SIPO platba – jednoduchosť a praktickosť v spojení s domácimi platbami

SIPO platba, teda sústredené inkaso platieb obyvateľstva, je služba, ktorá umožňuje platiť viaceré pravidelné platby prostredníctvom jediného dokladu. e-SIPO poskytuje Slovenská pošta a je dostupné pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Platba SIPO cez účet umožňuje zaplatiť viac ako 200 rôznych platieb, vrátane:

 • poplatkov za vodu, plyn, elektrickú energiu
 • nájomného
 • telekomunikačných služieb
 • televízie a rozhlasu
 • poistenia
 • splátky úverov
 • a mnohých ďalších

Ako využiť službu SIPO Inkaso a vykonávať platby SIPO prostredníctvom internetbankingu?

Čo je SIPO platba?

SIPO platba je efektívne riešenie pre domáce platby. S jedným dokladom môže platiteľ pohodlne uhradiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblovú televíziu a dokonca aj splátky úverov, napríklad nebankovej hypotéky. Vzniká na základe objednávky alebo písomnej zmluvy medzi klientom a Slovenskou poštou, pričom platí až po splnení stanovených podmienok.

Ako vykonať platbu SIPO?

Existujú tri možnosti, ako realizovať platby prostredníctvom SIPO:

 1. platba SIPO cez účet: Používa sa modrý inkasný lístok, známy ako „modré“ SIPO inkaso. SIPO platba online je najpohodlnejšia.
 2. platba pri priehradke pobočky Slovenskej pošty: Tento spôsob využíva inkasný lístok zelenej farby, označovaný ako „zelené“ SIPO inkaso.
 3. platba prostredníctvom doručovateľa: Fialový inkasný lístok, označovaný ako „fialové“ SIPO inkaso, je využívaný pri tejto možnosti.

Okrem toho môže platiteľ obdržať „červené“ SIPO inkaso ako upomienkový doklad pri meškaní platby, teda nezaplatené SIPO, ktorý sa následne uhrádza pri priehradke pošty.

Pre minimalizáciu poplatkov pri platení SIPO je dôležité dodržiavať stanovené termíny. SIPO sa poskytuje na základe objednávky alebo písomnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou poštou a klientom a po splnení stanovených podmienok.

SIPO inkaso sa zasiela na začiatku každého mesiaca a je splatný od prvého do posledného dňa daného mesiaca. Dodržiavaním termínov sa môže zabrániť nežiaducim poplatkom pri platení SIPO.

Ako platiť SIPO cez internetbanking

Pri bezhotovostných platbách je dobré vedieť, ako platiť SIPO cez internetbanking. Potrebný je prechod zo „zelenej“ alebo „fialovej“ SIPO na „modrú“. V takom prípade Slovenská pošta realizuje bezhotovostnú SIPO platbu online priamo z účtu klienta.

Na vykonanie tejto zmeny je potrebné vyplniť formulár na Zmenu SIPO. V oddiele „Žiadam o zmenu spôsobu platby“ treba označiť voľbu „platba zálohových platieb inkasom z účtu a platba vyúčtujúcich faktúr pri priehradke“.

Dodatočne treba vyplniť a odovzdať na pošte tlačivo Mandát na inkaso v SEPA. Na základe tohto mandátu pošta pridelí referenčný kód a zriadi bezhotovostný spôsob úhrady. V niektorých prípadoch môže byť potrebný aj súhlas s inkasom zo strany banky, pri ktorom sa zadá pridelený referenčný kód mandátu.

Tento postup možno realizovať aj bez použitia internet bankingu v banke, a platby budú následne automaticky stiahnuté. Však je dôležité byť obozretný ohľadom poplatkov súvisiacich so zrušením súhlasu s inkasom, ktoré sa v banke pohybujú okolo sumy 2 eurá. SIPO sa dá využiť aj na splátky úverov ako Ahoj splátky.

Tlačivo pre zmenu SIPO

Tlačivo Zmeny SIPO je oficiálny dokument, ktorý slúži na požiadanie o aktualizáciu informácií v SIPO vrátane platby SIPO online . Pri vyplňovaní sú požadované nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • evidenčné číslo SIPO
 • číslo účtu
 • žiadosť o zmenu

Tlačivo Zmeny SIPO umožňuje vykonať nasledujúce úpravy:

 • zmena adresy
 • zmena čísla účtu
 • zmena spôsobu úhrady
 • zrušenie zasielania informatívneho dokladu SIPO

Tento formulár je k dispozícii na pobočkách Slovenskej pošty alebo na oficiálnej webovej stránke poskytovateľa.

eSIPO platba

Na svojej webovej stránke Slovenská pošta poskytuje službu eSIPO občan. Pri registrácii do formulára je potrebné poskytnúť všetky potrebné informácie, ako sú evidenčné číslo platiteľa, heslo, meno a priezvisko, adresa a e-mail.

Platiteľ získa prístup k svojmu kontu eSIPO občan ihneď po registrácii, avšak informácie o platbách SIPO budú viditeľné až po synchronizácii všetkých systémov. Tento proces obvykle trvá do nasledujúceho dňa.

