Mimoriadne splátky hypotéky – ako výhodne spravovať úver

Hypotéka je jedným z najväčších finančných záväzkov, ktorý mnohí na seba preberajú v priebehu života. Pri správnom plánovaní a účinnom riadení sa môže výrazne skrátiť doba splácania a ušetriť na úrokoch. Jedným z efektívnych spôsobov je realizácia mimoriadnych splátok hypotéky.

Aké sú výhody mimoriadnych splátok a kedy sa naozaj oplatia?

Výhody mimoriadnych splátok

Každá mimoriadna splátka hypotéky predstavuje doplnkovú čiastku, ktorá sa okamžite zníži z dlžnej sumy. Tým pádom sa aj doba splácania hypotéky skracuje.

Čím skôr sa splatí hypotéka, tým menej sa zaplatí na úrokoch. Mimoriadne splátky môžu výrazne znížiť celkovú sumu úrokov, ktoré musí klient banke zaplatiť.

Čím rýchlejšie sa dlžník zbaví hypotéky, tým skôr dosiahne finančnú slobodu. Bez hypotekárneho bremena môže slobodne rozhodovať o svojich financiách a investovať do ďalších projektov. Bežné splátky môže riešiť aj eSIPO platba.

Ako rozhodovať o mimoriadnych splátkach hypotéky?

Predtým, než začne klient platiť mimoriadne splátky hypotéky, mal by dôkladne zhodnotiť svoju finančnú situáciu. Uistiť sa, že má dostatok úspor a rezervného fondu, aby si napokon nemusel brať

Ak je úroková miera hypotéky vysoká, môže byť výhodné investovať do mimoriadnych splátok. Nižšie úroky znamenajú nižšiu celkovú sumu, ktorú zaplatí.

Porovnávať treba úrok z hypotéky s potenciálnou mierou inflácie a výnosnosťou investícií. Ak je úrok hypotéky vyšší, môže byť výhodné priorizovať splátky.

Riziká mimoriadnej splátky hypotéky

Niektoré hypotéky môžu mať poplatky za predčasné splatenie. Preto treba skontrolovať podmienky hypotéky a zvážiť aj tieto náklady. Na Slovensku však začal v septembri platiť nový zákon.

Zákon stanovuje, že veriteľ, v tomto prípade banka, nesmie od spotrebiteľa požadovať žiadne poplatky, sankcie alebo náhrady nákladov v prípade, že predčasné splatenie úveru na bývanie v jednej alebo viacerých splátkach nesiahne celkovo 30 % z pôvodnej sumy úveru na bývanie počas jedného kalendárneho roka. Spotrebiteľ má právo vykonať takéto predčasné splátky raz za každý kalendárny mesiac.

Ak sa zvažuje investície namiesto mimoriadnych splátok, zvoliť by sa mal diverzifikovaný prístup. Investovať do rôznych tried aktív a minimalizovať riziká.

Vhodné je tiež konzultovať rozhodnutia s finančným poradcom. Odborná pomoc môže poskytnúť komplexný pohľad na finančnú situáciu.

Čím skôr sa splatí hypotéka, tým menej sa zaplatí na úrokoch. Mimoriadne splátky môžu výrazne znížiť celkovú sumu úrokov, ktoré musí klient banke zaplatiť.

Prima banka hypotéka

Prima Banka sa špecializuje na poskytovanie rôznych variantov hypoték, ktoré sú prispôsobené osobitným potrebám a okolnostiam každého klienta. Medzi tieto možnosti patrí hypotéka so stabilnou úrokovou sadzbou, Prima banka hypotéka so sadzbou, ktorá sa prispôsobuje trhovým podmienkam, a špeciálne programy navrhnuté pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Hypotéka so stabilnou úrokovou sadzbou reprezentuje typ úveru, kde sa úroková sadzba a mesačné splátky udržiavajú na konštantnej úrovni počas celej doby úveru. Tento druh úveru umožňuje klientom presne plánovať svoj rozpočet a zabezpečuje, že výkyvy na trhu nebudú mať vplyv na budúce zvyšovanie sa ich splátok.

