Vzácne euromince – 1 eurové, 2 eurové, cena

vzácne euromince

Vzácne euromince, sústredené v rôznych nominálnych hodnotách, zaujímajú svoje miesto v zbierkach numizmatikov po celom svete. Tieto mince, ktoré môžu byť zberateľské alebo dokonca používané ako bežné platidlo, predstavujú zaujímavý aspekt numizmatiky a finančnej histórie. Ako sa však vyvíjala ich hodnota a aké sú najvzácnejšie exempláre?

Odkiaľ pochádzajú tieto mince a aké je ich historické pozadie? Aké faktory ovplyvňujú hodnotu vzácnych euromincí na trhu numizmatiky? Koľko stoja najdrahšie 1 eurové a 2 eurové mince?


Obsah článku


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

  • Európske euromince sa delia do troch kategórií: bežné mince, pamätné mince a chybové mince, pričom niektoré exempláre majú nielen vysokú finančnú hodnotu, ale aj miesto v srdciach zberateľov.
  • Či už ide o vzácne 2 eurovky, vzácne 1 eurové mince, vzácne 50 centové mince alebo vzácne 20 centové mince, majú jedinečné miesto v histórii a kultúre Eurozóny a sú vydávané pod prísnym dohľadom Európskej únie.

Vzácne euromince a ich zberateľská hodnota

V roku 1999 sa Európska únia definitívne rozlúčila s národnými menami niekoľkých krajín. Eurozóna vstúpila na scénu so zbrusu novými bankovkami a mincami, ktoré však verejnosti priblížili až v roku 2002. Medzi týmito mincami sa nachádzajú exempláre, ktoré majú nielen vysokú finančnú hodnotu, ale aj miesto v srdciach zberateľov.

Euromince sa rozdeľujú do troch kategórií:

  1. Bežné mince, ktoré cirkulujú v štátoch Eurozóny. Od 1 centu až po 2 eurové mince, ich národné rubové strany zostávajú nemenné už niekoľko rokov.
  2. Pamätné mince, ktoré oslavujú významné udalosti, osobnosti alebo historické okamihy. Ich rubové strany sa menia každý rok podľa aktuálneho výročia.
  3. Chybové mince, ktoré nešťastne skĺzli do obehu. Ich obmedzené množstvo a vzácne značky ich robia veľmi žiadanými v zbierkach, aj keď ich získanie môže byť pomerne nákladné.

Cenné mince, ktoré majú hodnotu

V rámci fascinujúcej kolekcie mincí, ktoré majú hodnotu, existuje skupina, ktorá zaujíma špeciálne miesto: vzácne obehové mince z niektorých krajín Eurozóny. Tieto mince, okrem svojej hodnoty, majú aj historickú a kultúrnu hodnotu, čo ich robí atraktívnymi pre zberateľov po celom svete. Tu je prehľad niektorých cenných mincí, ktoré majú hodnotu a sú svedkom histórie a kultúry Európy.

Vatikán:Svojou malou mincovňou sa Vatikán dostal na čelo zberateľskej scény. Limitované edície ôsmich mincí často dosahujú až neuveriteľných 1 000 €.
San Maríno:Do roku 2002 San Maríno neuviedlo do obehu mince v hodnotách 1c/2c/5c a 10c, čo vytvorilo dve sady vzácnych mincí. Celá sada ôsmich mincí sa obvykle ohodnotí na približne 400 eur, zatiaľ čo edícia so štyrmi mincami, ktorá nezahŕňa vzácne centy, sa odhaduje na 125 €.
Monako:Hoci Monako razí najviac mincí zo spomínaných štátov, prístup k 1c/2c a 5c minciam je výzvou. Súbor mincí z roku 2001, obsahujúci všetkých 8 mincí, má hodnotu približne 250 €.
Fínsko:Hoci Fínsko razilo mince, nikdy neuviedlo do obehu mince v hodnotách 1c a 2c, čo ich robí najvzácnejšími mincami pôvodných dvanástich krajín eurozóny.
Pamätné mince:Medzi populárne a relatívne dostupné pamätné mince patrí grécka dvojeurovka z roku 2011, zobrazujúca únos krajiny bohom Diom. Ďalej sú to fínska minca ľudských práv (tiež dvojeurovka) z roku 2008 a rakúska štátna zmluvná minca z roku 2005.
Monacká Dvojeurovka:Najvyhľadávanejšou pamätnou mincou je monacká dvojeurovka s vyobrazením Grace Kelly. Patrí medzi najvzácnejšie pamätné mince, ktoré majú hodnotu a jej hodnota zostáva vysoká – aktuálne približne 1 500 €.
Chyborazby:Medzi raritné mince, ktoré majú hodnotu patrí aj pamätná minca k 10. výročiu Hospodárskej menovej únie v hodnote 2 eur, pri ktorej sa v prvý deň razenia vyskytla chyba s veľkými hviezdami. Ďalšou vzácnou mincou je 1 centová minca, ktorá bola omylom vyrazená na kov pre 2 centovú mincu, s hodnotou približne 6 600 €.

