Moje Amundi – ako začať s investovaním, recenzia

Moje Amundi

Amundi je francúzska spoločnosť pre správu aktív, ktorá bola založená v roku 2010. Vznikla zlúčením aktivít správy aktív Crédit Agricole a Société Générale. So spravovanými aktivami vo výške 2 064 miliárd EUR ku koncu roka 2021 sa Amundi stala najväčšou spoločnosťou pre správu aktív v Európe a jedným z hlavných globálnych hráčov v tomto odvetví.

Moje Amundi je online platforma, ktorá umožňuje klientom Amundi spravovať svoje investície online. Platforma ponúka širokú škálu funkcií, vrátane prehľadu investičných portfólií, realizácie obchodov, získavania informácií o fondoch, sledovania trhu a komunikácie s Amundi.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Amundi ponúka širokú škálu fondov, ktoré sa líšia investičným cieľom, investičnou stratégiou a rizikovým profilom.

ETF fondy Amundi majú všeobecne nižšie poplatky ako podielové fondy.

Dividendové fondy Amundi investujú do akcií spoločností, ktoré vyplácajú atraktívne dividendy.

Celkovo je Amundi hodnotená ako solídna a spoľahlivá spoločnosť s dobrou ponukou investičných produktov.

Aké má Amundi recenzie?

Recenzie Amundi sú prevažne pozitívne, s niektorými výhradami. Spoločnosť je hodnotená ako jeden z najväčších a najdôveryhodnejších správcov aktív na svete, s dlhoročnými skúsenosťami a širokou škálou investičných produktov.

Medzi kľúčové plusy Amundi patria:

 • Široká ponuka fondov: Amundi ponúka širokú škálu investičných fondov, od akciových a dlhopisových cez zmiešané až po fondy peňažného trhu. To umožňuje investorom vybrať si fond, ktorý zodpovedá ich investičným cieľom a tolerancii voči riziku.
 • Dlhoročné skúsenosti: Amundi pôsobí na trhu už od roku 2010 a za túto dobu získala rozsiahle skúsenosti s riadením aktív.
 • Silné výsledky: Fondy Amundi dosiahli v minulosti dobré výsledky a porazili svoje benchmarky.
 • Nízke poplatky: Poplatky za fondy Amundi sú v porovnaní s konkurenciou pomerne nízke.
 • Dostupnosť: Fondy Amundi sú dostupné prostredníctvom rôznych distribučných kanálov, vrátane bánk a nezávislých finančných sprostredkovateľov.

Niektoré negatíva, ktoré sa v recenziách Amundi objavujú, sú:

 • Priemerná výkonnosť v niektorých kategóriách: Hoci fondy Amundi dosiahli v minulosti dobré výsledky, v niektorých kategóriách zaostali za konkurenciou.
 • Nedostatočná transparentnosť: Niektorí investori kritizujú Amundi za nedostatočnú transparentnosť v oblasti investičných stratégií a poplatkov.
 • Zložitosť produktov: Ponuka Amundi môže byť pre začínajúcich investorov príliš zložitá.

Celkovo je Amundi hodnotená ako solídna a spoľahlivá spoločnosť s dobrou ponukou investičných produktov. Vhodnosť Amundi pre investora bude závisieť od jeho individuálnych investičných cieľov a tolerancie voči riziku. Pred investovaním do akéhokoľvek fondu je dôležité si urobiť vlastný prieskum a zvážiť všetky riziká.

Najdôležitejšie informácie o Amundi

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad najdôležitejších informácií o spoločnosti Amundi:

PoložkaInformácia
MenoAmundi Asset Management
PrevádzkovateľAmundi Group
Vznik2010
Minimálny vkladRôzny podľa produktu, zvyčajne od 50 EUR
Mena investícieEUR, USD, a ďalšie svetové meny
Platobné metódyBankový prevod, priame inkaso z bankového účtu
Investičné produktyPodielové fondy, ETF, dlhopisy, akcie, peňažné trhy, riadenie aktív

Tento prehľad poskytuje základné informácie, ktoré sú dôležité pre potenciálnych investorov a záujemcov o služby Amundi.

