Výpočet cestovných náhrad – kalkulačka

vypocet cestovnych nahrad

Cestovné náhrady sú platby, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi na pokrytie výdavkov spojených s pracovnou cestou. Tieto výdavky zahŕňajú dopravu, ubytovanie, stravovanie a ďalšie preukázateľné výdavky. Výpočet cestovných náhrad sa môže zdať komplikovaný, no s pomocou online kalkulačiek je to oveľa jednoduchšie.

Pri výpočte cestovných náhrad je dôležité zohľadniť všetky relevantné faktory, ako napríklad typ použitého dopravného prostriedku, dĺžku trvania pracovnej cesty, miesto jej konania a preukázané výdavky.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Na výpočet cestovných náhrad je možné využiť online kalkulačky.

Okrem online kalkulačiek je možné na výpočet cestovných náhrad využiť aj tabuľky v Exceli.

Existuje viacero online platforiem a softvérových riešení, ktoré ponúkajú rôzne funkcie a nástroje na uľahčenie vyúčtovania.

Online cestovný príkaz je digitálna alternatíva k papierovému cestovnému príkazu, ktorá slúži na evidenciu a preplatenie výdavkov spojených s pracovnými cestami.

Cestovný príkaz a vzorec na výpočet cestovných náhrad

Cestovný príkaz a vzorec na výpočet cestovných náhrad sú veľmi dôležité veci, ktorým by mal zamestnanec pred vykonaním samotnej pracovnej cesty rozumieť.

Cestovný príkaz je doklad, ktorým zamestnávateľ poveruje zamestnanca pracovnou cestou a slúži na preukázanie oprávnených výdavkov na ňu vynaložených.

Náležitosti cestovného príkazu:

 • Meno a priezvisko zamestnanca
 • Označenie zamestnávateľa
 • Cieľ pracovnej cesty
 • Dátum a čas jej konania
 • Druh použitého dopravného prostriedku
 • Spôsob ubytovania
 • Predpokladaná výška cestovných náhrad
 • Podpis zamestnanca a zamestnávateľa

Vzorec na výpočet cestovných náhrad

Náhrada za prejazd km pre osobné cestné motorové vozidlo: Počet najazdených km x Sadzba za 1 km jazdy

Pre jednostopové vozidlo a trojkolku: Počet najazdených km x Sadzba za 1 km jazdy pre jednostopové vozidlo a trojkolku

Náhrada za spotrebované pohonné hmoty:

Počet najazdených km x Spotreba PHM na 100 km x Cena PHM za 1 liter

Náhrada za stravné:

Počet dní pracovnej cesty x Sadzba stravného za 1 deň

Náhrada za ubytovanie:

Preukázaná výška ceny ubytovania

Sadzby za 1 km jazdy a stravného sa menia každý rok a stanovuje ich Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Spotreba PHM na 100 km sa určuje z technického preukazu vozidla. Cena PHM za 1 liter sa preukazuje dokladom o kúpe alebo cenou definovanou Štatistickým úradom SR.

Cestovný príkaz a vzorec na výpočet cestovných náhrad sú nevyhnutné dokumenty pre účtovanie nákladov spojených s pracovnou cestou.

Kalkulačka na výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného, súkromného vozidla

Na výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla je možné využiť online kalkulačky, ktoré uľahčia a zefektívnia celý proces.


Okrem online kalkulačiek je možné na výpočet cestovných náhrad, pri použití vlastného súkromného vozidla, využiť aj tabuľky v Exceli alebo kalkulačku v mobile.


Dôležité je, aby sa do výpočtu zahrnuli všetky relevantné faktory, ako sú aktuálne sadzby za 1 km jazdy, spotreba paliva vozidla, cena paliva a počet najazdených kilometrov.

Netreba zabúdať, že pre preplatenie cestovných náhrad je potrebné predložiť zamestnávateľovi doklad o pracovnej ceste a doklady o preukázaných výdavkoch.

