Portu – investície, dane, gallery, recenzia

Súčasný finančný svet ponúka mnoho zaujímavých investičných možností a príležitostí. Tieto možnosti už nie sú dostupné len pre veľké spoločnosti a bohatých ľudí aj pre bežných a malých investorov. Jednou z takýchto investičných možností je platforma Portu. Čo je to Portu? Aké sú na Portu investície? Ako sa daní na Portu?

Platforma Portu si čoraz viac získava pozornosť priaznivcov investičného sveta, nakoľko ľudí láka svojou inovatívnosťou a dostupnosťou. Ponúka jednoduchý prístup k investovaniu aj pre bežných ľudí, ktorí si chcú mesačne odkladať istú časť svojho príjmu a myslia aj na budúcnosť, napríklad na dôchodok či pasívny príjem.

Portu je ideálna voľba pre dlhodobých investorov, ktorí preferujú pasívny prístup a pravidelné mesačné investície od 20 €. Poskytuje personalizované portfóliá s rôznymi úrovňami rizika a pri fixácii na 15 rokov je ročný poplatok len 0,60 %.

Začať investovať s Portu >

Základné spôsoby, ako a kde investovať peniaze, sú prostredníctvom bánk, investičných a finančných poradcov, brokerov alebo robo advisorov (robo poradcov). Platformu Portu možno zaradiť do poslednej kategórie, teda ako robo poradcu, kde patrí taktiež napríklad Finax či Fondee.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Portu je investičná platforma, ktorá ponúka rôzne investičné produkty a služby pre klientov, ktorí hľadajú personalizované investičné riešenia.

Portu poskytuje možnosť investovania do portfólií na mieru, ktoré sú prispôsobené individuálnym preferenciám a cieľom klientov, a tiež ponúka ďalšie investičné produkty.

Tematické stratégie na Portu umožňujú investorom investovať do rôznych tém a trendov, čo zahŕňa napríklad ekologické technológie, digitálnu transformáciu alebo zdravotníctvo.

Zodpovedné investovanie s Portu portfóliami zahŕňa investície do spoločností, ktoré sa riadia environmentálnymi, sociálnymi a zodpovednými riadiacimi zásadami, čo umožňuje klientom investovať podľa svojich hodnôt.

Portu ponúka konkurencieschopné poplatky a výhodné ponuky pre klientov, vrátane ročného poplatku za správu portfólia začínajúceho na 0,60 % a ďalších výhodných ponúk, čo môže prilákať investorov.

Čo je to Portu?

Portu.sk je druh revolučnej investičnej platformy, ktorý prináša pre slovenských a českých investorov nový rozmer investovania. Ide o spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2017 spoločnosťou WOOD & Company, ktorá je materskou spoločnosťou Portu.

Platforma Portu má vo vedení ľudí, ktorí vyštudovali prestížne zahraničné univerzity s následnými bohatými investičnými skúsenosťami v praxi. Aj vďaka tomu tento relatívne nový produkt neustále prináša inovatívnosť a modernosť, ktorá je základom ich fungovania.

Tím expertov v zákulisí pripravuje a zostavuje čo najlepšie portfóliá pre klientov, kde môžu zhodnotiť peniaze. Kombináciou vedomostí a moderných technológií sa tieto portfólia snažia o diverzifikáciu portfólia, čo je základom pasívneho investovania.

Ako bolo spomenuté, platforma Portu sa zaraďuje medzi robo poradcov. Tento pojem sa dá vysvetliť ako poskytovanie investičného poradenstva či služieb ohľadom riadenia portfólia. Môže ísť o čiastočné riadenie alebo úplné.

Robo advisor poskytuje svoje služby v určitej forme automatizácie, preto môže ísť o úplne automatizovaný, prípadne poloautomatizovaný proces. Investori v Portu teda nemusia riešiť ohľadom investícií nič, pretože Portu vykonáva a spravuje klientove investície za neho.

Platforma Portu ponúka taktiež možnosť pre investorov zostavenie si svojho vlastného porfólia. Ide o možnosť najmä pre mierne pokročilých investorov, nakoľko Portu je primárne cielený na nenáročnejších investorov, ktorí preferujú dlhodobé investovanie s dlhším časovým horizontom, teda od 5 až 10 rokov.

K platforme Portu sa pridalo už viac ako 200 tisíc používateľov, ktorí sa rozhodli investovať do na mieru budovaných portfólií a produktov.

