Investičná kalkulačka – pravidelné investovanie

Investície zohrávajú kľúčovú úlohu v budovaní bohatstva. Investičná kalkulačka poskytuje cenné informácie o potenciálnych výnosoch. Tento nástroj uľahčuje rozhodovanie pri výbere stratégie pravidelného investovania. Kam investovať 10 000 až 20 000 eur?


Obsah článku


Pravidelné investovanie umožňuje investorom rozdeliť vklady do rôznych finančných nástrojov v čase. Tento prístup sa líši od jednorazového investovania, kde investor vkladá všetky prostriedky naraz. Táto metóda pomáha redukovať riziko a zvyšuje potenciál pre rast hodnoty investícií.

Navyše, investičná kalkulačka umožňuje presné predpovede budúcich výnosov z pravidelných vkladov. Využitie tejto kalkulačky poskytuje jasnú predstavu o potenciálnych finančných výsledkoch, čo investorom pomáha urobiť informované rozhodnutia.

Takýto prístup k investičnému sporeniu optimalizuje šance na dosiahnutie finančných cieľov. Rozhodnutie, kde a ako investovať, sa stáva jednoduchším s podrobnými prognózami, ktoré poskytuje investičná kalkulačka.

Čo je to investičná kalkulačka?

Investičná kalkulačka je nástroj, ktorý pomáha investorom predpovedať výnosy z ich investícií. Poskytuje možnosť simulovať rôzne investičné scenáre na základe vstupných údajov ako sú suma investície, doba trvania a predpokladaná návratnosť. Cieľom je uľahčiť rozhodovanie a plánovanie finančnej budúcnosti.

Existuje niekoľko typov investičných kalkulačiek:

 • Kalkulačka sporenia: Určená pre výpočet výnosov z pravidelného sporenia.
 • Finančná kalkulačka: Poskytuje širší prehľad o finančných aspektoch, vrátane úverov, hypoték a investícií.
 • Kalkulačka dôchodkového sporenia: Zameraná na výpočet potrebných úspor na dosiahnutie finančnej stability v dôchodku.
 • Riziková kalkulačka: Pomáha investorom rozpoznať potenciálne riziká spojené s rôznymi investičnými stratégiami.

Okrem toho, investičná kalkulačka zvyšuje transparentnosť investičných rozhodnutí. Poskytuje jasné informácie o možných ziskoch a stratach, čím investorom uľahčuje správu ich portfólia. Využitím tejto kalkulačky investor nielenže získava predstavu o očakávaných finančných výnosoch, ale tiež sa môže vyhnúť potenciálnym finančným chybám.

Ako funguje investičná kalkulačka?

Investičná kalkulačka funguje na základe jednoduchých finančných princípov. Vyžaduje, aby užívateľ zadal sumu investície, časový horizont a očakávaný výnos. Tieto údaje umožňujú kalkulačke predpovedať potenciálne zisky z investičných aktivít.

Napríklad, predstavme si investora, ktorý plánuje investovať 5 000 eur s očakávaným ročným výnosom 5% na dobu 10 rokov. Po zadaní týchto údajov do investičnej kalkulačky vypočíta nástroj konečnú hodnotu investície. V tomto príklade by kalkulačka použila zložené úročenie na výpočet konečnej sumy, ktorá by bola približne 8 144 eur.

Takýto výpočet pomáha investorom získať jasnú predstavu o potenciálnych výnosoch. Týmto spôsobom môžu lepšie plánovať finančné stratégie a dosiahnuť svoje investičné ciele. Investičná kalkulačka je preto cenným nástrojom pre každého, kto sa zaujíma o kalkulačku sporenia a efektívne spravovanie svojich investícií.

Investície a investičné sporenie

Investície zahŕňajú alokáciu kapitálu do rozličných aktív s cieľom získať budúce výnosy. Investori často volia investovanie do akcií, dlhopisov, nehnuteľností alebo iných finančných nástrojov, aby rozšírili svoje portfólio a zvýšili svoje šance na zisk. Oproti tomu investičné sporenie predstavuje pravidelné vkladanie menších súm do určených investičných plánov alebo fondov, čo obvykle prináša stabilnejšie, avšak menšie výnosy.

