Prepis auta po leasingu – odstúpenie, poplatok, kalkulačka, vzor

Prepis auta po leasingu predstavuje zmenu vlastníctva vozidla z leasingovej spoločnosti na nového vlastníka. Po ukončení leasingovej zmluvy má nový vlastník auta určité časové obdobie na to, aby ho prepísal na seba. V opačnom prípade mu hrozí pokuta.

Proces prepisu auta po leasingu sa skladá z dvoch hlavných krokov. Ukončenie leasingu a zápis nového vlastníka do evidencie vozidiel.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Prepis auta po ukončení leasingu je potrebný pre zápis nového vlastníka auta v registri vozidiel.

Niektoré leasingové spoločnosti ponúkajú aj asistenciu pri prepise auta.

Odstúpenie leasingu si vyžaduje súhlas leasingovej spoločnosti.

Vďaka kalkulačke je možné vopred zistiť, koľko majiteľa prepis auta bude stáť a vyhnúť sa tak nepríjemným prekvapeniam.

Aké sú to autá z leasingu?

Autá z leasingu sú vozidlá, ktoré boli financované formou leasingu. Leasing je zmluvný vzťah medzi leasingovou spoločnosťou a klientom, v ktorom leasingová spoločnosť kupuje vybrané vozidlo a prenecháva ho klientovi do užívania na vopred dohodnutú dobu a za vopred dohodnutú cenu (leasingové splátky).

Po skončení leasingovej zmluvy má klient dve možnosti:

 • Vrátiť vozidlo leasingovej spoločnosti: V tomto prípade leasingová spoločnosť vozidlo predá novému majiteľovi a klient si bude musieť zaobstarať nové auto, ak chce jazdiť ďalej.
 • Odstúpiť vozidlo do vlastníctva: Klient môže požiadať leasingovú spoločnosť o odkúpenie vozidla za vopred dohodnutú zostatkovú cenu.
 • Predĺžiť leasingovú zmluvu: To je možné len za určitých podmienok a s vedomím leasingovej spoločnosti.

Autá z leasingu je možné kúpiť od leasingových spoločností, autorizovaných predajcov automobilov a na webových stránkach s ponukou jazdených vozidiel.

Čo znamená predaj auta na leasing?

Predaj auta na leasing v praxi znamená, že si záujemca auto nekúpi hneď, namiesto toho si ho prenajme od leasingovej spoločnosti na určitú dobu (zvyčajne 3 až 5 rokov) za mesačné poplatky.

Výhody predaja auta na leasing:

 • Nízka akontácia: Na začiatku leasingu stačí zvyčajne zaplatiť akontáciu vo výške 10-30% ceny auta.
 • Nové auto: Leasing umožňuje jazdiť v novom aute bez nutnosti investovať celú jeho cenu naraz.
 • Predvídateľné mesačné poplatky: Mesačné leasingové poplatky sú fixné počas celej doby trvania zmluvy, takže človek presne vie, koľko ho auto bude mesačne stáť.
 • Servisné služby: Leasingové zmluvy často zahŕňajú aj servisné služby, takže sa nemusí starať o údržbu a opravy auta.

Nevýhody predaja auta na leasing:

 • Auto nie je vo vlastníctve klienta: Počas trvania leasingovej zmluvy patrí auto leasingovej spoločnosti.
 • Vyššie celkové náklady: Celkové náklady na leasing auta sú zvyčajne vyššie, ako pri kúpe auta za hotové. Je to z dôvodu úrokov z leasingového poplatku.
 • Kilometrové limity: Leasingové zmluvy zvyčajne obsahujú kilometrové limity. Ak tieto limity človek prekročí, bude musieť zaplatiť pokutu.
 • Poistné: Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie auta sa musí platiť počas celej doby trvania leasingovej zmluvy.

Pred kúpou auta na leasing je dôležité si premyslieť všetky výhody a nevýhody a porovnať ponuky rôznych leasingových spoločností.

Predaj auta po leasingu

Ak sa človek rozhodne predať auto po leasingu, má niekoľko možností. Jednou z nich je vrátenie auta leasingovej spoločnosti, ktorá ho následne predá.

Ďalšou možnosťou je odkúpenie auta od leasingovej spoločnosti a následne uskutočnenie jeho predaja. Avšak táto možnosť môže byť finančne náročná, pretože majiteľ musí uhradiť zvyšné splátky leasingu a poplatky spojené s predajom.

Predaj auta po leasingu samostatne je možnosť, ktorú mnohí využívajú. Je však potrebné dôkladne zvážiť, či sa auto dokáže predať dostatočne rýchlo.

Predaj auta po leasingu môže byť pre majiteľa stresujúci, avšak s dobrým plánovaním sa dá zvládnuť. V každom prípade je dôležité zvážiť všetky dostupné možnosti a vybrať tú najvýhodnejšiu pre konkrétnu situáciu.

Prepis auta po ukončení leasingu

Prepis auta po ukončení leasingu je potrebný pre zápis nového vlastníka auta v registri vozidiel.

Proces prepisu auta po ukončení leasingu je nasledovný:

1. Získanie dokladov od leasingovej spoločnosti:

 • Po ukončení leasingu leasingová spoločnosť vydá osvedčenie o technickom preukaze časť II. a plnomocenstvo na prepis auta.
 • Niektoré leasingové spoločnosti ponúkajú aj asistenciu pri prepise auta.

2. Vyplnenie žiadosti o prepis auta:

 • Žiadosť o prepis auta je možné si stiahnuť na webovej stránke Ministerstva vnútra SR alebo ju vyplniť priamo na dopravnom inšpektoráte.
 • K žiadosti sú potrebné nasledovné doklady:
  • Osvedčenie o technickom preukaze časť II.
  • Plnomocenstvo od leasingovej spoločnosti.
  • Doklad totožnosti.
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (ak ho záujemca má).
  • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prepis auta.
  • Doklad o poistení auta.