Portu investície

Na Portu je ponuka investovania naozaj široká a dostupná pre veľké množstvo malých aj veľkých investorov. V základnej ponuke každého investora je možné nájsť produkty ako:

 • Portfóliá na mieru
 • Zodpovedné investovanie
 • Detský účet
 • Investičná rezerva

Pre investorov so skúsenosťami, Portu ponúka aj iné produkty, ktoré môžu byť zaujímavou investičnou príležitosťou. Ide o produkty ako:

 • Vlastné stratégie
 • Tematické stratégie
 • Crypto

Okrem týchto Portu investícií môžu investori nájsť taktiež korunový účet, čo je v podstate investovanie v českých korunách. Navyše produkt firemný účet je určený na investovanie voľných prostriedkov firmy či akéjkoľvek spoločnosti.

Poslednými možnosťami, ktoré ešte zvedavejší investori môžu nájsť, sú Portu Gallery a opPORTUnity. V prípade Portu Gallery ide o investovanie do historického majetku či zberateľských predmetov, čo je jedinečný produkt medzi konkurenciou. Je to z toho dôvodu, že tieto druhy investícií môžu rásť rýchlejšie ako akcie či iné fondy, napríklad podielové fondy.

Portfóliá na mieru

Portfóliá na mieru od Portu.sk sú globálne diverzifikované investičné portfóliá, ktoré sú spravované profesionálmi a sú určené pre každého investora, od malých až po veľkých. Skladajú sa z tisícov cenných papierov, ako akcie, komodity, a iné inštrumenty, s cieľom minimalizovať riziko a zachovať predvolené rizikové profily investorov.

Portu vyberá jednotlivé ETF na základe veľkého množstva ukazovateľov, ako sú poplatky a nákladovosť. Portfóliá sa automaticky upravujú na základe inteligentného znižovania rizika, čím sa investori vyvarujú kolísaniu hodnoty a získávajú väčší rastový potenciál.

Detské investičné účty

Portu.sk ponúka detský investičný účet, ktorý umožňuje rodičom finančne podporovať svoje deti za zvýhodnených podmienok. Účet má najnižší poplatok za vedenie vo výške 0,25 % ročne a rodičia môžu investovať v mene svojich detí.

Na otvorenie detského účtu musia rodičia najprv otvoriť účet pre seba a potom vytvoriť nový účet pre svoje dieťa. Rodičia si môžu zvoliť rizikový profil portfólia a pravidelne vkladať peniaze, aby vytvorili solídnu finančnú rezervu pre svoje deti.

Vlastná stratégia

Portu.sk ponúka vlastnú stratégiu investovania, ktorá je prispôsobená potrebám a preferenciám investora. S vlastnou stratégiou na Portu.sk majú klienti možnosť vytvoriť si mix akcií a ETF fondov podľa svojich predstáv.

Investičná stratégia na Portu.sk sa môže skladať z nasledujúcich nástrojov:

 • mix preverených ETF alebo jednotlivých akcií
 • jednorazové rebalansovanie alebo menenie jej zloženia v čase
 • možnosť investovať do najväčších akcií pražskej burzy
 • možnosť investovať do Portu Stratégií, ktoré sú zamerané na konkrétne odvetvie

Portu.sk ponúka tri cenové plány stratégií -Štandard, Plus a Premium. To dáva investorom možnosť zvoliť si ten, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám a rozpočtu. S nízkym minimálnym vkladom vo výške 20 eur je investovanie prístupné takmer každému, čo umožňuje aj menším investorom začať budovať svoje portfólio bez vysokých vstupných bariér.

Na Portu.sk si investori môžu vytvoriť vlastnú stratégiu, kombinovať akcie a ETF fondy podľa svojich preferencií. Investovanie od 0,47 % ročne je prístupné pre každého s minimálnym vkladom 20 eur, čo umožňuje začať aj menším investorom.

Vytvoriť si vlastnú stratégiu na Portu >

Tematické stratégie

Portu ponúka možnosť investovania do tematických stratégií, ktoré umožňujú zhodnocovať peniaze na základe sektorov a trendov, ktoré zodpovedujú investorovým cieľom, hodnotám a presvedčeniam. Možnosti tematických stratégií na Portu.sk zahrnujú následujúce sektory a trendy:

 1. Technologický pokrok
 2. S&P 500
 3. Inovácie k udržateľnosti
 4. Akciové alebo rastové sektory
 5. Zdravie
 6. Dividendoví lídri
 7. Rozvojové trhy

Platforma umožňuje investovanie do konkrétnych sektorov a trendov, a investorom poskytuje jednoduchú a bezpečnú možnosť zhodnocovať peniaze v týchto oblastiach. Investorom je ponúkané jednorazové rebalansovanie, ktoré upraví aktuálne zastúpenie inštrumentov v stratégii čo najbližšie k cieľovému.

