Porovnanie hypoték – aké sú aktuálne úrokové sadzby

Porovnanie hypoték je nevyhnutný krok pri výbere vhodného financovania nehnuteľnosti. Úrokové sadzby sa menia a ovplyvňujú celkové náklady na úver. Dôkladné porovnanie ponúk môže ušetriť významné sumy. Aké sú aktuálne úrokové sadzby?


Obsah článku


Porovnanie hypoték na Slovensku je kľúčové pre každého, kto sa rozhoduje pre financovanie nehnuteľnosti. Úrokové sadzby sa neustále menia, čo priamo ovplyvňuje celkové náklady úveru.

Správny výber hypotéky zohráva zásadnú rolu vo finančnej stabilite dlžníka. Poznať úroky v bankách umožňuje lepšie rozhodovanie. Výberom správnej hypotéky s výhodnými úrokmi na hypotékach môžu klienti ušetriť značné sumy peňazí.

Čo je hypotéka?

Hypotéka je typ úveru, ktorý slúži na financovanie kúpy, stavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti. Tento úver je zabezpečený nehnuteľnosťou, čo znamená, že nehnuteľnosť slúži ako záruka za splatenie dlhu.

Typické charakteristiky hypoték:

 • Dlhodobosť: Hypotéky sú zvyčajne poskytované na dlhé obdobia, od 15 do 30 rokov.
 • Účel: Financovanie kúpy, stavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti.
 • Zabezpečenie: Nehnuteľnosť slúži ako záruka.

Zákony na Slovensku regulujú poskytovanie hypoték na ochranu spotrebiteľov. Zákon stanovuje maximálnu výšku úrokov, ktoré banky môžu účtovať.

Úrokové sadzby sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorá zabezpečuje ich spravodlivé nastavenie. Preto je aj dôležité porovnanie hypoték, pretože aktuálne úrokové sadzby môžu výrazne ovplyvniť celkové náklady úveru. Spotrebitelia by mali porovnávať úroky na hypotékach v rôznych bankách, aby našli najvýhodnejšie podmienky.

Čo by mala spĺňať najvýhodnejšia hypotéka?

Najlepšia hypotéka by mala vyhovovať osobným finančným potrebám a životnej situácii dlžníka. Každý, kto zvažuje zobrať si hypotéku, by mal dôkladne zvážiť viaceré faktory, ktoré môžu ovplyvniť celkové náklady a flexibilitu úveru.

Kritériá výberu najvýhodnejšej hypotéky:

 • Úroková sadzba: Čím nižšia úroková sadzba, tým nižšie budú mesačné splátky.
 • Flexibilita splácania: Možnosť mimoriadnych splátok bez poplatkov zvyšuje flexibilitu.
 • Poplatky: Nižšie poplatky za spracovanie a ďalšie služby ušetria peniaze.

Rozdiely medzi fixnou a variabilnou úrokovou sadzbou sú kľúčové pre výber najvýhodnejšej hypotéky.

Fixná úroková sadzba zaručuje rovnaké splátky počas dohodnutého obdobia bez ohľadu na zmeny na trhu. Variabilná úroková sadzba sa mení podľa aktuálneho vývoja úrokových mier na trhu, čo môže viesť k nižším alebo vyšším splátkam v závislosti od trhových podmienok.

Porovnanie úrokov na hypotékach a úrokových sadzieb je zásadné pre porozumenie celkových nákladov na hypotéku.

Najlepšia hypotéka by mala vyhovovať osobným finančným potrebám a životnej situácii dlžníka.

Porovnanie hypoték – aktuálne úrokové sadzby

Pri výbere hypotéky sa mnohí ľudia sústreďujú na aktuálne úrokové sadzby. Predpokladajú, že najvýhodnejšiu hypotéku nájdu prostredníctvom porovnania hypoték. Tento prístup je logický, no realita financovania nehnuteľnosti často prináša komplexnejšie výzvy.

Mnohí záujemcovia už majú existujúce úvery, ktoré potrebujú konsolidovať, či chýbajúce úspory. Makléri sa snažia získať čo najviac financií pre klienta na kúpu nehnuteľnosti, čo môže komplikovať výber najvýhodnejšej možnosti.