Porovnanie medzi investovaním a sporením:

CharakteristikaInvestovanieInvestičné sporenie
RizikoVyššie, závisí od trhuNižšie, často diverzifikované
Potenciálny výnosMôže byť vysokýZvyčajne nižší ale stabilnejší
FlexibilitaVeľká, závisí od typu investícieMenšia, viazaná na konkrétne plány
Dlhodobý cieľRast kapitáluStabilita a postupné akumulovanie

Navyše, pravidelné investovanie je efektívna stratégia pre budovanie majetku. Umožňuje investorom využiť výhody dolar-cost averaging (priemerovanie nákladov), kde pravidelné investovanie rovnakých súm minimalizuje dopad volatilnosti trhu. Takto investori postupne zvyšujú svoje investičné expozície bez potreby časovať trh.

Táto metóda nielenže posilňuje finančnú disciplínu, ale aj pomáha postupne budovať majetok, využívajúc potenciál zloženého úročenia. Kalkulačka – zložený úrok je skvelým nástrojom, ktorý poskytuje presné výpočty, čo je obzvlášť užitočné pri plánovaní dlhodobých investícií.

Pravidelné investovanie je efektívna stratégia pre budovanie majetku.

Investičné sporenie v SLSP

Investičné sporenie SLSP umožňuje získanie širokej škály finančných produktov vrátane podielových fondov, dlhopisov a akcií. Navyše, aplikácia George poskytuje možnosť online investovania, vďaka čomu majú investori neustálu kontrolu nad svojimi investíciami.

Hlavnou výhodou tohto sporenia je flexibilita. Začať možno už s 20 € mesačne, pričom sa neplatia žiadne vstupné poplatky. Investor môže navyše kedykoľvek meniť sumu svojich pravidelných vkladov podľa aktuálnych finančných možností a potrieb.

Inflácia predstavuje skutočnú hrozbu pre úspory, pretože môže postupne znižovať ich hodnotu. Pri ročnej inflácii 10 % by sa hodnota úspor v sume 10 000 eur zredukovala na 9 000 eur. Investovanie je strategický spôsob, ako predísť takémuto poklesu a dosiahnuť rast finančných prostriedkov.

Investičné sporenie SLSP pracuje na základe jednoduchého konceptu. Investor si vyberie podielový fond a nastaví pravidelné mesačné vklady, ktoré sa automaticky odosielajú z jeho účtu do vybraného fondu. Tento proces umožňuje postupné zhodnocovanie úspor.

Výhody SLSP investovania zahŕňajú možnosť zhodnotenia úspor, regulované prostredie a jednoduchosť realizácie investícií. Na druhej strane, ako pri každej investícii, existujú aj riziká. Medzi ne patria potenciálne nižšie výnosy a riziko straty investovaných prostriedkov. Tieto faktory by mal každý investor zvážiť pri rozhodovaní o začatí investičného sporenia.

SLSP graf Sporo fondu maximalizovaných výnosov

Sporový fond Maximálnych výnosov SLSP umožňuje investorom dosahovať vysoké výnosy investovaním do akcií obchodných spoločností z celého sveta. Tento fond spravuje renomovaná spoločnosť Erste Asset Management GmbH, ktorá pôsobí na Slovensku.

SLSP graf výkonnosti sporo fondu maximalizovaných výnosov poskytuje jasný obraz o vývoji hodnoty podielových listov fondu v priebehu času. Tu sú podrobnosti výnosov za posledné roky:

RokVýnos
2018+10,7 %
2019+14,8 %
2020-10,0 %
2021+20,2 %
2022+12,5 %
2023+15,0 %

Celkový výnos fondu od jeho založenia v roku 2018 dosiahol impozantných 51,3%. Je však dôležité pripomenúť, že vysoké výnosy prinášajú so sebou aj vyššie riziko straty.

Akciové portfólio VÚB

Akciové portfólio VÚB banky umožňuje klientom aktívne investovať do rôznych typov akcií a akciových fondov. Tieto investície poskytujú príležitosti na kapitálový rast prostredníctvom účasti na výkone vybraných spoločností a trhových trendov.

Prehľad investičných možností s akciovým portfóliom VÚB:

 • Priame investície do akcií: Klienti si môžu vybrať a obchodovať akcie konkrétnych spoločností.
 • Akciové fondy: Ponuka fondov s rôznym zameraním, ktoré vedú skúsení profesionáli.
 • Indexové fondy a ETF: Možnosti na investovanie do širších trhových indexov, ktoré prinášajú diverzifikáciu a stabilné výnosy.