Vďaka tematickým portfóliám môžu investori zhodnocovať peniaze v oblastiach, ktoré považujú za dôležité a zaujímavé.

Zodpovedné investovanie

Táto investičná platforma ponúka aj zodpovedné investovanie, známé taktiež pod označením ESG (Environmental, Social, Governance), ktoré sa zameriava na finančné výsledky spoločností a ich dopad na životné prostredie a spoločnosť.

Portfóliá zodpovedného investovania na Portu.sk sú složené zo spoločností, ktoré sa usilujú o zníženie negatívnych dopadov svojho fungovania na okolitý svet a zároveň prispievajú k udržateľnému rozvoju. Swap je jednou z metód, ktoré môžu investori využiť na optimalizáciu svojich investičných stratégií a zároveň zvýšenie efektivity ich portfólií.

Zodpovedné investovanie je nadstavbou tradičného investovania, ktoré dopĺňa a rozširuje aspekty udržateľnosti. Portfóliá sa hodnotia pomocou ESG ratingov, ktoré hodnotia spoločensky zodpovedné podnikanie v oblasti životného prostredia, sociálnej problematiky a riadenia.

Investičná rezerva

Investičná rezerva je produkt, ktorý poskytuje investorom možnosť ochrániť ich úspory pri nízkom riziku. Investičná rezerva je vhodná ako krátkodobá investícia pre tých, ktorí chcú ochrániť svoje úspory pred neistotou na finančných trhoch a zároveň dosiahnuť výnos. Skladá sa z hotovosti a úročenej hotovosti, ktorá ponúka úrok vo výške 3,50 % ročne.

Prostriedky v investičnej rezerve nie sú časovo viazané na Portu účte, a tak ich môžu mať investori kedykoľvek po ruke v prípade potreby.

Kryptomeny

Produkt Portu Crypto umožňuje investorom investovať do kryptomien a ponúka jednoduchý a bezpečný spôsob diverzifikácie ich investičných portfólií. Portu Crypto umožňuje používateľom vytvárať si vlastné kryptomenové investičné stratégie výberom jednotlivých kryptomien alebo krypto košov.

Platforma si účtuje ročný poplatok za správu vo výške 1 % za kryptoinvestície, ktorý môže byť znížený na 0,60 % pri investíciách držaných na dobu určitú. Portu Crypto je určené na pasívne, dlhodobé investovanie do kryptomien a nie je vhodný na krátkodobé špekulácie alebo intradenné obchodovanie.

Portu Gallery a opPORTUnity

Portu Gallery je samostatná služba od investičnej platformy Portu, ktorá ponúka možnosť investovať do unikátnych umeleckých zbierok. Investori sa môžu zúčastniť tejto investičnej príležitosti už od 1 Kč, čo demokratizuje prístup k investíciám do umenia. Portu Gallery sa zameriava na diverzifikáciu investičných portfólií a ponúka potenciál pre značné výnosy z dôvodu obmedzenej ponuky týchto umeleckých diel.

Podobným je aj OpPORTUnity program, poskytujúci nevšedné investičné príležitosti, ktoré sa líšia od tradičných produktov pre širšiu verejnosť. Tieto príležitosti vyberá alebo prináša Portu a jej materská spoločnosť, WOOD & Company.

Každá opPORTUnita je špecifická a zahŕňa zaujímavé projekty, v ktorých investori môžu dlhodobo zhodnotiť svoje prostriedky, ako napríklad:

 • realitné fondy
 • akcie pražskej burzy
 • dlhopisy v nehnuteľnostiach
 • dlhopisy poisťovní

Investície na opPORTUnity sú vhodné pre investorov, ktorí plánujú investičný horizont niekoľko rokov a zoznámia sa s detailmi a princípom fungovania konkrétneho projektu. Minimálne investície sa môžu líšiť podľa jednotlivých projektov.

Portu opPORTUnity poskytujú alternatívne možnosti zhodnocovania prostriedkov, ako sú dlhopisové či realitné fondy.

Investovanie pre firmy

Portu ponúka spoločnostiam možnosť otvoriť si podnikateľský účet, čo im umožňuje inteligentne a efektívne investovať ich nečinnú hotovosť. Tento účet je dostupný pre právnické aj fyzické osoby a investičný proces pre podniky je podobný ako pre individuálnych investorov. Platforma poskytuje rôzne portfóliá vrátane tematických a vlastných stratégií, ktoré je možné prispôsobiť potrebám a cieľom každého investora.

