Startup – čo to je, mýty a skutočnosti, na čo dať pozor

startup

Startupy predstavujú základ kreativity a inovácií. Sú to mladé, dynamické podniky, ktoré sa zrodili z vášne, vizionárskeho myšlienkového procesu a neustáleho hľadania nových riešení. Sú to podniky, ktoré sú schopné rýchlo sa prispôsobiť meniacemu sa prostrediu a zároveň zahŕňať nové technológie, ktoré transformujú spôsob, akým sa žije, pracuje a komunikuje.

No a čo presne znamená startup pre Slovensko? Ako sa slovenský startupový ekosystém vyvíja a ako sa podieľa na globálnych inováciách? Na tieto otázky sa pozrieme v nasledujúcich riadkoch.


Obsah článku


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

 • Startup je spoločnosť zameraná na rýchly rast a vytvorenie inovatívneho produktu alebo služby, ktorá mení spôsob interakcie ľudí so svetom.
 • Startupy sa odlišujú od bežných začínajúcich podnikov inovatívnosťou a potenciálom rýchleho rastu.
 • V rámci stratupov chýbajú investori na Slovensku s vyšším apetítom na riziko, inštitucionálne peniaze v ekosystéme a lepší predaj a marketing pre globálny úspech.

Čo je startup?

Startup je spoločnosť, ktorá sa zameriava na rýchly rast. Jeho podstatou je vytvoriť produkt alebo službu, ktorá je tak inovatívna, že zmení spôsob, akým ľudia interagujú so svetom.

Neusiluje však každá spoločnosť o niečo podobné? Zatiaľ čo všeobecný cieľ podnikania je úspech, nie všetky spoločnosti sú navrhnuté na rast. Niektoré sú zamerané na prežitie v malom rozsahu a poskytovanie špecifických služieb alebo produktov pre malý trh. Naopak, pri otázke čo je startup, možno odpovedať, že sú koncipované s cieľom dosiahnuť masívny rast a zmenu v celých odvetviach.

Startupy vs. korporácie

Jedným z najvýraznejších rozdielov medzi startupmi a inými spoločnosťami je ich mentalita. Startupy fungujú pod heslom „rýchlo experimentovať, často zlyhať“. Táto kultúra podporuje experimentovanie a prispôsobovanie sa novým situáciám. Startupy sa neboja nových výziev a prijímajú zlyhania ako súčasť procesu. Pričom veria, že každé zlyhanie je krokom smerom k úspechu.

Výhody startupov

 • Ponúkajú jedinečné pracovné prostredie odlišné od klasických spoločností.
 • Väčšinou sú menšie, čo znamená, že zamestnanci sa musia podieľať na viacerých aspektoch podnikania.
 • Podporujú autonómiu, kreativitu a zodpovednosť voči práci.
 • Ponúkajú obrovský potenciál rastu a úspechu.
čo je startup
Pri otázke, čo je startup, možno povedať nasledovné – úspešný startup môže vytvoriť obrovské bohatstvo pre svojich zakladateľov, investorov a zamestnancov. Je navrhnutý na škálovanie, čo znamená, že existuje neustály potenciál pre veľký rast a výnosy.

Startup a klasický začínajúci podnik – aký je rozdiel?

Otázka o rozdieloch medzi startupom a bežným začínajúcim podnikom môže na prvý pohľad pôsobiť nezvyčajne, avšak v skutočnosti je táto problematika často nejednoznačná. Nie je totiž jednoznačná všeobecne platná definícia pojmu „startup“. Táto nejednoznačnosť často vedie k zmäteniu, najmä preto, že rôzni ľudia majú rôzne predstavy o tom, čo startup vlastne znamená.

Problém s definíciou začína tým, že dokonca Európska asociácia pre súkromný kapitál a rizikový kapitál (EVCA) za startup považuje akúkoľvek spoločnosť v procese začatia podnikania alebo krátkej dobe po jeho začiatku, ktorá však zatiaľ neprodukuje žiadne tržby.

