Pôžičky pre živnostníkov – ako získať podnikateľský úver?

Začať podnikať ako živnostník môže byť náročné. Na to, aby bolo podnikanie úspešné, je potrebné veľa tvrdej práce a odhodlania a často si to vyžaduje značné množstvo kapitálu na rozbeh. Našťastie existuje veľa možností pôžičiek, ktoré môžu živnostníkom pomôcť získať finančné prostriedky potrebné na realizáciu ich podnikania. Ako získať úver pre živnostníkov?

Tento článok sa zameria na rôzne možnosti pôžičiek, ktoré majú živnostníci k dispozícii, a rozoberie aspekty, ktoré sú dôležité pri výbere tej správnej pôžičky.

Živnostníci

Živnostníci sú fyzické osoby, ktoré podnikajú bez právnej ochrany štruktúry spoločnosti s ručením obmedzeným. Sú samostatne zárobkovo činné a osobne zodpovedajú za dlhy a záväzky podniku. Ako živnostníci majú právo ponechať si všetky zisky zo svojho podnikania, ale nesú aj riziko prípadných strát. Základným predpokladom pre získanie pôžičky je teda vybavenie živnosti, teda živnostenské oprávnenie.

Úvery pre živnostníkov sú pre mnohých majiteľov malých podnikov základným finančným nástrojom. Živnostníci často potrebujú prístup ku kapitálu na nákup zásob, zamestnanie zamestnancov a rozšírenie svojej činnosti.

Úvery poskytujú živnostníkom spôsob, ako získať potrebný kapitál bez toho, aby sa museli spoliehať na svoje osobné úspory alebo iné zdroje financovania.

Pôžičky pre živnostníkov

Živnostníci sú dôležitou súčasťou podnikateľského sveta a význam pôžičiek pre nich nemožno podceňovať. Úvery poskytujú živnostníkom finančnú flexibilitu a zdroje, ktoré potrebujú na rozvoj svojho podnikania a využívanie nových príležitostí.

Úvery umožňujú živnostníkom investovať do svojho podnikania, napríklad do nákupu nového vybavenia alebo prijatia ďalších zamestnancov. To im môže pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť v ich odvetví a rozšíriť ich pôsobnosť. Umožňuje im tiež zvýšiť prevádzkový kapitál, čo im zasa môže pomôcť zvýšiť zisk.

Úvery môžu tiež pomôcť živnostníkom efektívnejšie riadiť ich peňažné tokycashflow, čo je nevyhnutné na udržanie podniku nad vodou počas pomalších obchodných období. To je užitočné najmä pre tých, ktorí práve začínajú, pretože im poskytuje finančnú podporu, ktorú potrebujú na rozbehnutie svojho podnikania.

Úvery môžu živnostníkom poskytnúť aj prístup na nové trhy a k novým zákazníkom. To je výhodné najmä pre tých, ktorí chcú expandovať na nové územia alebo sa zamerať na nové demografické skupiny.

Celkovo sú úvery pre živnostníkov cenným prínosom a nemali by sa prehliadať. Môžu podnikateľom otvoriť celý rad nových príležitostí, ktoré im umožnia rásť a prosperovať.

Ako sa kvalifikovať na pôžičku pre živnostníkov?

Získať pôžičku ako živnostník môže byť ťažké, ale je potrebné zvážiť niekoľko faktorov, ktoré môžu pomôcť zvýšiť šance na získanie pôžičky.

Pri určovaní pravdepodobnosti splatenia úveru je dôležité úverové skóre. Čím vyššie je úverové skóre, tým výhodnejšie podmienky môže mať úver. Väčšina veriteľov zohľadňuje úverovú bonitu jednotlivca pri posudzovaní rizika, ktoré sú ochotní podstúpiť pri poskytovaní úverov.

Príjem a peňažné toky sú ďalšími dôležitými faktormi, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní podmienok na získanie úveru. Väčšina veriteľov skúma príjem živnostníkov za posledné dva roky, aby zistila, či sú schopní splácať.

Okrem toho môžu veritelia preskúmať správy o peňažných tokoch, aby si overili, či je v podniku kladný alebo dostatočný peňažný tok, ktorý možno použiť na splácanie úveru.

Ďalšou požiadavkou pri žiadosti o úver pre živnostníka je zabezpečenie. Ako zábezpeka, ktorá pomôže splniť požiadavky na úver, sa môžu použiť uznané aktíva, ako sú nehnuteľnosti, investície, akcie a dlhopisy. Pri pôžičkach s ručením to pomáha chrániť veriteľa pred nesplácaním alebo oneskorenými platbami.

