Firmáreň – založenie živnosti online

firmaren

Firmáreň je slovenská spoločnosť, ktorá ponúka širokú škálu služieb pre podnikateľov a firmy. Ich cieľom je odbremeniť podnikateľa od zbytočnej administratívy a byrokracie, aby sa mohol sústrediť na to, čo je pre neho najdôležitejšie – na podnikanie.


Obsah článku


Firmáreň neustále inovuje a automatizuje svoje procesy, aby svojim klientom poskytovala čo najkvalitnejšie služby. Klientom je k dispozícii online platforma, cez ktorú môžu sledovať stav svojich objednávok a komunikovať s firmou.

Firmáreň SK

Firmáreň.sk je slovenská spoločnosť so sídlom v Bratislave a Košiciach, ktorá sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb pre podnikateľov. Ponúka širokú škálu služieb v oblasti zakladania a správy firiem a živností, ako aj ďalších podnikovo-právnych činností.

Hlavné služby spoločnosti Firmáreň.sk:

 • Zakladanie firiem: Spoločnosť klientovi pomôže s kompletným procesom založenia firmy, od výberu právnej formy a názvu firmy až po prípravu a podanie všetkých potrebných dokumentov na príslušné úrady.
 • Zmeny v s.r.o.: Poskytujú pomoc pri akýchkoľvek zmenách v s.r.o., ako je napríklad zmena sídla, konateľa, imania, predmetu podnikania a pod.
 • Readymade spoločnosti: Ponúkajú spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktoré sú ihneď k dispozícii na prevod.
 • Živnosti: Pomôžu so založením, rozšírením, zrušením, pozastavením alebo zmenou živnosti.
 • Ďalšie služby: Okrem spomínaných služieb ponúka Firmáreň.sk aj virtuálne sídlo, založenie občianskeho združenia, burzu firiem a rôzne iné podnikovo-právne služby.

Výhody využitia služieb Firmáreň.sk:

 • Odborné znalosti a skúsenosti: Spoločnosť zamestnáva tím skúsených právnikov a ekonómov, ktorí klientovi poskytnú odborné poradenstvo a pomoc pri vybavovaní všetkých potrebných formalít.
 • Komplexné služby: Na jednom mieste sa nachádza všetko, čo podnikateľ potrebuje pre založenie a správu firmy alebo živnosti.
 • Rýchle a efektívne riešenie: Vďaka skúsenému tímu a prepracovaným procesom dokážu vybaviť požiadavku rýchlo a efektívne.
 • Dostupné ceny: Ponúkajú širokú škálu služieb za dostupné ceny, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám klientov.

Firmáreň.sk je spoľahlivý partner pre všetkých podnikateľov, ktorí potrebujú pomoc so založením a správou firmy alebo živnosti. Vďaka komplexným službám, odborným znalostiam a skúsenostiam pomôžu ušetriť čas a peniaze a uľahčia cestu k úspešnému podnikaniu.

Založenie s.r.o. online cez Firmáreň

Založenie s.r.o. online cez Firmáreň je jednoduchý a rýchly spôsob, ako založiť firmu na Slovensku. Celý proces prebieha online a zaberie len 10 minút.

Čo je potrebné na založenie s.r.o. online cez Firmáreň.sk:

 • Počítač s pripojením na internet
 • Občiansky preukaz
 • Bankový účet
 • Mobilný telefón

Ako prebieha založenie s.r.o. online cez Firmáreň.sk:

 1. Vyplní sa online formulár: Na stránke Firmáreň.sk sa nachádza formulár, v ktorom sa vyplnia všetky potrebné informácie o novej s.r.o., ako napríklad obchodné meno, sídlo firmy, konateľa, predmet podnikania a výška základného imania.
 2. Zaplatia sa poplatky: Poplatky za založenie s.r.o. online je možné zaplatiť bankovým prevodom alebo online platobnou kartou.
 3. Podpíšu sa dokumenty: Po zaplatení poplatkov Firmáreň.sk zašle na email dokumenty, ktoré je potrebné podpísať elektronicky pomocou občianskeho preukazu a čítačky kariet. V prípade, ak klient takúto možnosť nemôže využiť, bude musieť navštíviť notára alebo matriku pre overenie podpisu.
 4. Získa sa výpis z obchodného registra: Po podpísaní dokumentov Firmáreň.sk zašle klientovi výpis z obchodného registra, čím je jeho s.r.o. oficiálne založená.

Cena založenia s.r.o. online cez Firmáreň.sk:

Cena založenia s.r.o. online cez Firmáreň.sk začína na 1 eure avšak k tomu je potrebné pripočítať notársky poplatok v sume 180 eur.

Výhody založenia s.r.o. online cez Firmáreň.sk:

 • Rýchlosť: Celý proces založenia s.r.o. online trvá len približne 10 minút.
 • Jednoduchosť: Nie je potrebné nikam chodiť a všetko sa vybaví online z pohodlia domova.
 • Dostupnosť: Služba je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Komplexnosť: Firmáreň.sk sa postará o celý proces založenia s.r.o. od A po Z.
 • Nízka cena: Cena založenia s.r.o. online cez Firmáreň.sk je jedna z najnižších na trhu.

Ak má klient záujem o založenie s.r.o. online cez Firmáreň.sk, najlepším riešením je navštíviť ich webovú stránku, vybrať si službu a postupovať podľa jednotlivých krokov.