Viaceré finančné portály sa venujú práve online porovnaniu hypoték. Úrokové sadzby, poplatky a ďalšie podmienky sú kľúčovými faktormi pri rozhodovaní. Práve porovnaním hypoték vie človek ušetriť tisícky eur. Otázka znie: Ktorá banka ponúka najnižší úrok?

SLSP – hypokalkulačka

Hypotekárna kalkulačka od Slovenskej sporiteľne (SLSP) poskytuje užívateľom nástroj na predbežný výpočet mesačných splátok hypotéky. Tento online nástroj umožňuje záujemcom rýchlo a jednoducho zistiť, ako by ich finančná situácia vyzerala pri rôznych úrokových sadzbách a podmienkach úveru.

Funkcie a výhody použitia hypokalkulačky SLSP:

 • Jednoduchosť použitia: Intuitívne rozhranie umožňuje ľahko zadať vstupné údaje.
 • Predbežný odhad splátok: Užívatelia získajú okamžitú spätnú väzbu o možnej výške splátok.
 • Prispôsobenie podmienok: Možnosť meniť dĺžku úveru a výšku úveru podľa potrieb užívateľa.
 • Informácie o úrokových sadzbách: Aktualizované údaje o úrokových sadzbách na hypotéky 2023.

Úrokové sadzby úveru na bývanie od Slovenskej sporiteľne:

1-ročný fixod 4,79 %
3-ročný fixod 4,99 %
5-ročný fixod 4,99 %
10-ročný fixod 5,39 %
15-ročný fixod 5,39 %

Reprezentatívny príklad výpočtu mesačnej splátky pomocou hypokalkulačky od SLSP:

Klient získal úver 66 400,00 EUR. Splácať ho bude 30 rokov. Uhradí 360 mesačných splátok po 391,26 EUR. Úver bude poskytnutý v deň predchádzajúci splatnosti prvej splátky a v plnej výške. Úroková sadzba úveru je 4,79 % ročne, fixná na 1 rok. Uvedený typ a výška úrokovej sadzby platia do skončenia úverového vzťahu za predpokladu, že klient počas celého obdobia úverového vzťahu spĺňa podmienky pre poskytnutie zľavy z úrokovej sadzby podľa zverejnenia.

V deň prvého poskytnutia úveru klient platí poplatok za poskytnutie úveru 0,00 EUR, uhrádza náklady na znalecký posudok vo výške 250,00 EUR a poplatok na začatie konania o povolení vkladu záložného práva k nehnuteľnosti 100,00 EUR.

V súvislosti so získaním úveru za ponúkaných podmienok klient uhrádza v deň splatnosti splátky poplatok za poistenie nehnuteľnosti 8,34 EUR, poplatok za poistenie k úveru 34,94 EUR a poplatok za vedenie účtu v banke 6,00 EUR. Poplatok za poistenie k úveru a poplatok za poistenie nehnuteľnosti je zahrnutý v mesačnej splátke.

Ročná percentuálna miera nákladov je 6,25 %. Celková čiastka spojená s úverom je 143 363,60 EUR.

UniCredit – hypokalkulačka

Hypokalkulačka UniCredit umožňuje rýchlo spočítať mesačné splátky hypotéky. Užívatelia môžu jednoducho zadať sumu úveru, dĺžku úveru a úrokovú sadzbu.

Nástroj poskytuje prehľad úrokov na hypotékach a pomáha záujemcom lepšie porozumieť, ako úrokové sadzby ovplyvnia ich mesačné splátky. Umožňuje záujemcom o hypotéku z UniCredit zvážiť rôzne možnosti splácania a optimalizovať svoje finančné rozhodnutia v súvislosti s výberom hypotéky.

UniCredit Bank ponúka úrokové sadzby pre hypoúvery do 80 % LTV a s poistením schopnosti splácať úver (CPI):

 • od 4,19 % p. a. pri fixácii na 3 roky;
 • od 4,19 % p. a. pri fixácii na 4 roky;
 • od 4,19 % p. a. pri fixácii na 5 rokov;
 • od 5,29 % p. a. pri fixácii na 7 rokov;
 • od 5,29 % pri fixácii na 10 rokov.

