Istá pôžička pre neplatičov – nebanková, bez registra

Už jedna nezaplatená splátka môže stačiť na to, aby sa dlžník ocitol v registri dlžníkov. Banka takého klienta považuje za vysoké riziko a úver mu s najväčšou pravdepodobnosťou zamietne. Vôbec nebude brať do úvahy dobu nesplácanej pôžičky, prípadne jej výšku.

S pôžičkou pre dlžníkov v registri však môžno skúsiť šťastie. Poskytovatelia takejto pôžičky ku každému klientovi pristupujú individuálne, a tak to, že je dlžník v registri, neovplyvňuje jeho šance.

Ak má človek problém so splácaním svojich aktuálnych finančných záväzkov a napriek tomu potrebuje ďalšiu pôžičku, nie je to jednoduchá situácia. Aké možnosti pôžičiek existujú pre neplatičov a dlžníkov?

Dlžníci a neplatiči

Pod pojmom dlžník sa vo všeobecnosti rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná splniť záväzok voči veriteľovi. Tento záväzok nemusí byť len finančného charakteru. Dlžník má voči veriteľovi záväzok, veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku. 

Pokiaľ ide o rizikové úvery, hovoríme o dlžníkoch, ktorí si neplnia svoje záväzky – nesplácajú pôžičky ani iné záväzky a zvyčajne meškajú so splátkami. Dôvody tohto nesplácania môžu byť buď úmyselné, alebo neúmyselné.

Existujú spôsoby, ako sa ľudia v takejto situácii môžu pokúsiť dostať sa zo začarovaného kruhu, napríklad získať odklad splátok alebo pristúpiť na dohodu o splácaní. Tým sa zabráni eskalácii problému, ako sú ďalšie úroky alebo dokonca exekúcie.

V úverových registroch sa zhromažďujú informácie o všetkých finančných záväzkoch fyzických a právnických osôb vrátane oneskorených splátok úverov, dlhov voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňových dlhov a omeškaných platieb za telefón.

Informácie sa medzi registrami vymieňajú, takže banky môžu kontrolovať dlžníkov nebankových úverov a naopak.

Istá pôžička pre neplatičov

Aj pre neplatičov našťastie existujú možnosti, ako sa dostať k potrebným finančným prostriedkom.

Isté pôžičky pre neplatičov sú typom pôžičky, ktorú ponúkajú niektorí veritelia jednotlivcom, ktorých príjem alebo kreditné skóre sa nepovažuje za dostatočne dobré na to, aby sa kvalifikovali na tradičné bankové pôžičky. Tieto pôžičky môžu poskytnúť výhodný a často rýchly zdroj finančných prostriedkov pre tých, ktorí majú ťažkú finančnú situáciu.

Podmienky istej pôžičky pre neplatičov sa líšia od veriteľa k veriteľovi, ale často zahŕňajú niektoré z nasledujúcich požiadavok:

  1. Doklad o príjme. Na to, aby sa veritelia rozhodli poskytnuť istú pôžičku, budú vyžadovať doklad o príjme s cieľom určiť schopnosť jednotlivca splácať. To zvyčajne zahŕňa príjem zo zamestnania, dôchodku, dávok alebo nezávislého zdroja.
  2. Kontrola bonity. Všetci veritelia vyžadujú, aby dlžníci pred schválením pôžičky súhlasili s kontrolou bonity. Kontrola úverovej bonity ukáže úverové skóre neplatiča a veritelia môžu veľmi nízke skóre považovať za riziko a pôžičku zamietnuť.
  3. Zábezpeka. Niektorí veritelia môžu vyžadovať zábezpeku alebo zabezpečenie pôžičky. To znamená, že dlžník musí poskytnúť majetok, napríklad dom alebo auto, ako záruku za úver.
  4. Úroková sadzba a splátkový kalendár. Všetky úvery si vyžadujú splátkový kalendár, na ktorom sa dohodnú veritelia a dlžníci. Úroková sadzba pri istej pôžičke pre neplatičov bude podstatne vyššia ako pri tradičných pôžičkách. Tento typ pôžičky sa spravidla spláca kratšie ako tradičná pôžička.

Veritelia môžu pri poskytovaní istej pôžičky pre neplatičov zohľadniť aj ďalšie faktory, napríklad osobnú situáciu dlžníka, jeho súčasnú finančnú situáciu a úverovú históriu.

