Založenie s.r.o. – ako na to rýchlo a jednoducho

Založenie s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným) je skvelým spôsobom, ako rozbehnúť vlastný biznis na Slovensku. Ponúka viacero výhod oproti živnosti, ako napríklad obmedzené ručenie spoločníkov, vyššiu kredibilitu a lepšiu prístupnosť k financovaniu. Ako založiť s.r.o. čo najrýchlejšie a najjednoduchšie?


Obsah článku


Ako založiť s.r.o.

Pre ľudí, ktorí nemajú s podnikaním žiadne skúsenosti môže byť proces založenia s.r.o. a povinnosti s tým spojené trochu mätúci. Tu je podrobný návod, ako založiť s.r.o. rýchlo a jednoducho v roku 2024:

1. Výber obchodného mena a sídla firmy:

 • Obchodné meno, teda názov firmy, nesmie byť totožné s inou firmou v obchodnom registri. Je dobré skontrolovať Obchodný register SR, aby sa predišlo komplikáciám či možným sporom s už existujúcou spoločnosťou s rovnakým názvom. Otvorenie s.r.o. s rovnakým názvom ako má už iná spoločnosť nie je možné.
 • Sídlo firmy môže byť na adrese konateľa, v prenajatom priestore alebo na adrese virtuálneho sídla. Virtuálne sídlo si často volia malé firmy či začínajúci podnikatelia, alebo spoločnosti, ktoré nemajú svoje sídlo a podnikajú z domu, prípadne schránkové firmy.

2. Určenie predmetov podnikania:

 • Výber činnosti, ktoré sa budú v rámci s.r.o. vykonávať. Otvorenie s.r.o. si vyžaduje minimálne jeden predmet podnikania, spravidla ich pri založení zapísaných viacero.
 • Pre niektoré činnosti je potrebná licencia alebo živnostenské oprávnenie. Výber predmetov podnikania je dôležitý a podrobnejšie je uvedené v samostatnej kapitole nižšie.

3. Vypracovanie spoločenskej zmluvy:

 • Spoločenská zmluva definuje fungovanie s.r.o. a obsahuje informácie o spoločníkoch, vkladoch, orgánoch spoločnosti a riadení.
 • Vzorové dokumenty je možné nájsť na stránkach ministerstva spravodlivosti alebo na webových stránkach zameraných na zakladanie firiem.

4. Získanie živnostenského oprávnenia:

 • Ak chce podnikateľ vykonávať živnostenskú činnosť, je potrebné požiadať o živnostenské oprávnenie na miestnom živnostenskom úrade.

5. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra:

 • Návrh na zápis sa podáva elektronicky cez portál Ministerstva spravodlivosti SR.
 • K návrhu je potrebné priložiť rôzne dokumenty, ako napríklad spoločenskú zmluvu, výpis z bankového účtu a čestné prehlásenie.

6. Súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne:

 • Založiť s.r.o. nemôže osoba, ktorá je vedená ako povinná v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona. Rovnaké obmedzenie sa vzťahuje aj na konateľa s.r.o.
 • Zakladatelia (spoločníci) v s.r.o. nesmú mať nedoplatky na daniach a dlhy voči Sociálnej poisťovni. Obmedzenie sa týka len spoločníkov firmy a nie konateľov.

7. Registrácia na daňovom úrade a v Sociálnej poisťovni:

 • Po zápise do obchodného registra sa s.r.o. musí zaregistrovať na daňovom úrade a v Sociálnej poisťovni.

8. Aktivácia elektronickej schránky:

 • Každá s.r.o. je povinná mať aktivovanú elektronickú schránku.

Založenie s.r.o. môže pôsobiť zložito, ale s trochou snahy a správnym know-how sa dá zvládnuť rýchlo a jednoducho. So zakladaním firiem však dokážu pomôcť aj rôzny poskytovatelia služieb špecializujúcich sa na túto problematiku ako je Firmáreň.sk.

Zjednodušené založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. už nemusí byť zdĺhavý a komplikovaný proces. Vďaka zjednodušenému online postupu to dá zvládnuť rýchlo a pohodlne z domu. Založenie s.r.o. online je rýchle a pohodlné.

Postup pre zjednodušené založenie s.r.o.:

 1. Vyplniť online formulár: Využiť interaktívneho sprievodcu na stránke sluzby.orsr.sk, ktorý klienta krok za krokom prevedie vytvorením spoločenskej zmluvy (zakladateľského dokumentu).
 2. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra: Použitie elektronickej služby obchodného registra a importovanie údajov zo spoločenskej zmluvy.
 3. Získanie živnostenského oprávnenia: Pre vybrané predmety podnikania (zodpovedajúce zoznamu voľných živností) bude živnostenské oprávnenie automaticky udelené zápisom do obchodného registra.

Výhody zjednodušeného založenia:

 • Rýchlosť a jednoduchosť – celý proces sa zvládne online v priebehu niekoľkých dní.
 • Nízke náklady – ušetrí sa na poplatkoch za notára a právne služby.
 • Pohodlie – všetko sa vybaví z pohodlia domova.
 • Automatické živnostenské oprávnenie – pre vybrané predmety podnikania.

Tento spôsob založenia s.r.o. je vhodný pre tých, ktorí chcú založiť s.r.o. s maximálne 5 spoločníkmi, s peňažnými vkladmi a s predmetom podnikania zodpovedajúcim zoznamu voľných živností. Predmetov podnikania nesmie byť viac ako 15. Založenie s.r.o. online má svoje obmedzenia, ale mnohým môže vyhovovať.

Fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti musí byť pri klasickom aj zjednodušenom založení firmy spôsobilá na právne úkony, mať minimálny vek 18 rokov, bezúhonná a zapísaná v registri fyzických osôb.

