Virtuálna asistentka – online práca

Virtuálna asistentka môže byť považovaná za modernú verziu sekretárky. V súčasnosti ponúkajú asistentky rôzne služby a sú schopné zastúpiť viacero kancelárskych a administratívnych úloh. Medzi najčastejšie patrí plánovanie schôdzok a cestovania, realizácia telefonických hovorov, spracovanie a organizovanie dokumentov, vytváranie prezentácií a administratívna podpora marketingových aktivít.


Obsah článku


Virtuálna asistentka je teda vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí potrebujú kvalitnú a spoľahlivú asistenčnú službu bez toho, aby museli využívať tradičnú formu zamestnania.

Čo zahŕňa práca virtuálnej asistentky?

Práca virtuálnej asistentky sa v poslednom čase stala veľmi populárnou a žiadúcou. Virtuálna asistentka uskutočňuje mnoho rôznych úloh a činností, ktoré sú závislé od požiadaviek klienta. Najčastejšie ide o:

 • Administratívu: V tejto oblasti sú zahrnuté úlohy ako správa emailovej schránky a kalendára, organizácia stretnutí a plánovanie, tvorba a spracovanie dokumentov (prezentácie, tabuľky, reporty), zadávanie a spracovanie údajov a priebežná komunikácia s klientmi a partnermi.
 • Marketing a komunikáciu: Virtuálna asistentka môže zabezpečiť správu sociálnych sietí, tvorbu a distribúciu newslettrov, prípravu marketingových materiálov, podporu online kampaní a komunikáciu so zákazníkmi.
 • Organizáciu a podporu: Medzi úlohy v tejto oblasti patrí napríklad vyhľadávanie informácií a research, priebežná aktualizácia webových stránok, správa online kalendára a rezervačného systému, virtuálna asistencia na diaľku, plánovanie a organizácia cestovania a iné úlohy podľa požiadaviek klienta.

Virtuálna asistentka môže pracovať pre rôznych klientov, ako napríklad malé a stredné firmy, rušných manažérov alebo rodiny s deťmi.


Výhodami práce virtuálnej asistentky môžu byť napríklad flexibilný pracovný čas a miesto, možnosť pracovať z domu, rôznorodá práca a neustále vzdelávanie sa, sebarealizácia a budovanie vlastného biznisu. Najväčšími benefitmi tejto práce sú nezávislosť a sloboda.


Nevýhody práce virtuálnej asistentky zahŕňajú neistý príjem, nutnosť disciplíny a vyššiu mieru zodpovednosti, nevyhnutnosť investovania do vlastného vybavenia a softvéru a konkurenciu na trhu.

Práca virtuálnej asistentky sa v poslednej dobe stala veľmi populárnou a žiadúcou formou zarábania peňazí.

Výhody práce online asistentky

Práca online asistentky môže byť výhodná z mnohých dôvodov:

 • Flexibilita je jednou z hlavných výhod online asistentky. Môže totiž pracovať z pohodlia domova alebo z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet.
 • Sama si môže určiť pracovný čas a prispôsobiť ho svojim potrebám. To zaručuje vyváženie medzi prácou a súkromným životom.
 • Práca online asistentky zahŕňa rôznorodú prácu s rôznymi klientmi na rôznych projektoch. To znamená, že sa neustále učí nové veci a rozvíja svoje zručnosti. Nikdy sa nebude nudiť.
 • Vďaka tomu, že buduje svoj vlastný biznis a pracuje pre seba, má neobmedzenú nezávislosť. Môže si sama určiť ceny a podmienky podľa jej potrieb a mať kontrolu nad svojou kariérou.

Okrem toho, práca online asistentky prináša aj ďalšie výhody, ako napríklad nižšie náklady na prevádzku v porovnaní s prácou v kancelárii, možnosť pracovať na čiastočný alebo plný úväzok, prístup k najnovším technológiám a nástrojom a možnosť budovať si sieť kontaktov pre ďalšiu spoločenskú interakciu.

Táto práca môže byť ideálna pre ľudí, ktorí hľadajú flexibilnú a nezávislú prácu, ako aj pre matky na materskej dovolenke, študentov, ktorí chcú zarábať peniaze popri štúdiu, dôchodcov, ktorí chcú zostať aktívni a produktívni a freelancerov, ktorí chcú rozšíriť svoje portfólio služieb.

Aký je cenník prác virtuálnej asistentky?

Cenník práce virtuálnej asistentky závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Skúsenosti a zručnosti: Asistentky s bohatými skúsenosťami a komplexnými zručnosťami si obvykle účtujú viac.
 • Typ práce: Niektoré úlohy, ako napríklad marketingové práce, si vyžadujú špecifické znalosti a sú drahšie.
 • Objem práce: Čím komplikovanejšia a časovo náročnejšia je úloha, tým bude cena vyššia.
 • Lokalita: Ceny sa líšia aj v závislosti od lokality a životných nákladov.

Najbežnejšia hodinová sadzba sa pohybuje od 8 € do 25 € za hodinu. Cenník prác virtuálnej asistentky však môže zahŕňať aj mesačný balík alebo cenu za projekt.

Cenník prác virtuálnej asistentky podľa typu práce:

 • Administratíva: 8 – 15 €/hodina
 • Marketing a komunikácia: 10 – 20 €/hodina
 • Organizácia a podpora: 12 – 18 €/hodina
 • Špecializované úlohy: 15 – 25 €/hodina

Niektoré virtuálne asistentky ponúkajú aj zľavy pre dlhodobú spoluprácu alebo pre klientov, ktorí si objednajú balíčky služieb. Pri výbere virtuálnej asistentky je dôležité porovnať ceny rôznych poskytovateľov a zvážiť individuálne potreby a požiadavky.