Reprezentatívny príklad:

Pri požičaní sumy 11 000 EUR s poplatkom za poskytnutie úveru 50 EUR zostáva celková výška úveru nezmenená. Úver je splatný cez 96 mesiacov s fixnou úrokovou sadzbou 5,99 % ročne. Mesačná splátka činí 144,50 EUR, pričom počet mesačných splátok je tiež 96. Posledná splátka je o niečo vyššia, 147,64 EUR.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) dosahuje 6,29 % a celková splatná suma je 13 925,14 EUR. Medzi dátumom čerpania úveru a prvou splátkou musí byť interval minimálne 30 kalendárnych dní.

Prima Banka – hypokalkulačka

Hypokalkulačka od Prima Banky umožňuje jednoduché vypočítanie mesačných splátok hypotéky. Tento nástroj je ideálny pre tých, ktorí plánujú financovanie kúpy nehnuteľnosti a chcú predbežne zistiť, ako budú úrokové sadzby ovplyvňovať ich splátky.

Užívatelia môžu rýchlo upraviť sumu a dĺžku úveru, čo im poskytne prehľad o úrokoch na hypotékach. Hypokalkulačka od Prima Banky tak ponúka praktický spôsob, ako porovnať rôzne úverové scenáre a zvoliť najvýhodnejšiu možnosť splácania.

Úrokové sadzby úveru na bývanie od Prima Banky:

3-ročný fixod 4,00 %
4-ročný fixod 4,20 %
5-ročný fixod 4,30 %

Reprezentatívny príklad výpočtu hypotéky od Prima Banky:

Pri prenose hypotekárneho úveru do Prima banky s pôvodnou sumou 40 000 EUR a splatnosťou 20 rokov možno získať nižšiu úrokovú sadzbu 4,0 % p.a. na tri roky. Táto zmena znižuje mesačnú splátku na 242,93 EUR, pričom posledná splátka bude 241,05 EUR. Poplatky zahŕňajú 400 EUR za poskytnutie úveru, 150 EUR za ocenenie bytu, 100 EUR za spracovanie návrhu na vklad záložného práva a 50 EUR ročne za poistenie nehnuteľnosti.

Celková čiastka zaplatená za 20 rokov bude 61 127,32 EUR, čo predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 4,79 %. Celkovo je možné ušetriť viac ako 200 EUR.

Tatra Banka – hypokalkulačka

Hypokalkulačka Tatra Banky poskytuje jednoduchý spôsob, ako zistiť mesačné splátky hypotéky. Užívatelia môžu vstupovať rôzne údaje ako suma úveru a dĺžka splácania, čo im umožní prehľad o plánovaných platbách.

Tento nástroj sa hodí na porovnávanie úrokov na hypotékach a úrokových sadzieb v rôznych bankách. Hypokalkulačka z Tatra Banky umožňuje klientom lepšie plánovať ich finančné možnosti a vyberať si najvhodnejšie podmienky.

Úrokové sadzby úveru na bývanie od Tatra banky:

1-ročný fixod 4,69 %
2-ročný fixod 4,69 %
3-ročný fixod 4,69 %
5-ročný fixod 4,49 %
7-ročný fixod 4,69 %
10-ročný fixod 4,89 %

Reprezentatívny príklad:

Pri úvere 100 000 EUR s úrokovou sadzbou 4,69 % p. a. a dobou splatnosti 358 mesiacov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad).

S jednorazovým poplatkom za úver vo výške 175 EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti 250 EUR, jednorazovým poplatkom za kataster 100 EUR a ročným poistným za poistenie nehnuteľnosti 100 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 4,99 %. Mesačná splátka úveru je 518,04 EUR. Výška poslednej splátky úveru je 24,77 EUR.

Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 188 490,05 EUR. Pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Ktorá banka je najlepšia – recenzie

Pri hľadaní najlepšej banky na Slovensku je dôležité pozrieť sa na konkrétne recenzie a porovnanie hypoték od klientov viacerých bánk.

Napríklad, klienti Slovenskej sporiteľne často chvália jej stabilnú úrokovú politiku a širokú sieť pobočiek. Tatra banka je známa pre svoje inovatívne služby a silnú online platformu. VÚB zase vyniká v osobnom prístupe a rýchlosti vybavenia úverových produktov. ČSOB ponúka konkurenčné úrokové sadzby na hypotéky a prívetivý zákaznícky servis.

Tieto aspekty sú dôležité pri posudzovaní kvality obsluhy a celkovej užívateľskej spokojnosti.