Naopak, Prima banka hypotéka so sadzbou prispôsobujúcou sa trhovým podmienkam umožňuje, aby sa úroková sadzba a splátky prispôsobovali aktuálnym trhovým úrokovým sadzbám.

Tento produkt ponúka klientom možnosť využiť výhodnú počiatočnú sadzbu, ktorá často býva nižšia v porovnaní s hypotékou so stabilnou sadzbou, čím môže znížiť ich celkové náklady počas dlhšieho obdobia.

Prima Banka tiež poskytuje špeciálne programy vyvinuté pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré klientom zabezpečujú výhodnejšie podmienky splácania úveru v porovnaní s hypotékami so stabilnou alebo prispôsobujúcou sa úrokovou sadzbou. Okrem toho majú samostatne zárobkovo činné osoby prístup k rozsiahlejšiemu portfóliu úverových produktov.

Podrobnejšie informácie o dostupných možnostiach hypoték od Prima Banky sú k dispozícii u úverových odborníkov. Títo odborníci môžu klientom poskytnúť pomoc pri identifikácii optimálnej možnosti vzhľadom na ich konkrétnu situáciu a potreby.

VÚB hypotéka

Hypotéka VÚB sa radí medzi najvyhľadávanejšie, predovšetkým vďaka nízkemu úroku začínajúcemu od 2,10 %. Tento úrok platí pri fixácii na 3 roky, pri piatich rokoch je stanovený na 2,30 % a pri desiatich na 2,90 %. Minimálna čiastka, ktorú si klient môže požičať, je 6 600 €, pričom maximálna suma je stanovená až na 500 000 €, čo nie je bežné v slovenských bankách.

Doba splatnosti hypotéky je flexibilná, pohybuje sa od 4 do 30 rokov, umožňujúc klientom ľahké nastavenie mesačnej splátky tak, aby neovplyvňovala rodinný rozpočet.

Flexihypotéka od VÚB navyše prináša príležitostné výhody a bonusy. Medzi nich patrí napríklad preplatenie časti nákladov na znalecký posudok vo výške 100 € na byt a 150 € na rodinný dom.

Taktiež sú zahrnuté náklady na podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, teda na list vlastníctva, a 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru v prípade predloženia elektronického znaleckého posudku (platí pre samostatný bytový dom v paneláku, neplatí pre byt v rodinnom dome).

VÚB hypotéka je vhodná pre rôznorodú klientelu, od manželských párov až po jednotlivcov, ktorí snívajú o vlastnom alebo novom bývaní.

Za veľkú výhodu možno považovať nižšiu úrokovú mieru a maximálnu sumu hypotéky, avšak nevýhodou môže byť vysoká požiadavka na bonitu klienta. Túto podmienku však treba pochopiť a rešpektovať z hľadiska pohľadu banky.

Mimoriadne splátky VÚB hypotéky

Žiadosť o mimoriadnu splátku s poplatkom sa môže podať kedykoľvek. Bezplatné mimoriadne splátky hypotéky sa môžu realizovať v súlade s platnou legislatívou vždy pri výročí fixácie úrokovej sadzby (v akejkoľvek výške) a zároveň raz ročne pri výročí podpisu zmluvy, s maximálnou výškou do 20 % z pôvodnej sumy úveru.

Porovnávať treba úrok z hypotéky s potenciálnou mierou inflácie a výnosnosťou investícií. Ak je úrok hypotéky vyšší, môže byť výhodné priorizovať splátky.

ČSOB hypotéka

ČSOB hypotéka predstavuje presne to, čo sa môže očakávať od klasického hypotekárneho úveru na bývanie. Pokiaľ ide o úrokovú sadzbu, zaradzuje sa medzi štandardné ponuky, ktoré nevyčnievajú v porovnaní s konkurenciou.

So sadzbou od 2,35 % patrí medzi štandardné možnosti. Minimálna čiastka, ktorú si môžeme požičať, začína na 4 500 € a maximálna suma sa pohybuje až do výšky 500 000 €. Jednou z výhod je rýchle spracovanie, pričom schválenie úveru môže byť hotové už do 24 hodín.

Klienti majú možnosť vybrať si medzi hypotékou na bývanie, teda na výstavbu, nákup nehnuteľnosti, bytu alebo rekonštrukciu. Alternatívou je bezúčelová hypotéka až do sumy 165 000 € bez nutnosti dokladania účelu.

