Cena zlata – za gram, kilogram, uncu

Cena zlata je jedným z najdôležitejších ukazovateľov vo svetovej ekonomike a finančných trhoch. Jej význam siaha hlboko do histórie, keď zlato slúžilo ako základná mena a uchovávateľ hodnoty. V modernej dobe, aj keď už nie je základom menových systémov, stále zohráva kľúčovú úlohu ako bezpečné útočisko pre investorov v čase ekonomickej neistoty.

V neistých geopolitických a ekonomických časoch sa zlato stáva obľúbeným útočiskom pre tých, ktorí hľadajú ochranu svojho bohatstva pred infláciou a volatilitou trhu.

Kľúčové myšlienky článku

Cena zlata podlieha rôznym faktorom, ako sú ponuka a dopyt, inflácia, úrokové sadzby, geopolitická nestabilita a ekonomické krízy. V neistých časoch investori nakupujú zlato, čím tlačia na rast jeho ceny.

Cena zlata 585, čo je bežná rýdzosť pre šperky, sa pohybuje okolo 40 eur za gram. Je dôležité sledovať aktuálne ceny a porovnávať ponuky rôznych predajcov pred kúpou alebo predajom.

Čím je zlato rýdzejšie (vyššia rýdzosť v karátoch alebo promile), tým je aj drahšie.

Investičné zlato sa kupuje ako investícia a zvyčajne sa predáva v podobe tehličiek, mincí alebo prútov.

Aktuálna cena zlata v eurách za gram 

Cena zlata v eurách za gram sa v súčasnosti nachádza na pomerne vysokej úrovni a podlieha neustálym výkyvom v závislosti od vývoja na svetových trhoch. Ako jeden z najcennejších kovov na svete má zlato bohatú históriu ako platidlo, investičný nástroj a symbol bohatstva.

Hodnota zlata sa udáva v trojských unciach, pričom jedna trojská unca sa rovná približne 31,1 gramom. V tomto momente sa cena zlata pohybuje okolo 70 eur za gram, avšak toto číslo je premenlivé a môže sa značne meniť v závislosti od aktuálnych trhových podmienok.

Na aktuálnu cenu zlata v eurách za gram vplýva ponuka a dopyt na trhu. Väčšinu svetového zlata ťažia krajiny ako Austrália, Čína a Rusko. Zvýšená ťažba v týchto krajinách vedie k nárastu ponuky, čo môže mať za následok pokles ceny zlata.

Dopyt po zlate naopak rastie v časoch geopolitických konfliktov a ekonomických kríz. Investori v neistých časoch hľadajú spôsoby, ako ochrániť svoje investície, a zlato im v tomto smere môže slúžiť ako bezpečný prístav. Okrem toho sa zlato stáva aj alternatívnou investičnou možnosťou k tradičným akciám a dlhopisom.

Kľúčové faktory ovplyvňujúce cenu zlata:

 • Ponuka a dopyt: Zvýšená ťažba zlata vedie k nárastu ponuky a poklesu ceny, zatiaľ čo rastúci dopyt v časoch krízy cenu tlačí nahor.
 • Inflácia: Inflácia znižuje hodnotu peňazí, a preto investori vnímajú zlato ako uchovávateľ hodnoty.
 • Úrokové sadzby: Rastúce úrokové sadzby robia investície do zlata menej atraktívnymi v porovnaní s úročenými nástrojmi.
 • Geopolitická nestabilita: Vojny a konflikty vedú k nárastu dopytu po zlate.
 • Ekonomická kríza: V časoch krízy investori hľadajú alternatívy k tradičným investíciám a zlato sa stáva atraktívnou možnosťou.

Cena zlata podlieha rôznym faktorom a jej vývoj je ťažké predvídať. Napriek tomu zlato vďaka svojej histórii a vlastnostiam naďalej zostáva dôležitým aktívom v portfóliu investorov, ktorí hľadajú ochranu pred infláciou a volatilitou trhu.

Cena gramu zlata 585

Otázka ceny zlata 585 rezonuje medzi milovníkmi tohto vzácneho kovu. Označenie 585 udáva rýdzosť zlata, ktorá znamená, že 58,5% zliatiny tvorí čisté zlato a zvyšných 41,5% tvoria iné kovy, ako napríklad striebro, meď alebo zinok.

Aktuálna cena zlata 585 za gram sa pohybuje okolo 40 eur. 

Zlato už po stáročia slúži ako symbol luxusu a bohatstva. Vďaka svojej odolnosti voči inflácii a trvalej hodnote sa stáva cenným investičným nástrojom. Mnoho investorov preto do svojich portfólií zaraďuje aj zlaté šperky alebo investuje priamo do zlata v iných formách, ako sú napríklad zlaté mince či tehly.

Pri kúpe alebo predaji zlata 585 je dôležité:

Sledovať aktuálne cenyCena zlata za gram sa neustále mení, preto je dôležité pred kúpou či predajom zlata skontrolovať aktuálne kurzy.
Porovnať ponuky rôznych spoločnostíZlato 585 ponúkajú rôzne spoločnosti a banky, preto je vhodné porovnať ich ponuky a vybrať si tú s najvýhodnejšou cenou a podmienkami.
Konzultovať investičné rozhodnutia s odborníkmiInvestícia do zlata si vyžaduje znalosti a zváženie rôznych faktorov. Preto je vhodné obrátiť sa na skúseného investičného poradcu.

