Zdanenie kryptomien – koľko sa platí a čo ak sa daň neodvedie?

zdanenie kryptomien

Zdanenie kryptomien na Slovensku prešlo v roku 2024 turbulenciami. Pôvodne avizované zníženie daňového zaťaženia od 1. januára 2024 bolo zrušené a namiesto toho boli zavedené vyššie a prísnejšie pravidlá. Výška dane závisí od výšky ročného príjmu fyzickej osoby. 19 % pre ročný príjem do 41 445,46 € a 25 % pre ročný príjem nad 41 445,46 €.

Okrem dane z príjmu sa z príjmu z kryptomien odvádza aj 14 % na zdravotné poistenie. Situácia v oblasti zdaňovania kryptomien sa rýchlo vyvíja a je možné, že v budúcnosti dôjde k ďalším zmenám.


Obsah článku


Zdaňovanie kryptomien – základné informácie

Zdaňovanie kryptomien na Slovensku je stále pomerne komplikovanou oblasťou, ktorá sa rýchlo vyvíja.

Daň z príjmov

 • Daň z príjmov sa platí len zo zisku z kryptomien. To znamená, že ak záujemca kryptomenu kúpil a jej hodnota klesla, daň platiť nemusí.
 • Výška dane závisí od výšky ročného príjmu daňovníka:
  • Do 41 445,46 € – 19 %
  • Nad 41 445,46 € – 25 %
 • Okrem dane z príjmov sa z kryptomien platí aj 14 % odvod na zdravotné poistenie.
 • Daňové priznanie a zaplatenie dane je potrebné do konca marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa dosiahol zisk z kryptomien.
 • Evidenciu o kryptomenách si je potrebné viesť 5 rokov.

Je potrebné si viesť evidenciu o kryptomenách prehľadnou formou. V evidencii by mali byť uvedené informácie o dátume nadobudnutia, cene nadobudnutia, dátume predaja a cene predaja.

V súčasnosti je zdaňovanie kryptomien stále relatívne novou oblasťou a každá krajina má v tomto smere iný prístup. Zatiaľ čo niektoré krajiny považujú kryptomeny za komodity a zdaňujú ich podľa pravidiel pre obchodovanie s komoditami, iné krajiny ich klasifikujú ako digitálne meny a zdanenie je podobné ako pri tradičných menách.

Aké kryptomeny nakúpiť?

Otázka, aké kryptomeny nakúpiť je zložitá a neexistuje na ňu jednoznačná odpoveď. Záleží to na investičných cieľoch, tolerancii k riziku a časovom horizonte.

Faktory, ktoré by sa mali zvážiť pri výbere kryptomien:

 • Trhová kapitalizácia: Trhová kapitalizácia je celková hodnota všetkých mincí v obehu. Kryptomeny s väčšou trhovou kapitalizáciou sú zvyčajne považované za stabilnejšie a menej rizikové.
 • Technológia: Zvážiť technológiu, ktorá stojí za kryptomenou. Je to inovatívna a užitočná technológia? Má kryptomena silný tím vývojárov?
 • Komunita: Je okolo kryptomeny aktívna komunita? To môže naznačovať, že kryptomena má potenciál pre rast.
 • Investičný horizont: Ak sa investuje do dlhodobého horizontu je možné si dovoliť investovať do rizikovejších kryptomien. Ak sa investuje do krátkodobého horizontu je dôležité investovať do stabilnejších kryptomien.

Kryptomeny, ktoré stoja za zváženie pre ich kúpu:

 • Bitcoin: Najstaršia a najznámejšia kryptomena. Je to dobrá voľba pre investorov, ktorí hľadajú stabilnú a bezpečnú investíciu.
 • Ethereum: Platforma pre decentralizované aplikácie a inteligentné zmluvy. Má veľký potenciál pre rast v budúcnosti.
 • Cardano: Platforma, ktorá sa zameriava na škálovanie a interoperabilitu. Je to dobrá voľba pre investorov, ktorí hľadajú alternatívu k Ethereumu.
 • Solana: Rýchla a škálovateľná platforma pre decentralizované financie. Je to dobrá voľba pre investorov, ktorí hľadajú kryptomenu s vysokým potenciálom pre rast.
 • Polkadot: Platforma, ktorá umožňuje rôznym blockchainom spolupracovať. Je to dobrá voľba pre investorov, ktorí hľadajú kryptomenu s potenciálom pre zmenu celého odvetvia.

