Výmena poškodenej bankovky – čo robiť

výmena poškodenej bankovky

Poškodené bankovky a mince môžu predstavovať komplikáciu vo finančných transakciách. Bez ohľadu na to, či sa jedná o roztrhnuté bankovky alebo opotrebované mince, je dôležité vedieť, ako postupovať v prípade, že sa človek ocitne v takejto situácii. Či už ide o drobné alebo väčšie poškodenie, existujú určité kroky, ktoré je možné podniknúť na ich výmenu a zabezpečenie finančných prostriedkov.

Čo presne znamená poškodená bankovka a ako ovplyvňuje financie? Bankovky môžu byť poškodené rôznymi spôsobmi, vrátane roztrhnutia, popraskaní, alebo opotrebovania. Takéto poškodenie môže spôsobiť problémy pri ich používaní v bežných transakciách, pretože obchodníci často odmietajú prijať poškodené bankovky.

Ak má teda človek poškodené peniaze, môže to mať vplyv na jeho schopnosť uskutočňovať platby alebo ich výmenu v bežných finančných inštitúciách.

Poškodená bankovka – údržba a výmena

Každý sa už iste stretol s nepríjemnou situáciou, keď objavil poškodenú bankovku alebo mince vo svojej peňaženke. Či už ide o roztrhnutú bankovku, poškodenú v dôsledku náhodného poškodenia alebo opotrebovanie v dôsledku bežného používania, dôležité je vedieť, ako postupovať v takejto situácii.

Výmena poškodených bankoviek a mincí nie je len otázkou zachovania čistoty a poriadku v peňaženke, ale aj ochrany vlastných finančných prostriedkov.

V prvom rade je dôležité vedieť, že existuje niekoľko možností, kde a ako je možné poškodené bankovky a mince vymeniť. Od návštevy banky po využitie služieb pošty, možnosti sú rôznorodé. Predtým, než sa človek rozhodne pre konkrétny spôsob výmeny, je užitočné mať prehľad o rôznych postupoch a pravidlách.

Eurové bankovky sú vytvorené z papiera z čistej bavlny, čím sa zabezpečuje ich pružnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Napriek tejto snahe o trvácnosť sa stáva, že sa poškodia. Častokrát sú náhodne roztrhnuté náhodne, vyprané v práčke, znečistené domácimi miláčikmi alebo pokreslené. Škvrny na samotnej ploche bankovky sú zvyčajne tolerované, pokiaľ nie sú na okraji.

Prečo je potrebné vymieňať poškodené bankovky? Ide o dôveryhodnosť, ktorá sa musí zaručiť. Znečistené a poškodené bankovky preto musia byť likvidované. Pre zuajímavosť, len v roku 2019 bolo vyše 5,1 miliardy bankoviek vyňatých z obehu, pretože nespĺňali prísne normy.

Roztrhnuté bankovky sa väčšinou vymenia bez problémov, ale pri chýbajúcich častiach je situácia komplikovanejšia. Bankovky, ktorým chýba viac ako centimeter na dĺžku alebo šírku je možné vymeniť osobne na jednom zo 6 pracovísk NBS, alebo ich zaslať poštou na ústredie.

Výmena necelistvých bankoviek je možná len v prípade, že chýba menej ako polovica bankovky, avšak je nutné zdokumentovať, ako k ich poškodeniu došlo.

poškodená bankovka
Pokrčené bankovky nie je potrebné vymieňať. Ak dôjde k úmyselnému poškodeniu bankoviek, je nevyhnutné predložiť písomné vysvetlenie toho, ako k poškodeniu došlo.

Výmena poškodenej bankovky so škvrnami

Ak človek zistí, že v peňaženke má bankovku s farebnou škvrnou, existuje možnosť, že bola ukradnutá. Tieto škvrny sa často vyskytujú kvôli atramentu používanému na ochranu peňazí proti krádeži, ktorý sa uvoľní pri pokuse o otvorenie bezpečnostných schránok, ako sú bankomaty alebo trezory na prepravu hotovosti.

Tento atrament znečistí a znehodnotí bankovku, čím sa znižuje riziko trestnej činnosti voči maloobchodníkom, bankám a iným používateľom hotovosti. Ako ich spoznať? Bankovky s ochranným atramentom majú často viditeľné stopy, ktoré sú zvyčajne výraznejšie na okrajoch bankovky.

Farby atramentu môžu byť svetlofialová, zelená, modrá, červená alebo čierna, a často tečú od okrajov do stredu, čím vytvárajú charakteristický vzor.

