Ako vymyslieť názov firmy – zásady, ktorými sa treba riadiť

Pri vytváraní nového podniku je výber správneho názvu jedným z kľúčových rozhodnutí. Dobrý názov dokáže prilákať zákazníkov, poskytnúť identitu značke a vystihnúť esenciu daného podnikania. Názov by mal byť chytľavý, ľahko zapamätateľný a výstižný pre podnikanie. Zároveň by mal odrážať hodnoty a víziu značky.


Obsah článku


Ako vymyslieť názov firmy?

Vymýšľanie názvu pre firmu môže byť zábavný, ale zároveň náročný proces. Tu je niekoľko tipov, ako vymyslieť názov firmy:

 • Obchodné zameranie a hodnoty: Začať premýšľaním o tom, aké sú základné hodnoty a ciele firmy a samozrejme predmet podnikania. Má sa zamerať na inováciu, spoľahlivosť, udržateľnosť? Tieto slová môžu poslúžiť ako inšpirácia.
 • Kľúčové slová a brainstorming: Napísať si kľúčové slová týkajúce sa podnikania a spustiť brainstorming. Skúsiť kombinovať kľúčové slová, skrátiť ich, alebo preložiť do iných jazykov.
 • Jednoduchosť a zapamätateľnosť: Zvoliť by sa mal názov, ktorý je jednoduchý a ľahko zapamätateľný. Skúsiť sa vyhnúť príliš komplikovaným alebo ťažko vysloviteľným slovám.
 • Kreativita a originalita: Byť kreatívny a nebáť sa byť originálny. Skúsiť vymyslieť slovo, ktoré ešte nie je bežne používané, ale dobre vystihuje charakter podnikania.
 • Význam a obraz: Skúsiť názov, ktorý má hlbší význam alebo vytvára pozitívny obraz podniku. Napríklad slová spojené s rastom, spojením alebo úspechom.
 • Overenie dostupnosti: Pred definitívnym rozhodnutím sa treba uistiť, že názov ešte nie je používaný inou firmou a že je k dispozícii ako doména na internete.
 • Testovanie: Po zvolení niekoľkých možných názvov sa možno opýtať na názor priateľov, rodiny alebo potenciálnych zákazníkov. Ich spätná väzba môže byť veľmi užitočná.

Napríklad, ak by niekto zakladal softvérovú firmu, môže sa inšpirovať kombináciou slov ako „inovácia“, „technológia“, „spojenie“ alebo „inteligencia“ a vytvoriť z toho zaujímavý názov.

Tipy na meno firmy

Tipy na meno firmy musia vychádzať zo zamerania spoločnosti a z ďalších faktorov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej kapitole. Inšpirovať sa ale dá aj online nástrojmi na generovanie mien a skratiek.

Nástroje na generovanie názvov:

 • Business Name Generator
 • Namelix
 • NameSnack
 • WebSitePlanet

Stačí zadať kľúčové slová vystihujúce podnikanie a nástroj vygeneruje stovky nápadov na rôzne typy názvov, od skratiek a netradičných slov až po exkluzívne a oficiálne znejúce názvy. Nápady na názov firmy sa môžu používať v angličtine alebo ich možno preložiť do slovenčiny.

Pred použitím názvu firmy treba overiť jeho dostupnosť v Obchodnom a Živnostenskom registri, kde sa skontroluje, či názov už niekto iný nepoužíva. Obchodné názvy nie sú to jediné, čo sa musí kontrolovať.

V registri Ochranných známok sa zasa zistí, či je názov chránený. Použitie chráneného názvu by mohlo v súdnom spore vyjsť podnikateľa draho. Tiež je potrebné skontrolovať dostupnosť domény s požadovaným názvom a koncovkou .sk. V dnešnej dobe je webová stránka pre firmu kľúčová.

Pri vymýšľaní názvu firmy je ideálne spraviť brainstorming, napríklad napísať kľúčové slová týkajúce sa podnikania a skúsiť ich kombinovať, skrátiť, alebo preložiť do iných jazykov.

Názov s.r.o. – aké sú najčastejšie názvy firiem?

Pri výbere názvu pre spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je dôležité zvoliť taký, ktorý je originálny, výstižný a ešte nie je používaný inou firmou v evidencii. Napriek tomu existujú určité trendy a často používané typy názvov s.r.o. Tu sú niektoré z nich:

 • Osobné mená: Veľmi častým typom názvu s.r.o. sú tie, ktoré obsahujú osobné mená zakladateľov alebo majiteľov. Napríklad „Novák & Synovia s.r.o.“, „Kováč a spol. s.r.o.“, atď.
 • Kombinácia oblasti podnikania: Mnoho firiem v názve uvádza aj oblasť ich podnikania alebo ponúkaných služieb. Napríklad „Stavebná Projekcia s.r.o.“, „IT Consulting Group s.r.o.“, „Obchodné Centrum Plus s.r.o.“, atď.
 • Symbolické a moderné názvy: Niektoré firmy uprednostňujú abstraktnejšie názvy, ktoré môžu byť spojené so symbolikou alebo modernými slovami. Napríklad „Inovácia 360 s.r.o.“, „Slnko & Luna s.r.o.“, atď.
 • Geografické odkazy: Niekedy sa do názvu zahrňuje geografický odkaz, ako je názov mesta, regiónu alebo krajiny. Napríklad „Bratislava Development s.r.o.“, „Tatranské Vrchy Tours s.r.o.“, atď.
 • Kombinácia slov a zjednodušené názvy: Ďalším trendom je používanie kombinácií jednoduchých slov alebo skratiek, ktoré jasne vystihujú činnosť spoločnosti. Napríklad „EcoTech s.r.o.“, „WebMaster s.r.o.“, atď.
 • Zvukovo príjemné názvy: Niektoré firmy sa snažia o zvukovo príjemné názvy, ktoré sú ľahko zapamätateľné a príjemné na výslovnosť. Napríklad „Harmonia s.r.o.“, „Aurora Group s.r.o.“, atď.
 • Historické alebo tradičné názvy: Niekedy sa používajú názvy s historickým alebo tradičným nádychom, ktoré evokujú spojenie s dlhou tradíciou alebo kultúrou. Napríklad „Hradná s.r.o.“, „Šípková Ruža s.r.o.“, atď.

