Ako zistiť číslo účtu – overenie podľa IBAN

Bankový účet je dôležitou súčasťou správy osobných financií, ale niekedy môže byť problém zapamätať si číslo bankového účtu alebo ho nájsť. Tento kľúčový údaj je potrebný na rôzne finančné transakcie, napríklad na nastavenie priamych vkladov, online platby a overenie totožnosti. Ako zistiť číslo účtu?

Tento článok sa bude zaoberať rôznymi spôsobmi, ako zistiť číslo bankového účtu, od kontroly bankových výpisov až po priame kontaktovanie banky. Vysvetlí tiež, čo je IBAN a ako ho môžno použiť na overenie informácií o majiteľovi účtu. Okrem toho uvedie aj kroky, ktoré treba urobiť pri kontaktovaní banky na ďalšie overenie.

Na konci článku bude mať každý jasnú predstavu o tom, ako získať prístup k týmto dôležitým informáciám a ľahko spravovať svoje financie.

Ako zistiť číslo účtu?

Čísla bankových účtov sú dôležité informácie, ktoré sa vyžadujú pri rôznych bankových transakciách. Číslo účtu je nevyhnutné, či už človek potrebuje nastaviť priame vklady, uskutočniť online platby alebo previesť finančné prostriedky.

Mnohí jednotlivci si však číslo svojho účtu nemusia pamätať alebo ho nemusia mať ľahko dostupné. Ak sa niekto ocitne v takejto situácii, netreba sa znepokojovať. Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako zistiť číslo účtu:

 • Skontrolovať si výpis z bankového účtu:

Najjednoduchší a najpriamejší spôsob, ako zistiť číslo svojho bankového účtu, je skontrolovať výpis z účtu. Bez ohľadu na to, či človek výpisy dostáva poštou alebo si ich prezerá online, číslo účtu je zvyčajne uvedené v hornej časti výpisu. Zvyčajne je to 10 až 12-miestne číslo umiestnené vedľa mena majiteľa účtu a jeho adresy.

Ak niekto nemôže nájsť svoj bankový výpis, môže si vyžiadať jeho kópiu od svojej banky alebo si ho pozrieť prostredníctvom svojho účtu v internetovom bankovníctve.

 • Online bankovníctvo:

Mnohé banky v súčasnosti ponúkajú služby online bankovníctva, ktoré klientom umožňujú prístup k informáciám o ich účte a vykonávanie rôznych bankových operácií prostredníctvom ich webovej stránky alebo mobilnej aplikácie.

Ak sa jednotlivec zaregistroval do internetového bankovníctva, môže sa prihlásiť do svojho účtu a v časti s informáciami o účte ľahko nájsť číslo svojho účtu. Ak nie je zaregistrovaný v internetovom bankovníctve, môže sa doň prihlásiť prostredníctvom webovej stránky banky alebo návštevou pobočky.

 • Navštíviť banku:

Ak človek nemá prístup k výpisu z účtu ani k online bankovníctvu, môže navštíviť pobočku banky a zistiť číslo svojho účtu osobne. Stačí prísť na oddelenie služieb zákazníkom a predložiť im svoj doklad totožnosti, napríklad občiansky či vodičský preukaz alebo cestovný pas. Vďaka tomu bude možné vyhľadať informácie o účte a poskytnúť majiteľovi účtu jeho číslo.

 • Kontaktovať zákaznícky servis:

Ak niekto z nejakého dôvodu nemôže navštíviť svoju banku alebo získať prístup k informáciám o svojom účte prostredníctvom internetového bankovníctva, môže sa obrátiť na zákaznícky servis svojej banky. Ich kontaktné údaje nájde na webovej stránke alebo na zadnej strane svojej debetnej/kreditnej karty.

Keď sa dotyčný spojí so zástupcom zákazníckeho servisu, bude požiadaný o poskytnutie identifikačných údajov a údajov na overenie účtu. Potom mu budú môcť poskytnúť číslo účtu.

Jednou z najjednoduchších a najrýchlejších možností, ako zistiť číslo účtu, je prihlásiť sa do svojho účtu internetového bankovníctva. V časti s informáciami možno ľahko nájsť číslo účtu.

Číslo účtu

Je dôležité, aby si každý číslo svojho bankového účtu uchovával v bezpečí. Netreba ho nikomu zdieľať a ak má človek niekedy podozrenie na podvodnú činnosť, je dobré okamžite kontaktovať svoju banku. Okrem toho je dobré mať číslo účtu zapísané na bezpečnom mieste alebo uložené v telefóne, aby bolo ľahko dostupné.

Zistenie čísla bankového účtu je jednoduchý proces, ktorý možno vykonať rôznymi spôsobmi. Kontrolou výpisu z účtu, návštevou banky, použitím internetového bankovníctva alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu môžno ľahko získať číslo svojho účtu. Netreba však zabúdať na to, že číslo účtu by sa malo uchovávať v bezpečí a nikdy ho nikomu neposkytovať.

Ako zistiť majiteľa účtu?