Hypotéka ČSOB môže dosiahnuť až 100 % hodnoty zabezpečenej nehnuteľnosti. Splatnosť úveru je nastavená na maximálne 30 rokov, pričom fixácia môže trvať od jedného roka až po celú dobu trvania splátkového obdobia.

Klient zamestnaný na základe pracovnej zmluvy bude potrebovať najmä posledný výpis z účtu a preukázanie výšky príjmu (max. 60 dní starý) v slovenčine, angličtine alebo nemčine. V prípade pravidelného zaslanie príjmu do ČSOB po dobu minimálne 3 mesiacov nebude tento doklad požadovaný.

Pre klientov podnikateľov je nevyhnutným dokladom kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie alebo čestné vyhlásenie o príjmoch. Nehnuteľnosť, ktorou banka ručí, musí byť ocenená znaleckým posudkom, ktorý zahŕňa aj výpis z katastra a doklad o vlastníctve. Vo všeobecnosti je potrebné poskytnúť dva platné doklady totožnosti na identifikáciu.

Mimoriadne splátky ČSOB hypotéky

Vďaka bezplatným mimoriadnym splátkam hypotéky je možnosť výrazne skrátiť dobu splácania ČSOB hypotéky a ušetriť stovky eur. Realizácia týchto splátok je možná pomocou bezplatnej aplikácie ČSOB SmartBanking na smartfóne alebo tablete môžete každý mesiac bez akýchkoľvek poplatkov navyše mimoriadne splatiť až do výšky 1,5 % z zostávajúcej sumy úveru (minimálne 200 €).

SLSP hypotéka

Hypotekárne úvery od Slovenskej sporiteľne pravidelne patría medzi najlepšie hodnotené hypotéky na Slovensku. Banka charakterizuje svoje úvery na bývanie ako hypotéky bez prekážok, pretože sú rýchle a nevyžadujú zbytočné doklady. SLSP hypotéka kalkulačka ponúka orientačný výpočet splátok.

V rámci prehľadu úveru na bývanie od SLSP si bližšie prezrime niekoľko číselných parametrov. Minimálna suma, ktorú je možné požičať, začína na 7 000 €, zatiaľ čo maximálna horná hranica dosahuje 200 000 €. Doba splatnosti sa pohybuje od 10 do 30 rokov, v súlade s bežnými trhovými štandardmi. Orientačné údaje ponúka Slovenská sporiteľňa hypotéka kalkulačka.

Žiadosť o hypotéku na bývanie môže klient podať kedykoľvek na pobočke banky. Znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorý bude slúžiť ako zabezpečenie úveru, banka objedná na vlastné náklady. Pričom stačí predložiť dva doklady totožnosti.

Pre zaujímavosť, na vybavovanie dokladov je veľkým pomocníkom online rezervácia termínu na doklady.

Mimoriadne splátky SLSP hypotéky

Poplatky za mimoriadnu splátku pri úvere na bývanie sú nasledovné:

  • pri úveroch s fixnou sadzbou nasledujúci deň po uplynutí doby fixácie 0 eur
  • pri úveroch s fixnou sadzbou mimo nasledujúceho dňa po uplynutí doby fixácie: v zmysle sadzobníka poplatkov
  • bez poplatku pri mimoriadnej splátke od 50 eur až po trojnásobok splátky raz mesačne cez Georgea
  • bez poplatku pri mimoriadnej splátke raz mesačne zo zákona, tak aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka
  • právo dlžníka požadovať predčasné splatenie časti pohľadávky banky podľa zákona tým nie je nijako dotknuté

Mimoriadne splátky hypotéky môžu byť účinným nástrojom na rýchlejšie dosiahnutie finančnej nezávislosti a zníženie nákladov na úroky. Týka sa to bankovej aj nebankovej hypotéky. Je však dôležité starostlivo zvažovať finančnú situáciu a podmienky hypotéky.

Bez ohľadu na to, či sa niekto pre mimoriadne splátky alebo iné investičné stratégie, správne plánovanie môže pomôcť dosiahnuť finančné ciele rýchlejšie a efektívnejšie.