Amundi fondy, ich výhody a nevýhody

Amundi fondy prinášajú so sebou nasledujúce výhody a nevýhody:

KritériumVýhodyNevýhody
DiverzifikáciaPoskytujú prístup k širokému portfóliu aktív, čím znižujú riziko investície.Diverzifikácia môže viesť k priemerným výnosom, keď sa trhy pohybujú rôznymi smermi.
Správa aktívProfesionálne riadené fondy skúsenými manažérmi.Poplatky za správu môžu byť vyššie v porovnaní s pasívnymi investičnými produktmi.
Prístup k trhomUmožňujú prístup na globálne trhy, vrátane rozvíjajúcich sa trhov.Niektoré trhy môžu byť volatilné a rizikové.
LikviditaVäčšina fondov ponúka vysokú likviditu, umožňujúc investorom kedykoľvek predávať podiely.V čase trhových kríz môže byť likvidita nižšia.
Minimálny vkladNiektoré fondy majú nízky minimálny vklad, čo ich robí prístupnými pre drobných investorov.Vyšší minimálny vklad v niektorých špecifických fondoch môže byť prekážkou pre niektorých investorov.
Daňová efektivitaNiektoré fondy ponúkajú daňové výhody, napríklad v rámci dôchodkových plánov.Investície môžu podliehať kapitálovým ziskom, čo môže ovplyvniť čistý výnos.
TransparentnosťPravidelné správy a aktualizácie o výkonnosti fondov.Niektoré komplexnejšie fondy môžu byť pre investorov ťažšie pochopiteľné.

Investovanie do Amundi fondov ponúka mnoho výhod vrátane profesionálnej správy a diverzifikácie, no zároveň nesie so sebou aj určité nevýhody, ako sú poplatky a potenciálna volatilita trhov.

Aké sú riziká investovania do akcií Amundi?

Investovanie do akcií Amundi, ako aj do akýchkoľvek iných akcií, je spojené s určitými rizikami. Tieto riziká zahŕňajú:

Trhové riziko: Hodnota akcií môže kolísať v závislosti od rôznych faktorov, ako sú ekonomické podmienky, úrokové sadzby, politická nestabilita a výkonnosť samotnej spoločnosti. V dôsledku toho je možné pri investovaní do akcií Amundi stratiť peniaze.

Likviditné riziko: Akcie Amundi nemusia byť vždy ľahko predajné, najmä ak trhy klesnú. To môže sťažiť uvoľnenie peňazí v prípade, že ich investor potrebuje.

Kreditné riziko: Ak Amundi investuje do dlhopisov alebo iných cenných papierov s pevným výnosom, existuje riziko, že emitent týchto cenných papierov nesplní svoje záväzky. To môže viesť k stratám pre Amundi a jej investorov.

Poplatkové riziko: S investovaním do akcií Amundi sú spojené rôzne poplatky, ako sú poplatky za správu, poplatky za obchodovanie a poplatky za transakcie. Tieto poplatky môžu znížiť celkové výnosy.

Riziko inflácie: Inflácia môže znehodnotiť hodnotu investícií v priebehu času. To znamená, že ak sa bude investovať do akcií Amundi a inflácia bude vysoká, peniaze v reálnych podmienkach kúpia menej ako dnes.

Pred investovaním do akcií Amundi je dôležité si uvedomiť všetky tieto riziká a zvážiť, či sú pre investora prijateľné. Odporúča sa urobiť si vlastný prieskum a porovnať Amundi s inými investičnými možnosťami.

Investovanie do fondov Amundi

Investovanie do fondov Amundi môže byť pre investorov rôznych typov zaujímavou možnosťou. Spoločnosť Amundi je jedným z najväčších správcov aktív na svete a ponúka širokú škálu fondov, ktoré investujú do rôznych tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a peňažné trhy.

Výhody investovania do fondov Amundi:

 • Diverzifikácia: Investovaním do fondu sa diverzifikujú investície do rôznych cenných papierov, čím sa znižuje celkové riziko.
 • Profesionálne riadenie: Fondy Amundi sú spravované skúsenými investičnými manažérmi, ktorí sa snažia dosiahnuť čo najvyšší výnos pre investorov.
 • Dostupnosť: Fondy Amundi sú dostupné už od malých investícií, takže investovať do nich môže takmer každý.
 • Pravidelný výnos: Niektoré fondy Amundi vyplácajú investorom pravidelné dividendy.
 • Dlhodobý rast: Fondy Amundi sú vhodné pre dlhodobých investorov, ktorí chcú zhodnotiť svoje peniaze v priebehu času.

Ako vybrať ten správny fond Amundi:

Pri výbere fondu Amundi je dôležité zvážiť svoje investičné ciele, toleranciu voči riziku a časový horizont. Investor by si mal tiež prečítať prospekt fondu, aby sa dozvedel viac o investičnej stratégii fondu, poplatkoch a rizikách.

