Ako zistiť majiteľa auta – overenie ŠPZ

ako zistiť majiteľa auta

Nepríjemné situácie na parkovisku sú niečím, čo mnohí vodiči zažili. Nečakané poškodenie – škrabanec na nárazníku, chýbajúce spätné zrkadlo či zničené svetlo svetlomet – vedia pokaziť náladu vodiča. Človek automaticky hľadá páchateľa alebo aspoň svedka, ktorý si zapísal evidenčné číslo vozidla zodpovedného za škodu.

No ako získať informácie o majiteľovi auta prostredníctvom ŠPZ? Ako prebieha zistenie mena podla ŠPZ?

Dopravný inšpektorát a majiteľ ŠPZ

Pri nehode alebo poškodení vozidla na verejnom parkovisku je samozrejmé, že poškodenému záleží na tom, kto je za tento nepríjemný zážitok zodpovedný. Prvým impulzom mnohých ľudí je obrátiť sa na dopravný inšpektorát, avšak táto možnosť nie je vždy úspešná.

Pri príchode na dopravný inšpektorát býva človek často sklamaný. V nádeji, že získa kontakt na možného páchateľa a majiteľa ŠPZ zistí, že inšpektorát, z pochopiteľných dôvodov, nie je oprávnený poskytovať osobné údaje majiteľov vozidiel.

Overenie PZP podľa ŠPZ

V tejto situácii zostáva jediná možnosť – riešiť vec prostredníctvom poisťovne a získať informácie o majiteľovi vozidla. Overenie platnosti PZP (poistenie zodpovednosti za škodu) podľa ŠPZ je jednoduchý spôsob, ako identifikovať majiteľa podľa evidenčného čísla vozidla.

Táto informácia je verejne dostupná na stránke www.skp.sk (Slovenská kancelária poisťovateľov). Stačí zadať evidenčné číslo vozidla, a získať číslo poistky a meno poisťovne, ktorá vozidlo poistila. Následne stačí kontaktovať danú poisťovňu a informovať sa o postupe pri náhrade škody.

Aj keď môže byť celý proces overenia PZP podľa ŠPZ zdĺhavý a nepríjemný, netreba zabúdať na svoje právo na kompenzáciu. Tieto situácie nie sú neobvyklé, a preto je dôležité vedieť, ako si pomôcť prostredníctvom overenia PZP.

Overenie PZP podľa ŠPZ môže byť kľúčovým krokom pri výbere najlacnejšieho poistenia auta. Identifikácia histórie vozidla cez ŠPZ umožňuje zhodnotiť jeho pripoistenie, čo môže ovplyvniť konečnú cenu poistenia. Skombinovanie overenia ŠPZ s hľadaním najvýhodnejšej ponuky PZP poskytne komplexný prehľad, pomáhajúc nájsť najlacnejšie, a zároveň adekvátne poistenie pre vozidlo.

ako zistiť majiteľa auta
Poisťovňa je často najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako riešiť nepríjemné situácie spojené s overením PZP podľa ŠPZ.

Ako zistiť majiteľa auta: Pomôcky a postup

Pri snahe zistiť, kto je majiteľom konkrétneho vozidla, nie je policajný register verejne dostupný z pochopiteľných dôvodov. Napriek tomu existujú alternatívne možnosti, ako uplatniť nárok na náhradu škody z povinnej poistky vinníka.

Vyhľadanie poisťovne podľa ŠPZ

Vyhľadávanie podľa ŠPZ vinníka je možné v centrálnom registri, kde sú informácie o poisťovni majiteľa. Detailné údaje o vozidle sú dostupné napr. aj na stránke overeniekilometrov.sk. Stránka nie je vhodná na overenie km podľa VIN zadarmo, túto službu poskytuje za poplatok.

Postup pri vyhľadaní podľa ŠPZ:

 • Privolať políciu: Kontaktovať políciu na čísle 158 a poskytnúť im informácie o poznávacej značke vinníka. Polícia môže získať meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt vinníka z ich databázy.
 • Oznámiť škodu poisťovni vinníka: Získať údaje o poisťovni vinníka na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP). Vysvetliť škodu a nezabudnúť uviesť, že polícia vyšetruje udalosť.

Overenie ŠPZ ak je vinník neznámy

V prípade neznámeho alebo nepoisteného vinníka, overenie ŠPZ samozrejme nie je možné. Poškodený ale nemusí škodu hradiť zo svojej peňaženky. SKP je povinná preplatiť škodu z rezervného fondu v prípade neznámeho alebo nepoisteného vinníka, pričom neskôr si nezaplatenú sumu vymáha od nepoistených vodičov.

