Ako vybaviť dôchodcovský preukaz – na vlak, zadarmo, online

ako vybavit dochodcovsky preukaz

Dôchodcovský preukaz na vlak zadarmo je skvelý benefit, ktorý umožňuje seniorom nad 62 rokov cestovať vlakmi ZSSK po celom Slovensku úplne bezplatne. Vďaka tomuto preukazu sa cestovanie verejnou dopravou stáva dostupnejšie a pohodlnejšie pre starších občanov, čo im umožňuje ľahšie sa zapájať do spoločenského života a cestovať za rodinou a priateľmi.

Ako získať dôchodcovský preukaz na vlak zadarmo a ako ho používať?

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Dôchodcovský preukaz na vlak zadarmo je možné vybaviť jednoducho a rýchlo v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko.

Preukaz je neprenosný a pri kontrole vo vlaku je nutné ho predložiť spolu s platným cestovným lístkom na bezplatnú prepravu.

V súčasnosti je možné kúpiť si lístok na vlak cez internet zadarmo iba pre dôchodcov nad 62 rokov, ktorí sú držiteľmi preukazu na cestovanie vlakom zadarmo.

Lístok na vlak si môže dôchodca kúpiť online alebo osobne v pokladnici ZSSK.

Ako vybaviť dôchodcovský preukaz na vlak zadarmo?

Vedieť, ako vybaviť dôchodcovský preukaz na vlak zadarmo, je dôležité.

Dôchodcovský preukaz na vlak zadarmo je možné vybaviť jednoducho a rýchlo v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Postup je nasledovný:

Potrebné doklady:

 • Fotografia s rozmermi 2 x 3 cm: Fotografia musí byť aktuálna a zobrazovať dôchodcu z čelného pohľadu bez pokrývky hlavy a bez pozadia.
 • Doklad totožnosti: Môže to byť občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas.

Postup registrácie:

 1. Navštíviť pokladnica ZSSK vybavená systémom Komplexného vybavenia cestujúcich (KVC). Tieto pokladnice sa nachádzajú na väčších železničných staniciach. Zoznam pokladníc s KVC sa nachádza na webovej stránke ZSSK.
 2. Predložiť pracovníkovi pokladnice všetky potrebné doklady.
 3. Pracovník pokladnice osobu zaregistruje do systému a vystaví mu preukaz. V prípade pokladnice s KVC, preukaz vystavia na počkanie. V opačnom prípade bude preukaz doručený do 3 pracovných dní na vybranú železničnú stanicu.

Za vybavenie preukazu sa neplatí žiadny poplatok.

Preukaz je neprenosný a pri kontrole vo vlaku je nutné ho predložiť spolu s platným cestovným lístkom na bezplatnú prepravu.

Seniori nad 62 rokov by mali vedieť ako si vybaviť dôchodcovský preukaz na vlak zadarmo v prípade, že plánujú cestovať vlakmi po Slovensku.

Zľavy na železnici pre seniorov nad 60 rokov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ponúka seniorom nad 60 rokov viacero zliav na cestovné. Konkrétne zľavy na železnici pre seniorov nad 60 rokov sa líšia v závislosti od veku seniora a typu vlaku, ktorým cestuje.

Seniori od 62 rokov:

 • 100 % zľava z cestovného: Táto zľava platí pre všetky spoje ZSSK, s výnimkou vlakov InterCity (IC) a Railjet Express (RJx). Na cestovanie s touto zľavou je potrebný dôchodcovský preukaz na vlak zadarmo, ktorý je možné si vybaviť na vybraných pokladniciach ZSSK.

Seniori od 70 rokov:

 • Symbolické cestovné: Táto cena platí pre všetky spoje ZSSK v 2. triede. Na cestovanie s touto cenou je potrebný platný cestovný lístok a doklad totožnosti.

Symbolické cestovné počíta s 0,15 € za každých i len začatých 50 km v 2. triede a 0,50 € na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice.

Zľavy na železnici pre seniorov nad 60 rokov sú veľkou pomocou pre dôchodcov, ktorí chcú cestovať po Slovensku za rodinou alebo na výlet.

Zľavy pre dôchodcov nad 62 rokov na autobus v roku 2023

Zľavy pre dôchodcov nad 62 rokov na autobus v roku 2023 sa líšili v závislosti od kraja, v ktorom sa cestovalo a od autobusového dopravcu. Vo všeobecnosti však platilo, že:

 • Seniori nad 62 rokov mali nárok na 50% zľavu z cestovného v prímestských autobusoch.
 • Seniori nad 70 rokov mohli mať nárok na bezplatné cestovanie v prímestských autobusoch.