Aké kryptomeny nakúpiť je otázka, ktorú si musí položiť každý, kto uvažuje o investovaní do kryptomeny. Je dôležité si dôkladne preštudovať trh a vybrať si kryptomenu, ktorá má potenciál rásť a prinášať zisky.

Pred investovaním do kryptomien si treba urobiť vlastný prieskum a zvážiť investičné ciele a toleranciu k riziku.

Ťažba kryptomeny

Ťažba kryptomeny je proces overovania transakcií v sieti blockchain a získavania nových jednotiek danej kryptomeny ako odmeny. Ide o základný pilier fungovania mnohých kryptomien, najmä tých, ktoré využívajú koncept Proof of Work (PoW).

Ako funguje ťažba kryptomeny?

 1. Transakcie čakajúce na overenie: Transakcie medzi používateľmi kryptomeny sú zoskupené do blokov. Tieto bloky však potrebujú overenie, aby sa zabezpečila integrita a bezpečnosť blockchainu.
 2. Ťažiari súťažia o odmenu: Počítače alebo špecializované zariadenia prevádzkované ťažiarmi riešia komplexné matematické úlohy. Prvý ťažiar, ktorému sa podarí nájsť riešenie, overí daný blok transakcií a pridá ho do blockchainu.
 3. Odmena za ťažbu: Ako odmenu za overenie bloku a zabezpečenie siete dostáva úspešný ťažiar novovytvorené jednotky danej kryptomeny.
 4. Bezpečnosť siete: Ťažba zohráva kľúčovú úlohu v zabezpečení siete blockchainu. Čím viac ťažiarov v sieti je, tým je náročnejšie pre falšovateľov manipulovať s transakciami.

Je ťažba kryptomeny výhodná?

Ťažba kryptomeny mohla byť pred pár rokmi výnosnou činnosťou. V súčasnosti je však situácia odlišná. Ťažba populárnych kryptomien, ako je Bitcoin, si vyžaduje značné výpočtové zdroje a špecializované zariadenia (ASIC miners), ktoré sú drahé a majú vysokú spotrebu energie.

Nevýhody ťažby kryptomeny:

 • Vysoké náklady: Nákup výkonných zariadení a platenie za elektrinu.
 • Ťažkosť ťažby sa zvyšuje: Čím viac ťažiarov v sieti, tým je ťažšie nájsť riešenie a získať odmenu.
 • Volatilita kryptomien: Zisk z ťažby závisí aj od aktuálnej hodnoty kryptomeny, ktorá môže výrazne kolísať.

Alternatívy k ťažbe kryptomeny:

 • Obchodovanie s kryptomenami: Nákup a predaj kryptomien na burzách.
 • Cloud mining: Prenájom ťažobnej kapacity od spoločností, ktoré vlastnia ťažobné zariadenia.
 • Staking: Získavanie odmien za držbu a podporu určitých Proof-of-Stake (PoS) kryptomien.

Predtým, než sa záujemca rozhodne pre ťažbu kryptomeny, je dôležité si dôkladne preštudovať danú problematiku, zvážiť náklady a potenciálne zisky a tiež sledovať aktuálne trendy v oblasti ťažby.

Ťaženie Bitcoinu

Ťaženie Bitcoinu je proces, pri ktorom sa vytvárajú nové Bitcoiny a zároveň sa overujú a zapisujú transakcie do verejnej účtovnej knihy bitcoinovej siete, nazývanej blockchain. Ťažiari sú v podstate súťažiaci, ktorí používajú výkonné počítače na riešenie zložitých matematických úloh. Prvý ťažiar, ktorému sa podarí úlohu vyriešiť, získa odmenu v podobe novovytvorených Bitcoinov a transakčných poplatkov.

Ťaženie Bitcoinu pomáha zabezpečiť sieť Bitcoinu tým, že overuje pravosť transakcií a zabraňuje podvodom. Zároveň slúži na postupné uvoľňovanie nových Bitcoinov do obehu.

Výnosnosť ťažby závisí od viacerých faktorov, ako sú cena Bitcoinu, náročnosť ťažby a náklady na elektrinu. V súčasnosti je ťaženie Bitcoinu pre bežných ľudí s domácimi počítačmi málo výnosná.