Úverové skóre, príjem a peňažné toky a zabezpečenie sú tri hlavné faktory, ktoré veritelia posudzujú pri určovaní kvalifikácie úveru. Živnostník by sa nimi mal bezpodmienečne zaoberať pri podávaní žiadosti o úver, aby zvýšil svoje šance na získanie úveru. Takýto postup môže pomôcť získať prístup k finančným prostriedkom potrebným na splnenie finančných cieľov podniku.

Úverové skóre, príjem a peňažné toky a zabezpečenie sú tri hlavné faktory, ktoré veritelia posudzujú pri určovaní kvalifikácie úveru. Živnostník by sa nimi mal bezpodmienečne zaoberať pri podávaní žiadosti o úver, aby zvýšil svoje šance na získanie úveru.

Takýto postup môže pomôcť získať prístup k finančným prostriedkom potrebným na splnenie finančných cieľov podniku.

Pre zaujímavosť, schránkové firmy sa často využívajú na účely daňových únikov alebo prania špinavých peňazí. Preto môžu byť pôžičky pre živnostníkov poskytované aj schránkovým firmám, ktoré ich môžu následne využiť na nezákonné účely.

Typy pôžičiek

Živnostník je fyzická osoba, ktorá podniká sama a na financovanie svojej činnosti môže potrebovať úver. Pre živnostníkov je k dispozícii niekoľko druhov úverov, napríklad nebankové úvery pre podnikateľov, podnikateľské úvery a úvery pre spoločnosti s ručením obmedzeným.

 1. Pôžička pre živnostníkov, ktorá je vhodná aj pre živnostníkov začiatočníkov.
 2. Nebankový úver pre podnikateľov je špeciálne určený pre živnostníkov. Môže byť potrebné vedieť, ako zistiť DIČ.
 3. Podnikateľský úver je dostupný tak pre živnostníkov, ako aj pre iné podniky.
 4. Napokon, pôžička pre SRO je k dispozícii živnostníkom, ktorí si založili firmu.

Pôžičky pre živnostníkov možno použiť na rôzne účely, napríklad na začatie podnikania, nákup nového vybavenia alebo rozšírenie existujúcich prevádzok.

Pôžička pre živnostníkov

Pôžičku pre živnostníkov je možné získať od bankových aj nebankových finančných inštitúcií. Väčšina inštitúcií však vyžaduje, aby firma fungovala určitý čas, od 12 do 24 mesiacov. Pri žiadosti o pôžičku musí žiadateľ predložiť živnostenské oprávnenie, daňové priznanie, finančné výkazy alebo iné dokumenty v závislosti od inštitúcie.

Nebankové inštitúcie zvyčajne nerozlišujú medzi podnikateľmi a nepodnikateľmi, hoci niektoré ponúkajú špeciálne produkty pre podnikateľov. Aj keď finančná inštitúcia nemusí vyžadovať doklad o príjme, stále si ho musí overiť. To môže byť problém najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré práve začínajú podnikať.

Začiatok podnikania môže byť ťažký, ak živnostník nemá peniaze na jeho rozbeh, najmä ak poskytovatelia vyžadujú preukázanie príjmov z podnikania v minulosti. Našťastie existujú špeciálne úvery určené pre začínajúcich podnikateľov, ktoré môžu situáciu uľahčiť.

Dobrou voľbou môže byť zváženie alternatívnych spôsobov financovania okrem bankových inštitúcií. Nebankové inštitúcie majú menej prísne podmienky, ale vyššie úrokové sadzby. V závislosti od finančnej situácie je môžné získať úver, aj keď živnostník nemá stály príjem.

Ďalšou atraktívnou možnosťou pre podnikateľov môžu byť pôžičky P2P od súkromných investorov. Informovať sa dá aj v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, či má nejaké možnosti pôžičiek, ktoré by mohli vyhovovať potrebám živnostníka.

Ďalším spôsobom, ako získať peniaze na začatie podnikania, je získanie pôžičky ako bežný občan – nepodnikateľ. Na tento účel sú k dispozícii rôzne produkty vrátane spotrebiteľských, kontokorentných a hypotekárnych úverov.

Kde a ako získať pôžičku pre podnikateľov?

Podnikatelia majú prístup ako k bankovým, tak aj k nebankovým úverom na financovanie svojich podnikateľských zámerov. Tieto úvery nie sú typické súkromné spotrebiteľské úvery, ale sú určené špeciálne pre podnikateľov.

Či už začínajúci podnikatelia alebo podnikatelia so zavedenou históriou, môžu sa kvalifikovať na úvery pre samostatných živnostníkov alebo podniky. Spoločnosti však musia predložiť finančné výkazy, ktoré preukazujú ich schopnosť splácať úver. V tomto ohľade to majú začínajúci podnikatelia ťažšie.

