Lízing – čo to je a ako funguje

ako funguje lizing

Leasing na auto je pre mnohých atraktívnou možnosťou získania nového vozidla bez nutnosti okamžitého vlastníctva. Nezáleží na tom, či preferujú tradičný finančný leasing alebo operatívny leasing, je dôležité porozumieť svojim možnostiam a zvážiť všetky faktory, vrátane akontácie a mesačných splátok. Pre tých, ktorí zvažujú leasing na auto, je dôležité mať na pamäti nielen výhody, ale aj povinnosti a riziká spojené s touto formou financovania.


Obsah článku


Ako vlastne funguje leasing na auto? Aký význam má akontácia? A ako je to s autami na splátky bez akontácie?

Čo je leasing?

Leasing je finančný nástroj, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo firmám získať prístup k určitému majetku, ako je napríklad auto, bez nutnosti okamžitého zaplatenia celej sumy za tento majetok. Jednoducho povedané, leasing je forma dlhodobého prenájmu s možnosťou neskoršieho odkúpenia alebo obnovenia zmluvy.

Fungovanie leasingu je založené na dohode medzi leasingovou spoločnosťou a klientom, ktorý sa nazýva leasor. Leasor sa zaväzuje zaplatiť leasingovej spoločnosti pravidelné splátky za používanie vozidla po dobu určenú zmluvou. Po uplynutí tejto doby má leasor možnosť buď odkúpiť vozidlo za určitú sumu, vrátiť ho leasingovej spoločnosti alebo obnoviť leasingovú zmluvu.

Hlavné benefity leasingu sú:

 • umožňuje prístup k drahému majetku bez potreby veľkých finančných investícií vopred
 • poskytuje flexibilitu vzhľadom na dobu používania
 • umožňuje aktualizáciu vozidla na novší model po skončení leasingovej zmluvy

Pri otázke, čo je leasing, treba spomenúť, že sa využíva nielen pri nákupe áut, ale aj pri iných druhoch majetku, ako sú napríklad stroje, vybavenie kancelárií alebo technologické zariadenia. Je to užitočný nástroj pre tých, ktorí si chcú udržať finančnú flexibilitu, a zároveň mať prístup k potrebným prostriedkom na podnikanie alebo osobné účely.

Auto na lízing alebo na úver?

Pri nákupe nového vozidla sa človek stretne s viacerými možnosťami financovania, pričom auto na lízing a na úver sú najobľúbenejšie. Čo presne znamenajú a aké sú ich rozdiely? Aký vplyv majú na finančnú situáciu a aké sú ich výhody a nevýhody?

Auto na lízing:

 • Auto na leasing umožňuje mať auto vo vlastníctve počas doby, kedy za neho človek platí mesačné splátky, avšak vlastníkom vozidla zostáva leasingová spoločnosť až do úplného splatenia.
 • Je menej náročný na administratívu a môže ponúknuť miernejšie podmienky pre získanie v porovnaní s úverom.
 • Často nevyžaduje ručiteľa alebo príjmovú kontrolu.
 • Zvyčajne vyžaduje akontáciu, ale nie vždy.

Auto na úver:

 • Pri úvere sa stáva človek majiteľom vozidla ihneď po kúpe, avšak musí splácať pôžičku spolu s úrokovými sadzbami.
 • Môže byť administratívne náročnejší a vyžaduje obvykle väčšie množstvo dokumentov a overovania.
 • Môže vyžadovať ručiteľa alebo potvrdenie príjmu.
 • Nemusí vyžadovať akontáciu, ale môže mať vyššie úrokové sadzby v porovnaní s leasingom.
KritériumAuto na lízingAuto na úver
Majiteľ vozidlaLeasingová spoločnosťKlient
Administratívna náročnosťNižšiaVyššia
Požiadavky na schválenieMenej náročnéViac náročné
Potreba akontácieÁno, niekedyNie
Riziko a zodpovednosťMenej pre klienta, viac pre spoločnosťViac pre klienta, menej pre banku
Úrokové sadzbyNižšieVyššie
FlexibilitaObmedzenejšiaVyššia
čo je leasing
Či už sa človek rozhodne pre auto na lízing alebo úver, je dôležité mať jasno vo svojich finančných povinnostiach a byť pripravený na splátky a prípadné riziká spojené s financovaním vozidla.

Akontácia a jej význam

Akontácia je prvá splátka alebo mimoriadna platba, ktorú uhrádza klient z dohodnutej ceny za predmet lízingu, hypotéky či iného úveru. Jej výška sa zvyčajne uvádza v percentách z celkovej ceny predmetu a musí byť uhradená pred prevzatím predmetu. Vzhľadom na ceny nových vozidiel a najmä ceny elektromobilov môže byť akontácia pomerne vysoká.

