutám.

dialničná známka Poľsko
Nekúpenie diaľničnej známky v Poľsku, teda diaľničného mýta, alebo poskytnutie nesprávnych údajov môže viesť k pokute vo výške 500 PLN (približne 112 €), prípadne 400 PLN (cca 90 €) pri rýchlej úhrade do 7 dní.

Maďarská diaľničná známka

Získanie diaľničnej známky v Maďarsku závisí od typu vozidla a obdobia, na ktoré ju chce vodič zakúpiť. Platnosť diaľničných známok môže byť 10 dní, 1 mesiac alebo 1 rok. Pre osobné vozidlá do 3,5 tony a s maximálne 7 sedadlami (kategória D1) platia nasledovné ceny:

Typ vozidlaDesaťdňová cena (HUF)Mesačná cena (HUF)Ročná cena (HUF)
D1M: Motocykle2 750 HUF4 450 HUF
D1: Osobné vozidlá do 3,5t do 7 miest5 500 HUF8 900 HUF57 260 HUF
D2: Osobné vozidlá do 3,5 t nad 7 miest a nákladné vozidlá do 3,5 t8 000 HUF12 600 HUF81 280 HUF
U: Prívesy k vozidlám kategórie D2 a B25 500 HUF8 900 HUF57 260 HUF
B2: Autobusy17 730 HUF25 150 HUF228 850 HUF

Kde kúpiť diaľničnú známku pre Maďarsko?

Elektronická maďarská diaľničná známka sa dá zakúpiť na hraničných priechodoch, v kamenných obchodoch označených „e-VIGNETTE“ alebo „MATRICA“, alebo na maďarských čerpacích staniciach.

Alternatívne je možné si ju zakúpiť online na ematrica.nemzetiutdij.hu alebo virpay.hu. Pri online nákupe je potrebné vytvoriť si účet v e-shope, vyplniť údaje o vozidle a uskutočniť platbu online prostredníctvom kreditnej karty.

Niektoré úseky sú oslobodené od diaľničných poplatkov, čiže nie je potrebné kupovať si diaľničnú známku pre Maďarsko. Sú to:

 • Diaľnica M0: úsek medzi cestou č. 1 a diaľnicou M5
 • Diaľnica M0: úsek medzi diaľnicou M4 a diaľnicou M3
 • Diaľnica M0: most Megyeri (úsek medzi cestami č. 2 a č. 11)
 • Diaľnica M30: úsek medzi križovatkami Miskolc-juh a Miskolc-sever
 • Diaľnica M31
 • Diaľnica M4: úsek memzii Vecsés a Budapeštianskym medzinárodným letiskom Ferenc Liszt
 • Diaľnica M4: úsek medzi Abona-sever a Törökszentmiklós-západ
 • Diaľnica M44
 • Diaľnica M60: úsek severovýchodnej spojky medzi cestami č. 58 a č. 5826
 • Diaľnica M76: úsek medzi Balatonszentgyörgy/Balatonberény a Keszthely-Fenékpuszta
 • Diaľnica M8
 • Diaľnica M80
 • Diaľnica M9: úsek medzi cestami č. 6 a č. 51
 • Diaľnica M9: obchvat mesta Kaposvár
dialnicna znamka madarsko
Nákladné vozidlá nad 3,5 tóny platia mýto prostredníctvom elektronickej palubnej jednotky Hu-Go.

Česká diaľničná známka

Ak motorista plánuje cestovať po českých diaľniciach v roku 2024, môže si zakúpiť diaľničnú známku troma rôznymi spôsobmi:

 • Online na eDalnice.cz:
  • Na oficiálnej štátnej webovej stránke eDalnice.cz si jednoducho zakúpi diaľničnú známku pre Česko. Platba je možná kreditnou kartou alebo bankovým prevodom. Tento spôsob umožňuje aj hromadný nákup pre správcov vozového parku alebo podnikateľov.
 • V pobočkách českej pošty a čerpacích staniciach EuroOil:
  • Fyzické predajné miesta sú k dispozícii na pobočkách Českej pošty a niektorých čerpacích staniciach EuroOil. Na webovej stránke je k dispozícii mapa, ktorá pomôže nájsť najbližšie predajné miesto.
 • V samoobslužných kioskoch:
  • Pre zahraničných vodičov sú k dispozícii niektoré samoobslužné kiosky, najmä na hraničných priechodoch. Táto možnosť je momentálne obmedzená a existuje len niekoľko týchto kioskov pre nákup diaľničnej známky pre Česko.

Ceny diaľničnej známky Česko

Ceny českých diaľničných známok sa od 1. marca 2024 zvyšujú a prichádzajú so zmenami v pravidlách.

Ceny do 28. februára 2024:

Typ paliva1 rok30 dní10 dní
Štandardná cena1 500 CZK440 CZK310 CZK
Eko cena*750 CZK220 CZK155 CZK

*Eko cena je zvýhodnená sadzba diaľničného poplatku pre vozidlá poháňané stlačeným zemným plynom (CNG) alebo biometánom (možno kombinovať aj s iným palivom).

Ceny od 1. marca 2024:

Typ paliva1 rok30 dní10 dní1 deň
Fosílne palivá (benzín, nafta, LPG)2 300 CZK430 CZK270 CZK200 CZK
Zemný plyn (CNG) a biometán (BioCNG)1 150 CZK210 CZK130 CZK100 CZK
Plug-in hybrid (CO₂ do 50 g/km)570 CZK100 CZK60 CZK50 CZK
Batéria / vodíkový elektromobil (CO₂ = 0 g/km)ZadarmoZadarmoZadarmoZadarmo

Vozidlá registrované mimo Českej republiky sú oslobodené od diaľničných poplatkov len v prípade, že ide o elektrické, vodíkové alebo hybridné vozidlo a jeho emisie CO2 sú nižšie ako 50 g/km.