Pokiaľ sa na bankovke nachádzajú len slabé škvrny alebo niekoľko menších, a okraje sú v pôvodnom stave, môže ísť len o náhodné znečistenie, ako napríklad od tečúceho pera. V takom prípade je potrebné predložiť písomné vysvetlenie o type znečistenia alebo škvrny. NBS tieto bankovky pravdepodobne príjme a dôjde k výmene poškodenej bankovky, alebo ich hodnotu prevedie na bankový účet.

Bankovky a mince – politika náhrad

V snahe udržať integritu európskej meny a ochrániť jej legitímnosť, platí jasná politika výmeny eurobankoviek a euromincí. V prípade, že sa objaví podozrenie na falšovanie, manipuláciu alebo úmyselné poškodenie, žiadne náhrady sa nevyplácajú. Táto zásada je dôležitá pre zachovanie dôvery v menu a ochranu proti podvodom.

Takéto pravidlo sa vzťahuje na rôzne situácie, vrátane:

 • euromincí s vyvŕtanými otvormi
 • euromincí a eurobankoviek úmyselne poškodených alebo znehodnotených
 • euromincí a eurobankoviek, ktoré sú súčasťou trestného konania alebo pochádzajú z neho
 • necelé euromince a eurobankovky označené textom „SPECIMEN“ alebo „VZOR“
 • tie, ktoré sú poškodené prederavením piatimi pravidelnými otvormi
 • eurobankovky, ktorá pozostáva z viacerých častí, ktoré nie sú originálne

Osobitnou kapitolou je zbieranie vzácnych euromincí. Nejde len o hľadanie vzácnych exemplárov, ale aj o obohacovaní si znalostí o histórii, ekonomike a kultúre rôznych civilizácií. Numizmatika je takou bránou do minulosti, ktorá neustále inšpiruje k objavovaniu a učeniu sa nových vecí.

bankovky
V prípade, že sa bankovky a mince nachádzajú v uvedených stavoch, budú odobraté bez náhrady a predkladateľovi bude vydané potvrdenie o odobratí. Tým sa zabezpečuje dodržanie pravidiel a ochrana integrity európskej meny.

Papierové peniaze – výmena a ustanovenia

Podľa ustanovení § 17b ods. 3 a nasledujúcich Zákona o Národnej banke Slovenska majú banky a Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) povinnosť vymieňať znehodnotené, necelé a inak poškodené alebo roztrhnuté bankovky (aj euromince) za nepoškodené papierové peniaze.

 • Podľa definície v § 17a ods. 3 Zákona o NBS sú bankami pre účely tejto výmeny banky, iné úverové inštitúcie, pobočky zahraničných bánk, pobočky iných zahraničných úverových inštitúcií, zahraničné banky a iné zahraničné finančné inštitúcie vykonávajúce bankové činnosti na území Slovenskej republiky.
 • Osoby (fyzické aj právnické) majú právo odmietnuť prijať poškodené eurobankovky alebo euromince, ako je ustanovené v § 17a ods. 3 Zákona o NBS. Toto právo však neplatí pre banky a NBS, ktoré sú povinné prijať poškodené peňažné prostriedky a buď ich vymeniť, alebo odobrať a vydať potvrdenie o odobratí.
 • Výmena poškodených eurobankoviek môže byť spoplatnená. Žiadateľ, ktorý požaduje výmenu poškodených bankoviek, musí splniť nasledujúce podmienky:
  • Identifikovať sa a preukázať svoju totožnosť platným dokladom.
  • Poskytnúť písomné vysvetlenie o okolnostiach poškodenia bankoviek na požiadanie banky alebo NBS.
  • Uhradiť manipulačný poplatok, ak je stanovený v súlade so § 17b ods. 3 Zákona o NBS.
 • Komerčné banky dostávajú za poskytnuté náhrady za poškodené papierové peniaze od NBS kompenzáciu. Tento mechanizmus zabezpečuje, že banky nedostanú žiadnu škodu za výmenu poškodených eurobankoviek a euromincí.

V niektorých prípadoch môže NBS poskytnúť náhrady aj za papierové peniaze, ktoré sú úplne znehodnotené, napríklad zuhoľnatené alebo rozpadnuté, za predpokladu, že žiadateľ predloží dôkazy o okolnostiach, ktoré viedli k ich zničeniu.

Kde vymeniť poškodené bankovky?

Mnohí sa zaujímajú, kde vymeniť poškodené bankovky. Je to možné na nasledujúcich miestach.