Online vyúčtovanie pracovnej cesty

Online vyúčtovanie pracovnej cesty sa stáva čoraz obľúbenejším spôsobom, ako zamestnanci a zamestnávatelia zefektívnia a zjednodušia proces preplácania výdavkov spojených s cestovaním za prácou. Existuje viacero online platforiem a softvérových riešení, ktoré ponúkajú rôzne funkcie a nástroje na uľahčenie vyúčtovania.

Výhody online vyúčtovania pracovnej cesty:

 • Zjednodušenie a zefektívnenie procesu: Online platformy automatizujú výpočty a kontroly, čím sa eliminuje manuálne spracovanie papierových dokladov a šetrí sa čas.
 • Prehľadnosť a transparentnosť: Všetky informácie o pracovných cestách a výdavkoch sú dostupné online v reálnom čase, čím sa zlepšuje prehľadnosť a transparentnosť pre obe strany.
 • Zníženie rizika chýb: Automatizované procesy a kontroly znižujú riziko chybných výpočtov a duplicitných platieb.
 • Lepšia archivácia a dostupnosť dokladov: Všetky doklady o pracovných cestách a výdavkoch sú uložené online a dostupné na stiahnutie kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
 • Mobilita: Online platformy sú dostupné z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet, čím sa umožňuje zamestnancom vyúčtovať si pracovné cesty aj na cestách.

Online vyúčtovanie pracovných ciest môže priniesť značné benefity pre firmy aj zamestnancov. Zjednodušuje a zefektívňuje proces preplácania výdavkov, šetrí čas a znižuje riziko chýb. Vďaka online platformám sú informácie o pracovných cestách a výdavkoch vždy dostupné a transparentné.

Tlačivo pre použitie súkromného vozidla na služobné účely

Tlačivo pre použitie súkromného vozidla na služobné účely, nazývané aj Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely, je dokument, ktorý upravuje podmienky používania súkromného vozidla zamestnanca na pracovné cesty.

Obsah tlačiva pre použitie súkromného vozidla na služobné účely:

 • Identifikačné údaje: Meno a priezvisko zamestnanca, adresa bydliska, meno a sídlo zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa
 • Údaje o vozidle: Typ vozidla, EČV, VIN, technický preukaz
 • Cieľ a termín pracovnej cesty: Kam a kedy zamestnanec cestuje
 • Spôsob preplatenia: Náhrada za prejazd km, náhrada za spotrebované pohonné hmoty
 • Výška preplácaných náhrad: Podľa aktuálnych sadzieb za 1 km jazdy a stravného
 • Podpisy: Zamestnanca a zamestnávateľa

Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely musí byť uzatvorená pred nástupom na pracovnú cestu. Zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi doklady o preukázaných výdavkoch, ako sú napríklad faktúry za pohonné hmoty a pod.

Zamestnávateľ je povinný preplatiť zamestnancovi cestovné náhrady najneskôr do 30 dní od predloženia žiadosti a dokladov.

Kalkulačka výpočtu cestnej dane

Cestnú daň alebo daň z motorového vozidla odvádza držiteľ vozidla evidovaného na Slovensku, ktoré sa používa na podnikateľské účely.

Na výpočet cestnej dane (dane z motorových vozidiel) je možné využiť online kalkulačky, ktoré uľahčia a zefektívnia celý proces.

Kalkulačka výpočtu cestnej dane na stránke www.ako-uctovat.sk

 • Ponúka prehľadný a jednoduchý formulár na zadanie potrebných údajov o vozidle.
 • Zohľadňuje aktuálne sadzby dane z motorových vozidiel pre rôzne kategórie vozidiel a emisné triedy.
 • Automaticky vypočíta výšku cestnej dane pre dané vozidlo a rok.

Okrem online kalkulačiek je možné na výpočet cestnej dane využiť aj:

 • Tabuľky v Exceli: Vytvorenie vlastnej tabuľky v Exceli s aktuálnymi sadzbami dane z motorových vozidiel môže uľahčiť opakované výpočty pre rôzne vozidlá.
 • Softvér na správu daní: Niektoré softvérové ​​programy na správu daní ponúkajú funkciu na výpočet cestnej dane.