Pre uplatnenie zľavy bolo potrebné:

 • Predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas).
 • V niektorých prípadoch bolo potrebné predložiť aj dôchodcovský preukaz.

Všetky informácie o zľavách pre dôchodcov nad 62 rokov na autobusoch v roku 2023 v danom kraji bolo možné nájsť na webovej stránke príslušného dopravcu.

Ako si kúpiť lístok na vlak cez internet zadarmo?

Ak chce cestujúci vedieť, ako si kúpiť lístok na vlak cez internet zadarmo, mal by vedieť, že v súčasnosti to je možné iba pre dôchodcov nad 62 rokov, ktorí sú držiteľmi preukazu na cestovanie vlakom zadarmo.

Existujú totiž rôzne zľavy pre seniorov nad 62 rokov, vďaka ktorým je možné cestovať vlakom lacnejšie, prípadne úplne zadarmo. Tieto zľavy sa vybavujú priamo na železničnej stanici alebo u autobusového dopravcu.

Lístok na vlak cez internet zadarmo, ako aj jeho zakúpenie, je teda na Slovensku umožnené iba tejto skupine cestovateľov.

Ako si môže dôchodca kúpiť lístok na vlak od ZSSK?

Existuje viacero možností, ako si dôchodca môže kúpiť lístok na vlak od ZSSK:

Online:

 • Webová stránka ZSSK:
  • Vyberie si trasu a dátum cesty.
  • Zadá svoje údaje vrátane veku a nároku na zľavu.
  • Vyberie si typ lístka a zaplatí online.
  • Lístok si môže vytlačiť alebo stiahnuť do mobilu.
 • Mobilná aplikácia ZSSK:
  • Stiahne si aplikáciu ZSSK z App Store alebo Google Play.
  • Vyberie si trasu a dátum cesty.
  • Zadá svoje údaje vrátane veku a nároku na zľavu.
  • Vyberie si typ lístka a zaplatí online.
  • Lístok bude mať k dispozícii v aplikácii.

Osobne:

 • V pokladnici vlakovej stanice:
  • Informuje pokladníka o svojej trase, dátume cesty a veku.
  • Pokladník mu vystaví lístok s príslušnou zľavou.
  • Za lístok môže zaplatiť v hotovosti, platobnou kartou alebo ZSSK Klub kartou.
 • V automate na lístky:
  • Vyberie si trasu a dátum cesty.
  • Zadá svoje údaje vrátane veku a nároku na zľavu.
  • Vyberie si typ lístka a zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou.
  • Lístok si vytlačí.

Keď si dôchodca kupuje lístok na vlak od ZSSK, mal by vedieť, že nad 62 rokov cestuje vlakmi bezplatne, ak sa zaregistruje a preukáže sa preukazom totožnosti a preukazom ZSSK.

Existuje online preukaz na vlak zadarmo?

Nie, na Slovensku neexistuje online preukaz na vlak zadarmo. Bezplatné cestovanie vlakmi ZSSK je dostupné len pre vybrané skupiny obyvateľstva a vyžaduje si fyzický preukaz.

Pre deti do 6 rokov nie je potrebný žiadny preukaz ani registrácia.

Ostatné skupiny oprávnené na bezplatné cestovanie sa musia zaregistrovať a získať fyzický preukaz ZSSK:

 • Dôchodcovia nad 62 rokov: Preukaz ZSSK pre dôchodcov
 • Študenti od 15 do 26 rokov: Preukaz ZSSK pre študentov
 • Držitelia ZŤP: Preukaz ZSSK pre osoby so zdravotným postihnutím

Registrácia a vydanie preukazu ZSSK prebiehajú na osobných pokladniciach ZSSK označených logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Zoznam týchto pokladníc sa nachádza na webovej stránke ZSSK.

Po registrácii a vydaní preukazu ZSSK je možné bezplatné cestovné lístky zakúpiť online na webovej stránke ZSSK, v mobilnej aplikácii ZSSK, v automate na lístky alebo na pokladnici vlakovej stanice. Je však potrebné pri kontrole k takémuto lístku preukázať aj fyzický preukaz. Online preukaz na vlak zadarmo zatiaľ na Slovensku k dispozícii nie je.

Nárok na polovičný invalidný dôchodok

Na Slovensku sa polovičný invalidný dôchodok oficiálne nenazýva. Existuje čiastočný invalidný dôchodok, ktorý je jedným z dvoch typov invalidného dôchodku.