Systém ponúka kompletný prehľad o platoch za posledných 12 mesiacov, pričom samotné úhrady sa realizujú cez platobné brány jednotlivých bánk. Ustrážiť nezaplatené SIPO je tak jednoduchšie.

eSIPO platba je vynikajúcim spôsobom, ako rýchlo a pohodlne uhradiť poplatky za vodu, plyn, elektrinu alebo káblovú televíziu.

Jednorazová úhrada SIPO online

Pre jednorazové uhradenie SIPO dokladu na účet Slovenskej pošty je potrebné použiť nasledujúce platobné symboly:

 • Číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK95 0200 0020 1400 0010 4512
 • Variabilný symbol: Evidenčné číslo SIPO platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO
 • Konštantný symbol: 0558
 • Špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO)

Sumu úhrady je potrebné navýšiť o poplatok za realizáciu SIPO bezhotovostne a úhradu je nutné zrealizovať tak, aby bola platba pripísaná na účet Slovenskej pošty najneskôr posledný pracovný deň v mesiaci. Informácie o dobe trvania medzibankového prevodu poskytne platiteľovi jeho banka.

SIPO platba je efektívne riešenie pre domáce platby. S jedným dokladom môže platiteľ pohodlne uhradiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblovú televíziu a dokonca aj splátky úverov.

Žiadosť o zrušenie SIPO

Je potrebné zrušiť službu SIPO, ale nie je jasné, ako na to? Stačí sa držať niekoľkých krokov.

Prvým krokom k zrušeniu SIPO je presunúť všetky platby, ktoré sú k nemu viazané, na iné miesto. To je možné urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • nastavenie trvalého príkazu v internetbankingu
 • povolenie inkasa
 • skontaktovanie sa s poskytovateľom služby a dohodnutie zmeny spôsobu platby

Dôležité je skontrolovať, ktoré platby sú viazané na SIPO, a zabezpečiť ich prevod na nový platobný spôsob.

Keď už sú všetky platby presunuté, môže sa pristúpiť k zrušeniu samotnej služby SIPO. To sa dá urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • navštívenie pobočky Slovenskej pošty
 • poslanie žiadosti o zrušenie prostredníctvom dátovej schránky
 • poslanie žiadosti o zrušenie e-mailom

Vybrať sa dá ktorákoľvek z nich, treba len zvážiť, ktorá je najvhodnejšia či najpohodlnejšia.

Žiadosť o zrušenie SIPO na pobočke Slovenskej pošty

Ak sa rozhodne pre zrušenie službu SIPO na pobočke Slovenskej pošty, budú potrebné nasledujúce dokumenty – občiansky preukaz a posledný doklad o zaplatení SIPO. Okrem toho, na pobočkách je tiež možné vykonať výmenu centov na pošte.

Žiadosť o zrušenie SIPO prostredníctvom dátovej schránky

Pre zrušenie SIPO prostredníctvom dátovej schránky stačí vyplniť formulár, ktorý je na webovej stránke Slovenskej pošty. Formulár nie je potrebné elektronicky podpisovať.

Zrušenie SIPO e-mailom

Ak je potrebné zrušiť službu SIPO či eSIPO e-mailom, musia v e-maily uviesť nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • evidenčné číslo SIPO
 • dátum, od ktorého sa má služba zrušiť

E-mail musí obsahovať elektronický podpis.

Zrušenie SIPO v banke

Ak je povolené inkaso na zaplatenie SIPO, môže sa zrušiť aj v banke. V tomto prípade budete potrebovať kontaktovať svoju banku a požiadať o zrušenie inkasa.

Zrušenie služby SIPO je jednoduchý proces, ktorý zvládne každý. Stačí postupovať podľa vyššie uvedených krokov a účet SIPO bude čoskoro zrušený.

SIPO platba dostupná aj pre firmy

SIPO môžu firmy využiť na príjem zálohových alebo pravidelných platieb, príjem nedoplatkov z vyúčtovania alebo výplatu preplatkov z vyúčtovania.

Táto služba ponúka viac ako 95 % úspešnosť vyinkasovania platieb, možnosť voľby periodicity odvádzania vyinkasovaných peňazí, rôzne formy komunikácie, tlač a doručenie dokladov SIPO, možnosť upomínania na platby či možnosť prenájmu reklamného priestoru na SIPO dokladoch.

SIPO sa poskytuje na základe objednávky alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou poštou a objednávateľom a po splnení podmienok stanovených v obchodných podmienkach. SIPO sa tak môže využiť aj pri splácaní pôžičky pre živnostníkov či podnikateľov.

Slovenská pošta SIPO kontakt

V prípade, otázok týkajúcich sa služieb Slovenskej pošty je zákaznícke centrum k dispozícii pre svojich klientov. Slovenská pošta SIPO kontakt je dostupný na oficiálnej webovej stránke Slovenskej pošty.

S operátorom môžu klienti telefonicky komunikovať so svojimi otázkami, podnetmi alebo prianiami počas pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00 hodín na infolinke 0850 122 413 (z pevnej aj mobilnej siete, len z územia Slovenskej republiky). Počas hovoru si klienti vyberú požadovanú voľbu:

 • informácie o sledovaní zásielok
 • informácie o platbách SIPO
 • objednanie tovaru a služieb
 • komunikácia v anglickom jazyku
 • knformácie o iných službách Slovenskej pošty

Je dôležité mať na pamäti, že všetky hovory sú nahrávané s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb Slovenskej pošty.