Poplatky na Portu.cz a Portu.sk

Poplatky na platforme Portu by sa dali zaradiť k jedným z najprehľadnejším a najtransparentnejším. Pri každej investícii je len jeden poplatok, o ktorom je investor dopredu oboznámený a dopredu si vie zistiť, čo presne tento poplatok zahŕňa.

InvestíciaPoplatok
Portfóliá na mieru1 % (pri fixácii od 0,60 %) z hodnoty
Detský účet0,25 % z hodnoty portfólia
Vlastná stratégia0,79 – 1,69 % (pri fixácii od 0,47 %)
Tematické stratégie0,79 – 1,69 % (pri fixácii od 0,47 %)
Investičná rezerva0,25 %
Portu Crypto1 % (pri fixácii od 0,60 %)

V tabuľke teda možno prehľadne vidieť, že každá investičná služba má len jeden transparentný poplatok. Okrem tohto poplatku nie je žiadny iný. Nie je poplatok za vklad, za výber, za nákup a predaj, za rebalansovanie portfólia ani za nadvýnosy.

Zľavy a výhodné ponuky Portu

Portu.sk ponúka zľavový program pre dlhodobých investorov. Zľava je založená na pevne stanovenom časovom období, počas ktorého investor neplánuje svoju investíciu vybrať. Čím dlhšia je doba viazanosti, tým vyššia je zľava na správcovskom poplatku.

Zľavy sa vzťahujú na všetky portfóliá, stratégie a kryptoinvestície Portu. Zľava sa pohybuje na týchto hodnotách:

 • 20 % pri fixácii na 5 rokov
 • 25 % pri fixácii na 7 rokov
 • 30 % pri fixácii na 10 rokov
 • 40 % pri fixácii na 15 rokov

Okrem toho môžu investori získať 3 mesiace zadarmo tým, že pozvú priateľov, aby investovali. Za predčasný výber pred koncom fixovaného obdobia sa dopočítajú poplatky, ako boli pred zľavou. Presný poplatok závisí od typu investície a dĺžky viazanosti. Poplatky sú transparentné a možno ich nájsť na webovej stránke Portu.

Portu prihlásenie a postup investovania

Registrácia a prihlásenie do Portu prebieha štandardným spôsobom, ako aj na iných platformách. Najprv je potrebné začať registráciou na Portu, ktorá je zdarma.

Celý proces registrácie a Portu prihlásenia trvá približne 10 minút, takže nejde o žiadne hodinové komplikované registrovanie. Investor vyplní formulár, kde zodpovie otázky typu:

 • Prečo chce investovať (cieľ)
 • Na ako dlho chce investovať (horizont)
 • Koľko chce investovať
 • Aký má rizikový profil
 • Aké má skúsenosti s investovaním

Tieto otázky avšak nie sú záväzné a investor ich môže kedykoľvek následne zmeniť. Podľa týchto otázok dokáže Portu poskladať portfólio pre daného investora. Na konci formulára si môže investor vybrať z dvoch variantov:

 • O celé investovanie sa bude starať Portu (Portu portfóliá)
 • Investor si sám vytvorí investičnú stratégiu (Portu stratégie)

Následne je už potrebné len otvoriť si svoj účet v Portu, kde bude potrebné nahrať 2 doklady totožnosti a číslo účtu, z ktorého bude chcieť investor investovať. Na konci sa už môže podpísať zmluva elektronicky a investor môže začať svojím prvým vkladom a investovať na Portu.

Dane na Portu – ako sa daní na Portu?

Mnohí ľudia, ktorí sa trochu vo finančnom svete vyznajú, majú určite otázku, ako sa daní na Portu. Proces daní na Portu je avšak veľmi jednoduchý.

Dane možno očakávať najmä z príjmov z predaja cenných papierov, ktoré upravuje § 15 zákona o daniach z príjmov č. 595/2003, pričom ich výška dane je 19 %, resp. 25 %. Okrem toho je potrebné v daňovom priznaní priznať aj dividendy.

Držba ETF fondov alebo kryptomien nad 1 rok je oslobodená od dane. Daňová povinnosť teda odpadá. Samozrejme, v prípade, že investor ich držbou dosiahol výnos. Investori na Portu sa však o nič obzvlášť starať nemusia, nakoľko začiatkom roku dostávajú investori podklady k daňovému priznaniu.