Podielové fondy Amundi

Podielové fondy Amundi sú fondy kolektívneho investovania, ktoré ponúka spoločnosť Amundi, jeden z najväčších správcov aktív na svete. Fondy Amundi investujú do rôznych tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a peňažné trhy.

Ponúkajú širokú škálu fondov, ktoré sa líšia investičným cieľom, investičnou stratégiou a rizikovým profilom. Niektoré z najobľúbenejších typov fondov Amundi zahŕňajú:

 • Akciové fondy: Tieto fondy investujú do akcií spoločností z rôznych sektorov a regiónov.
 • Dlhopisové fondy: Investujú do dlhopisov vlád a firiem.
 • Zmiešané fondy: Tieto fondy investujú do kombinácie akcií a dlhopisov.
 • Komoditné fondy: Investujú do komodít ako ropa, zlato a kovy.
 • Peňažné fondy: Investujú do krátkodobých cenných papierov s nízkou mierou rizika.

Pred investovaním do akéhokoľvek podielového fondu Amundi alebo do akéhokoľvek iného fondu je dôležité si urobiť vlastný prieskum a zvážiť všetky riziká.

ETF fondy Amundi

Amundi ponúka aj širokú škálu ETF fondov okrem podielových fondov. ETF sú podobné podielovým fondom, avšak obchodujú sa na burze ako akcie. ETF môžu byť nákladovo efektívnejším spôsobom investovania do širokého koša aktív.

Výhody investovania do ETF fondov Amundi:

 • Nízke náklady: ETF fondy Amundi majú všeobecne nižšie poplatky ako podielové fondy.
 • Transparentnosť: ETF fondy sú transparentnejšie ako podielové fondy, pretože ich holdings sa obchodujú na burze každý deň.
 • Likvidita: ETF fondy sa dajú ľahko kúpiť a predať na burze počas obchodných hodín.
 • Diverzifikácia: ETF fondy Amundi umožňujú investovať do širokého koša aktív v jednej transakcii.
 • Daňová optimalizácia: Investovanie do ETF fondov môže byť daňovo výhodnejšie ako investovanie do podielových fondov.

Investovanie do ETF fondov je spôsob, ako diverzifikovať svoje portfólio a získať expozíciu voči rôznym trhom, sektorom alebo aktívam za relatívne nízke náklady.

Dividendy a dividendové fondy Amundi

Dividendy sú časťou zisku spoločnosti, ktorá sa vypláca jej akcionárom. Dividendové fondy Amundi investujú do akcií spoločností, ktoré vyplácajú atraktívne dividendy. Cieľom týchto fondov je poskytovať investorom pravidelný príjem z dividend, ako aj rast kapitálu v priebehu času.

Niektoré z dividendových fondov Amundi dostupných na Slovensku sú:

 • Amundi Funds European Equity Sustainable Income
 • Amundi Funds Global Equity Sustainable Income
 • Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income
 • Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income

Ak si nie je investor istý, či je investovanie do dividendových fondov Amundi pre neho to pravé, mal by sa obrátiť na nezávislého finančného poradcu.

Ako vybrať peniaze z Amundi?

Ako vybrať peniaze z Amundi, závisí od typu produktu, do ktorého človek investoval.

Výber z fondov Amundi:

 1. Prihlásenie: Investor sa prihlási do svojho online účtu Amundi. Na prihlásenie bude potrebovať svoje prihlasovacie údaje, ktoré si vytvoril pri registrácii.
 2. Investície: Po prihlásení prejde do sekcie „Moje investície“. V tejto sekcii nájde prehľad všetkých jeho investícií do fondov Amundi.
 3. Výber fondu: Zo zoznamu investícií si vyberie fond, z ktorého chce vybrať peniaze. Klikne na názov fondu, aby sa zobrazili podrobnosti.
 4. Tlačidlo výber: Na stránke s podrobnosťami o fonde nájde tlačidlo „Výber“. Kliknutím na toto tlačidlo spustí proces výberu peňazí.
 5. Zadanie sumy: Zadá sumu, ktorú chce z fondu vybrať. Uistí sa, že zadaná suma je v súlade s minimálnym a maximálnym výberom, ktoré fond umožňuje.
 6. Potvrdenie: Po zadaní sumy klikne na tlačidlo „Potvrdiť“. Týmto krokom potvrdí svoj výber a peniaze sa prevedú z fondu na jeho bankový účet.

Predtým, ako investor vyberie peniaze z Amundi, by si mal prečítať prospekt fondu alebo podmienky zmluvy. Môžu existovať poplatky za predčasný výber.

Kde alebo kam investovať peniaze?