1. Národná banka Slovenska (NBS):

 • NBS vymieňa poškodené eurobankovky bezplatne v súlade s pravidlami platnými v eurozóne.
 • Výmena osobne sa realizuje na pokladniciach v ústredí NBS v Bratislave a v jej expozitúrach v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline v pokladničných hodinách určených pre verejnosť.
 • Poškodené bankovky je možné poslať aj poštou na adresu NBS: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

2. Komerčné banky:

 • Bežné poškodená eurobankovka sa dá vymeniť aj v ktorejkoľvek komerčnej banke (resp. jej pobočke), ktorá vykonáva na území SR hotovostné operácie.
 • Za výmenu si však môže banka účtovať poplatok.

3. Pošty:

 • Niektoré pobočky Slovenskej pošty ponúkajú službu výmeny poškodených bankoviek.
 • Za túto službu si Slovenská pošta účtuje poplatok.
Kde vymeniť poškodené bankovky?
Pri výmene poškodených bankoviek je nutné predložiť doklad totožnosti.

Kde zameniť mince bez poplatku? Čo mám robiť?

Možnosti toho, kde zameniť mince bez poplatku sú rôznorodé a dostupné na nasledujúcich miestach:

 • Banky: Väčšina bánk umožňuje zmenu drobných mincí za bankovky. Stačí navštíviť miestnu pobočku a informovať sa o službách výmeny mincí.
 • Supermarkety: Niektoré supermarkety majú zberacie miesta, kde je možné odovzdať svoje drobné mince. Tieto mince sa neskôr zhodnotia a výťažok sa môže použiť na dobročinné účely.
 • Zmenárne: Špecializované zmenárne ponúkajú služby výmeny mincí a bankoviek.
 • Automaty na lístky: V niektorých verejných priestoroch sú k dispozícii automaty na lístky, ktoré prijímajú mince ako platbu. Je možné využiť ich na nákup lístkov na verejnú dopravu.

Pri otázke: „Čo mám robiť s množstvom mincí?“ – existujú aj kreatívne spôsoby, kde zameniť mince bez poplatku:

 • Dobročinnosť: Darovanie drobných mincí charitatívnym organizáciám môže mať pozitívny vplyv na tých, ktorí to potrebujú.
 • Kolekcie: Niektoré mince môžu mať zberateľskú hodnotu, ako sú mince s chybným razením alebo obmedzeným počtom vydaných exemplárov. Dajú sa teda využiť pre tých, ktorí sa venujú zbieraniu mincí.
 • Kreatívne projekty: Drobné mince môžu byť využité na tvorbu umeleckých diel alebo šperkov.

Väčšina bánk si účtuje minimálny poplatok za výmenu mincí, preto je vhodné sa o tom informovať vopred.

Výmena centov v banke

Výmena euromincí v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50 centov je bez poplatku pre výmeny do 100 kusov. V prípade, že človek predloží viac ako 100 kusov euromincí týchto nominálnych hodnôt, je výmena spoplatnená poplatkom vo výške 1 % z hodnoty všetkých predložených euromincí. Výmena 1 a 2 centových eurových mincí je bez poplatku.

Ak má človek veľké množstvo centov, môže ich rozdeliť na menšie časti a uskutočniť výmenu centov v rôznych bankách. Niektoré banky dokonca ponúkajú automaty na výmenu centov. Pred ich výmenou si treba dôkladne skontrolovať ich stav. Poškodené mince nemusia byť akceptované pri výmene centov v banke.

Ak máte človek drobné mince rozdelené podľa nominálnej hodnoty, NBS prijíma až 1 000 mincí denne.

Výmena centov na pošte

Výmena centov je možná aj na pošte. Slovenská pošta umožňuje výmenu euromincí v nominálnych hodnotách 1, 2 a 5 centov za euromince v nominálnych hodnotách 10, 20, 50 centov a 1 a 2 eurá.

Postup pri výmene centov na pošte

 1. Pripraviť si mince:
  • Mince by mali byť zoradené podľa nominálnej hodnoty (1, 2, 5 centov).
  • Mince by mali byť v dobrom stave, bez hrdze alebo iných poškodení.
  • Slovenská pošta si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu poškodených mincí.
 2. Navštíviť poštu:
  • Poštové pobočky s touto službou je možné nájsť na webovej stránke Slovenskej pošty.
  • Predložiť mince a doklad totožnosti.
  • Pracovník pošty spočíta mince a vymení ich za euromince v nominálnych hodnotách 10, 20 a 50 centov, 1 a 2 eurá.

Slovenská pošta si za výmenu centov účtuje poplatok vo výške 0,50 € za každých 100 centov. Pošta si vyhrazuje právo odmietnuť výmenu centov, ak ich hodnota je nižšia ako 1 €. Pre bližšie informácie o dostupnosti služby výmeny centov na pošte sa odporúča kontaktovať zákaznícky servis Slovenskej pošty na čísle 0800 122 444.