Kontokorentný úver – ako funguje povolené prečerpanie

kontokorentny uver

Kontokorentný úver a povolené prečerpanie sú dva pojmy, ktoré sa často zamieňajú. Aj keď v praxi fungujú podobne, existujú medzi nimi dôležité rozdiely. Ktorý produkt je vhodnejší, závisí od individuálnych potrieb a preferencií.


Obsah článku


Povolené prečerpanie je v podstate dohodnutý limit, do ktorého je možné ísť na bežnom účte do mínusu. Banka tak umožňuje požičať si peniaze v prípade, že človek nemá dostatok vlastných prostriedkov. Povolené prečerpanie je zvyčajne bezúčelové, t.j. peniaze je možné použiť na akýkoľvek účel.

Kontokorentný úver je formou krátkodobého úveru, ktorý banka poskytuje na základe zmluvy. Má vopred stanovenú úrokovú sadzbu a dobu splatnosti. Kontokorentný úver je možné čerpať opakovane, až do výšky schváleného limitu.

Kontokorent – jeho výhody aj nevýhody

Kontokorent je bankový produkt, ktorý umožňuje ísť na bežnom účte do mínusu. To znamená, že je možné míňať aj vtedy, keď klient nemá na účte dostatok peňazí. Kontokorent je v podstate krátkodobý úver, ktorý je možné opakovane čerpať a splácať.

VýhodyNevýhody
Dostupnosť: Rýchle a jednoduché čerpanie peňazí v prípade potreby.Vysoké úroky: Úroková sadzba môže byť pomerne vysoká, najmä v porovnaní s inými typmi úverov.
Flexibilita: Nie je potrebný doklad o účele použitia peňazí.Poplatky: Za zriadenie, vedenie a za každý prevod z kontokorentu.
Rýchle splácanie: Možnosť splácať čerpanú sumu postupne, čím sa znižuje úrokové zaťaženie.Riziko zadlženia: Ľahké prečerpanie a následné problémy so splácaním.
Neúčelovost: Peniaze je možné použiť na akýkoľvek účel.Nie je vhodný na dlhodobé financovanie: Vysoké úroky robia kontokorent nevhodným na dlhodobé financovanie.

Pred zriadením kontokorentného úveru si treba premyslieť, či ho naozaj človek potrebuje a či ho bude zodpovedne používať. Je vhodné porovnať ponuky rôznych bánk a vybrať si tú, ktorá má najvýhodnejšie podmienky.

Ako funguje povolené prečerpanie?

Povolené prečerpanie účtu je služba, ktorú ponúka väčšina bankových inštitúcií a umožňuje klientom dočasne prekročiť svoj bežný účet do určitého limitu. Táto služba môže byť užitočná v prípade, že sa klient ocitne v nečakaných finančných ťažkostiach a nepostačujú mu prostriedky na účte.

 • Ak sa záujemca pýta, ako funguje povolené prečerpanie, funguje tak, že banka mu umožní využiť peniaze, ktoré ešte nemá na účte, avšak sú založené na jeho mesačnom príjme a splatnosti.
 • Povolené prečerpanie pracuje na základe dohody medzi bankou a klientom, kde sa dohodne maximálny limit, ktorý klient môže prečerpať. Tento limit sa môže líšiť v závislosti od banky a finančnej situácie klienta. Bežne sa pohybuje od niekoľkých stoviek eur až po niekoľko tisíc eur.
 • Ak klient využije povolené prečerpanie, suma, ktorú prekročí na svojom účte, sa stáva dlhom voči banke. Tento dlh musí byť splatený v dohodnutom termíne, ktorý sa zvyčajne pohybuje od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov.
 • Banka tiež na tento dlh účtuje úroky, ktoré môžu byť vysoké. Preto je dôležité splniť dohodnutý termín splatnosti, aby sa predišlo pripočítaniu vysokých poplatkov a sankcií.
 • Povolené prečerpanie účtu môže byť užitočné pre tých klientov, ktorí sa dostanú do nečakaných finančných situácií a potrebujú rýchlo získať určité finančné prostriedky. Môže slúžiť napríklad na neplánované nákupy, úhradu nečakaných výdavkov alebo na preklenutie obdobia, kým sa klient dostane k svojim finančným prostriedkom.

Teraz je už jasné ako funguje povolené prečerpanie, preto je pri jeho využívaní dôležité nestrácať kontrolu nad svojimi financiami a nezneužívať túto službu príliš často. Je dôležité si uvedomiť, že ide o pôžičku od banky, ktorá bude musieť byť splatená. Preto je dôležité plánovať svoje výdavky a využívať povolené prečerpanie iba v prípade nevyhnutnosti.

Povolené prečerpanie účtu môže byť užitočný nástroj pre rýchle získanie finančnej pomoci, avšak vyžaduje zodpovedné používanie a splnenie dohodnutých podmienok. Je dôležité mať prehľad o svojich finančných prostriedkoch a plánovať výdavky tak, aby sa predišlo nadmernému využívaniu tejto služby a predĺženiu finančnej záťaže.

Ako splatiť povolené prečerpanie?