Portu sa snaží asistovať svojim klientom aj pri podtrebách na zdaňovanie, kedy začiatkom roka posiela investorom podklady pre dane.

Portu a Fondee – porovnanie

Ľudia už možno počuli aj o konkurencii Portu, ktorou je platforma Fondee. Ide o nového robo poradcu, ktorý vznikol v roku 2020. Aj keď majú tieto platformy podobné črty, v niektorých veciach sa pri porovnaní Portu a Fondee aj líšia a môžu vyhovovať iným investorom. Tak Portu alebo Fondee?

PortuFondee
Možnosť vyskladať vlastné portfólioNie je možné vyskladať vlastné portfólio
Možnosť aj aktívneho investovaniaJe možné investovať len pasívne
Ponuka viac než 10 portfóliíPonuka 7 portfólií
Obchodné dni 2x/týždeňObchodné dni každý deň
V ponuke sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, komodity a kryptoV ponuke len akcie a dlhopisy
Poistenie menového rizikaBez poistenia menového rizika

Tabuľka vyššie ukazuje základné porovnanie Portu a Fondee. Okrem týchto rozdielov majú mnoho spoločného, ako napríklad podobné poplatky, pravidelné rebalansovanie, výšku minimálnej investície či zákaznícky servis.

Obidve platformy vznikli v Česku, čomu sa potešia slovenskí a českí investori, nakoľko vyššia konkurencia aj na tomto trhu prináša lepšie možnosti investovania za nižšie poplatky. Už si len stačí vybrať, či Portu alebo Fondee.

Portu – recenzie, skúsenosti a diskusia

Skúsenosti Portu sú v prevažujúcej miere veľmi pozitívne. Klienti si chvália najmä jednoduchosť a prehľadnosť platformy Portu. To je veľkou výhodou najmä pre začínajúcich investorov, aby sa nestratili v svete grafov a čísiel.

Pozitívne Portu recenzie možno nájsť taktiež v oblasti poplatkov, kde si klienti pochvaľujú ich prehľadnosť a transparentnosť. Jednoduchý prístup k investovaniu do ETF fondov je taktiež jednou z veľkých výhod v diskusiách o Portu a spôsobov ochrany pred infláciou, ktorú investori chvália v recenziách Portu.

Aby sa však nehovorilo iba o výhodách diskusií Portu, jednou z nevýhod je určité obmedzenie nákupu. Investori majú možnosť nakupovať raz do týždňa, čo je nevýhodou pre investorov, ktorí preferujú flexibilitu v investovaní.

Celkovo je však obraz o značke a skúsenostiach s Portu vnímaný veľmi pozitívne a ľudia sú so službami Portu spokojní. Pre viac informácií sa však odporúča kontaktovať samotnú platformu a nebáť sa pýtať, nakoľko ide o peniaze investora.

Zhrnutie výhod a nevýhod Portu

Pri rozhodovaní o tom, kde investovať svoje finančné prostriedky, je dôležité starostlivo zvážiť všetky možnosti a prednosti danej investičnej platformy. Portu.sk, ako jedna z mnohých ponúk na trhu, prináša investorom množstvo možností a služieb.

Táto sekcia priblíži kľúčové výhody, ktoré platforma Portu.sk ponúka, a súčasne sa pozrie na potenciálne nevýhody, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie investorov pri výbere tejto konkrétnej platformy pre svoje investičné potreby.

Výhody Nevýhody
+ jednoduchosť investovania do diverzifikovaných a rebalansovaných portfólií– 1 %-ný poplatok bez fixácie je pomerne vysoký
+ jediný transparentný poplatok– 2 % cash drag z neinvestovanej hotovosti
+ široká ponuka ETF fondov a akcií, aj do frakčných českých akcií– nie najvhodnejší pre investorov, ktorí chcú skladať vlastné portfólio a vysoko zhodnocovať financie
+ detailné podklady pre dane na Portu
+ česká stabilná a inovatívna firma

Portu.sk predstavuje atraktívnu možnosť pre investorov, ktorí hľadajú ľahko dostupnú platformu pre investovanie do ETF fondov a iných finančných nástrojov. Jeho užívateľsky prívetivé rozhranie a široká ponuka investičných produktov môžu prilákať ako začínajúcich, tak skúsených investorov.

Je však dôležité mať na pamäti nielen výhody, ale aj možné nevýhody, ako sú poplatky a riziko trhovej volatility. Pred rozhodnutím o použití Portu.sk či inej investičnej platformy je kľúčové vykonať dôkladný výskum a zvážiť vlastné investičné ciele a toleranciu k riziku.