Podmienky bankových a nebankových úverov pre podnikateľov sa výrazne líšia, od úrokových sadzieb až po poplatky a požiadavky na zabezpečenie.

Nielen to, ale aj administratívny proces rôznych pôžičiek môže byť pomerne odlišný – často je potrebné predložiť podnikateľský alebo finančný plán. Preto je dôležité, aby si živnostník pred rozhodnutím dôkladne prezrel všetky možnosti úverov a porovnal rôzne podmienky.

Pôžička pre podnikateľov, označovaná aj ako podnikateľský alebo biznis úver, je úver poskytovaný fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských potrieb. 

O takúto pôžičku pre podnikateľov teda môžu spravidla žiadať:

 • obchodné spoločnosti zapísané v obchodnom registri – spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti
 • osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sa zapisujú do živnostenského registra
 • osoby podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia, ktoré sa nezapisujú do živnostenského ani obchodného registra
 • združenia fyzických osôb

Pôžička pre podnikateľov môže byť poskytovaná ako bezúčelová alebo ako účelová – napríklad na financovanie prevádzky podnikania, investičných potrieb, výstavbu nehnuteľností či expanziu do zahraničia. Rozličná môže byť aj doba splatnosti – podľa nej sa rozlišujú:

 • krátkodobé (do 1 roka)
 • strednodobé (do 4 – 5 rokov)
 • dlhodobé pôžičky pre podnikateľov (viac ako 5 rokov)

Podnikateľ má možnosť s poskytovateľom o podmienkach aj vyjednávať. Mal by si teda zistiť, aké podmienky mu jednotlivé spoločnosti dokážu poskytnúť a vybrať si tú najvýhodnejšiu pôžičku pre podnikateľov.

Nebankový úver pre podnikateľov

Nebankový úver pre podnikateľov môže byť jednou z možností, ktorú je vhodné zvážiť, aj keď nemusí ponúkať rovnako výhodné podmienky ako banka.

Na druhej strane, administratívne zaťaženie môže byť pri takomto úvere nižšie, takže by mohol byť lepšou voľbou pre začínajúcich podnikateľov alebo tých, ktorí nemajú dlhú podnikateľskú históriu. Netreba však zabudnúť, že úrokové sadzby nebankových veriteľov sú zvyčajne vyššie ako úrokové sadzby bánk.

Rozumná pôžika od nebankovej spoločnosti Silverside ponúka:

 • pôžičku až do výšky od 500 do 10 000 €
 • splatnosť od 12 do 96 mesiacov
 • bez skrytých poplatkov
 • bez poplatku za poskytnutie

Rozumná pôžička je určená na čokoľvek s možnosťou splácania, ktoré sa prispôsobí potrebám podnikateľa. V prípade záujmu o pôžičku je potrebné vyplniť kontaktný formulár alebo online požiadavku. Potrebné môžu byť aj údaje ako IČO či DIČ číslo.

Pôžička pre s. r. o.

Pôžička pre s. r. o. alebo spoločnosť s ručením obmedzeným je forma financovania podnikania, ktorá môže poskytnúť finančné prostriedky spoločnostiam na rôzne účely. Tento typ úveru je známy aj ako firemný úver. Ponúkajú ho finančné inštitúcie, veritelia a iné súkromné organizácie.

Úver pre s. r. o. sa získava vyplnením žiadosti, ktorá obsahuje informácie o podniku, ako je účel úveru, výška potrebných finančných prostriedkov, zabezpečenie a ďalšie finančné informácie. Keď má veriteľ všetky potrebné informácie, môže žiadosť spracovať a rozhodnúť o schválení úveru.

Pôžičku pre s. r. o. možno použiť na mnoho rôznych činností. Patrí medzi ne pokrytie prevádzkových nákladov, obstaranie investičného majetku alebo zásob, ktoré pomôžu spoločnosti rásť, financovanie rozšírenia podnikania, nákup nehnuteľností a mnoho ďalších.

Doba splácania úveru je zvyčajne oveľa dlhšia ako v prípade úveru pre živnostníka. Je to preto, že úver je zabezpečený majetkom spoločnosti, čím poskytuje veriteľovi väčšiu istotu.

Väčšina pôžičiek pre s. r. o. je amortizovaná, čo znamená, že výška úrokov sa spláca spolu s istinou počas trvania pôžičky. Je možné dohodnúť sa na dlhšej dobe splácania, ale zvyčajne za vyššiu úrokovú sadzbu.

Úroková sadzba pôžičky pre s. r. o. zvyčajne závisí od účelu úveru, dĺžky doby splácania a ďalších faktorov. Pred rozhodnutím je dôležité poobzerať sa a porovnať sadzby a podmienky rôznych veriteľov.