Pamätné vzácne 2 eurovky

Pamätné vzácne 2 eurovky predstavujú špeciálnu kategóriu v rámci euromincií, ktoré majú svoje jedinečné miesto v histórii a kultúre Eurozóny. V súlade so zákonnými ustanoveniami sú tieto mince platidlom na celom území eurozóny. To znamená, že sú prijateľné na nákupy a transakcie všade tam, kde je euro oficiálnou menou.

Každá krajina, ktorá prijala euro ako oficiálnu menu, má právo vydať maximálne dve pamätné mince ročne. Tieto mince zachovávajú rovnaké technické špecifikácie ako bežné dvojeurové mince, vrátane ich veľkosti, hmotnosti a materiálu. Jednoznačným rozdielom je však ich národná strana, ktorá nesie jedinečný motív symbolizujúci významnú udalosť, osobnosť alebo historickú pamiatku pre danú krajinu.

Pamätné vzácne 2 eurovky sa vydávajú pod prísnym dohľadom Európskej únie, ktorá stanovuje pravidlá a limity pre tento druh mincovania. Tieto mince majú výnimočnú zberateľskú hodnotu, často sú dôkazom významných udalostí či osobností v histórii a kultúre jednotlivých členských štátov Eurozóny. Ako oceňovaný kus numizmatiky sú často hľadané zberateľmi po celom svete.

Výnimočný charakter pamätných vzácnych 2 euroviek a obmedzený počet vydaných kusov robia z týchto kúskov nielen zaujímavý zberateľský predmet, ale aj cenný historický artefakt.

Vzácne 2 eurové mince – prehľad

Výročia a historické udalosti majú vo svete mincí a bankoviek osobitné miesto. Pamätné euromince v hodnote 2 € sú významným spôsobom, ako osláviť a pripomenúť si dôležité udalosti v histórii jednotlivých krajín a celej Európskej únie.

Každá minca s pamätným motívom pridáva hodnotu nielen do kolekcie zberateľa, ale aj do širšieho kultúrneho kontextu. Nižšie uvedený prehľad ponúka niektoré vzácne 2 eurové mince, ktoré vydalo Slovensko.

200. výročie začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 11. 10. 2023

100. výročie prvej transfúzie krvi na Slovensku

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 2. 3. 2023

300. výročie zostrojenia prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe

Minca

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mgr. art. Peter Valach
Emisia: 5. 10. 2022

35. výročie programu Erasmus

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Joaquin Jimenez
Emisia: 1. 7. 2022

100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca v hodnote 2 € 
Autor: Branislav Ronai
Emisia: 26. 11. 2021

20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Bankovky a mince, Pamätné euromince

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mgr. art. Peter Valach
Emisia: 11. 11. 2020

100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mgr. art. Peter Valach
Emisia: 25. 4. 2019

Slovenská republika – 25. výročie vzniku

Slovenská republika – 25. výročie vzniku

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Pavel Károly
Emisia: 3. 1. 2018

Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 4. 1. 2017

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Pamätná minca v hodnote 2 €
Autor: akad. mal. Vladimír Pavlica
Emisia: 7. 3. 2016

Zberateľské vzácne 2 eurové mince v obehu

V peňaženke sa môžu skrývať mince, ktoré majú oveľa väčšiu hodnotu ako len nominálnu sumu, za ktorú ich človek získal. Tieto zberateľské vzácne 2 eurové mince v obehu majú rovnaké fyzické vlastnosti a znaky ako bežné dvojeurové mince, líšia sa však v pamätnom motíve na národnej strane.

Hoci s týmito mincami ľudia bežne platia v obchodoch, niektoré z nich môžu mať skutočne vzácnu a zberateľskú hodnotu. Čo to znamená? Jednoducho povedané, ich cena môže výrazne prevýšiť nominálnu hodnotu 2 €.