Kalkulačka výpočtu cestnej dane umožňuje rýchlo a jednoducho zistiť výšku dane, ktorú musí podnikateľ zaplatiť za svoje motorové vozidlo.

Online cestovný príkaz – cesťák v Exceli

Online cestovný príkaz je digitálna alternatíva k papierovému cestovnému príkazu, ktorá slúži na evidenciu a preplatenie výdavkov spojených s pracovnými cestami.

Existuje viacero platforiem a softvérových riešení na online cestovné príkazy.

Ak zamestnávateľ nechce investovať do online platformy na správu pracovných ciest, môže si vytvoriť vlastný online cestovný príkaz, tzv. cesťák v Exceli. Aj keď to môže byť časovo náročnejšie, umožňuje mu to väčšiu kontrolu nad formátom a obsahom cestovného príkazu.

Pri vytváraní cestovného príkazu v Exceli je dôležité zahrnúť nasledovné informácie:

 • Identifikačné údaje: Meno a priezvisko zamestnanca, adresa bydliska, meno a sídlo zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa
 • Údaje o pracovnej ceste: Cieľ pracovnej cesty, termín pracovnej cesty, účel pracovnej cesty
 • Dopravné prostriedky: Druh použitého dopravného prostriedku, počet najazdených kilometrov, spotreba paliva, cena paliva, parkovné
 • Ubytovanie: Typ ubytovania, cena ubytovania, stravné
 • Iné výdavky: Telefónne poplatky, poplatky za internet, iné preukázateľné výdavky
 • Výpočet cestovných náhrad: Náhrada za prejazd km, náhrada za spotrebované pohonné hmoty, stravné, ubytovanie, iné preukázateľné výdavky
 • Podpisy: Zamestnanca a zamestnávateľa

Vytvoriť cesťák v Exceli je možné, avšak vyžaduje si to manuálnu prácu a znalosť vzorcov a funkcií Excelu. Je dôležité, aby cesťák obsahoval všetky potrebné informácie pre evidenciu a preplatenie výdavkov spojených s pracovnou cestou.

Ako vypočítať spotrebu auta, PHM?

Existujú dva hlavné spôsoby, ako vypočítať spotrebu auta alebo pohonných hmôt (PHM):

1. Podľa dotankovaných litrov a najazdených kilometrov:

Toto je najpresnejší a najjednoduchší spôsob výpočtu spotreby PHM. Postupuje sa nasledovne:

 1. Dotankuje sa nádrž do plna a vynuluje sa počítadlo kilometrov (alebo sa zapíše aktuálny stav).
 2. Jazdí sa, ako obvykle, až kým nie je potrebné opäť tankovať.
 3. Pri druhom tankovaní sa zapíše, koľko litrov sa dotankovalo.
 4. Počet najazdených kilometrov sa zistí odpočítaním počiatočného stavu kilometrov od konečného stavu.
 5. Spotreba sa vypočíta delením počtu najazdených kilometrov počtom spotrebovaných litrov a vynásobením 100.

Spotreba (l/100 km) = (Najazdené km / Spotrebované litre) x 100

Príklad:

 • Najazdené km: 500 km
 • Spotrebované litre: 40 l

Spotreba = (500 km / 40 l) x 100 = 12,5 l/100 km

2. Podľa palubného počítača:

Väčšina moderných áut má palubný počítač, ktorý zobrazuje priemernú spotrebu paliva. Táto hodnota môže byť menej presná, ako výpočet podľa dotankovaných litrov a najazdených kilometrov, avšak je to rýchly a jednoduchý spôsob, ako zistiť približnú spotrebu auta.