Tento prístup je problematický, pretože zahrňuje do jednej kategórie sofistikované inovatívne firmy s vysokým potenciálom rastu aj bežné malé podniky, ktoré nikdy neprekročia hranice miestneho trhu.

V reakcii na túto nejasnosť mnohí odborníci a autori preferujú odlišovať startupy od bežných začínajúcich podnikov. To vedie k viacerým definíciám a súvisiacim kritériám. Napríklad P. Graham, britský investor, definuje startup ako „podnik s potenciálom rýchleho rastu“. Tento rast môže byť vyjadrený tržbami alebo počtom používateľov.

Ministerstvo financií SR tiež prišlo so svojou vlastnou definíciou, ktorá sa snaží vyčleniť startupy od bežných začínajúcich podnikov. Podľa ich definície je startup „kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá existuje menej ako 36 mesiacov, je mikro, malým alebo stredným podnikom, a väčšina hlasovacích práv patrí fyzickým osobám, ktoré sú jej zakladateľmi“.

Takže, základné kritériá pre identifikáciu startupov sú inovatívnosť, potenciál rýchleho rastu a novosť. Tieto prvky ho vyčleňujú od bežných začínajúcich podnikov.

Startupy – mýty a skutočnosti

Dá sa povedať, že v posledných rokoch sa slovo „startupy“ stalo takmer synonymom pre každú novú spoločnosť. Môže byť vôbec každý projekt označený ako startup? Prinášame niekoľko mýtov o slove „startupy“.

Mýtus č. 1: Musím byť študentom a bývať v garáži alebo pivniciNapriek obľúbenému obrazu študentov so zázračnými nápadmi, bývajúcich v garážiach alebo pivniciach, realita je o niečom inom. Aj keď mnoho úspešných technologických firiem má svoje korene skutočne v garážach, dnešný význam slova „startupy“ presahuje tento obraz.
Mýtus č. 2: Startupy musia byť technologické firmyToto je ďalší mýtus, ktorý neodpovedá skutočnosti. Základným prvkom startupu je inovatívnosť, nie nutne technologický charakter. Startupy majú potenciál uspieť, ak prinášajú nové riešenia alebo prichádzajú s niečím úplne novým na trh.
Mýtus č. 3: Stačí okopírovať úspešný koncept a vzniká startupTento mýtus, ktorým sa často riadi niekoľko nadšených podnikateľov, je skôr chybou. Aj keď okopírovanie úspešného konceptu zvyšuje šance na úspech, neznamená to automaticky, že sa jedná o startup. Kľúčové je dôkladné preskúmanie trhu a validácia produktu.
Mýtus č. 4: Xiaomi, Facebook a Uber sú startupyAj keď tieto spoločnosti raz začínali ako startupy, dnes sa už takto označovať nemôžu. Otázka, kedy už firma prestáva byť startupom, nie je ľahká. Je to otázka rastu, obratu, alebo počtu zamestnancov? Každý má inú definíciu. No všeobecne sa hovorí o tom, že startup je firma, ktorá ešte nedosiahla určitú hranicu v raste, obrate alebo hodnote.
Mýtus č. 5: Startup musí hneď zarábaťMnoho úspešných startupov, ako napríklad Facebook alebo Snapchat, dlho nezarábalo, avšak dosiahli vysoké hodnoty. Dôležité je, aby startup mal potenciál rýchleho rastu a návratnosti investície.
startupy
Aj keď si mnohí predstavujú startupy ako iniciatívy študentov v garážach, ich skutočný charakter tkvie v inovácii a novátorských riešeniach, s nie nutne technologickým charakterom.

Startup a prvá chyba pri jeho vytváraní

Dnes sa po internete rozliezajú rôzne teórie o rýchlych cestách k finančnej slobode a snívaní o tom, ako zarobiť 40 eur za deň a ako byť milionárom ešte pred 25. narodeninami.