3. Odovzdanie dokladov na dopravnom inšpektoráte:

 • Žiadosť o prepis auta a všetky potrebné doklady je možné odovzdať osobne na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte v Slovenskej republike.
 • Dopravný inšpektorát skontroluje doklady a vydá nové osvedčenie o evidencii vozidla.

Prepis auta po ukončení leasingu nie je zložitý, je však potrebné uskutočniť niekoľko krokov, pričom leasingová spoločnosť môže byť pri tomto procese nápomocná.

Čo znamená odstúpenie leasingu?

Odstúpenie leasingu je proces, kedy leasingová spoločnosť umožňuje súčasnému nájomcovi predčasne ukončiť leasingovú zmluvu a nahradiť ju novým nájomcom. Tento postup môže byť výhodný pre obe strany – pre pôvodného nájomcu, ktorý sa chce zbaviť záväzku a pre nového nájomcu, ktorý môže získať výhodné podmienky na leasing.

Odstúpenie leasingu však vyžaduje súhlas leasingovej spoločnosti a dokončenie všetkých potrebných formalít.

Kalkulačka poplatkov za prepis auta

Kalkulačka poplatkov za prepis auta je užitočným nástrojom pre každého majiteľa vozidla. Prepis auta totiž vyžaduje zaplatenie niekoľkých poplatkov, ktoré sa môžu líšiť podľa typu vozidla, jeho veku a ďalších faktorov.

Vďaka kalkulačke je možné vopred zistiť, koľko majiteľa prepis auta bude stáť a vyhnúť sa tak nepríjemným prekvapeniam.


Pri použití kalkulačky stačí zadať základné údaje o vozidle ako jeho typ a rok výroby, výkon motora, druh paliva a emisnú normu. Následne kalkulačka zobrazí výslednú sumu, ktorú bude potrebné zaplatiť za prepis, vrátane registračnej dane.


Výhodou kalkulačky poplatkov za prepis auta je jej jednoduchá a rýchla dostupnosť online. Užívateľ nemusí navštevovať osobne príslušný úrad a absolvovať dlhé čakacie doby na informácie. Kalkulačka tak ušetrí nielen čas, ale aj nervy.

Prepis auta môže byť značne finančne náročný, a preto je dobré mať vopred prehľad o výške poplatkov.

Kalkulačka leasingu od VÚB banky

Kalkulačka leasingu od VÚB banky umožňuje vypočítať približnú výšku mesačnej splátky leasingu pre rôzne typy vozidiel a výšku akontácie.

Netreba zabúdať, že ide len o orientačný výpočet. Presnú kalkuláciu vypracuje až pracovník VÚB banky po zohľadnení individuálnych požiadaviek a kreditnej schopnosti.

Tu je návod, ako používať kalkulačku leasingu od VÚB banky:

 1. Vybrať si typ vozidla: Značka, model vozidla.
 2. Zadať cenu auta a rok výroby.
 3. Vybrať si výšku akontácie: V percentách z ceny auta.
 4. Vyberať si dĺžku trvania leasingu: V mesiacoch.

Kalkulačka leasingu od VÚB banky zobrazí približnú výšku mesačnej splátky, ako aj výšku akontácie.

Kalkulačka ČSOB operatívneho leasingu

Kalkulačka ČSOB operatívneho leasingu umožňuje:

Získať orientačnú výšku mesačnej splátky: Zadajú sa základné informácie o vozidle (typ, značka, cena), dĺžka trvania leasingu a výška akontácie. Kalkulačka vypočíta orientačnú výšku mesačnej splátky.

Porovnať ponuky pre rôzne vozidlá a podmienky: Je možné si tak jednoducho porovnať, aké by boli mesačné splátky pre rôzne typy vozidiel, dĺžky trvania leasingu a výšky akontácie.

Zjednodušiť proces výberu leasingu: Kalkulačka ČSOB operatívneho leasingu pomôže zúžiť výber vozidiel a podmienok leasingu, ktoré záujemcovi najviac vyhovujú.

Výsledky z kalkulačky poslúžia ako podklad pre ďalšiu diskusiu s ČSOB Leasing, kde vypracujú finálnu a záväznú ponuku.

Kalkulačka leasingu Tatra banky

Kalkulačka finančného leasingu od Tatra banky je určená pre podnikateľov, nie pre spotrebiteľov. Funguje podobne ako ostatné kalkulačky, do ktorých sa zadajú základné údaje o vozidle, akontácii a dobe splácania. Na základe týchto údajov vypočíta kalkulačka leasingu Tatra banky, orientačnú výšku mesačnej splátky.

Vzor splnomocnenia na prepis auta

Vzor splnomocnenia na prepis auta môže vyzerať nasledovne:

Ja, dolu podpísaný/á:

 • Meno a priezvisko:
 • Rodné číslo:
 • Trvalý pobyt:
 • Adresa:

Týmto splnomocňujem:

 • Meno a priezvisko:
 • Rodné číslo:
 • Trvalý pobyt:
 • Adresa:

aby v mojom mene konal/a všetky úkony súvisiace s:

 • Prepisom vozidla na iného vlastníka

Vozidlo:

 • Typ vozidla:
 • EČV:
 • VIN:

Toto splnomocnenie platí do:

 • Dátum:

V [Mesto, Dátum]

Podpis:

Tento vzor splnomocnenia na prepis auta je možné upraviť podľa vlastných potrieb.