Daňové priznanie – typ B

Daňové priznanie typ B je určené pre fyzické osoby, ktoré mali v zdaňovacom období iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti. Patria sem napríklad príjmy z podnikania, prenájmu nehnuteľností, kapitálové zisky, príjmy z umeleckej činnosti a podobne.


Obsah článku


Po vyplnení daňového priznania typu B je potrebné odovzdať ho príslušnému daňovému úradu do stanoveného termínu, inak hrozí pokuta alebo iné sankcie.

Ako vyplniť daňové priznanie typu B?

Vedieť, ako vyplniť daňové priznanie typu B, je veľmi užitočné, pretože môže daňovníkovi ušetriť množstvo výdavkov, ktoré by musel použiť napríklad pri získaní pomoci od daňového poradcu.

Základné údaje:

 • V úvodnej časti daňového priznania je potrebné uviesť základné identifikačné údaje, ako sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, daňové identifikačné číslo (DIČ) a podobne.
 • Nezabudnúť uviesť aj informácie o prípadnom manželovi/ manželke a deťoch, nakoľko tieto údaje ovplyvňujú výpočet daní a daňových bonusov.

Príjmy:

 • V príslušných častiach daňového priznania je potrebné uviesť všetky zdaniteľné príjmy z rôznych zdrojov za zdaňovacie obdobie.
 • Pre každý druh príjmu existujú samostatné riadky a kolónky v tlačive, do ktorých je potrebné zadať požadované informácie (napr. výška príjmu, preukázané výdavky, zrazené dane a podobne).
 • Nezabudnúť uviesť všetky relevantné príjmy, aj tie, ktoré sa už zdanili preddavkami na daň (napr. zo mzdy).

Výdavky:

 • Ak mal daňovník v súvislosti s jeho zdaniteľnými príjmami preukázateľné výdavky, môže si ich v daňovom priznaní uplatniť.
 • Výdavky sa uvádzajú v príslušných častiach tlačiva podľa typu príjmu a ich výška ovplyvňuje zdaniteľný príjem a daňové zaťaženie.

Daňové bonusy a úľavy:

 • V daňovom priznaní typu B je možné si uplatniť rôzne daňové bonusy a úľavy, ako napríklad daňový bonus na deti, daňový bonus na manželku/ manžela a podobne.
 • Podmienky pre uplatnenie jednotlivých bonusov a úľav a spôsob ich výpočtu sa nachádzajú v pokynoch k daňovému priznaniu a na webovej stránke Finančnej správy.

Výpočet dane:

 • Na základe zdaniteľných príjmov, odpočtov a daňových bonusov sa v daňovom priznaní vypočíta výška dane z príjmov, ktorú je daňovník povinný zaplatiť.
 • V tlačive nájde prehľadný výpočet dane a informácie o tom, akým spôsobom a do akého termínu je potrebné daň uhradiť.

Daňové priznanie typu B je možné podať elektronicky cez portál Finančnej správy. Ak má daňovník naďalej pochybnosti, ako vyplniť daňové priznanie typu B, môže sa poradiť s daňovým poradcom, ktorý mu to vysvetlí, prípadne za neho daňové priznanie aj vyplní.

Kde nájsť vzor vyplneného daňového priznania?

Vzory vyplnených daňových priznaní sa nachádzajú na internete na webových stránkach daňových úradov alebo na portáloch poskytujúcich vzory daňových dokumentov. Taktiež je možné si preštudovať vzory daňových priznaní v príručkách alebo knihách o daniach.


Ak záujemca nevie, kde presne hľadať vzo ddaňového priznania, odporúča sa kontaktovať daňového poradcu alebo advokátsku kanceláriu, ktorá môže poskytnúť informácie o tom, kde a ako získať potrebný vzor.


Vzor vyplneného daňového priznania slúži len na informačné účely a nemusí zohľadňovať všetky individuálne okolnosti. Pre správne vyplnenie daňového priznania je dôležité si preštudovať pokyny a v prípade akýchkoľvek otázok sa obrátiť na Finančnú správu.

Je vyplnenie daňového priznania typu B náročné?

Náročnosť vyplňovania daňového priznania typu B závisí od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Zložitosť príjmov a výdavkov: Ak má daňovník jednoduché príjmy a žiadne alebo len minimálne výdavky, vyplnenie daňového priznania by pre neho malo byť pomerne jednoduché. Naopak, ak má príjmy z rôznych zdrojov, uplatňuje si daňové bonusy alebo má odpočty od dane, proces môže byť zložitejší.
 • Skúsenosti s daňovými priznaniami: Ak je človek s daňovými priznaniami oboznámený a má s nimi skúsenosti, ich vyplnenie pre neho bude pravdepodobne jednoduchšie. Pre ľudí, ktorí s daňovými priznaniami nemajú skúsenosti, môže byť proces náročnejší.
 • Dostupnosť informácií a pomôcok: Finančná správa SR zverejnila na svojom webovom portáli rozsiahle pokyny k vyplneniu daňového priznania typu B. Okrem toho existuje viacero online zdrojov a nástrojov, ktoré s vyplňovaním daňového priznania môžu pomôcť.

