Investovanie do akcií v USA – ako obchodovať na burze?

Investovanie do akcií v USA môže byť pre Slovákov atraktívnou možnosťou z viacerých dôvodov, ako je napríklad vysoká návratnosť, silná ekonomika či diverzifikácia. Existuje viacero spôsobov, ako môžu Slováci investovať do akcií v USA. Je to predovšetkým priamym nákupom akcií, investovaním do ETF fondov či podielových fondov.

Pred investovaním do akcií v USA je dôležité zvážiť riziko, poplatky a daňové dôsledky. Takisto je dôležité urobiť si vlastný prieskum a premyslieť si svoje investičné ciele a toleranciu voči riziku. Je vhodné investovať len peniaze, ktoré si môže človek dovoliť stratiť.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Obchodovanie s akciami je proces nákupu a predaja akcií spoločností na burze cenných papierov.

Obchodovanie na burze komodít môže byť rizikové a vyžaduje si dostatočnú prípravu a znalosti trhu.

Vývoj indexu S&P 500 ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napríklad monetárna politika, geopolitické udalosti a pod.

Investovanie do S&P 500 ETF je vhodné pre tých, ktorí hľadajú jednoduchý a efektívny spôsob, ako investovať do amerického akciového trhu.

Čo je to tradovanie?

Tradovanie (z angl. trading) je proces nákupu a predaja finančných nástrojov s cieľom dosiahnuť zisk. Tento pojem sa vzťahuje na rôzne druhy aktív vrátane akcií, dlhopisov, mien (forex), komodít, derivátov (opcie, futures) a kryptomien. Tradovanie môže byť vykonávané individuálnymi investormi, inštitucionálnymi investormi alebo profesionálnymi obchodníkmi.

Tradovanie je komplexná činnosť, ktorá vyžaduje dôkladné znalosti trhov, analýz a obchodných stratégií. Úspech v tradovaní závisí od schopnosti obchodníka analyzovať trh, riadiť riziká a dodržiavať svoje obchodné plány. Pred začiatkom obchodovania je dôležité získať dostatočné vzdelanie a skúsenosti, prípadne zvážiť konzultáciu s odborníkom.

Svetová burza

Svetová burza je miesto, kde sa obchoduje s finančnými nástrojmi ako sú akcie, dlhopisy, komodity a deriváty na globálnej úrovni. Svetové burzy umožňujú investorom z celého sveta kupovať a predávať cenné papiere v reálnom čase alebo takisto sledovať cenu ropy a iných komodít.

Hlavné svetové burzy

 1. New York Stock Exchange (NYSE)
  • Lokalita: New York, USA
  • Charakteristika: Najväčšia burza na svete podľa trhovej kapitalizácie. Známa pre obchodovanie s akciami veľkých spoločností.
 2. NASDAQ
  • Lokalita: New York, USA
  • Charakteristika: Druhá najväčšia burza na svete. Dominujú tu technologické spoločnosti.
 3. Tokyo Stock Exchange (TSE)
  • Lokalita: Tokio, Japonsko
  • Charakteristika: Najväčšia burza v Ázii. Obchoduje sa tu s akciami veľkých japonských spoločností.

Indexy svetových búrz

Indexy predstavujú koše akcií, ktoré odrážajú výkonnosť konkrétneho trhu alebo sektora. Niektoré významné indexy zahŕňajú:

 • S&P 500: Sleduje výkonnosť 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v USA.
 • Dow Jones Industrial Average (DJIA): Index 30 významných spoločností v USA.
 • FTSE 100: Index 100 najväčších spoločností na London Stock Exchange.
 • Nikkei 225: Index 225 najväčších japonských spoločností na Tokyo Stock Exchange.
 • DAX: Index 30 najväčších nemeckých spoločností na Frankfurtskej burze.

Svetové burzy sú vzájomne prepojené, čo znamená, že udalosti v jednej časti sveta môžu mať vplyv na trhy v iných regiónoch. Globalizácia teda prináša príležitosti, avšak aj riziká.

Americká komisia pre cenné papiere a burzy

Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC), bežne označovaná aj ako SEC, je nezávislá vládna agentúra Spojených štátov amerických, ktorá má na starosti ochranu investorov, udržanie spravodlivých, likvidných a efektívnych trhov s cennými papiermi a podporu tvorby kapitálu.