V prípade niektorých z týchto zberateľských vzácnych 2 eurových mincí sa ich hodnota pohybuje v tisíckach €. Medzi najznámejšie príklady patrí:

Monacká 2€ minca Grace Kelly (2007):– Razená len v obmedzenom počte 200 000 kusov.
– Hodnota sa pohybuje od 5 000 € do 10 000 € v závislosti od stavu mince.
Vatikánska 2€ minca „Sede Vacante“ (2005):– Razená len počas krátkeho obdobia medzi smrťou pápeža Jána Pavla II. a zvolením Benedikta XVI.
– Hodnota sa pohybuje od 100 € do 300 € v závislosti od stavu mince.
Španielska 2€ minca „Juan Carlos I 40. výročie“ (2015):– Razená len v obmedzenom počte 2 milióny kusov.
– Hodnota sa pohybuje od 10 € do 20 € v závislosti od stavu mince.
Slovinská 2€ minca „10. výročie Eurozóny“ (2012):– Razená len v obmedzenom počte 1 milión kusov.
– Hodnota sa pohybuje od 5 € do 10 € v závislosti od stavu mince.
Belgická 2€ minca „150. výročie nezávislosti“ (2015):– Razená len v obmedzenom počte 180 000 kusov.
– Hodnota sa pohybuje od 5 € do 10 € v závislosti od stavu mince.

Pamätné vzácne 2 eurové mince v obehu – Slovensko

Vzácne 2 eurové mince Slovenska sú nielen zákonným platidlom, ale sú aj dôležitým symbolom národnej identity a historických udalostí. Každá z týchto mincí je starostlivo navrhnutá s ohľadom na kultúru, tradície a významné udalosti, ktoré sú pre Slovensko dôležité.

Mince vydávané Slovenskom majú často obmedzený počet kusov, čo ich robí ešte vzácnejšími a žiadanejšími pre zberateľov. Okrem toho môžu mať niektoré z nich aj chyby v ražbe, čo ďalej zvyšuje ich hodnotu a zberateľský záujem.

Tu je prehľad vzácnych 2 eurových mincí v obehu zo Slovenska:

2 € – Alexander Dubček – 100. výročie narodenia 2021

2 € - Alexander Dubček - 100. výročie ...

Autor: Branislav Ronai
Razba: Mincovňa Kremnica
Náklad bežné vyhotovenie: 1 000 000 ks
Emisia: 26. 11. 2021

2 € – Medzinárodný maratónsky beh v Košiciach – 100. výročie založenia 2024

2 € - Medzinárodný maratónsky beh v ...

Razba: Mincovňa Kremnica
Emisia: september 2024

2 € – Program Erasmus – 35. výročie 2022

2 € - Program Erasmus - 35. výročie 2022

Autor: Joaquin Jimenez
Razba: Mincovňa Kremnica
Náklad bežné vyhotovenie: 995 000 ks
Emisia: 1. 7. 2022

2 € – Vstup SR do OECD 20. výročie 2020

2 € - Vstup SR do OECD 20. výročie 2020

Autor: Mgr. art. Peter Valach
Razba: Mincovňa Kremnica
Náklad bežné vyhotovenie: 1 000 000 ks
Emisia: 11.11. 2020

2 € – Zostrojenie prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní – 300. výročie 2022

2 € - Zostrojenie prvého parného stroja na ...

Autor: Mgr. art. Peter Valach
Razba: Mincovňa Kremnica
Náklad bežné vyhotovenie: 995 000 ks
Emisia: 15.10. 2022

Okrem týchto existuje mnoho ďalších pamätných vzácnych 2 eurových mincí v obehu na Slovensku. Hodnota mince závisí od rôznych faktorov, ako sú:

  • Počet vyrazených kusov: Čím menší počet kusov, tým je minca vzácnejšia a cennejšia.
  • Stav mince: Mince v perfektnom stave (proof) sú cennejšie ako mince v obehu.
  • Trhový dopyt: Popularita a dopyt po konkrétnej minci ovplyvňuje jej cenu.

Najdrahšie 2 eurové mince – vzácne dvojeurovky

Napriek tomu, že nominálna hodnota týchto mincí je len 2 eurá, niektoré exempláre dosahujú na trhu astronomické ceny. Čo ich robí tak vzácnymi a cenovo atraktívnymi? Dôvody môžu byť rôzne, od ich obmedzeného nákladu po historický význam a zvláštne vlastnosti. Nižšie je prehľad najdrahších 2 eurových mincí, ktoré sa stali klenotmi v zbierkach numizmatikov.

Ktoré sú najdrahšie 2 eurové mince?

