Axa poistenie – asistenčné služby, kontakt

AXA poistenie sa v minulosti dalo uzatvoriť v Poisťovni Axa. Dnes je možné urobiť to prostredníctvom Axa Assistance, ktorá sa zaoberá skôr poskytovaním asistenčných služieb, avšak ponúka taktiež poistné produkty, ako je Cestovné poistenie, Zdravotné poistenie cudzincov, Travel 4 Business a Poistenie autoasistencie.

AXA poistenie je známe svojím vynikajúcim zákazníckym servisom a rýchlym vybavovaním poistných udalostí. Spoločnosť Axa Assistance má pobočky po celom Slovensku, takže je vždy možné nájsť pomoc v blízkosti.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Axa poisťovňa sa v roku 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. V súčasnosti už AXA poisťovňa ako samostatná značka neexistuje a jej produkty prešli pod správu spoločnosti Uniqa.

Axa Assistance aktuálne ponúka cestovné poistenie, avšak medzi jej produkty patrí aj Zdravotné poistenie cudzincov a ďalšie.

Asistenčné služby spoločnosti Axa Assistance zahŕňajú širokú škálu služieb v závislosti od typu poistenia, ktoré má klient, a zvoleného variantu.

Všetky kontakty na Axa Assistance sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti v sekcii „kontakty“.

Aké poistenie ponúka Axa poisťovňa?

Axa poisťovňa sa v roku 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. V súčasnosti už AXA poisťovňa ako samostatná značka neexistuje a jej produkty prešli pod správu spoločnosti Uniqa.

Súčasťou skupiny AXA je aj spoločnosť Axa Assistance, ktorá aktuálne ponúka cestovné poistenie. Medzi jej produkty patrí aj Zdravotné poistenie cudzincov, Travel 4 Business a Poistenie autoasistencie. V partnerskom programe Axa Partners prináša aj ďalšie produkty, ako sú Poistenie schopnosti splácať, Domáca asistenia a Cyber risk.

Axa poisťovňa už neponúka uzatvorenie Axa poistenia, je možné tak urobiť cez Axa Assistance online, telefonicky alebo priamo na pobočke.

Čo všetko zahŕňa poistenie auta od Axa?

Axa Assistance neponúka poistenie auta, ponúka však poistenie autoasistencie.

Poistenie autoasistencie v prípade núdze na cestách poskytne pomoc a podporu. Existuje viacero variantov poistenia, ktoré sa líšia rozsahom krytia a poistným plnením.

Čo poistenie autoasistencie od Axa zahŕňa:

 • Odťah vozidla: V prípade poruchy alebo nehody pomôžu s odtiahnutím vozidla do najbližšieho servisu. Limit odťahu sa líši v závislosti od zvoleného variantu.
 • Oprava vozidla na mieste: Ak sa vozidlo pokazí na mieste a oprava je možná, AXA assistance môže pomôcť s jej zabezpečením.
 • Náhradné vozidlo: V prípade, že vozidlo nebude možné opraviť na mieste, AXA assistance môže poskytnúť náhradné vozidlo, aby klient mohol pokračovať v ceste.
 • Prepravu späť do domovskej krajiny: Axa odtiahne vozidlo zo zahraničia do domovskej krajiny.

AXA assistance ponúka tri varianty poistenia autoasistencie: Basic, Medium, Premium.

Axa zabezpečí v prípade nehody odťah vozidla.

Cestovné poistenie Axa

AXA Assistance ponúka 3 varianty cestovného poistenia: Reference, Komfort a Excelent.

Všetky varianty zahŕňajú:

 • Poistenie liečebných nákladov
 • Asistenčné služby
 • Poistenie nákladov na zásah horskej služby na Slovensku pre poistenie opakovaných ciest

Hlavné rozdiely medzi jednotlivými variantmi sú vo:

 • Výške poistného krytia: Excelent má najvyššie limity poistného plnenia, Komfort stredné a Reference najnižšie.
 • Rozsahu poistenia: Excelent a Komfort zahŕňajú aj poistenie právnej ochrany, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti a poistenie batožiny. Reference tieto poistenia neobsahuje.
 • Cene: Cena poistenia závisí od dĺžky cesty, cieľovej destinácie, veku poisteného a zvoleného variantu poistenia.

Okrem povinného a voliteľného poistenia AXA Assistance ponúka aj rôzne pripoistenia, napríklad:

 • Pripoistenie rizikových športov
 • Pripoistenie storna cesty
 • Pripoistenie požičaného vozidla
 • Pripoistenie chronických ochorení

Cestovné poistenie AXA Assistance je možné uzatvoriť online, telefonicky alebo na pobočke poisťovne.

Havarijné poistenie Axa

V súčasnosti Axa Assistance neponúka havarijné poistenie.

Ak chce klient uzavrieť havarijné poistenie, v spoločnosti Axa to nebude možné, preto sa musí obrátiť na iné poisťovne.

Ako vykonať hlásenie poistnej udalosti online v Axa?

AXA assistance ponúka systém Saxana na online hlásenie poistných udalostí.

Hlásenie poistnej udalosti online v Axa sa vykonáva na webe saxana.axa-assistance.cz.

Ak ide o prvé hlásenie udalosti, klikne sa na tlačidlo registrácie novej škody, vyplní sa a odošle formulár. Spoločnosť následne kontaktuje klienta.

Asistenčné služby Axa – čo zahŕňajú?

