Cenné papiere – dlhopisy, akcie, ako ich kúpiť

Vo svete finančných trhov existuje jeden kľúčový nástroj, ktorý hrá ústrednú úlohu v súčasnej ekonomike – cenné papiere. Či už sú to akcie, dlhopisy alebo iné finančné nástroje, cenné papiere tvoria základný kameň mnohých investičných portfólií a poskytujú dôležitý mechanizmus pre zhromažďovanie kapitálu pre podniky a vlády. 


Obsah článku


Vplyv cenných papierov na globálny trh je značný a pochopenie ich podstaty je kľúčom k úspešnému investovaniu a správe finančných prostriedkov.

Cenné papiere – základný kameň investičných portfólii

Cenné papiere sú finančné nástroje, ktoré predstavujú vlastníctvo alebo dlhový záväzok voči emitentovi. Môžu byť obchodované na finančných trhoch a zahŕňajú rôzne typy investícií.

Tvoria základný kameň mnohých investičných portfólií a zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnom finančnom systéme. Sú dôležitým nástrojom pre investorov, ktorí hľadajú rôzne spôsoby, ako zhromaždiť a zhodnotiť svoje finančné prostriedky.

Dôležitosť cenných papierov pre investičné portfólia:

 • Diverzifikácia: Investície do rôznych typov cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy a komoditné fondy, umožňujú diverzifikáciu portfólia. Tým sa minimalizuje riziko v prípade výkyvov na trhu a dosahuje sa stabilnejšia návratnosť.
 • Rast kapitálu: Investovanie do cenných papierov ponúka investičný rast kapitálu prostredníctvom zhodnotenia hodnoty aktív alebo príjmu z dividend (v prípade akcií) a úrokov (v prípade dlhopisov).
 • Pasívny príjem: Niektoré cenné papiere, najmä dlhopisy, poskytujú investičný príjem vo forme pevných úrokov alebo dividendov, čo môže slúžiť ako stabilný príjemový tok pre investorov.
 • Likvidita: Mnoho cenných papierov je ľahko likvidovateľných, čo znamená, že investori môžu svoje investície kedykoľvek kúpiť alebo predať na trhu, čo im umožňuje rýchlo reagovať na zmeny na trhu alebo ich finančnú situáciu.
 • Inflačná ochrana: Niektoré typy cenných papierov, ako sú napríklad komoditné fondy alebo inflačne-indexované dlhopisy, môžu slúžiť ako ochrana proti inflácii tým, že ich hodnota rastie v súlade s rastom cenového indexu.

Investície do cenných papierov si vyžadujú dôkladnú analýzu a porozumenie rizík a potenciálnych výnosov. Správne zahrnutie cenných papierov do investičného portfólia môže prispieť k dosiahnutiu dlhodobej finančnej stability a dosiahnutiu investičných cieľov.

Typy cenných papierov

Cenné papiere slúžia ako spôsob zhromažďovania kapitálu pre spoločnosti a vlády a zároveň ponúkajú investorom možnosť dosiahnuť výnosy a diverzifikovať svoje investičné portfóliá.

Trieda cenných papierovVýznam triedy Príklad cenného papiera
Vlastnícke cenné papierePredstavujú vlastníctvo podielu v spoločnosti a umožňujú akcionárom účasť na zisku spoločnosti a hlasovanie na valných zhromaždeniach.Akcie
Dlhopisové cenné papieredlhovými záväzkami emitenta voči investorovi, ktorý poskytuje finančné prostriedky s prísľubom návratu pôžičky a úrokov v stanovenom časovom období.Dlhopisy
Derivátové cenné papierePoskytujú držiteľovi právo, ale nie povinnosť, nakúpiť alebo predať aktíva za stanovenú cenu v budúcnosti.Opcie
Futures
Združené cenné papiereZahrňujú fondy, ktoré zhromažďujú finančné prostriedky od viacerých investorov na investíciu do rôznych aktív.Investičné fondy
Hybridné cenné papiereZahŕňajú dlhopisy s možnosťou konverzie na akcie v určitom časovom období a podielové listy, ktoré reprezentujú podiel na majetku alebo príjmoch investičného fondu.Podielové listy
Konvertibilné dlhopisy

Pod termínom cenné papiere sa rozumejú len tie, ktoré sú presne uvedené v zákone o cenných papieroch alebo v osobitných právnych predpisoch.