Pôžičky pre dlžníkov v registri sa síce poskytujú s vyššími úrokovými sadzbami a z dlhodobého hľadiska môžu byť oveľa drahšie ako bežné bankové úvery. Môžu však zabezpečiť odolnosť a flexibilitu potrebnú na prístup k financiám pre osoby so zlou úverovou históriou.

Nebankové pôžičky pre neplatičov

Ak má dlžník negatívny záznam v úverovom registri, môže mať problém získať pôžičku od bánk aj nebankových spoločností, ktoré sú oprávnené podľa zákona o spotrebiteľských úveroch pred poskytnutím úveru nahliadať do spoločných registrov dlžníkov.

Banka neplatičom teda takúto pôžičku neposkytne. Ak majú negatívny záznam v registri, pre banku to predstavuje veľké riziko, že svoje záväzky nebudú splácať riadne a včas.

Ak neplatič nespĺňa podmienky na získanie bankového úveru, môže byť ťažké nájsť pôžičku. Nebankové spoločnosti mu môžu pomôcť, ale výška pôžičky je obmedzená a podmienky môžu byť prísne. Zvyčajne ide o vyššie úrokové sadzby a kratšiu dobu splácania, zvyčajne len jeden mesiac.

Pri nebankových pôžičkách pre neplatičov sa od žiadateľa o pôžičku vyžaduje aj pravidelný a dostatočne vysoký príjem.

Ľudové pôžičky sú ďalšou možnosťou, ktorá spája dlžníkov so súkromnými investormi. Kľúčom k úspechu je však opatrnosť – existujú nespoľahliví poskytovatelia, preto je dobré si pred výberom daného sprostredkovateľa na platforme preveriť.

Získať peniaze prostredníctvom pôžičky od súkromnej osoby sa neodporúča, pretože dlžník môže požadovať zmenku alebo osobný majetok ako formu zabezpečenia. To môže dlžníka dostať v konečnom dôsledku do ešte väčších problémov v prípade, že pôžičku nebude vedieť splácať.

Pri požičiavaní si je namieste zvýšená opatrnosť. Neplatiči by si mali sprostredkovateľov pôžičiek pre dlžníkov v registri riadne preveriť.

Pôžičky pre dlžníkov

Bežným zdrojom finančnej pomoci pre ľudí, ktorí v minulosti nesplácali pôžičky, je využívanie nebankových pôžičiek. Peer-to-peer pôžičky, krátkodobé pôžičky a možnosti online a cez telefón poskytujú prístup k úverom bez ohľadu na finančnú históriu jednotlivca:

  • Peer-to-peer pôžičky pre dlžníkov sú zdrojom financovania, pri ktorom sú veritelia a dlžníci priamo prepojení. Pri peer-to-peer pôžičke investor súhlasí s požičaním peňazí dlžníkovi prostredníctvom online platformy, čím obchádza tradičnú bankovú štruktúru. Investori si môžu pozrieť profil jednotlivca a vybrať si, ktorého dlžníka chcú podporiť, vďaka čomu je tento typ pôžičky reálnou možnosťou pre ľudí, ktorí majú problémy so zabezpečením bankových úverov.
  • Krátkodobé pôžičky pre neplatičov sú ďalšou možnosťou pre tých, ktorí majú finančné ťažkosti. Tieto pôžičky sa pohybujú v rozmedzí malých súm počas krátkeho obdobia. Zvyčajne sú spojené s výrazne vyššou úrokovou sadzbou ako bankové pôžičky, sú však rýchle a výhodné a nevyžadujú dokonalú úverovú históriu.
  • Pre tých, ktorí hľadajú rýchlejší a pohodlnejší spôsob, ako požiadať o pôžičku, sú k dispozícii online a SMS pôžičky. Tieto úvery si vyžadujú menej papierovačiek a často sa dajú vybaviť v kratšom čase ako tradičné bankové úvery. Je však dôležité si uvedomiť, že takéto pôžičky môžu byť spojené s veľmi vysokými poplatkami.

Bez ohľadu na dôvod potreby pôžičky pre dlžníkov v registri sú nebankové pôžičky skvelou možnosťou pre tých, ktorí sa v minulosti stretli s nesplácaním bankových úverov. Tekéto pôžičky si vyžadujú oveľa menej prísny proces podávania žiadostí, čo z nich robí skvelý spôsob, ako získať prístup k rýchlej finančnej pomoci.

Výhody pôžičky bez registra dlžníkov

Pre neplatičov, ktorí potrebujú rýchlu hotovosť, môže byť najlepšou možnosťou pôžička bez registra dlžníkov. S istými pôžičkami môže mať dlžník ľahký prístup k hotovosti a rýchly proces schvaľovania. Pôžičky bez registra dlžníkov sa od tradičných pôžičiek líšia tým, že nevyžadujú, aby bol dlžník zapísaný v registri dlžníkov.