KrajinaMotív / Názov minceHodnotaPopis
Vatikán75. výročie založenia mesta Vatikán154,95 €Na averze je zobrazená Pápežská bazilika svätého Petra, ktorá je obklopená obrysmi Vatikánu. Na ľavej strane kompozície sa nachádza nápis „75 ANNO DELLO SATO“ (lat. 75 rokov pre krajinu), ktorý zdôrazňuje vznik štátu v rokoch 1929-2004.
MonakoPrinc Albert a Charlene -výročie svadby695,95 €Averz zobrazuje profily monackého kniežaťa Alberta a profil kňažnej Charlene. V spodnej časti kompozície je zobrazený nápis „2011 MARIAGE PRINCIER 2021“ (eng. 2011 Prince’s wedding 2021).
LitvaŽuvintas1799,95 €Na averze je detailne zobrazená biosférická nádrž Žuvintas. V hornej časti kompozície je zobrazený kŕdeľ vtákov, ktorý letí nad najväčším litovským močiarom. Na prednej strane je zobrazený rybárik riečny, ktorý prenasleduje ropuchu obyčajnú, ktorá sa približuje k brehu. Na hrane je mincovná chyba „DIEVS * SVĖTI * LATVIJU *“.
MonakoPrvý zámok1999,95 €Na averze je zobrazený Monacký kniežací palác na útese, ktorý obklopuje šíry oceán. V hornej časti kompozície je zobrazená krajina pôvodu „MONACO“, zatiaľ čo v spodnej časti je polkruhový nápis s legendou „1215 FOUNDATION DE LA FORTERESSA“ (1215 založenie hradu).

Tieto najdrahšie 2 eurové mince sú nielen zberateľskými pokladmi, ale aj zaujímavými investičnými príležitosťami. Ich hodnota môže výrazne rásť v čase a prispieť k rozmanitosti portfólia investora. Pri hľadaní týchto vzácnych dvojeuroviek je dôležité byť obozretný a informovaný, pretože ich cena a dostupnosť môžu podliehať výrazným fluktuáciám na trhu.

Zberateľské 1 eurové mince

Pri zberaní zberateľských 1 eurových mincí je kľúčové byť oboznámený s autenticitou mincí a ich kvalitou. Na trhu sa vyskytuje množstvo falzifikátov a padlých mincí, preto je nevyhnutné mať znalosti o mincovom trhu a dôverovať spoľahlivým predajcom a overeným zdrojom.

Najdrahšie zberateľské 1eurové mince predstavujú vzácne kúsky mincového umenia, ktoré majú svoje miesto v histórii a sú obdivované nielen pre svoju hodnotu, ale aj pre svoju estetiku a jedinečnosť.

Ak sa chce nieikto zapojiť do zberania zberateľských 1 eurových mincí, je dôležité mať na pamäti, že niektoré z nich sú mimoriadne drahé a ťažko dostupné. Odporúča sa kontaktovať odborníkov na numizmatiku alebo špecializované obchody, ktoré môžu poskytnúť informácie a radu ohľadom získania týchto vzácnych mincí.

Najdrahšie 1 eurové mince – vzácne 1 eurovky

Vatikánska 1 € minca z roku 2002

Vatikánska 1 € minca z roku 2002

Táto minca je jednou z najdrahších 1 eurových mincí vôbec. V roku 2002, keď Euro nahradilo líru v Taliansku, vydal Vatikán vlastnú sadu euromincí. Vatikánska 1 € minca je mimoriadne vzácna. Jej hodnota sa pohybuje v tisíckach eur a je to sen mnohých zberateľov.

Monacká 1 € minca z roku 2007

Monacká 1 € minca z roku 2007

Monako je ďalším príkladom štátu s malým obyvateľstvom a obmedzeným počtom mincí v obehu. V roku 2007 vydalo sériu 1 € mincí. Táto minca je veľmi drahá.

Grécka 1 € minca z roku 2002

Grécka 1 € minca z roku 2002 - Najdrahšie 1 eurové mince

Grécko je jedným z najstarších európskych krajín s bohatou históriou a kultúrou. V roku 2002 vydalo svoju prvú sadu euromincí, ktorá zahŕňala aj 1 € mincu. Táto minca je v súčasnosti považovaná za raritu a jej numizmatická hodnota neustále rastie.

Sanmarínska 1 € minca z roku 2002

Sanmarínska 1 € minca z roku 2002

Sanmarínska 1 € minca z roku 2002 sa stala jednou z najhľadanejších a najdrahších 1 eurových mincí medzi zberateľmi. San Maríno je známe ako najstarší európsky štát a jeho mince majú vysokú históriu a kultúrny význam.

Maltská 1 € minca z roku 2008

Maltská 1 € minca z roku 2008

Malta, krásny ostrovný štát v Stredozemnom mori, je známa svojimi historickými pamiatkami a bohatým kultúrnym dedičstvom. V roku 2008 vydala Malta sériu 1 € mincí, ktoré sa stali veľmi vzácnymi a cennými.