Založená bola v roku 1934 v reakcii na krach na burze v roku 1929. Medzi jej hlavné zodpovednosti patrí:

 • Vymáhanie federálnych zákonov o cenných papieroch: SEC má právomoc viesť vyšetrovania, podávať žaloby a ukladať pokuty za porušovanie federálnych zákonov o cenných papieroch.
 • Regulácia trhov s cennými papiermi: SEC dohliada na burzy cenných papierov, maklérskych dílerov, investičné spoločnosti a ďalšie subjekty pôsobiace na trhu s cennými papiermi.
 • Zverejňovanie informácií pre investorov: SEC vyžaduje od spoločností, aby zverejňovali informácie, ktoré sú pre investorov dôležité, aby mohli robiť informované investičné rozhodnutia.
 • Vzdelávanie investorov: SEC poskytuje investorom informácie a zdroje, ktoré im pomôžu pochopiť trhy s cennými papiermi a chrániť sa pred podvodmi.

Americká komisia pre cenné papiere a burzy je vedená piatimi komisármi, ktorí sú vymenovaní prezidentom USA a schválení Senátom. Každý komisár slúži päťročné obdobie a prezident určuje predsedu, ktorý riadi činnosť komisie.

Investovanie a obchodovanie na burze

Investovanie a obchodovanie na burze cenných papierov sú dva rôzne, avšak navzájom prepojené spôsoby, ako participovať na trhu s cennými papiermi.

Investovanie na burze je dlhodobý proces nákupu a držania cenných papierov, ako sú akcie a dlhopisy, s cieľom dosiahnuť kapitálový výnos v podobe rastu ceny cenných papierov a/alebo dividend. Investori sa zameriavajú na fundamentálnu analýzu spoločností a očakávajú, že hodnota ich investície porastie v priebehu niekoľkých rokov alebo desaťročí.

Obchodovanie na burze je krátkodobý proces nákupu a predaja cenných papierov s cieľom dosiahnuť zisk z krátkodobých výkyvov cien. Obchodníci sa zameriavajú na technickú analýzu grafov cien a snažia sa využiť drobné cenové pohyby na dosiahnutie zisku v priebehu dní, týždňov alebo mesiacov.

Rozdiely medzi investovaním a obchodovaním:

VlastnosťInvestovanieObchodovanie
CieľDlhodobý rast kapitáluKrátkodobý zisk
Časový horizontRoky, desaťročiaDni, týždne, mesiace
StratégiaFundamentálna analýzaTechnická analýza
RizikoNižšieVyššie
Časová náročnosťMenej náročnéNáročnejšie
Vhodné preInvestorov s dlhodobým horizontomSkúsených obchodníkov s dobrou znalosťou trhu

Ak ide o začínajúceho investora s dlhodobým horizontom, investovanie na burze je pre neho pravdepodobne vhodnejšou voľbou. Zamerať by sa mal na diverzifikáciu portfólia a investovať do kvalitných akcií a dlhopisov.

Ak ide o skúseného investora s dobrou znalosťou trhu a ochotou akceptovať vyššie riziko, obchodovanie na burze môže byť pre neho lukratívnou príležitosťou. Vždy sa však investujú len peniaze, ktoré si môže investor dovoliť stratiť a dôkladne sa preštudujú stratégie obchodovania.

Ako obchodovať na burze komodít?

Vedieť, ako obchodovať na burze komodít, môže byť pre investorov atraktívnou možnosťou z viacerých dôvodov:

 • Diverzifikácia portfólia: Komodity sa správajú odlišne od akcií a dlhopisov, a preto môžu pomôcť investorom diverzifikovať svoje portfólio a znížiť tak celkové riziko.
 • Ochrana pred infláciou: Ceny komodít zvyčajne rastú s infláciou, a preto môžu komodity slúžiť ako ochrana pred stratou kúpnej sily peňazí.
 • Špekulácia: Obchodníci s komoditami môžu využiť krátkodobé výkyvy cien komodít na dosiahnutie zisku.

Existuje viacero spôsobov, ako obchodovať na burze komodít:

 • Nákup a predaj fyzických komodít: To si vyžaduje značné investície a skladovacie priestory.
 • Nákup a predaj komoditných futures kontraktov: Futures kontrakty sú zmluvy na nákup alebo predaj komodity za vopred stanovenú cenu v určitom termíne v budúcnosti.
 • Nákup a predaj komoditných opcií: Opcie dávajú investorovi právo, no nie povinnosť, kúpiť alebo predať komoditu za vopred stanovenú cenu v určitom termíne v budúcnosti.
 • Investovanie do komoditných ETF fondov: ETF fondy sledujú vývoj komoditného indexu a investujú do komodít alebo komoditných futures kontraktov.

Je dôležité si uvedomiť, že obchodovanie na burze komodít môže byť rizikové a vyžaduje si dostatočnú prípravu a znalosti trhu. Pred začatím obchodovania je vhodné konzultovať konkrétne kroky s finančným poradcom a porozumieť svojim investičným cieľom a tolerancii k riziku.