Obchodovanie s kryptomenami

Obchodovanie s kryptomenami je proces nákupu a predaja digitálnych mien ako Bitcoin, Ethereum, či Litecoin s cieľom profitovať z výkyvov cien. Na rozdiel od tradičného investovania, ktoré sa zameriava na dlhodobý rast, sa obchodníci s kryptomenami snažia využívať krátkodobé pohyby trhu.

Pri obchodovaní s kryptomenami je dôležité vedieť, že trh je vysoko volatilný. Ceny kryptomien môžu prudko stúpať aj klesať, čo prináša vysoké potenciálne zisky, avšak aj riziko straty.

Existuje mnoho obchodných stratégií. Od držania (HODLing) pre dlhodobý rast, až po denné obchodovanie na využite menších výkyvov trhu. Kryptomeny sa obchodujú na online burzách, ktoré slúžia ako sprostredkovatelia medzi kupujúcimi a predávajúcimi.

Predtým, než sa človek pustí do obchodovania s kryptomenami, je dôležité si uvedomiť jeho riziká. Trh je totiž mladý a neregulovaný. Neexistuje žiadna záruka stability a ceny môžu rapídne klesnúť. Burzy s kryptomenami môžu byť cieľom hackerov a podvodníkov. Je potrebné pochopiť trh, technickú analýzu a rôzne obchodné stratégie.

Nezaplatenie dane z kryptomien

V prípade nezaplatenia dane z kryptomien na Slovensku sa vystavuje človek riziku pokuty a ďalších sankcií.

Dôsledky nezaplatenia dane z kryptomien:

 • Doplatok dane a úrokov z omeškania: daňový úrad dodatočne vyrúbi daň, ktorú mal človek zaplatiť, spolu s úrokmi z omeškania.
 • Pokuta: za nepodanie daňového priznania alebo neodvedenie dane môže dostať pokutu. Výška pokuty sa určuje podľa závažnosti previnenia.
 • Trestné stíhanie: v prípade úmyselného činu alebo z nedbanlivosti neodvedenej dane v značnej výške sa môže človek dopustiť trestného činu.

Na Slovensku sa zdaňujú príjmy z predaja virtuálnej meny, ktorá je definovaná v zákone o dani z príjmov. Zisk sa vypočíta ako rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacou cenou kryptomeny.

Čo je to virtuálna mena?

Virtuálna mena, známa aj ako kryptomena je digitálna mena, ktorá nie je vydaná centrálnou bankou ani žiadnym iným orgánom verejnej moci. Namiesto toho je chránená kryptografiou a existuje na distribuovanej sieti počítačov.

Vlastnosti virtuálnych mien:

 • Decentralizácia: Virtuálne meny nie sú pod kontrolou žiadnej centrálnej inštitúcie, ako je centrálna banka alebo vláda. Namiesto toho sú spravované sieťou počítačov, ktoré sú rozmiestnené po celom svete.
 • Anonymita: Transakcie s virtuálnymi menami sú zvyčajne anonymné, pretože používatelia nie sú identifikovaní podľa svojho mena, avšak podľa adresy peňaženky.
 • Bezpečnosť: Kryptografické technológie chránia virtuálne meny pred falšovaním a podvodmi.
 • Nezameniteľnosť: Každá jednotka virtuálnej meny je jedinečná a nemožno ju falšovať.
 • Transparentnosť: Všetky transakcie s virtuálnymi menami sú zaznamenané v distribuovanej databáze nazývanej blockchain, ktorá je verejne dostupná.

Typy virtuálnych mien:

 • Bitcoin: Prvá a najznámejšia kryptomena.
 • Ethereum: Platforma pre decentralizované aplikácie a inteligentné zmluvy.
 • Litecoin: Rýchlejšia a lacnejšia alternatíva k Bitcoinu.
 • Ripple: Kryptomena navrhnutá pre medzinárodné platby.
 • Tether: Stablecoin, ktorého hodnota je naviazaná na americký dolár.

Využitie virtuálnych mien:

 • Platby za tovar a služby: Niektoré online a kamenné obchody už akceptujú platby v kryptomenách.
 • Investovanie: Virtuálne meny sa stávajú čoraz obľúbenejšou investičnou triedou.
 • Posielanie peňazí: Kryptomeny sa dajú rýchlo a lacno posielať do celého sveta.
 • Obchodovanie: Virtuálne meny sa dajú obchodovať na kryptoburzách za iné kryptomeny alebo za fiat meny.

S vývojom technológií sa stáva virtuálna mena čoraz populárnejšou vo svete a jej využitie je čoraz rozmanitejšie.