Realita podnikania často nie je taká ružová – plná úspechov a triumfov. Pre mnohých nováčikov v podnikaní sú ego, prílišné sebavedomie a klamanie samého seba len niektoré z príčin, prečo ich startupy nekončia úspechom. Preto je v začiatočných fázach podnikania kľúčové mať správny prístup a mentalitu.

Chyby a neúspechy sú neoddeliteľnou súčasťou cesty podnikania. Skutočným cieľom by malo byť rýchle a efektívne poučenie sa z chýb. Inovácia a rast sú úzko spojené s tým, ako dokáže človek prijať a poučiť sa z neúspechov.

Preskočenie základov ako prvá chyba

Jednou z najčastejších chýb je preskočenie základov. Mnohí začínajúci podnikatelia majú revolučný nápad, no zabúdajú na jednu dôležitú vec – vytvoriť hodnotu, ktorú by mohli predávať. Úspešný rozvoj firmy stojí na schopnosti jasne definovať hodnotu, ktorú prinášajú na trh.

Definícia problému, teda problematika je ústredným bodom startupu, ktorý jasne opisuje výzvu, ktorú sa snažia riešiť. Ide o motivácii a inšpiráciu pre hľadanie riešení.

Ako vytvoriť efektívnu problematiku?

 • Identifikovať problém: Čo je problémom, ktorý chcem riešiť?
 • Prečo je to problém?
 • Kde a kedy sa problém prejavuje?
 • Kto je ovplyvnený týmto problémom?
 • Ako sa tento problém prejavuje?
 • Ako často sa tento problém vyskytuje?

Dobre vypracovaná problematika jasne a jednoducho definuje problém, ktorý sa startup snaží riešiť, a neponúka predčasné riešenia. Pomáha vytvárať inovatívne riešenia a smeruje k úspechu.

Namiesto toho, aby sa človek snažil vyhnúť chybám, musí sa naučiť ako sa z nich poučiť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. To je kľúčom k inovácii a úspechu v dnešnom dynamickom svete podnikania.

Startup a Slovensko

Inovate Slovakia vybrala zoznam najlepších slovenských startupov, ktoré treba sledovať v roku 2023 na základe rastu, získaných investícií a trhového potenciálu.

Medzi tieto startupy na Slovensku patria:

 • 3IPK
 • altFINS
 • DEVS
 • DNA ERA
 • FUERGY
 • Glycanostics
 • GOSPACE TECH
 • Luigi’s Box
 • MATSUKO
 • MultiplexDX International
 • nettle
 • Powerful Medical
 • Readmio
 • Scase
 • Sensoneo
 • Tachyum
 • tirn technology
 • Vectary
 • YourLOX

Čo môže pomôcť startupom na Slovensku?

Startupy sa väčšinou koncentrujú v mestách alebo oblastiach s veľkou koncentráciou mladých ľudí vo veku od 25 do 40 rokov. Tieto miesta musia byť atraktívne na život a ponúkať kvalitné vzdelanie, zdravotníctvo, verejné priestory a rozmanité možnosti trávenia voľného času. To priláka talenty a s nimi aj startupy.

Startupy na Slovensku – zhodnotenie

Bolo možné vidieť množstvo výziev, ale aj úspechov a pokroku. Zvýšené úrokové sadzby a AI nástroje ovplyvnili startupy na Slovensku a budú mať ďalší vplyv na trh. Kvalita síce zostáva, ale kvantita je slabšia. Investičný trh kladie väčší dôraz na zdravé biznis modely.

Rok 2023 bol náročný, s menším množstvom dostupného kapitálu a nižšími valuáciami. Startupy na Slovensku s nezdravými valuáciami mali komplikovaný prístup k ďalším investíciám.

Čo stále chýba startupom na Slovensku?

Chýbajú investori s vyšším apetítom na riziko a inštitucionálne peniaze v ekosystéme. Treba myslieť globálne a zamerať sa na americký trh. Startupy na Slovensku potrebujú lepší predaj a marketing.