Na otázku „kde investovať peniaze“ neexistuje univerzálna odpoveď, pretože najlepšie miesto na investovanie peňazí sa líši v závislosti od individuálnych okolností a cieľov investora. Niektoré faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri rozhodovaní o tom, kam investovať sú, investičný cieľ, investičný horizont, tolerancia voči riziku či finančné znalosti a skúsenosti.

Medzi bežné možnosti investovania patria:

 • Akcie
 • Dlhopisy
 • Podielové fondy
 • Nehnuteľnosti
 • Sporiace účty

Ak sa záujemca pýta, kam investovať, je dôležité zvážiť jeho finančné ciele, rizikový profil a časový horizont, aby mohol vybrať vhodné investičné nástroje ako napríklad nákup akcií, dlhopisov, ETF fondov, realitné investície alebo sporiace účty.

Čo je to investičné sporenie?

Investičné sporenie je spôsob dlhodobého investovania, pri ktorom investor pravidelne vkladá určité sumy peňazí do vybraných investičných nástrojov, ako sú podielové fondy, ETF alebo iné finančné produkty.

Cieľom investičného sporenia je postupne zvyšovať hodnotu vložených peňazí a dosiahnuť lepší výnos ako pri tradičných sporiacich účtoch. Tento prístup umožňuje využívať efekt zloženého úročenia a znižovať riziko prostredníctvom diverzifikácie investícií.

Investičná kalkulačka a jej funkcie

Investičná kalkulačka je online nástroj, ktorý umožňuje vypočítať potenciálne výnosy z investícií. Môže investorovi pomôcť porovnať rôzne investičné možnosti a urobiť informované rozhodnutie o tom, kam investovať svoje peniaze.

Funkcie investičnej kalkulačky:

 • Výpočet budúcich hodnôt: Zadá sa výška investície, úroková sadzba a dĺžka investičného horizontu a kalkulačka vypočíta, aká bude hodnota investície v budúcnosti.
 • Porovnanie rôznych investícií: Je možné porovnať potenciálne výnosy rôznych investícií zadaním rôznych úrokových sadzieb a dĺžok investičných horizontov.
 • Výpočet vplyvu zloženého úročenia: Kalkulačka ukáže, ako zložené úročenie môže v priebehu času zväčšiť investície.
 • Stanovenie investičných cieľov: Je možné si stanoviť investičné ciele a kalkulačka pomôže vypočítať, koľko je potrebné investovať, aby sa dosiahli.
 • Zohľadnenie poplatkov a daní: Niektoré kalkulačky umožňujú zohľadniť poplatky a dane, ktoré môžu ovplyvniť celkové výnosy.

Investičné kalkulačky sú len nástrojom na hrubé odhady. Nezaručujú budúce výnosy a nezohľadňujú všetky riziká spojené s investovaním.

Ako funguje sporiaci účet?

Investičné sporenie je obľúbenou metódou dlhodobého zhodnocovania financií, avšak mnoho ľudí sa tiež pýta „ako funguje sporiaci účet?“.

Sporiaci účet je typ bankového účtu, ktorý umožňuje ukladať peniaze a zarábať na nich úroky. Na rozdiel od bežného účtu, ktorý je určený na každodenné transakcie, je sporiaci účet určený na dlhodobé sporenie.

Ako založiť sporiaci účet?

 1. Vybrať si banku: Porovnať si ponuky rôznych bánk a vybrať si tú, ktorá ponúka najvýhodnejšie úrokové sadzby a poplatky.
 2. Navštíviť pobočku banky: Priniesť si so sebou doklad totožnosti a preukázať svoj bankový účet.
 3. Vyplniť žiadosť: Vyplní sa žiadosť o otvorenie sporiaceho účtu.
 4. Vložiť peniaze: Na účet sa vloží počiatočný vklad.

Ako funguje úročenie?

 • Úroková sadzba: Sporiace účty úročia pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou. Pevná úroková sadzba sa nemení počas určitého obdobia, zatiaľ čo variabilná úroková sadzba sa môže meniť v závislosti od trhových podmienok.
 • Pripisovanie úrokov: Väčšina bánk pripisuje úroky na sporiace účty mesačne alebo štvrťročne. To znamená, že úroky sa pripočítajú k zostatku na účte a klient tak zarobí úroky z úrokov (zložené úročenie).

Pri zvažovaní rôznych možností na zhodnotenie svojich peňazí je dôležité nielen pochopiť, ako funguje sporiaci účet, no tiež analyzovať, ako investičné sporenie môže prispieť k dosiahnutiu finančných cieľov.