Zlato 585 predstavuje vzácny kov s bohatou históriou a trvalou hodnotou.

Rýdzosť zlata – koľko stojí gram zlata podľa rýdzosti?

Rýdzosť zlata je dôležitým faktorom pri určovaní jeho ceny. Čím je zlato rýdzejšie, tým je aj drahšie. Avšak aj zlato nižšej rýdzosti, ako napríklad 585, si zachováva značnú hodnotu a jeho cena sa je ovplyvňovaná rôznymi ekonomickými a politickými faktormi.

Rýdzosť zlata sa udáva v karátoch alebo promile.

 • Karáty: 1 karát predstavuje 1/24 čistého zlata v zliatine. Čisté zlato, t.j. 100%, má 24 karátov. V praxi sa bežnejšie používa zlato nižšej rýdzosti, napríklad 14 karátov (58,3% zlata) alebo 18 karátov (75% zlata).
 • Promile: Označenie v promile udáva počet častí čistého zlata na 1000 častí zliatiny. Čisté zlato má 999/1000, 14 karátové zlato 585/1000 a 18 karátové zlato 750/1000.

Cena zlata 585 sa pohybuje v podobnom rozpätí ako cena 24 karátového zlata. Je to preto, že aj keď 585 zlato nie je 100% čisté, stále obsahuje značný podiel drahého kovu.

Hodnota zlata sa udáva v trojských unciach, pričom jedna trojská unca sa rovná približne 31,1 gramom.

Cena zlata za gram – ako vypočítať cenu zlata za uncu?

Cena zlata sa udáva v rôznych jednotkách, najčastejšie za gram a za uncu. Prepočet medzi týmito jednotkami je pomerne jednoduchý a vyžaduje si len znalosť konverznej konštanty.

Vzorec

Cena zlata za gram = Cena zlata za uncu / 31,1034807

Vysvetlenie

 • Cena zlata za uncu: Toto je cena zlata na burze kovov, udávaná v amerických dolároch (USD). Cena sa neustále mení v závislosti od trhových podmienok.
 • 31,1034807: Toto číslo predstavuje konverznú konštantu medzi uncami a gramami. Jedna trojská unca (oz) sa rovná 31,1034807 gramov.

Kilo zlata – výpočet ceny

Cena 1 kilogramu zlata sa vypočíta na základe aktuálnej ceny zlata za uncu a konverzným faktorom medzi uncami a kilogramami.

Vzorec

Cena 1 kg zlata = Cena zlata za uncu * (Počet uncí v 1 kg)

🔹 Počet uncí v 1 kg: V 1 kilograme je 31,1034768 trojských uncí.

Pri kúpe investičného zlata, ako sú tehličky alebo mince, je dôležité zvážiť aj rýdzosť zlata, ktorá ovplyvňuje jeho cenu. Čím je rýdzosť vyššia (napr. 99,9%), tým je aj cena zlata vyššia.

Cena 1 gramu zlomkového zlata

Zlomkové zlato predstavuje zlato predávané v menších častiach, obvykle v gramoch alebo zlomkoch gramu. Na rozdiel od investičných zlatých tehál a mincí v plnej veľkosti sa zlomkové zlato často používa v šperkoch alebo sa predáva ako investícia s nižším prahom vstupu.

Zlomkové zlato sa vyskytuje v rôznych formách, medzi ktoré patria:

Zlaté minceMenšie zlaté mince, ako napríklad 1/10 uncové alebo 1/4 uncové, sa bežne používajú ako zlomkové zlato.
Zlaté tehlyMalé zlaté tehly, napríklad 1 gramové alebo 10 gramové, sú obľúbenou formou zlomkového zlata pre investorov.
Zlaté šperkyPoškodené alebo nežiaduce zlaté šperky sa dajú roztaviť a predať ako zlomkové zlato.

Výpočet ceny gramu zlomkového zlata

Cena zlomkového zlata sa vypočítava rovnako ako cena zlata v plnej veľkosti. To znamená, že sa berie do úvahy aktuálna trhová cena zlata za uncu a následne sa táto cena prepočíta na gramy podľa nasledovného vzorca:

Cena zlomkového zlata za gram = Cena zlata za uncu / 31,1034807

Je dôležité poznamenať, že zlomkové zlato sa zvyčajne predáva s tzv. prémiou za spracovanie a skladovanie. Táto prémia pokryva náklady spojené s rafináciou, tavením a skladovaním zlata v menších častiach. Vo všeobecnosti je táto prémia nízka, pohybuje sa okolo 1-5%, no môže sa líšiť v závislosti od predajcu a aktuálnych trhových podmienok.