Centrálny depozitár cenných papierov

S technologickým pokrokom sa čoraz viac cenných papierov uchováva vo forme elektronických záznamov v digitálnych systémoch, čím sa eliminuje potreba fyzických certifikátov a zjednodušuje sa obchodovanie. 

Okrem toho sú niektoré cenné papiere evidované v registri alebo udržiavané v účtovnej podobe v bankových systémoch. V súčasnosti mnoho investorov obchoduje s cennými papiermi cez online platformy a brokerov, čo umožňuje elektronické obchodovanie a správu investícií.

Centrálny depozitár cenných papierov je inštitúcia, ktorá zohráva kľúčovú úlohu vo fungovaní finančných trhov. Jeho hlavnou funkciou je uskladňovať a spravovať cenné papiere v elektronickej forme a zabezpečiť ich bezpečnosť a integritu.

Centrálny depozitár cenných papierov:

 • uskladňuje cenné papiere v elektronickej podobe na účtoch svojich klientov, ako sú burzovní sprostredkovatelia, banky a iné finančné inštitúcie,
 • poskytuje clearingové služby, ktoré umožňujú efektívne vyrovnávanie obchodov na finančných trhoch a zabezpečujú, aby všetky transakcie boli správne uskutočnené,
 • uľahčuje obchodovanie s cennými papiermi,
 • poskytuje overenie vlastníctva cenných papierov.

Centrálny depozitár cenných papierov je kľúčovou súčasťou infraštruktúry finančných trhov, ktorá prispieva k transparentnosti, likvidite a dôveryhodnosti trhu.

Cenné papiere sú finančné nástroje, ktoré predstavujú vlastníctvo alebo dlhový záväzok voči emitentovi. Môžu byť obchodované na finančných trhoch a zahŕňajú rôzne typy investícií.

Čo je dlhopis – ako fungujú dlhopisy

Ako už bolo vyššie uvedené, cenné papiere sa delia do niekoľkých tried, do ktorých spadajú jednotlivé cenné papiere. Jedným z najviac rozšírených cenných papierov je dlhopis


Dlhopis, alebo inak dlhový cenný papier, predstavuje dohodu medzi veriteľom a dlžníkom, v ktorej dlžník prijíma pôžičku od inštitúcie alebo vlády. Táto dohoda vyžaduje, aby dlžník pravidelne splácal úroky z istiny, často počas niekoľkých rokov. 


Úroveň úroku, ktorý dlžník musí platiť, je stanovená na základe niekoľkých faktorov, vrátane jeho úverovej histórie, doby, na ktorú je pôžička poskytnutá, a hodnoty zabezpečenia, ktoré dlžník môže poskytnúť. 

Tieto faktory ovplyvňujú rozhodnutie o stanovení úrokovej sadzby a podmienok pôžičky, čím sa zabezpečuje, že obe strany sa dohodnú na férovej a udržateľnej zmluve.

Hodnota dlhopisov je určená v čase ich nákupu investorom. 

Ceny dlhopisov sú ovplyvňované zmenami na akciovom trhu a v ekonomike celkovo, čo z nich robí atraktívnu investíciu pre obchodníkov, ktorí sa snažia minimalizovať svoje trhové riziko. V porovnaní s cenami akcií majú dlhopisy tendenciu byť stabilnejšie, čo ich robí ideálnym doplnkom do každého investičného portfólia.

Typy dlhopisov

Dlhopisy majú rôzne formy.

 • Firemné dlhopisy – Ponúkajú vyššie úrokové sadzby ako iné typy dlhopisov, ale spoločnosti, ktoré ich vydávajú, majú väčšiu pravdepodobnosť zlyhania ako napríklad vládne subjekty.
 • Komunálne dlhopisy – Tieto dlhopisy sú vydávané rôznymi subjektmi, ako sú štáty, mestá a iné miestne samosprávy, na financovanie verejných projektov a poskytovanie verejných služieb.
 • Štátne dlhopisy – Cenné papiere vydané vládami jednotlivých krajín predstavujú jednu z najdôveryhodnejších foriem investícií. Ich význam spočíva v ich nízkom riziku nesplatenia, čo im umožňuje ponúkať investičné príležitosti s relatívne nízkymi úrokovými sadzbami v porovnaní s podnikovými dlhopismi.