Založenie s.r.o. môže pôsobiť zložito, ale s trochou snahy a správnym know-how sa dá zvládnuť rýchlo a jednoducho.

Predmety podnikania pri založení spoločnosti

Predmet podnikania sa líši podľa právnej formy podniku. Napríklad živnostník registrovaný v Živnostenskom registri môže vykonávať iba aktivity uvedené v jeho živnostenskom liste.

Na druhej strane, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciové spoločnosti majú voľnosť vykonávať akýkoľvek legálny predmet podnikania, ktorý nie je v rozpore s platnými zákonmi.

Je dôležité si uvedomiť, že zoznam podnikateľských činností nie je statický dokument a môže byť kedykoľvek rozšírený alebo upravený. Pri akýchkoľvek zmenách v podnikaní je nevyhnutné zaregistrovať nové alebo upravené podnikateľské činnosti, aby bol podnik plne legitímny.

Je dôležité tiež poznamenať, že zoznam podnikateľských činností nie je jediným aspektom, na ktorý by mal podnikateľ dbať. Okrem toho je potrebné dodržiavať ďalšie právne predpisy, ako sú napríklad zákony o práci, ochrane životného prostredia alebo obchodné zákony.

Na Slovensku je zoznam voľných živností dostupný napríklad na stránke Ministerstva vnútra SR, na vyhľadávanie sa dajú použiť aj stránky podnikateľských organizácií ako Slovenská komora remesiel a živností.

Ak má podnikateľ predstavu v akej oblasti chce podnikať, môže sa inšpirovať už existujúcimi firmami v Obchodnom alebo živnostenskom registri.

Dokumenty pre založenie firmy

Pri zakladaní spoločnosti je potrebné vypracovať a predložiť viacero rôznych dokumentov, medzi ktoré patria:

 • Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva: Ak zakladá spoločnosť len jedna osoba, je potrebná zakladateľská listina. V prípade, že ju zakladá viacero spoločníkov, je nevyhnutná spoločenská zmluva. Obidva tieto dokumenty musia obsahovať povinné náležitosti podľa Obchodného zákonníka.
 • Vyhlásenie správcu vkladu: Písomné potvrdenie o vložení základného imania.
 • Podpisový vzor konateľa: Úradne overený podpisový vzor konateľa.
 • Vyhlásenie jediného spoločníka: Vyžaduje sa, ak je jedinou osobou zakladajúcou s.r.o., a musí obsahovať vyhlásenie, že táto osoba nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.
 • Súhlasy a splnomocnenia: Napríklad súhlas zodpovedného zástupcu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, notársky overené čestné vyhlásenie pre zahraničnú osobu, splnomocnenie pre osobu vybavujúcu zápis do obchodného registra.

Nevýhodou je, že tieto pravidlá a dokumenty sa často menia, treba si preto dať pozor, aby sa predložilo všetko potrebné a podnikateľ sa tak vyhol zamietnutiu žiadosti.

Ak sa využijú služby sprostredkovateľov, síce si stojí založenie spoločnosti viac, ale pripravia všetky potrebné dokumenty, ktoré zakladateľ len podpíše a do niekoľkých dní má s.r.o. založenú.

Ak zakladá spoločnosť len jedna osoba, je potrebná zakladateľská listina. V prípade, že ju zakladá viacero spoločníkov, je nevyhnutná spoločenská zmluva.

Výhody a nevýhody založenia firmy

Existujú viaceré výhody a nevýhody podnikania prostredníctvom s.r.o. Tu je prehľad niektorých z nich:

Výhody podnikania cez s.r.o. zahŕňajú:

 • Vyššia úroveň súkromia: Majitelia spoločnosti s ručením obmedzeným zvyčajne nemusia zverejňovať osobné informácie ako meno, adresa a podobne, iba údaje o sídle firmy.
 • Nízke nároky na účtovníctvo: s.r.o. majú menej povinností v oblasti účtovníctva než väčšina iných obchodných subjektov.
 • Flexibilné rozdeľovanie dividend: Majitelia s.r.o. môžu rozdeľovať dividendy podľa vlastného uváženia v akomkoľvek čase a voľne zvolených sumách.
 • Nízke náklady na založenie: Založenie firmy je často jednoduchšie a lacnejšie než založenie iných obchodných spoločností.
 • Znížená zodpovednosť: s.r.o. majú obmedzenú zodpovednosť za dlhy a pohľadávky, pričom je ohrozený iba základný kapitál spoločnosti.

Nevýhody podnikania cez s.r.o. zahŕňajú:

 • Obmedzené ručenie: Ochrana majetku je obmedzená na finančné prostriedky spoločnosti a nie je možné požadovať osobnú zodpovednosť od tretích strán.
 • Obmedzené transakcie: S.r.o. môžu byť obmedzené v počte finančných transakcií, ktoré môžu vykonávať.
 • Obmedzené dividendy: Majitelia s.r.o. sú obmedzení na výšku dividend, ktoré môžu získať.
 • Náročnosť zapojenia: Zapojenie do obchodných aktivít môže byť náročné a získanie licencií a plnenie právnych požiadaviek môže byť zložité.

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je možné podnikať v prakticky akejkoľvek oblasti, avšak je dôležité zabezpečiť zapísanie vhodných predmetov podnikania. Verejné obstarávanie môže byť takisto spôsobom, ako získať zákazku.

Je dobré vedieť, ako na zrušenie s.r.o., ak by sa to s podnikom nevyvíjalo podľa očakávaní, alebo by sa i iných dôvodov muselo podnikanie ukončiť. Samozrejme okrem zrušenia však môže dôjsť aj k zmene v s.r.o., preto je dôležité poznať všetky možnosti, ktoré sa dajú využiť v podnikaní.