Existuje niekoľko spôsobov, ako splatiť povolené prečerpanie:

Automaticky:

 • Vklad na účet: Keď sa vložia peniaze na bežný účet, automaticky sa použijú na splatenie povoleného prečerpania.
 • Pripisovanie mzdy: Ak má klient nastavené automatické pripisovanie mzdy na jeho bežný účet, peniaze sa automaticky použijú na splatenie povoleného prečerpania.

Manuálne:

 • Platba prevodom: Je možné vykonať prevod z iného účtu na bežný účet a splatiť tak povolené prečerpanie.
 • Vklad v hotovosti: V hotovosti je možné splatiť povolené prečerpanie na pobočke banky.
 • Platba kartou: Niektoré banky umožňujú splatiť povolené prečerpanie platbou kartou cez internet banking alebo mobilnú aplikáciu.

Tipy na to, ako rýchlo splatiť povolené prečerpanie:

 • Vytvoriť si rozpočet: Sledovať svoje príjmy a výdavky a vytvoriť si rozpočet, ktorý pomôže ušetriť peniaze na splatenie povoleného prečerpania.
 • Znížiť výdavky: Snažiť sa znížiť výdavky, aby bolo na účte viac peňazí na splatenie povoleného prečerpania.
 • Zvýšiť príjmy: Zvážiť, ako by sa mohli zvýšiť príjmy, napríklad brigádou alebo predajom nepotrebných vecí.

Za povolené prečerpanie sa platia úroky. Čím skôr sa splatí, tým menej úrokov sa zaplatí. Ak sa nesplatí povolené prečerpanie včas, banka môže účtovať sankcie.

Aké majú ľudia skúsenosti s povoleným prečerpaním?

Skúsenosti ľudí s povoleným prečerpaním sa líšia. Niektorí ho používajú ako núdzové riešenie v neočakávaných situáciách, iní ho zneužívajú na financovanie svojho životného štýlu.

Pozitívne skúsenosti:

 • Núdzové riešenie: Mnoho ľudí oceňuje povolené prečerpanie ako núdzové riešenie v neočakávaných situáciách, ako je napríklad strata zamestnania alebo nutná oprava auta.
 • Zvýšená flexibilita: Povolené prečerpanie môže ľuďom poskytnúť väčšiu flexibilitu pri správe financií.
 • Rýchle a jednoduché použitie: Povolené prečerpanie je rýchle a jednoduché na použitie.

Negatívne skúsenosti:

 • Vysoké úroky: Klientom sa nepáči, že za povolené prečerpanie musia platiť vysoké úroky.
 • Sankcie: Mnohí nesúhlasia ani so sankciami, ktoré majú banky zavedené v súvislosti s neskorým splatením povoleného prečerpania.

Ak sa chce človek vyhnúť nepríjemným skúsenostiam s povoleným prečerpaním, mal by ho používať len v núdzových prípadoch, splatiť ho čo najrýchlejšie, porovnať ponuky rôznych bánk, prípadne zvážiť iné možnosti financovania.

Čo potrebujem na založenie účtu v banke?

Ak sa záujemca pýta „čo potrebujem na založenie účtu v banke“, je dobré vedieť, že potrebuje predložiť nasledovné doklady:

 • Občiansky preukaz: Pre občanov SR je potrebný platný občiansky preukaz.
 • Pre cudzincov: Cudzinci musia predložiť platný cestovný pas a povolenie na pobyt na Slovensku.
 • Ďalšie doklady: V závislosti od banky a typu účtu, ktorý chce klient zriadiť, môže potrebovať aj ďalšie doklady, ako napríklad výpis z obchodného registra (pre podnikateľov) alebo potvrdenie o štúdiu (pre študentov).

Takisto je dôležité počítať s tým, že banka bude potrebovať adresu trvalého pobytu žiadateľa. Takisto jeho kontaktné údaje, ako je telefónne číslo a emailová adresa.

Okrem otázky, „čo potrebujem na založenie účtu v banke“, ktorú si človek často kladie, je na mieste pýtať sa aj na samotný proces založenia účtu. Ako vlastne prebieha? Čo je potrebné splniť?

Proces založenia účtu je nasledovný:

 • Vybrať si banku: Porovnať si ponuky rôznych bánk a vybrať si tú, ktorá klientovi najviac vyhovuje.
 • Navštíviť pobočku banky: Vybrať si pobočku banky a dohodnúť si stretnutie s bankárom.
 • Vyplniť žiadosť o zriadenie účtu: Pracovník banky pomôže vyplniť žiadosť o zriadenie účtu.
 • Predložiť doklady: Predložiť bankárovi všetky potrebné doklady.
 • Podpísať zmluvu: Po schválení žiadosti sa podpíše zmluva o zriadení účtu.
 • Aktivuje sa účet: Klient si aktivuje svoj účet podľa pokynov banky.

Založenie účtu v banke je pomerne jednoduchý proces. Stačí navštíviť pobočku banky a prezentovať všetky potrebné doklady. O ostatné dôležité veci sa postará pracovník banky a klientovi vysvetlí všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje vedieť. V prípade ak má klient pochybnosti, je správny čas pýtať sa, aby boli jeho otázky zodpovedané.