Nárok na (polovičný), čiastočný invalidný dôchodok má človek, ak splní nasledovné podmienky:

1. Invalidita:

 • Musí byť invalidný, tzn. jeho zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý a zapríčinil pokles jeho schopnosti pracovať o viac ako 40%, avšak menej ako 70% v porovnaní so zdravým človekom.
 • Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý trvá alebo má trvať dlhšie ako jeden rok.

2. Doba dôchodkového poistenia:

 • Musí mať odpracovaný potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Počet potrebných rokov závisí od jeho veku:
  • Do 20 rokov: menej ako 1 rok
  • Od 20 do 24 rokov: najmenej 1 rok
  • Od 24 do 28 rokov: najmenej 2 roky
  • Od 28 do 34 rokov: najmenej 5 rokov
  • Od 34 do 40 rokov: najmenej 8 rokov
  • Od 40 do 45 rokov: najmenej 10 rokov
  • Nad 45 rokov: najmenej 15 rokov

3. Ostatné podmienky:

 • Ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok a nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok.

Pre bližšie informácie ohľadom nároku na (polovičný), čiastočný invalidný dôchodok záujemcovi podá Sociálna poisťovňa.

Na čo má nárok čiastočný invalidný dôchodca?

Čiastočný invalidný dôchodca má na Slovensku nárok na nasledovné:

Dávky sociálneho zabezpečenia:

 • Čiastočný invalidný dôchodok: Je to pravidelná mesačná dávka, ktorá čiastočne kompenzuje stratu príjmu z dôvodu poklesu schopnosti pracovať. Výška čiastočného invalidného dôchodku závisí od miery poklesu schopnosti pracovať a od priemerného výpočtového základu.
 • Prídavok k čiastočnému invalidnému dôchodku: Je to dávka, ktorá sa priznáva čiastočným invalidným dôchodcom, ktorí majú nízke príjmy. Výška prídavku k čiastočnému invalidnému dôchodku závisí od výšky čiastočného invalidného dôchodku a od príjmov dôchodcu.
 • Dávka v nezamestnanosti: Čiastoční invalidní dôchodcovia, ktorí sú nezamestnaní a spĺňajú podmienky, majú nárok na dávku v nezamestnanosti. Výška dávky v nezamestnanosti závisí od výšky čiastočného invalidného dôchodku a od dĺžky evidencie v nezamestnanosti.
 • Ďalšie dávky: Čiastoční invalidní dôchodcovia môžu mať v závislosti od svojej individuálnej situácie nárok aj na ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia, ako napríklad na opatrovateľský príspevok, príspevok na mobilitu, príspevok na opatrovateľskú službu a iné.

Zľavy:

 • Zľava na cestovné: Čiastoční invalidní dôchodcovia majú nárok na zľavu na cestovné vlakmi a autobusmi ZSSK a na zľavu na cestovné MHD v niektorých mestách.
 • Zľavy na služby: Čiastoční invalidní dôchodcovia môžu mať nárok na zľavy na rôzne služby, ako napríklad na vstupné do múzeí a galérií, na stravovanie v reštauráciách a na nákup tovaru a služieb u niektorých obchodníkov.

Ďalšie benefity:

 • Možnosť pracovať: Čiastoční invalidní dôchodcovia môžu pracovať na plný alebo čiastočný úväzok.
 • Predčasný starobný dôchodok: Čiastoční invalidní dôchodcovia majú možnosť požiadať o predčasný starobný dôchodok o 2 roky skôr ako osoby bez invalidity.
 • Invalidný dôchodok: Čiastoční invalidní dôchodcovia majú po dovŕšení dôchodkového veku nárok na invalidný dôchodok.

V prípade záujmu jednotlivca ohľadom toho, na čo má nárok čiastočný invalidný dôchodca, ako aj konkrétne podmienky nároku na jednotlivé dávky, zľavy a benefity, nájde v príslušných zákonoch a predpisoch.

Výhody čiastočného invalidného dôchodku

Okrem spomenutých nárokov patrí medzi ďalšie výhody čiastočného invalidného dôchodku aj pravidelný mesačný príjem, ktorý pomôže pokryť aspoň časť životných nákladov.

 • Možnosť žiť plnohodnotný život: Aj s čiastočnou invaliditou je možné žiť plnohodnotný život a venovať sa aktivitám, ktoré človeka bavia.
 • Podpora od štátu a neziskových organizácií: Existuje viacero štátnych a neziskových organizácií, ktoré vedia poskytnúť podporu a pomoc v rôznych oblastiach života.

Výhod čiastočného invalidného dôchodku je niekoľko, preto je vhodné využiť z nich čo najviac, ak je to pre invalidného dôchodcu možné.