Vývoj akciového indexu S&P 500

S&P 500 (Standard & Poor’s 500) je jedným z najdôležitejších akciových indexov na svete. Zahŕňa 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v Spojených štátoch amerických a je považovaný za dobrý ukazovateľ celkovej výkonnosti amerického akciového trhu. Keďže index S&P 500 je dôležitým ukazovateľom trhovej aktivity, jeho vývoj je pozorovaný mnohými investormi, analytikmi a odborníkmi na trhové trendy.

Index S&P 500 bol založený v roku 1957 a odvtedy zaznamenal významný rast. V priebehu rokov prekonal rôzne krízy a recesie a v dlhodobom horizonte dosiahol priemernú ročné návratnosť okolo 10%.

Vývoj indexu S&P 500 ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napríklad:

 • Výkonnosť spoločností zahrnutých v indexe: Index S&P 500 sleduje vývoj akcií 500 najväčších amerických spoločností. Ak tieto spoločnosti dosahujú dobré výsledky, hodnota indexu rastie. Naopak, ak sa im nedarí, hodnota indexu klesá.
 • Makroekonomické faktory: Celková ekonomická situácia v USA a vo svete ovplyvňuje aj vývoj akciového trhu. Ak je ekonomika silná, hodnota indexu S&P 500 má tendenciu rásť. Naopak, ak je ekonomika slabá, hodnota indexu môže klesať.
 • Monetárna politika: Rozhodnutia centrálnej banky (Federálny rezervný systém) o úrokových sadzbách a kvantitatívnom uvoľňovaní peňazí ovplyvňujú aj vývoj akciového trhu. Zníženie úrokových sadzieb a kvantitatívne uvoľňovanie peňazí zvyčajne vedie k rastu cien akcií, zatiaľ čo zvýšenie úrokových sadzieb a obmedzenie kvantitatívneho uvoľňovania peňazí môže viesť k poklesu cien akcií.
 • Geopolitické udalosti: Geopolitické udalosti, ako napríklad vojny, teroristické útoky a politické nepokoje, môžu mať vplyv na vývoj akciového trhu. Tieto udalosti vedú k neistote a volatilite na trhu, čo môže viesť k poklesu cien akcií.

Pre aktuálny vývoj indexu S&P 500 je vhodné skontrolovať aktuálne finančné novinky, burzové webové stránky alebo finančné platformy, ktoré poskytujú aktualizované informácie o trhových indexoch.

Investovanie do S&P 500

Existuje viacero dôvodov, prečo môže byť investovanie do S&P 500 atraktívnou možnosťou pre investorov:

 • Diverzifikácia: Investíciou do S&P 500 sa získava diverzifikované portfólio akcií 500 rôznych spoločností. To investorovi pomôže znížiť riziko investície, pretože ak sa jednej spoločnosti nedarí, ostatné spoločnosti v indexe to môžu kompenzovať.
 • Dlhodobý rast: S&P 500 má v dlhodobom horizonte historicky vysokú návratnosť. V priemere rástol o približne 10 % ročne za posledných 50 rokov.
 • Ochrana pred infláciou: Ceny akcií zvyčajne rastú s infláciou, a preto môže investovanie do S&P 500 pomôcť ochrániť úspory pred stratou kúpnej sily peňazí.
 • Nízke poplatky: Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako investovať do S&P 500, napríklad cez indexové fondy alebo ETF, ktoré sú spojené s nízkymi poplatkami.
 • Dostupnosť: Investovanie do S&P 500 je dostupné pre investorov s rôznymi investičnými cieľmi a toleranciou voči riziku.

Ako investovať do S&P 500?

Existuje viacero spôsobov, ako investovať do S&P 500:

 • Nákup akcií jednotlivých spoločností v indexe: Tento spôsob investovania dáva najväčšiu kontrolu nad investičným portfóliom, avšak vyžaduje si aj najviac času a výskumu.
 • Nákup indexového fondu S&P 500: Indexové fondy sledujú vývoj indexu S&P 500 a investujú do všetkých akcií zahrnutých v indexe v rovnakom pomere. To je jednoduchý a lacný spôsob, ako investovať do S&P 500.
 • Nákup ETF (Exchange Traded Fund) S&P 500: ETF sú podobné indexovým fondom, avšak obchodujú sa na burze cenných papierov ako akcie. To umožňuje nakupovať a predávať ETF S&P 500 kedykoľvek počas obchodných hodín.
 • Nákup futures kontraktov na S&P 500: Futures kontrakty sú zmluvy na nákup alebo predaj S&P 500 za vopred stanovenú cenu v určitom termíne v budúcnosti. Tento spôsob investovania je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí chcú využiť krátkodobé výkyvy cien S&P 500.