Všeobecne sa dá povedať, že vyplnenie daňového priznania typu B nie je pre bežného daňovníka s jednoduchými príjmami a výdavkami nezvládnuteľné. Ak si však nie je istý, ako na to, prípadne má zložitejšie daňové pomery, odporúča sa využiť dostupné pomôcky, napríklad online daňové kalkulačky, návody Finančnej správy alebo sa obrátiť na daňového poradcu.

Tu je niekoľko tipov, ako zjednodušiť vyplňovanie daňového priznania typu B:

 • Získať všetky potrebné doklady: Pred začatím vyplňovania daňového priznania si treba pripraviť všetky relevantné doklady, ako sú výplatné pásky, faktúry, potvrdenia o zaplatených zálohách na daň a podobne.
 • Využiť online formuláre: Finančná správa SR umožňuje podať daňové priznanie typu B elektronicky. Elektronické formuláre uľahčia výpočet dane a minimalizujú riziko chýb.
 • Nebáť sa požiadať o pomoc: Ak si človek nie je istý, ako vyplniť daňové priznanie, alebo má s ním akékoľvek problémy, odporúča sa obrátiť sa na Finančnú správu SR alebo na daňového poradcu.

Včasné a správne podanie daňového priznania je zákonnou povinnosťou každého, kto získava príjmy. Netreba preto odkladať jeho vyplnenie na poslednú chvíľu a radšej využiť dostupné zdroje a pomoc, aby sa tento proces zvládol bez stresu a chýb.

Daňové priznanie typ A alebo B?

Aby záujemca zistil, či potrebuje podať daňové priznanie typu A alebo B, je dôležité posúdiť typ príjmov, ktoré mal v zdaňovacom období.

Daňové priznanie typu A sa podáva za príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania.

Daňové priznanie typu B sa podáva za všetky ostatné príjmy, okrem príjmov zo závislej činnosti. Patria sem napríklad:

 • Príjmy z podnikania (živnosť, s.r.o.)
 • Príjmy z prenájmu
 • Kapitálové zisky (predaj akcií, nehnuteľností)
 • Príjmy z umeleckej činnosti
 • Príjmy zo zahraničia
 • Ostatné zdaniteľné príjmy

Zjednodušene povedané:

 • Ak mal daňovník v zdaňovacom období len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania), podáva daňové priznanie typu A.
 • Ak mal v zdaňovacom období akékoľvek iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti (napr. z podnikania, prenájmu), podáva daňové priznanie typu B.

Príklady:

 • Zamestnanec: Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 len príjem zo zamestnania, podá daňové priznanie typu A.
 • Podnikateľ: Podnikateľ, ktorý mal v roku 2023 príjem z podnikania a žiadne príjmy zo závislej činnosti, podá daňové priznanie typu B.
 • Zamestnanec a prenajímateľ: Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 príjem zo zamestnania a zároveň príjem z prenájmu nehnuteľností, podá daňové priznanie typu B.

Aj keď mal zamestnanec v zdaňovacom období len príjmy zo závislej činnosti, avšak uplatňuje si daňový bonus na deti, musí podať daňové priznanie typu A.

Vedieť správne posúdiť, či vyplniť daňové priznanie typ A alebo B, je dôležité. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom výberu správneho typu daňového priznania je potrebné sa obrátiť na Finančnú správu SR.

Online podanie daňového priznania typu B

Finančná správa SR vyžaduje podať daňové priznanie typu B elektronicky cez portál Finančnej správy.

Výhody online podania daňového priznania typu B:

 • Rýchlosť a pohodlie: Daňové priznanie je možné podať z pohodlia domova, bez nutnosti navštíviť daňový úrad.
 • Presnosť: Elektronické formuláre pomôžu vyplniť daňové priznanie správne a minimalizovať riziko chýb.
 • Prehľadnosť: Systém automaticky vypočíta daň z príjmov a zobrazí prehľad o daňových povinnostiach.
 • Bezpečnosť: Dáta sú chránené prísnymi bezpečnostnými opatreniami.

Ako podať daňové priznanie typu B online:

 1. Prihlásiť sa na portál Finančnej správy: Pre prístup k elektronickým formulárom je potrebné sa prihlásiť na portál Finančnej správy pomocou občianskeho preukazu s čipom.
 2. Vybrať si formulár: V sekcii „Daňové priznania“ sa vyberie formulár „DP Typ B – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby“.
 3. Vyplní sa formulár: Postupuje sa podľa pokynov v elektronickom formulári a vyplnia sa všetky požadované údaje. Systém automaticky vypočíta daň z príjmov.
 4. Skontroluje sa a odošle: Pred odoslaním daňového priznania si ho dôkladne treba skontrolovať. Po potvrdení odoslania bude daňové priznanie uložené na portáli Finančnej správy.

Dôležité informácie:

 • Na online podanie daňového priznania je potrebný počítač s internetovým pripojením.
 • Elektronické podanie daňového priznania je bezplatné.

Okrem portálu Finančnej správy existuje viacero služieb, ktoré s vyplnením a podaním daňového priznania typu B môžu pomôcť. Tieto služby zvyčajne fungujú za poplatok.