Aktuálna cena zlomkového zlata v eurách za gram

 • 9 karátové zlato (375/1000): okolo 24,36 € / gram
 • 14 karátové zlato (585/1000): okolo 38,00 € / gram
 • 18 karátové zlato (750/1000): okolo 48,72 € / gram
 • 24 karátové zlato (999,9): okolo 64,95 € / gram

Je dôležité poznamenať, že cena zlomkového zlata sa môže mierne líšiť v závislosti od jeho rýdzosti a od konkrétneho výkupcu.

Investičné zlato

Investičné zlato je forma zlata, ktorá sa kupuje a predáva ako investícia. Zvyčajne sa predáva v podobe zlatých tehličiek, mincí alebo zlatých prútov. Investičné zlato sa považuje za bezpečný prístav a uchovávateľ hodnoty, pretože jeho cena má tendenciu v čase rásť. Často sa kupuje ako ochrana pred infláciou a ekonomickou neistotou.

Cena za 1 gram zlata:

 • Približne 64,95 €

Cena za 1 uncu zlata (približne 31,103477 gramu):

 • Približne 2 032,98 €

Investičné zlato je vhodné pre investorov, ktorí chcú uchovať hodnotu svojho majetku a chrániť sa pred infláciou.

Investičné zlato – graf

Grafické znázornenie ceny zlata odkrýva dynamiku tejto vzácnej komodity v danom časovom horizonte. Zreteľne ukazuje, že cena zlata podlieha značným výkyvom a dosahuje extrémne hodnoty. Tento jav pramení z jej úlohy „ochranného štítu“ v časoch nestability. Keď trhy čelia neistote, investori hľadajú útočisko v zlate, čo vedie k nárastu jeho ceny.

Vývoj ceny zlata 2024. Zdroj: iZlato.sk

Cena zlata – výkup

Spread je rozdiel medzi cenou, za ktorú obchodník s drahými kovmi kúpi zlato (cena výkupu) a cenou, za ktorú ho predá (cena predaja). Zvyčajne sa pohybuje medzi 5 % a 10 % ceny zlata.

Faktory ovplyvňujúce spread:

 • Cena zlata na burze: Ak je cena zlata na burze vysoká, cena výkupu zlata sa zvyčajne znižuje a cena predaja sa zvyčajne zvyšuje. Je to preto, že obchodníci s drahými kovmi majú v takomto prípade viac zákazníkov, ktorí chcú zlato predať, respektíve kúpiť.
 • Forma zlata: Šperky sú zvyčajne drahšie ako investičné zlato, a preto je aj spread pri nich vyšší.
 • Obchodník s drahými kovmi: Rôzni obchodníci s drahými kovmi ponúkajú rôzne ceny za rovnaké zlato, a preto sa aj spread môže líšiť.

Obchodníci s drahými kovmi musia pokryť svoje náklady, ako sú náklady na spracovanie zlata a ich zisk. Spread im umožňuje tieto náklady pokryť a zároveň im zostáva marža.

Cena zlata za gram v zlatníctve 

Cena zlata za gram v zlatníctve nie je pevne stanovená a podlieha výkyvom v závislosti od rôznych faktorov. Pochopenie týchto faktorov pomôže pri rozhodovaní o kúpe zlata.

Rýdzosť zlata:

 • Vyjadruje sa v karátoch, čím vyšší karát, tým čistejšie a drahšie zlato.
 • 24-karátové zlato (99,99% čisté) je najčistejšou formou, zatiaľ čo 14-karátové (58,5% čisté) bežné pre šperky.

Forma zlata:

 • Šperky sú drahšie ako investičné zlato kvôli spracovaniu a menším kusom.
 • Investičné zlato (zlato v tyčinkách, mince) má nižšiu cenu za gram.

Dostupnosť zlata:

 • Vzácnosť zlata ovplyvňuje jeho cenu. Nízka dostupnosť vedie k vyššiemu dopytu a rastu ceny.

Dodávateľ zlata:

 • Rôzni dodávatelia ponúkajú rôzne ceny za rovnaké zlato. Je dôležité porovnať ponuky.

Konkurencia na trhu:

 • Vysoká konkurencia medzi zlatníkmi tlačí ceny smerom nadol.

Cena zlata na burze:

 • Cena v zlatníctve je zvyčajne rovnaká alebo mierne vyššia ako na burze kvôli nákladom a zisku zlatníka.
Porozumením faktorom ovplyvňujúcim cenu zlata a zodpovedným výberom zlatníka môže človek urobiť informované rozhodnutie o kúpe zlata a získať kvalitný produkt za férovú cenu.

Hodnota zlata – história

Zlato má dlhú a fascinujúcu históriu ako symbol bohatstva, moci a krásy. Od staroveku bolo zlato vyhľadávané pre svoju vzácnosť a výnimočné fyzikálne vlastnosti. Už staroveké civilizácie, ako Egypťania, používali zlato na výrobu šperkov a náboženských artefaktov. V stredoveku sa stalo základom mnohých ekonomík a slúžilo ako univerzálne platidlo. 

Počas zlatého štandardu v 19. a začiatkom 20. storočia bolo zlato pevne spojené s hodnotou mien, čo poskytovalo stabilitu globálnemu hospodárstvu. Aj dnes, v modernej dobe zostáva zlato cennou komoditou a bezpečným útočiskom pre investorov počas ekonomickej neistoty.