V praxi sa môžno stretnúť s rôznymi označeniami pre akontáciu, ako sú napríklad čiastočná platba vopred, preddavková platba alebo záloha. Je dôležité si uvedomiť, že akontáciu je potrebné uhradiť z vlastných finančných prostriedkov.

Význam akontácie sa najčastejšie využíva pri finančnom lízingu, no môžno ju nájsť aj v iných oblastiach ako napríklad pri nákupe na splátky, hypotékach alebo dokonca v zahraničnom platobnom styku.

V prípade operatívneho lízingu je význam akontácie kľúčovou súčasťou zmlúv. Lízingové spoločnosti často preferujú vyššie akontácie, keďže predmet zmluvy, ako je napríklad vozidlo, predstavuje významnú investíciu. Samotná výška akontácie sa zvyčajne pohybuje medzi 10 a 20 % z ceny predmetu.

Výber správnej výšky akontácie je dôležitý, pretože ovplyvňuje výšku splátok a celkové náklady na financovanie. Raday odborníka odporúčajú dôkladné premyslenie tejto sumy, aby nezaťažila rozpočet a nevyvolala finančné ťažkosti.

Autá na splátky bez akontácie

Lízing môže byť s akontáciou alebo bez nej, pričom prvá možnosť je zvyčajnejšia. Akontácia predstavuje finančné prostriedky, ktoré slúžia na pokrytie nákladov a zníženie finančných rizík prenajímateľa.

Avšak nie každý je schopný uhradiť vysokú akontáciu vo výške 10, 20 alebo dokonca 25 %. Preto sa mnohí obracajú k alternatíve – autá bez akontácie. Avšak, je dôležité mať na pamäti, že spoločnosti zvyčajne poskytujú obmedzenú výšku pôžičky, čo môže byť problematické pri nákupe drahšieho auta.

Pri autách na splátky bez akontácie je dôležité byť opatrný a dôkladne si vybrať spoločnosť. Internetové ponuky sú často lákavé, no môžu skrývať podvody. Je vhodné si overiť dôveryhodnosť spoločnosti, najlepšie osobnou návštevou kamenného sídla.

Autá na notársku zmluvu bez akontácie

Auto na notársku zmluvu bez akontácie môže vyzerať atraktívne, no odborníci varujú pred podvodmi. Pri tejto forme obchodu môže byť predajca iba sprostredkovateľom a nie skutočným vlastníkom vozidla, čo môže viesť k právnym komplikáciám. Preto je dôležité dôkladne si overiť právne postavenie predajcu a zabezpečiť si primeranú právnu ochranu.

autá bez akontácie
Po zakúpení nového auta (aj bez akontácie) je dôležité uzavrieť kvalitné povinné zmluvné poistenie. Bez neho vodič nemôže jazdiť po cestách, a preto je dôležité si vybrať vhodnú poisťovňu a poistný produkt.

Leasing na auto a kalkulačka

Mnohí sa rozhodnú pre leasing na auto, no chcú vedieť akú sumu si môžu dovoliť. Na internete je možné nájsť mnoho kalkulačiek na výpočet leasingu na auto. Pomôžu určiť maximálnu cenu auta podľa svojich finančných možností. Stačí vyplniť údaje o počiatočnej splátke (akontácii), dĺžke leasingu (často 36 alebo 48 mesiacov), mesačnej splátke a ročnom úroku (ktorý sa obvykle pohybuje medzi 6-10%).

Na základe týchto údajov vypočíta kalkulačka leasingu na auto maximálnu sumu, ako aj celkovú cenu auta, ktorú si môže človek dovoliť.

Aký význam má každý údaj?

 • Počiatočná zvýšená splátka (akontácia): Tento údaj predstavuje sumu peňazí, ktorú je človek ochotný zaplatiť ako prvú splátku pri uzatváraní leasingovej zmluvy. Vysoká akontácia môže znamenať nižšiu mesačnú splátku a celkový úsporný efekt na úrokoch.
 • Mesačná splátka: Ide o sumu, ktorú bude človek platiť každý mesiac počas celej doby trvania leasingu. Je dôležité zvoliť takú výšku splátky, ktorá nebude prekračovať finančný rozpočet.
 • Ročný úrok: Treba rátať s ročným úrokom, ktorý leasingová spoločnosť účtuje z poskytnutého financovania. Zvyčajne sa pohybuje medzi 6-10%, ale môže sa líšiť v závislosti od konkrétnej dohody a trhových podmienok.
 • Doba splácania: Predstavuje časový rámec, počas ktorého bude človek splácať leasing. Typicky sa pohybuje od 36 do 48 mesiacov, ale môže byť aj iná, v závislosti od dohody s leasingovou spoločnosťou.