Asistenčné služby spoločnosti Axa Assistance zahŕňajú širokú škálu služieb v závislosti od typu poistenia, ktoré má klient, a zvoleného variantu. Niektoré všeobecné asistenčné služby a tie, ktoré sú špecifické pre cestovanie a poistenie autoasistencie, sú:

Všeobecné asistenčné služby:

 • Pomoc v núdzi: V prípade núdze na cestách, ako je dopravná nehoda, porucha vozidla, strata dokladov, či právne problémy v zahraničí, Axa Assistance môže pomôcť s:
  • Kontaktovaním polície, odťahovej služby, zámočníka alebo iných relevantných služieb
  • Tlmočením v cudzom jazyku
  • Poskytnutím informácií o destinácii (vízové požiadavky, miestne zvyky, núdzové čísla)
  • Právnym poradenstvom

Asistenčné služby Axa pri cestovaní:

 • Zdravotná asistencia: V prípade choroby alebo úrazu na cestách môže Axa Assistance pomôcť s:
  • Vyhľadaním lekára alebo nemocnice
  • Zorganizovaním hospitalizácie a prepravy do vlasti
  • Prepravou domov v prípade vážnej choroby alebo úrazu
  • Repatriáciou telesných pozostatkov v prípade úmrtia
  • Hľadaním a záchranou v prípade straty alebo únosu

Asistenčné služby Axa pri poistení autoasistencie:

 • Pomoc pri poruche alebo nehode:
  • Odťah vozidla do najbližšieho servisu
  • Oprava vozidla na mieste (ak je možná)
 • Náhradné služby:
  • Poskytnutie náhradného vozidla
  • Preprava vozidla z miesta poruchy domov alebo do cieľa cesty (v závislosti od variantu)

Rozsah asistenčných služieb Axa sa výrazne líši v závislosti od:

 • Typu poistenia (cestovné poistenie, autoasistencia)
 • Zvoleného variantu poistenia (Excelent, Komfort, Reference)

Pre presné zistenie, čo poistenie zahŕňa, sa odporúča navštíviť webovú stránku Axa Assistance, prípadne kontaktovať ich zákaznícky servis.

Aké informácie je možné nájsť na webe www.axa-assistance.sk

Na webovej stránke www.axa-assistance.sk je možné nájsť širokú škálu informácií o asistenčných službách, ktoré Axa Assistance ponúka. Medzi najdôležitejšie patria:

Informácie o produktoch a službách:

 • Podrobné informácie o rôznych typoch poistenia a asistenčných služieb, ktoré Axa Assistance ponúka, vrátane cestovných poistení či poistení autoasistencie.
 • Popis rozsahu krytia a limitov pre každý typ poistenia a variant.
 • Informácie o tom, ako je možné nahlásiť poistnú udalosť a čo je potrebné k jej nahláseniu.
 • Kontaktné informácie na zákaznícky servis Axa Assistance.

Blog a novinky:

 • Blog s článkami o rôznych témach súvisiacich s cestovaním.

Možnosť online uzatvorenia poistenia:

 • Priamo na webovej stránke Axa Assistance je možné online uzatvoriť cestovné poistenie a iné poistenia a asistencie.
 • Poistenie je možné zaplatiť online a klient ho má ihneď k dispozícii.

Okrem týchto informácií sa nachádza na webovej stránke Axa Assistance aj:

 • Kariérns sekciu s informáciami o voľných pracovných miestach v Axa Assistance.
 • Možnosť kontaktovať Axa Assistance prostredníctvom online formulára alebo infolinky.

Na webe www.axa-assistance.sk je možné nájsť tie najdôležitejšie informácie pre záujemcu o ich služby.

Axa prihlásenie

Axa prihlásenie pre maklérov je možné uskutočniť na webe axa-assistance.sk.

Axa prihlásenie je k dispozícii zvlášť pre cestovné poistenie a zdravotné poistenie cudzincov.

Kontakt na Axa Assistance

Všetky kontakty na Axa Assistance sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti, v sekcii „kontakty“.

Axa Assistance je možné kontaktovať prostredníctvom:

 • Infolinky: +421 220 664 229
 • E-mailu: info@axa-assistance.cz, zakaznickalinka@axa-assistance.cz
 • Klasickou poštou:

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Office Park Nová Karolina
28. října 3348/65
702 00 Ostrava
Česká republika

Je možné využiť aj kontaktný formulár na stránke.

Infolinka Axa Assistance

Infolinka asistenčnej služby Axa Assistance je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni na telefónnom čísle: +421 220 664 229.

Infolinka zákazníckej podpory Axa pre prípadné otázky k produktom či pomoci pri uzatváraní poistenia je k dispozícii od pondelka do piatka od 08:00 do 17:00 na telefónnom čísle: +421 220 664 228.

V ktorých krajinách pôsobí Axa Assistance?

AXA Assistance pôsobí v nasledovných stredoeurópskych krajinách:

 • Slovensko
 • Česko
 • Poľsko
 • Maďarsko
 • Rumunsko

V týchto krajinách Axa Assistance ponúka širokú škálu asistenčných služieb pre rôzne typy poistenia, ako napríklad Cestovné poistenie či Poistenie autoasistencie.

Axa Assistance má v každej z uvedených krajín rozsiahlu sieť partnerov, vďaka ktorým môže poskytnúť rýchlu a efektívnu pomoc v núdzi.