Bez ohľadu na to, prečo je potrebná, pôžička pre s. r. o. je pre spoločnosti skvelým spôsobom, ako uspokojiť svoje finančné potreby. Môže poskytnúť dodatočné finančné prostriedky na pokrytie prevádzkových nákladov, investície do nových aktív alebo na financovanie iných projektov – to všetko môže pomôcť posunúť podnik na vyššiu úroveň.

Podnikateľský úver

Podnikateľkský úver je ideálnym pomocníkom pre živnostníkov a podnikateľov s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou.

Živnostníci a podnikatelia ním zafinancujú menšie aj väčšie projekty. Môžu si ho totiž vziať od 1 000 € až do 160 000 €. Je na nich, akú formu úveru si vyberú: kontokorent alebo splátkový úver.

Podnikateľský úver sa dá vybaviť jednoducho:

 • bez zbytočných dokladov k žiadosti a účelu využitia prostriedkov
 • s expresným schválením
 • bez hmotného zabezpečenia – postačí dohoda o ručení

Podnikateľský úver je spoľahlivá finančná podpora pre podnikanie.

Kontokorentný úver

Bankové spoločnosti poskytujú kontokorentný úver na obdobie 12 mesiacov s prehodnotením.

 • Úver je vhodný na financovanie prevádzkových potrieb firmy alebo preklenutie krátkodobého nedostatku financií na firemnom účte.
 • Poskytovaný je formou prečerpania na firemnom účte na dobu 12 mesiacov s možnosťou opakovaného a automatického predlžovania.
 • Výhodou je, že čerpanie úveru nastáva až v momente, keď je vyčerpaný kladný zostatok na firemnom účte. Samozrejme, úrok sa platí iba z vyčerpanej časti úveru.

Kontokorentný úver umožňuje firme pohodlný a jednoduchý prístup k peniazom kedykoľvek to potrebuje. K podnikateľskému účtu je zriadený úverový rámec, čiže suma, do ktorej je možné čerpať úverové zdroje po vyčerpaní kladného zostatku.

Splátkový úver

Splátkový úver je na obdobie 1 až 6 rokov.

 • Úver je vhodný na financovanie investičných zámerov firmy a jej ďalšieho rozvoja. Úver môžno využiť presne podľa potrieb firmy a to bez podmienky dokladovania účelu použitia pri čerpaní prostriedkov.
 • V závislosti od splatnosti úveru sa dá zvoliť vyhovujúca výška mesačných splátok.
 • Čerpanie úveru je realizované priamo na firemný účet.

Tento typ úveru slúži na financovanie dlhodobých investičných potrieb a jeho podstatou je pravidelné mesačné splácanie poskytnutých finančných prostriedkov počas vopred dohodnutej doby splatnosti. 

Úver pre živnostníkov

Byť živnostníkom môže byť skvelý spôsob riadenia financií a vytvárania kapitálu.

Ak však podnik nemá dostatok hotovosti alebo potrebuje viac prevádzkového kapitálu, môže byť nevyhnutné vziať si úver. Pred rozhodnutím vziať si úver je dôležité zvážiť všetky dôležité faktory, ako sú poplatky a úrokové sadzby, podmienky splácania a obmedzenia úveru.

Pri výbere úveru je dôležité posúdiť poplatky aj úrokové sadzby, ktoré sa naň vzťahujú. Všeobecne platí, že poplatky za pôžičku budú spojené s jej poskytnutím, spracovaním a ukončením.

Poplatky a úrokové sadzby sa môžu líšiť v závislosti od výšky úveru, spoločnosti poskytujúcej úver a doby splácania úveru. Je dôležité preskúmať a porovnať si rôzne pôžičky pre živnostníkov a uistiť sa, že poplatky a úrokové sadzby sú primerané.

Pri čerpaní úveru je potrebné zvážiť podmienky splácania. Podmienky splácania budú pravdepodobne zahŕňať výšku splátky, dĺžku trvania úveru a počet splátok.

Niektoré úvery môžu obsahovať kombináciu pravidelných splátok a balíkových splátok, ktoré sa uskutočnia na konci doby splatnosti úveru. Okrem toho môžu podmienky splácania zahŕňať poplatky za predčasné splatenie alebo sankcie za oneskorené platby.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné zvážiť, sú obmedzenia, ktoré sú súčasťou úveru. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať spôsob použitia úverových prostriedkov, mieru splácania a pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti.

Je dôležité porozumieť obmedzeniam úveru pre každý úver, ktorý sa berie, pretože môžu obmedziť rýchlosť splácania.

Ak si živnostník urobí prieskum a nájde veriteľa, ktorý vyhovuje jeho potrebám, môže prijatie úveru viesť k úspešnému podnikateľskému zámeru.