Overenie ŠPZ teda nie je v tejto situácii nevyhnutné. Overiť či sa vozidlo v danom čase nachádzalo na mieste môže aj GPS navigácia do auta.

overenie ŠPZ
Ak je človek svedkom dopravnej nehody, pri ktorej je vinník neznámy, môže poskytnúť polícii údaje o ŠPZ vozidla, ktoré spôsobilo nehodu. Polícia môže túto informáciu použiť na vypátranie vinníka nehody a overenie ŠPZ.

Dôvody pre zistenie mena podľa ŠPZ

Pre zhrnutie, zistenie mena podľa ŠPZ môže vzniknúť z niekoľkých dôvodov:

 • Škoda od majiteľa vozidla:
  • Ak poškodenému spôsobil škodu páchateľ (majiteľ vozidla), pre uplatnenie náhrady škody slúži využite databázu Slovenskej kancelárie poisťovateľov pre získanie údajov o poisťovni majiteľa. Následne je potrebné nahlásiť škodu podľa ŠPZ a čísla poistnej zmluvy.
 • Nepoistený vinník:
  • Ak majiteľ nie je v databáze poisťovateľov, môže ísť o nepoistené vozidlo. Škodu treba nahlásiť priamo Slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktorá ju nahradí z garančného fondu a neskôr si sumu vymáha od majiteľa.
 • Malá škoda:
  • Pri menšej škode si na seba nechať kontakt a riešiť problém neskôr. Pri značnej škode zavolať políciu, ktorá vykoná ďalšie kroky.
 • Iné dôvody:
  • Vo viacerých prípadoch existuje záujem o zistenie mena podľa ŠPZ, avšak žiadna legálna cesta na zistenie totožnosti majiteľa neexistuje.

Žiaľ, stáva sa, že dôvodom dopravných nehôd a škôd na motorovom vozidle, je zostatkový alkohol u vodiča.

Možnosti zistenia mena majiteľa podľa ŠPZ

Zistenie mena majiteľa vozidla podľa ŠPZ nie je legálne a je v rozpore s ochranou osobných údajov. Napriek tomu existujú dve možnosti:

 1. Prístup do verejného registra vozidiel:
  • Orgány verejnej správy, ako polícia či dopravný inšpektorát, majú obmedzený prístup k registru vozidiel. Môžu získať informácie o vozidle, ale len ak majú oprávnenie.
 2. Nelegálny softvér alebo služba:
  • Niektoré nelegálne softvéry alebo služby sľubujú zistenie majiteľa podľa ŠPZ. Ich používanie však porušuje zákony o ochrane osobných údajov a je nezákonné.

ŠPZ áut a ŠPZ Slovensko

ŠPZ, čo pôvodne označovalo štátnu poznávaciu značku, získalo v 90-tych rokoch názov „ešpézetka“, ktorý sa postupne zakorenil v reči. Dnes sa oficiálne používa skratka EČV, znamenajúca evidenčné číslo vozidla. Táto zmena v názve nezmenšila popularitu termínu „ešpézetka“, ktorý si zachoval svoje miesto v každodennom jazyku.

Systém ŠPZ na Slovensku je založený na štandardnom formáte Európskej únie. Každé vozidlo, od osobných áut po nákladné vozidlá, disponuje svojím jedinečným EČV, ktoré je umiestnené na tabuľke s evidenčným číslom (TEČ).

Do roku 2023 bol systém kategorizovaný podľa okresov, pričom nový majiteľ pri nákupe auta z iného okresu musel žiadať o nové značky. Najnovšia novela zákona však tento postup zmenila.

špz áut
Teraz je možné ponechať si TEČ na vozidle pri prepise auta, čo znamená, že okres priradený k vozidlu už nie je dôležitý. Tým pádom nie je možné jednoducho zistiť, odkiaľ majiteľ ŠPZ pochádza.

Nový dizajn a zmeny v ŠPZ áut na Slovensku

 • Zmena v dizajne a prví majitelia:
  • Od roku 2023 polícia vydáva nové evidenčné čísla pre autá s novým dizajnom. Prvé evidenčné číslo s novým formátom malo tvar AA001AA.
 • Zmena v symboloch a označovaní okresu:
  • Značky už neobsahujú skratku okresu. Slovenský štátny znak a symbol Európskej únie zostali, ale písmo a spôsob označovania sa zmenilo. Skratky okresov ako označenie skončili.
 • Ďalšie zmeny:
  • Značky majú nový formát: AA000AA a tabuľky ŠPZ áut majú biely podklad.
  • Elektrické vozidlá majú zelený formát písma s označením EV alebo EL.
  • Špeciálne vozidlá majú špecifické označenie, napríklad P pre Políciu, H pre historické vozidlá a podobne.
 • Personalizované ŠPZ áut:
  • Osoby, ktoré majú citový vzťah k svojej „ešpézetke“, si môžu ponechať tabuľku aj na novom aute.