Je potrebné si uvedomiť, že výsledok kalkulačky leasingu na auto je len orientačný a skutočná suma financovania môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi, ako napríklad poplatky za správu účtu alebo poistenie.

Ako funguje operatívny leasing?

To, ako funguje operatívny leasing predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob získania vozidla alebo iného majetku bez potreby jeho vlastníctva. Tu je podrobný pohľad na to, ako táto forma leasingu funguje:

Základný koncept:Pri operatívnom leasingu si leasingová spoločnosť (leasingový prenajímateľ) zakúpi požadovaný majetok a následne ho prenajme klientovi (leasingovému nájomcovi) na určenú dobu a za mesačné poplatky.
Vlastníctvo majetku:Na rozdiel od finančného leasingu, kde môže nájomca získať majetok po ukončení zmluvy, pri operatívnom leasingu majetok zostáva vo vlastníctve leasingovej spoločnosti aj po skončení leasingovej doby.
Špecifiká mesačných platieb:Mesačné platby za operatívny leasing zahŕňajú nielen náklady na užívanie vozidla, ale aj rôzne služby a poplatky. To znamená, že nájomca nemusí riešiť samostatne povinné poistenie, cestnú daň, údržbu vozidla a podobne.
Flexibilita a rôzne možnosti:Operatívny leasing ponúka klientom flexibilitu vo voľbe doby trvania zmluvy, ktorá sa môže pohybovať od jedného do štyroch rokov. Okrem toho klient nemusí pri uzatváraní zmluvy vkladať veľké akontácie, čo robí túto formu leasingu atraktívnou pre mnohých.
Celková výhoda:Nájomca si tak užíva výhody vlastníctva vozidla bez jeho skutočného vlastníctva. To znamená nižšie počiatočné náklady a elimináciu rizika spojeného s vlastníctvom, ako sú zmeny hodnoty majetku a náklady na údržbu.
Cena a platby:Cena operatívneho leasingu je zvyčajne stanovená na základe množstva a komplexnosti služieb, ktoré sú súčasťou zmluvy. Mesačné platby sa môžu líšiť v závislosti od sezóny a od počtu najazdených kilometrov. Pričom do ceny sú zahrnuté aj potenciálne náklady na nepredvídané udalosti.
ako funguje operatívny leasing
To, ako funguje operatívny leasing je ideálnou voľbou pre tých, ktorí preferujú flexibilitu, nižšie počiatočné náklady a jednoduchý spôsob získania vozidla.

Návod na získanie lízingu na auto

Jednoduchý sprievodca, ako sa dostať k lízingu na auto:

 1. Porovnať ponuky lízingových spoločností: Začať tým, že si človek porovná ponuky viacerých lízingových spoločností a vybertie tú, ktorá najlepšie vyhovuje jeho potrebám. Odporúča sa porovnávať aspoň 3 ponuky pre lepší prehľad.
 2. Určiť výšku akontácie: Je zvyčajne udávaná v percentách a môže sa pohybovať od 10% až po 80% ceny vozidla.
 3. Vyplniť žiadosť o lízing na auto: Lízingová spoločnosť pravdepodobne požiada o rôzne dokumenty a overenie bonity.
 4. Vybrať si spôsob splácania: Po schválení žiadosti si môže klient vybrať spôsob, ako bude splácať svoj lízing na auto. Mesačné splátky môže platiť každý mesiac, raz za štvrťrok alebo dokonca raz za rok, v závislosti od dohodnutých podmienok.
 5. Dodržiavať podmienky zmluvy: Po podpise zmluvy s lízingovou spoločnosťou je dôležité dodržiavať všetky jej podmienky.

Porovnávanie ponúk leasingu na auto

Pri porovnávaní ponúk rôznych lízingových spoločností je dôležité zohľadniť nie len úrokovú sadzbu, ale aj ďalšie náklady spojené s úverom. Spoľahlivým ukazovateľom je hodnota RPMN (ročné percentuálne náklady), ktorá zahŕňa nielen úroky, ale aj poplatky a poistenie auta.

Navyše, pri porovnávaní lízingových ponúk treba zohľadniť aj výšku akontácie, poplatky za spracovanie úveru, poistenie a odkupnú hodnotu. Napr. RPMN kalkulačka od Národnej banky Slovenska môže byť nápomocná pri výpočte nákladov.