Bankový účet je základným aspektom finančného riadenia. Umožňuje jednotlivcom bezpečne ukladať svoje peniaze, vykonávať transakcie a efektívne spravovať svoje financie. Na zabezpečenie správneho používania účtu je však nevyhnutné poznať meno jeho majiteľa.

Znalosť mena majiteľa účtu je dôležitá z niekoľkých dôvodov:

 • pomáha predchádzať akýmkoľvek podvodným činnostiam na účte
 • znalosťou mena majiteľa účtu môžu jednotlivci ľahko identifikovať akékoľvek neoprávnené transakcie a prijať príslušné opatrenia, aby zabránili akýmkoľvek finančným stratám
 • pomáha aj pri vedení presných finančných záznamov a efektívnej správe účtu

Skôr ako sa článok bude venovať konkrétnym krokom, ako zistiť majiteľa účtu, je nevyhnutné pochopiť rozdiel medzi majiteľom účtu a číslom účtu. Majiteľ účtu je osoba, ktorej meno je zaregistrované v banke a má vlastnícke právo k účtu. Na druhej strane číslo účtu je jedinečné identifikačné číslo pridelené každému účtu na účely sledovania a identifikácie.

Znalosť mena majiteľa účtu je pre správne používanie a správu bankového účtu kľúčová.

Ako zistiť, komu patrí číslo účtu?

Niekedy môže neopatrnosť alebo nedorozumenie viesť k odoslaniu peňazí na nesprávny účet alebo k prijatiu peňazí z neznámeho účtu. V takýchto prípadoch môže byť potrebné určiť majiteľa účtu. Na tento účel však existujú len obmedzené metódy.

Jednou z možností je požiadať banku o pomoc pri identifikácii transakcie. Je však potrebné poznamenať, že banka nie je oprávnená zverejniť totožnosť majiteľa účtu.

V situáciách, keď sa osoba domnieva, že dostala peniaze z neznámeho účtu a chce ich vrátiť, môže sa obrátiť na svoju banku so žiadosťou o pomoc. Banka následne osloví banku, ktorá účet vytvorila, a pokúsi sa získať IBAN majiteľa účtu.

Majiteľa účtu je možné zistiť aj pomocou nasledujúcich metód:

 • Kontaktovať svoju banku a požiadať o pomoc pri overení čísla účtu. Banka môže požiadať o pomoc pri identifikácii majiteľa účtu banku, ktorá ho vydala, hoci nie je oprávnená tieto informácie poskytovať.
 • Vyhľadávať vo verejných záznamoch, keďže meno majiteľa účtu môže byť uvedené v záznamoch súvisiacich s jeho finančnou inštitúciou.
 • Vykonať internetové vyhľadávanie pomocou vyhľadávačov, ako je Google, alebo kontrola online fór, na ktorých môže byť majiteľ účtu aktívny. To by mohlo potenciálne poskytnúť stopy alebo informácie o danej osobe.

Toto je len niekoľko metód, ako zistiť, komu patrí číslo účtu. Hoci si to môže vyžadovať určité úsilie, tieto kroky môžu v konečnom dôsledku poskytnúť potrebné informácie.

Majiteľ účtu – IBAN

Niekto už určite niekedy zažil, že dostal platbu od niekoho neznámeho a zaujímalo ho, komu patrí číslo účtu. Alebo možno niekto potrebuje niekomu inému poskytnúť informácie o svojom účte, ale nie je si úplne istý správnosťou čísla účtu.

V takýchto situáciách je dôležité vedieť, ako zistiť, komu patrí číslo účtu. Našťastie, vďaka používaniu IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu) sa tento proces výrazne zjednodušil.

IBAN je medzinárodne uznávaný štandard na identifikáciu bankových účtov. Prvýkrát ho zaviedla Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) v roku 1997 a odvtedy ho prijala väčšina krajín na celom svete.

IBAN pozostáva z kombinácie písmen a číslic, ktoré jednoznačne identifikujú konkrétny bankový účet. To uľahčuje spracovanie a sledovanie medzinárodných transakcií, ako aj overovanie správnosti informácií o účte.

Overenie čísla účtu podľa IBAN

Ak chce človek overiť číslo účtu podľa IBAN, musí postupovať podľa týchto jednoduchých krokov:

 • Získajť číslo IBAN účtu, ktoré chce overiť. Zvyčajne ho nájde na výpisoch z účtu alebo ho môže získať kontaktovaním majiteľa účtu.
 • Prejsť na webovú stránku na overenie IBAN, napríklad IBAN.com alebo IBAN Calculator, a zadať IBAN do určeného poľa.
 • Kliknúť na „Overiť“. Webová stránka poskytne informácie o účte vrátane názvu banky, pobočky a krajiny.

Overenie čísla účtu podľa IBAN je jednoduché a dá sa urobiť online. Ak je IBAN platný, človek si môže byť istý, že číslo účtu je presné a patrí hľadanej osobe alebo organizácii. Ak je však IBAN neplatný, môže to znamenať, že číslo účtu je nesprávne alebo že banka nie je zapojená do systému IBAN.