Cieľom zmeny v ŠPZ áut je aj šetriť životné prostredie a minimalizovať administratívne ťažkosti pri predaji vozidiel.

špz áut
Tieto zmeny v ŠPZ áut na Slovensku majú zjednodušiť administratívne procesy a umožniť vozidlám mať svoje číslo až do konca ich životnosti bez ohľadu na to, koľkokrát zmenia majiteľa.

Kontrola auta podľa VIN čísla

VIN čísla, známe aj ako identifikačné číslo vozidla, predstavujú dôležitý prvok vo svete vozidiel, a Slovensko nie je výnimkou. Tieto 17-miestne kódy, vychádzajúce z anglického Vehicle Identification Number, sú prideľované výrobcami a slúžia na jedinečnú identifikáciu každého vozidla. Je to dôležitý údaj aj keď sa podpisuje kúpno predajná zmluva.

Orgány trestného konania, predajcovia automobilov a poisťovne čerpajú z VIN čísla informácie týkajúce sa vozidla a jeho majiteľa. Podobne ako pri ŠPZ, aj kontrola auta podľa VIN čísla umožňuje overiť technický stav vozidla, zistenie, či bolo odcudzené a slúži na rôzne ďalšie účely.

Výhody kontroly auta podľa VIN

 • Identifikácia technického stavu:
  • Získanie dôležitých informácií o technickom stave vozidla, čo je nevyhnutné najmä pri kúpe ojazdeného auta.
 • Historické informácie:
  • Overenie histórie vozidla, vrátane prípadov nehôd, čo môže byť kritické pri rozhodovaní o nákupe.
 • Zistenie krádeže:
  • Detekcia, či vozidlo nebolo predmetom krádeže, čo môže ovplyvniť jeho hodnotu a bezpečnosť.
 • Špecifikácie vozidla:
  • Zistenie roka výroby, modelu, farby, typu motora a iných technických detailov.

Kde hľadať VIN číslo?

VIN číslo môže byť umiestnené na rôznych miestach podľa typu vozidla:

 • Automobily:
  • Predná deliaca priečka, pod čelným sklom na strane vodiča.
  • Podbehu kolesa, pod podlahou batožinového priestoru.
  • Na bočnom stĺpiku na strane vodiča.
 • V Registračnom osvedčení vozidla:
  • Najjednoduchšie je nájsť VIN v registračnom osvedčení vozidla.

Kontrola auta podľa VIN online:

 • Online kontrola VIN:
  • Webové stránky ako automoli.sk, carvertical.com/sk alebo sk.cebia.com umožňujú overiť históriu vozidla na základe VIN.
 • Profesionálna kontrola VIN:
  • Profesionálne spoločnosti poskytujúce služby kontroly vozidiel môžu poskytnúť detailné informácie o histórii vozidla.
Kontrola auta podľa VIN čísla
Kontrola auta podľa VIN čísla je nevyhnutným krokom pred nákupom použitého vozidla, pomáha zabezpečiť dôkladné informácie o vozidle a zminimalizovať riziká spojené s nesprávnym nákupom.

Záver: Overenie vozidla podľa ŠPZ

Z ŠPZ vozidla možno zistiť o danom vozidle mnoho zásadných informácií. Ide o všeobecné údaje, vrátane hmotnosti, výkonu, VIN čísla a ďalších parametrov. Aj keď poskytuje pohľad do technických detailov vozidla, overenie majiteľa podľa ŠPZ je problematické, ba až nemožné, pretože úrady nezverejňujú osobné údaje.

Prečo je overenie vozidla podľa ŠPZ dôležité?

S nárastom prefíkaných predajcov na trhu sa overenie ŠPZ stáva kľúčovým. Predajcovia často manipulujú s informáciami v inzerátoch, čím klamú potenciálnych kupujúcich. Situácie, kde je výkon vozidla umelo zvyšovaný, sú vskutku časté. Overením ŠPZ je možné okrem iného, predísť nepríjemným prekvapeniam a chrániť svoje financie.

Ako pomáha overenie ŠPZ?

 • Predchádza nepravdivým informáciám:
  • Zabraňuje nákupu vozidla na základe klamlivých informácií v inzeráte, ako sú nadsadené technické parametre.
 • Ochrana pred manipuláciou:
  • Odhaľuje prípady, kedy predajcovia zneužívajú informácie o vozidle s cieľom zvýšiť jeho hodnotu.

Ako teda overiť vozidlo podľa ŠPZ? Zdĺhavý a nákladný postup na Dopravnom inšpektoráte je nielen neefektívny, ale často sprevádzaný byrokraciou. Rýchle, pohodlné a cenovo dostupné online overenie ŠPZ je možné napr. na stránke www.overenie-vozidla.sk.