Každá forma tohto cenného papiera má svoje výhody a nevýhody.

Ako kúpiť štátne dlhopisy?

Kúpa štátnych dlhopisov je pomerne priamočiary proces, ktorý vyžaduje niekoľko jednoduchých krokov. 

 • Výber správneho kanálu na nákup štátnych cenných papierov, či už ide o národnú pokladnicu, maklérsku firmu, banku alebo online platformu. 
 • Otvorenie investičného účtu, ktorý umožní nakupovať a držať dlhopisy v portfóliu.
 • Výber štátnych dlhopisov, ktoré chce človek kúpiť a zadanie objednávky na nákup prostredníctvom investičného účtu. 

Je dôležité si uvedomiť, že štátne dlhopisy môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi, ako sú minimálne investičné požiadavky a daňové predpisy, preto je vhodné pred nákupom získať relevantné informácie a poradiť sa s odborníkom.

Čo sú akcie?

Investovanie do akcií je základnou formou investovania, ktorá ponúka investorom príležitosť dosiahnuť potenciálnu návratnosť svojich finančných prostriedkov.


Akcie predstavujú vlastnícke podiely v spoločnostiach a môžu byť verejne obchodované na burzách alebo iných finančných trhoch. Na slovenskom trhu môžu byť akcie miestnych firiem obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave.


Príležitosť na získanie návratnosti investície v akciách prichádza z viacerých zdrojov. Okrem potenciálneho rastu hodnoty akcií môžu investori získať aj dividendový výnos, ktorý vypláca spoločnosť zo ziskov svojim akcionárom. Ďalším zdrojom zisku môžu byť kapitálové zisky, ktoré sú dosiahnuté prostredníctvom predaja akcií za vyššiu cenu, ako bola pôvodne zaplatená.

Brokeri – ako kúpiť akcie

Investovanie do akcií sa stalo oveľa prístupnejším vďaka online obchodným platformám. Súčasťou tohto procesu je kúpa akcií cez platformu brokera, ktorá je rýchla a jednoduchá.

Existuje mnoho brokerov, cez ktorých je možné nakupovať akcie online. Medzi niektoré z najznámejších patria eToro, XTB a Portu

Tieto platformy ponúkajú investorom prístup k širokému spektru akcií z rôznych trhov po celom svete. Každý z týchto brokerov má svoje vlastné funkcie a výhody, ktoré prispievajú k ich popularite a dôveryhodnosti medzi investormi.

eToro

eToro je známy svojou sociálnou obchodnou platformou, ktorá umožňuje investície do akcií, kryptomien, komodít a ďalších aktív. Okrem toho poskytuje sociálnu funkciu, ktorá umožňuje investovať na základe rady a stratégií ostatných obchodníkov.

XTB

XTB je medzinárodne uznávaný broker, ktorý ponúka širokú škálu finančných produktov, vrátane akcií, forexu, komodít a indexových fondov. Svojim klientom poskytuje prístup k pokročilým obchodným nástrojom a analytickým nástrojom.

Portu

Portu je ďalšou populárnou platformou pre online obchodovanie akcií. Je známy pre svoju jednoduchosť a intuitívny dizajn, ktorý robí obchodovanie prístupným pre všetkých typov investorov.

Nákup akcií

Stačí si vybrať tú správnu platformu a stlačiť tlačidlo „kúpiť“. Následne sa zobrazí možnosť určiť počet akcií alebo investovanú sumu. 

Pokročilejší investor má k dispozícii aj ďalšie možnosti, ako je napríklad nastavenie hraníc, aby minimalizoval svoje riziká. Môže tiež nastaviť predaj akcií, keď ich hodnota klesne pod určitú úroveň, čím chráni svoje investície pred prípadnými stratami alebo zisky. 

Tieto funkcie umožňujú investorom flexibilne riadiť ich investície a prispievajú k zvýšeniu kontroly nad ich portfóliami.