Virtuálny asistent – robia túto prácu aj muži?

V dnešnom modernom svete, kde technológia stále rastie a mení sa, sa na trhu objavuje stále viac nových povolaní. Jedným z nich je aj virtuálny asistent – osoba, ktorá poskytuje rôzne administratívne a organizačné úlohy z pohodlia svojho domova alebo kancelárie.

Mnoho ľudí sa pýta, či táto práca je výhradne pre ženy alebo ju môžu vykonávať aj muži.

Túto prácu môže vykonávať ktokoľvek, pokiaľ má dostatočné znalosti a schopnosti. Mužov v tomto obore síce môže byť menej, avšak to len z dôvodu, že väčšina z nich uprednostňuje technické alebo podnikateľské oblasti.


Ak sa muž rozhodne stať virtuálnym asistentom, má veľkú výhodu oproti ženám, pretože môže priniesť odlišný pohľad a skúsenosti, ktoré môžu byť pre klientov veľmi prospešné.


Samozrejme, ako v každom povolaní, aj v práci virtuálneho asistenta existujú určité úlohy, ktoré sa viac hodia pre ženy alebo pre mužov. Napríklad, ženy majú všeobecne lepšiu schopnosť multitaskingu. Na druhej strane, muži môžu byť lepší v delegovaní úloh a riešení konfliktných situácií.

Virtuálni asistenti, bez ohľadu na pohlavie, musia mať dobré organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti, zodpovednosť a motiváciu. To je to, čo určuje ich úspech v tomto povolaní.

Je Gallup test zadarmo?

Gallup test, známy aj ako CliftonStrengths, je hodnotiaci nástroj vyvinutý spoločnosťou Gallup s cieľom pomôcť jednotlivcom identifikovať a pochopiť svoje silné stránky.

Nie je to osobnostný test, skôr nástroj zameraný na výkon, ktorý meria vrodené talenty človeka, teda jeho prirodzené spôsoby myslenia, cítenia a správania sa.

Funguje to takto:

 • Počas testu sa odpovie na sériu otázok, ktoré sa zvyčajne zameriavajú na klientove preferencie a spôsob konania v rôznych situáciách.
 • Na základe jeho odpovedí test identifikuje jeho dominantné talenty z 34 rôznych oblastí, ako napríklad komunikácia, aktivácia, empatia, stratégia a ďalšie.
 • Po absolvovaní testu dostane správu, ktorá popisuje jeho najväčších päť talentov. Táto správa mu poskytuje informácie o tom, ako tieto talenty ovplyvňujú jeho pracovné a osobné činnosti, a tiež mu ponúka rady, ako ich môže čo najlepšie využiť.

Nie, Gallup test nie je zadarmo. Existuje viacero verzií testu, ktoré sa líšia cenou a rozsahom:

 • CliftonStrengths 34: Najrozsiahlejší test, ktorý analyzuje 34 talentových oblastí. Cena testu sa pohybuje okolo 67 €.
 • CliftonStrengths for Leaders: Zjednodušená verzia testu, ktorá analyzuje 10 talentov. Cena testu je okolo 56 €.
 • CliftonStrengths Top 5: Online verzia testu, ktorá analyzuje 5 talentov. Cena testu je okolo 28 €.

Gallup test teda nie je zadarmo avšak výberom z viacerých možností je ľahké otestovať sa aj za nižšiu cenu.

Online práca v dnešnej dobe

V dnešnej modernej dobe, ktorá je ovplyvnená rýchlym technologickým pokrokom, sa stáva bežnou súčasťou života aj online práca. Internet a digitálny svet prinášajú množstvo nových možností a príležitostí pre ľudí po celom svete, ktorí si chcú zabezpečiť príjem alebo rozvíjať svoje kariérne možnosti.

Online práca vychádza z konceptu práce na diaľku, ktorý už existoval v minulosti, avšak dnes sa stal ešte populárnejším a efektívnejším vďaka internetu a technológiám.

 • Táto forma práce umožňuje zamestnancovi pracovať z pohodlia domova alebo akéhokoľvek miesta na svete s dostupnosťou k internetu. Znamená to, že nie je nutné vykonávať prácu v kancelárii alebo na konkrétnom mieste, čo dáva zamestnancovi väčšiu flexibilitu a slobodu.
 • Jedným z najväčších benefitov online práce je možnosť pracovať pre medzinárodné spoločnosti a klientov. Internet umožňuje ľuďom spojiť sa bez ohľadu na geografické vzdialenosti a práve preto sa stáva práca pre zahraničné zákazky bežnou praxou pre mnohých freelancerov.
 • Možnosť pracovať s rôznorodými klientmi z rôznych kútov sveta prináša aj obohatenie kultúrnych skúseností a rozvoj jazykových schopností. Okrem toho, online práca poskytuje flexibilnú pracovnú dobu a umožňuje ľuďom lepšie vyváženie pracovného a súkromného života.

Tento spôsob práce sa hodí pre rodiny s deťmi, študentov, aj pre tých, ktorí majú zdravotné obmedzenia a nemôžu pracovať na plný úväzok. Zamestnancom tiež odpadá čas strávený cestovaním do práce, čo im umožňuje efektívnejšie využitie času.

Napriek množstvu výhod, online práca vyžaduje od zamestnanca silnú disciplínu a schopnosť efektívne sa organizovať. Je dôležité nezabúdať na to, že aj online práca je práca a vyžaduje si množstvo snaženia a úsilia.