Najviditeľnejšou výhodou istých pôžičiek pre neplatičov je ľahký prístup k hotovosti. V závislosti od veriteľa môže žiadateľ o pôžičku získať potrebné peniaze už do 24 hodín. Schvaľovanie istých pôžičiek je tiež rýchlejšie ako pri tradičných pôžičkách, keďže sa pri nich nevykonáva rovnaké preverovanie úverovej bonity ani papierovanie.

Ďalšou veľkou výhodou pôžičiek pre neplatičov je, že nevyžadujú register dlžníkov. Tradičné pôžičky vyžadujú, aby boli potenciálni dlžníci zapísaní v registri, čo môže byť veľkou prekážkou pri získavaní pôžičky. Pri istej pôžičke však ich predchádzajúce dlhy nemusia byť prekážkou.

Napokon, pôžičky bez registra dlžníkov môžu byť jednoduchšie a efektívnejšie ako tradičné pôžičky. Vďaka rýchlosti a absencii papierovania môžu byť tieto pôžičky často menej komplikované a zdĺhavé ako iné možnosti pôžičiek.

Súhrnne povedané, isté pôžičky poskytujú neplatičom mnoho výhod. Môžu sa ľahko dostať k hotovosti, majú rýchly schvaľovací proces a nemusia sa obávať o svoj zoznam dlžníkov. S pôžičkami pre dlžníkov v registri môžu neplatiči získať hotovosť, ktorú potrebujú, bez toho, aby sa výrazne zaviazali.

Pôžičky pre dlžníkov v registri

Než si však dlžníci o pôžičku požiadajú, mali by si vopred dobre rozmyslieť, či peniaze skutočne potrebujú. Ak už peniaze dlžia, nemusí byť pôžička pre dlžníkov v registri tým najlepším riešením.

Ak o pôžičke dlžníci skutočne premýšľajú, nemali by zabúdať na tieto pravidlá

  • vyberať si preverené bankové a nebankové spoločnosti
  • skontrolovať si svoje záznamy v registroch
  • spočítať si, či dokážu pôžičku riadne načas splácať

Pôžička pre dlžníkov v registri je dostupná od 400 do 10 000 € s výsledkom už do 5 minút.

Konsolidácia pôžičiek ako jedno z riešení

Skvelý spôsob, ako sa zbaviť nevýhodných pôžičiek a znížiť svoje zadĺženie, je konsolidácia pôžičiek. Ide v podstate o zlúčenie všetkých pôžičiek do jednej, čo môže výrazne pomôcť znížiť mesačné splátky a ušetriť pomerne veľa peňazí.

Pomocou konsolidácie úveru sa dajú splatiť bankové alebo nebankové úvery, pohľadávky, kreditné karty atď. a úroky platiť len jednej spoločnosti namiesto viacerých. To dáva dlžníkovi šancu splatiť svoj dlh rýchlejšie. Každý konsolidačný úver sa posudzuje individuálne na základe potrieb dlžníka a jeho schopnosti splácať.

Požičať si, keď som v dlhu?

Možnosti istých pôžičiek pre neplatičov poskytujú dlžníkom možnosť rýchlo získať financie a zlepšiť svoju úverovú históriu. Je to jedno z riešení pre jednotlivcov, ktorí sa kvôli svojim finančným záznamom nemôžu kvalifikovať na pôžičku od bánk.

Pôžička aj pre osoby bez registra dlžníkov môže poskytnúť potrebnú finančnú úľavu, ak vedia správne riadiť svoje splátkové plány.

Pri tomto type úveru je však dôležité dvakrát si overiť poskytovateľa. Každá legitímna spoločnosť by mala mať na svojej webovej stránke všetky potrebné informácie, napríklad kontaktné údaje a licenciu. Podvodníci sa môžu pokúsiť dlžníka v nepríjemnej situácii zneužiť – preto by mali byť žiadatelia o pôžičku mimoriadne opatrní.

Požičiavanie si v platobnej neschopnosti môže byť neuveriteľne riskantné. Je to situácia, ktorá sa môže rýchlo vymknúť spod kontroly a zanechať dlžníka s rastúcim dlhom v začarovanom kruhu.

Vziať si pôžičku na riešenie situácie platobnej neschopnosti sa vo všeobecnosti neodporúča, pretože by to mohlo viesť k nezvládnuteľnej a nepríjemnej finančnej situácii.