Tipy na zníženie spotreby paliva:

 • Jazdiť plynule: Vyhýbať sa prudkému zrýchľovaniu a brzdeniu.
 • Dodržiavať rýchlostné limity: Jazda vyššou rýchlosťou spotrebuje viac paliva.
 • Udržiavať auto v dobrom technickom stave: Pravidelne kontrolovať tlak v pneumatikách, stav vzduchového filtra a oleja.
 • Odstrániť zbytočnú záťaž z auta: Neprevážať ťažké predmety, ktoré človek nepotrebuje.
 • Využívať klimatizáciu striedmo: Klimatizácia zvyšuje spotrebu paliva.

Vedieť, ako vypočítať spotrebu auta, je dôležité pre každého majiteľa vozidla, aby mohol efektívne plánovať náklady na palivo a optimalizovať svoje cestovanie počas pracovných ciest.

Amortizácia auta alebo vozidla

Amortizácia auta alebo vozidla predstavuje postupné znižovanie jeho hodnoty v priebehu času v dôsledku opotrebenia a morálneho zastarávania. Z hľadiska účtovníctva a daní sa amortizácia auta prejavuje ako daňový výdavok, ktorý si môže podnikateľ alebo firma uplatniť na zníženie svojho zdaniteľného základu.

Existuje viacero metód výpočtu amortizácie auta:

 • Rovnomerná: Hodnota auta sa rovnomerne rozdeľuje na celú dobu jeho odpisovania.
 • Zvyšková hodnota: Zvyšková hodnota auta sa odpočíta od jeho obstarávacej ceny a zostávajúca suma sa rovnomerne rozdeľuje na celú dobu odpisovania.
 • Zrýchlená: Na začiatku doby odpisovania sa uplatňuje vyššia amortizácia a postupne sa znižuje.

Doba odpisovania auta je stanovená v závislosti od jeho kategórie a emisnej triedy. Pre osobné autá sa bežne používa doba odpisovania 4 roky, pre nákladné autá 5 rokov a pre autobusy 8 rokov.

Amortizácia auta alebo vozidla je proces, ktorým majiteľ zohľadňuje postupné zníženie hodnoty vozidla v čase a je dôležitá pre stanovenie správnej ceny vozidla pri jeho predaji alebo výmene.

Koľko stojí km jazdy?

Odpoveď na otázku „koľko stojí km jazdy“ sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad:

Typ vozidla:

 • Osobné auto: Priemerná cena za kilometer jazdy osobným autom sa pohybuje okolo 0,20 – 0,30 €.
 • Nákladné auto: Cena za kilometer jazdy nákladným autom sa môže pohybovať od 0,50 € do 2,00 € a viac, v závislosti od jeho nosnosti a typu prepravy.
 • Motocykel: Cena za kilometer jazdy motocyklom sa pohybuje okolo 0,10 – 0,20 €.

Spotreba paliva:

 • Čím vyššia je spotreba paliva vozidla, tým vyššie budú aj náklady na kilometer jazdy.
 • Cena paliva sa môže meniť v závislosti od aktuálnych cien na trhu.

Jazdný štýl:

 • Ak sa jazdí agresívne s prudkým zrýchľovaním a brzdením, spotrebuje sa viac paliva a náklady na kilometer jazdy budú vyššie.
 • Plynulá jazda s dodržiavaním rýchlostných limitov pomôže znížiť spotrebu paliva a ušetriť peniaze.

Okrem týchto faktorov existujú aj iné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu za kilometer jazdy, ako napríklad:

 • Opotrebenie auta: Čím je auto staršie, tým viac súčiastok sa môže opotrebiť a náklady na údržbu sa zvyšujú.
 • Poistenie auta: Cena poistenia auta sa môže líšiť v závislosti od značky a modelu auta, veku vodiča a jeho bonusov.
 • Dane: Daň z motorových vozidiel sa môže líšiť v závislosti od emisnej triedy auta.

Ak chce vodič zistiť, koľko stojí km jazdy jeho autom, odporúča sa viesť si záznamy o spotrebe paliva, nákladoch na údržbu, poistení a daniach.

Na internete existuje aj viacero kalkulačiek, ktoré pomôžu s výpočtom ceny za kilometer jazdy.