Pri výbere názvu je dôležité zvážiť jeho originalitu a ľahkosť pre identifikáciu a zapamätanie. Odporúča sa tiež skontrolovať existujúcu evidenciu firiem, aby sa podnikateľ vyhol použitiu rovnakého názvu ako iná firma.

Aké obchodné názvy sú nevhodné?

Pri výbere obchodného názvu je dôležité dodržiavať určité zásady a vyhnúť sa nevhodným názvom, ktoré by mohli byť zavádzajúce, urážlivé alebo nevhodné z právneho hľadiska. Tu je niekoľko príkladov nevhodných obchodných názvov:

 • Zavádzajúce názvy: Názvy, ktoré môžu zavádzať zákazníkov o povahe podnikania alebo odbornej kvalifikácii spoločnosti. Napríklad použitie slov ako „univerzita“, „lekárska klinika“ alebo „advokátska kancelária“ v názve firmy, ak nejde skutočne o takýto typ podnikania.
 • Názvy porušujúce autorské práva: Názvy, ktoré porušujú autorské práva alebo ochranné známky iných spoločností. Napríklad používanie známych obchodných mien, logo alebo sloganov iných firiem bez povolenia.
 • Názvy s urážlivým obsahom: Názvy, ktoré obsahujú vulgarizmy, rasistické výrazy, alebo iný obsah, ktorý môže byť považovaný za urážlivý alebo nevhodný.
 • Názvy nezlučiteľné so zákonom: Názvy, ktoré sú nezlučiteľné so zákonom alebo etickými normami. Napríklad názvy, ktoré sú spojené s nelegálnymi aktivitami alebo porušujú verejný poriadok.
 • Názvy s obmedzenou jasnou identifikáciou: Názvy, ktoré nejasne identifikujú podnikateľskú činnosť alebo sú príliš všeobecné. Môže to spôsobiť zmätočné alebo nejasné pochopenie o tom, čím sa spoločnosť zaoberá.
 • Názvy s chybami alebo nejasnosťami: Názvy, ktoré obsahujú gramatické chyby, nejasné formulácie alebo nesprávne skratky, čo môže spôsobiť problémy pri komunikácii alebo identifikácii spoločnosti.
 • Názvy, ktoré nie sú unikátne: Vyhnúť sa použitiu názvov, ktoré sú príliš podobné existujúcim firmám alebo značkám. Firma by mala mať unikátny názov, aby sa predišlo zmätku alebo právnym problémom.

Je dôležité, aby obchodný názov bol jasný, originálny, ľahko zapamätateľný a nevyvolával žiadne negatívne asociácie. Pred definitívnym rozhodnutím o názve je vhodné skontrolovať jeho dostupnosť a zákonnú prípustnosť v danej jurisdikcii.

Pri výbere názvu pre spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je dôležité zvoliť taký, ktorý je originálny, výstižný a ešte nie je používaný inou firmou v evidencii.

Čo si vyžaduje zmena názvu s.r.o.

Zmena názvu s.r.o. v roku 2024 si vyžaduje dodržiavanie stanovených krokov a postupov v súlade so zákonom. Proces pozostáva z niekoľkých etáp:

1. Rozhodnutie o zmene názvu:

 • Zmenu názvu schvaľuje valné zhromaždenie spoločníkov s.r.o.
 • Rozhodnutie by malo obsahovať:
  • nový názov spoločnosti
  • dátum účinnosti zmeny názvu
  • upravenie spoločenskej zmluvy (ak je to potrebné)

2. Zápis do obchodného registra:

 • Po schválení zmeny názvu je potrebné podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra.
 • Návrh musí obsahovať:
  • vypísaný formulár návrhu na zápis zmeny
  • rozhodnutie o zmene názvu
  • notársky overenú novú spoločenskú zmluvu (ak bola upravená)
  • poplatok za zápis zmeny

3. Oznámenie zmeny názvu:

 • Po zápise zmeny do obchodného registra je potrebné oznámiť novú identitu spoločnosti relevantným inštitúciám a partnerom:
  • daňový úrad
  • sociálna poisťovňa
  • banky a poisťovne
  • obchodní partneri
  • webová stránka a marketingové materiály

Pred zmenou názvu si treba preveriť, či už nie je nový názov s.r.o. obsadený. Nový názov by mal spĺňať požiadavky na obchodné meno s.r.o., t.j. nesmie byť klamlivý, nesmie obsahovať hanlivé výrazy a nesmie ohrozovať verejný záujem. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zmeny názvu s.r.o. sa odporúča obrátiť na notára alebo advokáta.