Overenie bankového účtu prostredníctvom banky

Ak sa človeku nepodarí overiť údaje o majiteľovi účtu prostredníctvom IBAN, možno bude musieť kontaktovať priamo banku. Tu sú uvedené niektoré kroky, ktoré je potrebné vykonať na overenie bankového účtu:

 • Zhromaždiť všetky potrebné informácie, ako je číslo účtu, meno majiteľa účtu a ďalšie relevantné údaje.
 • Zavolať alebo navštíviť zákaznícke centrum banky. Vysvetliť svoju situáciu a poskytnúť relevantné informácie.
 • Banka môže požiadať o ďalšie informácie alebo dokumenty na overenie totožnosti človek a jeho vzťahu s majiteľom účtu.
 • Keď banka ukončí proces overovania, bude môcť potvrdiť, či účet patrí hľadanej osobe.

Je dôležité poznamenať, že niektoré banky môžu mať odlišné postupy overovania majiteľov účtov a tento proces môže trvať dlhšie. V takýchto prípadoch je najlepšie byť trpezlivý a spolupracovať s bankou, aby sa zabezpečila správnosť informácií.

Vďaka používaniu IBAN sa zisťovanie, komu patrí číslo účtu, stalo oveľa jednoduchším a efektívnejším procesom. Dodržiavaním vyššie uvedených krokov môžno ľahko overiť informácie o majiteľovi účtu a zabezpečiť správnosť čísla účtu. Ak však človek narazí na akékoľvek ťažkosti s overením bankového účtu, netreba váhať a obrátiť sa na banku so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Ako zistiť kód banky?

Znalosť kódu banky je nevyhnutná pri vykonávaní akýchkoľvek finančných transakcií, či už ide o online platby, prevody peňazí alebo nastavenie priamych vkladov. Bez kódu banky môže byť transakcia oneskorená alebo dokonca odmietnutá, čo spôsobí nepríjemnosti a potenciálne finančné straty.

Okrem toho je v prípade medzinárodných transakcií kód banky potrebný na identifikáciu banky príjemcu a zabezpečenie presmerovania finančných prostriedkov do správnej krajiny.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zistiť kód banky, je skontrolovať výpis z účtu. Kód banky by mal byť uvedený spolu s číslom účtu a ďalšími relevantnými informáciami.

Ak ho vo výpise človek nenájde, ďalšou možnosťou je skontrolovať svoj portál elektronického bankovníctva alebo mobilnú aplikáciu. Väčšina bánk poskytuje podrobný rozpis informácií o účte vrátane kódu banky.

Ak sa nepodarí nájsť kód banky vo výpise alebo na portáli elektronického bankovníctva, ďalším krokom je obrátiť sa priamo na svoju banku. O kód banky môžno požiadať zákaznícky servis, a to buď telefonicky, alebo osobnou návštevou pobočky. V záujme zabezpečenia bezpečnosti účtu môže byť majiteľ účtu požiadaný o niektoré overovacie informácie, napríklad číslo účtu.

Ako zistiť kód banky z IBAN-u?

Kód banky je štvormiestne číslo, ktoré slúži na identifikáciu banky zapojenej do platobnej transakcie. Existujú rôzne spôsoby určenia kódu banky vrátane:

 • získania kódu priamo z medzinárodného čísla bankového účtu (IBAN)
 • jeho vyhľadania v čísle účtu (nachádza sa za lomítkom)
 • kontroly webovej stránky banky

S čoraz častejším používaním IBAN sa vyhľadávanie kódu banky stalo jednoduchším. Ako zistiť kód banky z IBAN? Stačí odstrániť prvé štyri znaky, pričom piaty až ôsmy znak predstavujú kód banky.

Ako zistiť číslo účtu SLSP?

Získanie správneho čísla účtu je veľmi dôležité, ale nemalo by byť náročné.

Číslo účtu SLSP pozostáva z 24 znakov:

 • 2-písmenový kód krajiny
 • 2-číselné kontrolné číslo
 • 4 znaky z kódu banky SLSP
 • 16-číselný kód čísla účtu banky SLSP

Ako zistiť číslo účtu SLSP? IBAN možno nájsť po prihlásení sa do online bankovníctva banky SLSP alebo vo svojom bankovom výpise.

Ak človek použije nesprávne číslo IBAN, transakcia môže byť vrátená alebo odoslaná na nesprávny účet. Ak si človek nie je istý a chce predísť chybám, má možnosť požiadať svoju banku alebo príjemcu o potrebné údaje.

Overenie čísla účtu

Na záver možno povedať, že overenie čísla účtu je veľmi dôležité pre efektívnu správu financií. Môže sa to zdať ako náročná úloha, ale podľa vyššie uvedených jednoduchých krokov sa dá tieto informácie ľahko získať.

Znalosť čísla bankového účtu a informácií o majiteľovi účtu je nevyhnutná pri rôznych finančných transakciách, ako je nastavenie priamych vkladov, nákupy online a prijímanie platieb. Pomôže to tiež efektívne sledovať výdavky a rozpočet.

Netreba zabúdať na to, že informácie o bankovom účte musia byť vždy bezpečné a aktuálne. Nielenže tým človek ochráni svoje financie, ale zároveň sa zvýši komfort pri bankovníctve.