Investovanie do S&P 500 je vhodné pre investorov s dlhodobým horizontom. Ak potrebuje investor svoje peniaze v krátkodobom horizonte, investovanie do S&P 500 nemusí byť pre neho to pravé.

S&P 500 ETF

S&P 500 ETF (Exchange-Traded Fund) je investičný fond obchodovaný na burze, ktorý sleduje výkonnosť indexu S&P 500. Tento typ ETF umožňuje investorom investovať do širokého spektra 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v USA, bez toho, aby museli kupovať jednotlivé akcie. S&P 500 ETF je populárny nástroj pre pasívne investovanie a diverzifikáciu portfólia.

Ako investovať do S&P 500 ETF

 1. Otvorenie investičného účtu: Bude potrebný investičný účet u brokera, ktorý ponúka prístup k ETF. Medzi populárnych online brokerov patria napríklad Robinhood, E*TRADE, TD Ameritrade, Fidelity a ďalší.
 2. Výber ETF: Vyberie sa S&P 500 ETF, ktorý najlepšie vyhovuje daným investičným cieľom a preferenciám.
 3. Kúpa ETF: Prostredníctvom svojho brokera je možné kúpiť podiely vybraného ETF. Transakcia prebieha podobne ako nákup akcií.
 4. Monitorovanie investície: Sleduje sa výkonnosť daného ETF a trhové podmienky, aby sa mohli podľa potreby upraviť investičné stratégie.

Investovanie do S&P 500 ETF je vhodné pre tých, ktorí hľadajú jednoduchý a efektívny spôsob, ako investovať do amerického akciového trhu a profitovať z dlhodobého rastu ekonomiky USA.

Obchodovanie s akciami

Obchodovanie s akciami je proces nákupu a predaja akcií spoločností na burze cenných papierov. Akcie predstavujú vlastnícky podiel v spoločnosti a ich cena kolíše v závislosti od ponuky a dopytu. Cieľom obchodníka s akciami je kúpiť akcie za nižšiu cenu a predať ich za vyššiu cenu, čím sa dosiahne zisk.

Typy obchodovania s akciami:

 • Dlhodobé investovanie: Dlhodobí investori nakupujú akcie s cieľom udržať si ich po dobu niekoľkých rokov alebo dokonca desaťročí. Očakávajú, že hodnota akcií v priebehu času porastie a prinesie im kapitálový výnos.
 • Krátkodobé obchodovanie: Krátkodobí obchodníci nakupujú a predávajú akcie v priebehu krátkeho časového obdobia, s cieľom využiť krátkodobé výkyvy cien akcií a dosiahnuť rýchly zisk.
 • Denné obchodovanie: Denní obchodníci nakupujú a predávajú akcie v ten istý deň, s cieľom využiť malé cenové pohyby akcií a dosiahnuť zisk v priebehu jedného dňa.

Faktory ovplyvňujúce cenu akcií:

 • Výkonnosť spoločnosti: Ziskovosť a rast spoločnosti sú jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich cenu jej akcií.
 • Ekonomické podmienky: Celková ekonomická situácia môže mať vplyv na cenu akcií všetkých spoločností v danom odvetví alebo na celom trhu.
 • Politické udalosti: Politické udalosti, ako napríklad voľby alebo zmeny vládnych politík, môžu ovplyvniť cenu akcií spoločností v daných odvetviach.
 • Ponuka a dopyt: Ak je na akcie vysoký dopyt a nízka ponuka, ich cena bude stúpať. Naopak, ak je na akcie nízky dopyt a vysoká ponuka, ich cena bude klesať.
 • Psychológia trhu: Sentiment investorov a ich očakávania voči budúcnosti trhu môžu ovplyvňovať cenu akcií.

Riziká obchodovania s akciami:

 • Strata investície: Cena akcií môže klesnúť a investor tak môže prísť o časť alebo celú svoju investíciu.
 • Volatilita trhu: Cena akcií môže kolísať v priebehu dňa, týždňa alebo mesiaca, čo môže viesť k stratám pre investorov.
 • Systémové riziká: Celkové zlyhanie trhu alebo technické problémy na burze cenných papierov môžu viesť k stratám pre investorov.
 • Náklady na obchodovanie: Obchodovanie s akciami je spojené s rôznymi poplatkami, ako napríklad poplatky za obchod, poplatky za správu fondu a poplatky za konverziu mien.

Je dôležité si pred investovaním do akýchkoľvek akcií urobiť vlastný prieskum a zvážiť svoje investičné ciele a toleranciu voči riziku.