Založenie živnosti online cez Firmáreň

Založenie živnosti online cez Firmáreň.sk je rýchle, bezproblémové a navyše veľmi efektívne.

Pre založenie živnosti online cez Firmáreň.sk je podobne ako pri zakladaní s.r.o. potrebný:

 • Počítač s pripojením na internet
 • Občiansky preukaz
 • Bankový účet
 • Mobilný telefón

Samotný priebeh založenia živnosti online cez Firmáreň.sk je v podstate rovnaký alebo podobný ako pri zakladaní s.r.o. Po vyplnení online formulára sa podpíše a odošle žiadosť a následne sa zaplatia potrebné poplatky.

Klient obdrží Živnostenský list do 3 pracovných dní emailom. Spoločnosť zabezpečí aj registráciu na daňovom úrade, ako aj v zdravotnej poisťovni.

Založenie živnosti cez Firmáreň je pohodlné a stojí iba 1 euro v prípade, že sa klient rozhodne pre Podnikateľský účet v Tatra banke.

Založenie firmy. Čo všetko je potrebné?

Založenie firmy na Slovensku si vyžaduje viacero krokov a úkonov, ktoré je nutné splniť. Proces sa líši v závislosti od toho, či sa človek rozhodne pre založenie živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Základné kroky pri založení živnosti:

 1. Výber predmetu podnikania: Prvým krokom je definovanie predmetu podnikania, t.j. aktivít, ktoré bude podnikateľ v rámci živnosti vykonávať.
 2. Vybavenie živnostenského oprávnenia: Po výbere predmetu podnikania je potrebné požiadať o živnostenské oprávnenie na príslušnom živnostenskom úrade. Žiadosť sa podáva elektronicky alebo osobne. K žiadosti je potrebné priložiť požadované doklady, ako napríklad občiansky preukaz, výpis z bankového účtu a doklad o odbornej spôsobilosti (ak je to pre daný predmet podnikania potrebné).
 3. Oznámenie o založení živnosti: Po udelení živnostenského oprávnenia je nutné oznámiť založenie živnosti na daňovom úrade a zdravotnej poisťovni.
 4. Registrácia na daň z pridanej hodnoty (DPH): Ak ročný obrat podniakteľa presiahne 100 000 €, je nutné sa registrovať na DPH na daňovom úrade.

Základné kroky pri založení s.r.o.:

 1. Spísanie zakladacích listín: Zakladacie listiny obsahujú základné informácie o s.r.o., ako napríklad názov spoločnosti, sídlo, konatelia, základné imanie a predmet podnikania.
 2. Vloženie základného imania: Základné imanie s.r.o. musí mať minimálnu výšku 5 000 €. Peniaze je potrebné vložiť na bankový účet spoločnosti.
 3. Notárske overenie podpisov: Podpisy konateľov na zakladacích listinách je potrebné overiť u notára.
 4. Zápis do obchodného registra: Žiadosť o zápis do obchodného registra sa podáva na príslušnom okresnom súde. K žiadosti je potrebné priložiť požadované doklady, ako napríklad zakladacie listiny, výpis z bankového účtu a notársky overené podpisy konateľov.
 5. Oznámenie o založení s.r.o.: Po zápise do obchodného registra je nutné oznámiť založenie s.r.o. na daňovom úrade a zdravotnej poisťovni.
 6. Registrácia na daň z pridanej hodnoty (DPH): Ak ročný obrat presiahne 100 000 €, je nutné sa registrovať na DPH na daňovom úrade.

Okrem vyššie uvedených krokov je pri založení firmy potrebné splniť aj rôzne iné formálne náležitosti a povinnosti. Odporúča sa obrátiť na odborníka, ako napríklad advokáta alebo daňového poradcu, ktorý s celým procesom založenia firmy pomôže a poradí s ohľadom na klientove špecifické potreby.

Aké má Firmáreň recenzie?

Recenzie spoločnosti Firmáreň sú pozitívne a je hodnotená vo veľkej väčšine kladne.

Medzi najčastejšie uvádzané klady patria:

 • Rýchlosť: Klienti oceňujú rýchle vybavenie služieb, ako je založenie s.r.o. alebo živnosti.
 • Jednoduchosť: Proces založenia firmy cez Firmáreň.sk je vnímaný ako jednoduchý a prehľadný.
 • Dostupnosť: Služby sú dostupné online a klienti si ich tak môžu vybaviť z pohodlia domova.
 • Komplexnosť: Firmáreň.sk ponúka širokú škálu služieb v oblasti zakladania a správy firiem, čím šetrí klientom čas a námahu.
 • Nízka cena: Ceny služieb sú v porovnaní s konkurenciou vnímané ako nízke.

Celkovo je Firmáreň vďaka svojim pozitívnym recenziám vnímaná ako spoľahlivá spoločnosť, ktorá ponúka kvalitné služby za dostupné ceny.

Kontakt na Firmáreň

Kontaktné údaje na Firmáreň je možné nájsť na ich webovej stránke v sekcii kontakt.

Sídlo:
Tower 115, 13. poschodie Pribinova 4195/25 811 09 Bratislava I

Telefón:
+421 2 55 56 77 73

Email:
info@firmaren.sk

Pobočky:

 • Bratislava: Tower 115, 13. poschodie, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava I
 • Košice: Zeleninárska 1, 040 12 Košice

Na webovej stránke Firmáreň.sk sa nachádza aj kontaktný formulár, cez ktorý je možné poslať správu. Taktiež je možné kontaktovať ich online chat.