Vzácne 1 eurové mince v obehu

Tieto vzácne 1 eurové mince, ktoré sa vyskytujú v bežnej obežnej mene, majú často jedinečnú históriu a dizajny. Ich vzácnosť a hodnota môžu vychádzať z rôznych faktorov, vrátane obmedzeného množstva mincí v obehu, historického významu alebo špeciálnych udalostí, ktoré mince oslavujú.

1 € Monaco 2007 bez značky (unc)

Cena na euromince.sk: 270 €
Náklad: chybová minca, len 2291 ks
Mincovňa: La Monnaie de Paris

1 € Vatikán 2005 SEDE VACANTE (BU)

Euromince mince 1 Euro Vatikán 2005 Sede Vacante (BU)

Cena na euromince.sk: 75 €
Náklad: 60 000 ks

1 € Rakúsko 2012 (UNC)

Euromince mince 1 Euro Rakúsko 2012 (UNC)

Cena na euromince.sk: 65 €
Mincovňa: Münze Österreich

Vzácne 50 centové mince a ich cena

Na rozdiel od 2 eurových alebo 1 eurových mincí, 50 centové mince v bežnom obehu nie sú vnímané ako zberateľské. Existuje však niekoľko výnimiek, ktoré sa medzi zberateľmi tešia obľube a dosahujú pomerne vysoké ceny.

Tu je prehľad niektorých vzácnych 50 centových mincí a ich približná cena:

50 centov „Vatikán – Sede Vacante“ (2005):– Razená v obmedzenom počte počas krátkeho obdobia medzi smrťou pápeža Jána Pavla II. a zvolením Benedikta XVI.
– Hodnota sa pohybuje od 50 € do 100 € v závislosti od stavu mince.
50 centov „San Marino – 100. výročie narodenia kniežaťa Rainiera III.“ (2005):– Razená len v obmedzenom počte 60 000 kusov.
– Hodnota sa pohybuje od 30 € do 50 € v závislosti od stavu mince.
50 centov „Vatikán – 50. výročie Druhého vatikánskeho koncilu“ (2008):– Razená len v obmedzenom počte 100 000 kusov.
– Hodnota sa pohybuje od 20 € do 30 € v závislosti od stavu mince.
0 centov „Luxembursko – 50. výročie svadby veľkovojvodu Henriho a veľkovojvodkyne Marie-Christine“ (2008):– Razená len v obmedzenom počte 2 milióny kusov.
– Hodnota sa pohybuje od 10 € do 20 € v závislosti od stavu mince.
50 centov „Španielsko – 800. výročie Aragónskeho kráľovstva“ (2010):– Razená len v obmedzenom počte 2 milióny kusov.
– Hodnota sa pohybuje od 5 € do 10 € v závislosti od stavu mince.

Vzácne 20 centové mince a ich cena

Cena vzácnych 20 centových mincí môže byť veľmi variabilná a závisí od ich autenticity, stavu zachovania, histórie a dopytu na trhu. Niektoré exempláre môžu dosahovať vysoké sumy na aukciách, zatiaľ čo iné môžu byť dostupné za primeranejšie ceny pre širšiu zberateľskú komunitu.

Takisto ako vzácne 50 centové mince ani vzácne 20 centové mince sa bežne nevyskytujú v zberateľských edíciách a nemajú takú vysokú zberateľskú hodnotu. Napriek tomu taktiež existuje niekoľko výnimiek:

20 centov Luxembursko 2008

Euromince mince 50 cent Luxembursko 2008 (UNC)

Hodnota: okolo 2 € v závislosti od stavu mince
Náklad: 6 000 0000 ks
Mincovňa: Holandská kráľovská mincovňa

20 Centov Monaco 2017

Euromince mince 20 cent Monaco 2017 (BU)

Hodnota na euromince.sk: 40 €
Náklad: 8 000 ks
Mincovňa: La Monnaie de Paris

20 centov San Marino 2004 (UNC)

Hodnota na euromince.sk: 17 €
Náklad: 70 000 ks
Mincovňa: IPZS Taliansko

V mincovnom svete sa skrývajú príbehy dynastií, impérií, revolúcií a umelcov, ktoré sa odzrkadľujú na malých „kovových krúžkoch“. Zberanie mincí nie je len o hľadaní vzácnych exemplárov, ale aj o obohacovaní si znalostí o histórii, ekonomike a kultúre rôznych civilizácií. Numizmatika je takou bránou do minulosti, ktorá neustále inšpiruje k objavovaniu a učeniu sa nových vecí.