VÚB banka aktívne pomáha klientom pri tvorbe a správe ich akciových portfólií tým, že im poskytuje prístup k špecializovanému poradenstvu a analýzam. Banka pracuje s klientmi na identifikácii ich finančných cieľov a rizikovej tolerancie, aby mohla navrhnúť prispôsobené investičné stratégie.

Odborníci z VÚB banky pravidelne poskytujú informácie o trhových trendoch a radia, ako prispôsobiť portfólio aktuálnym ekonomickým podmienkam. Tieto služby umožňujú klientom efektívne spravovať svoje investície a pružne reagovať na trhové zmeny.

Investovanie s Amundi.sk

Amundi CR sa môže pochváliť tým, že jej hlavným a jediným akcionárom je medzinárodná skupina Amundi, ktorá je najväčším správcom aktív v Európe. Táto skupina operuje vo viac ako 37 krajinách a jej manažérske tímy sú aktívne vo všetkých hlavných finančných centrách ako Paríž, Londýn, Miláno, Dublin, Tokio a Boston.

Viac ako 100 miliónov retailových, privátnych a inštitucionálnych klientov po celom svete si vybudovalo dôveru v Amundi, čo potvrdzuje vysokú kvalitu jej značky.

Pre investorov Amundi pripravila širokú paletu investičných možností, ktoré zahŕňajú viac ako 100 investičných príležitostí pokrývajúcich rôzne typy aktív ako sú akcie, dlhopisy a krátkodobé investície dostupné na vyspelých aj rozvíjajúcich sa trhoch.

Investori si môžu vybrať podľa štýlu investovania – buď rastová alebo hodnotová stratégia, indexové fondy, ETF fondy alebo fondy s absolútnym výnosom. Amundi tiež ponúka tematicky zamerané fondy a jej Program pravidelného investovania RYTMUS patrí medzi najflexibilnejšie a najoceňovanejšie investičné programy na slovenskom trhu.

Finax.sk a Finax kalkulačka

Spoločnosť Finax vyniká na slovenskom trhu ako líder v oblasti investovania. Jej portfólio obsahuje podielové fondy, ETF, realitné fondy a doplnkové dôchodkové sporenie. Taktiež sa hlási k členstvu v Asociácii správcovských spoločností a dodržiava regulácie Národnej banky Slovenska.

Finax kalkulačka, dostupná na webovej stránke finax.sk, efektívne uľahčuje investovanie tým, že poskytuje presné výpočty založené na investičných cieľoch, tolerancii rizika a investičnom horizonte. Táto kalkulačka zahŕňa aj funkciu zloženého úročenia, čo je kľúčové pre pravidelné investovanie a maximalizáciu výnosov.

Výhody Finax SK a Finax kalkulačky:

 • Široká škála investičných produktov: Umožňuje výber z rôznych investičných možností.
 • Jednoduchosť použitia: Finax kalkulačka je navrhnutá pre intuitívne použitie nezávisle od skúseností s investovaním.
 • Presnosť výsledkov: Kalkulačka poskytuje presné informácie pre lepšie plánovanie investičných cieľov.

Finax si získava uznanie vďaka svojej spoľahlivosti a jednoduchosti, ktoré robia investovanie prístupné pre širokú verejnosť.

Investičná kalkulačka je nástroj, ktorý pomáha investorom predpovedať výnosy z ich investícií.

Kam investovať 10 000 eur alebo 20 000 eur?

Odpoveď na otázku, kam investovať 10 000 alebo 20 000 eur, závisí od viacerých faktorov, ktoré by mal investor zvážiť pred samotným rozhodnutím. Medzi tieto faktory patria investičné ciele, tolerancia rizika a investičný horizont.

 • Investičné ciele: Aký konkrétny cieľ má investor na zreteli? Možno zhromaždiť úspory na dôchodok, plánovať kúpu nehnuteľnosti alebo dosiahnuť finančnú nezávislosť. Jasné stanovenie týchto cieľov je kľúčové pre výber správnej investičnej stratégie.
 • Tolerancia rizika: Akú mieru rizika je investor ochotný podstúpiť? S nízkou toleranciou by sa mal vyhýbať vysoko volatilným investíciám, ktoré môžu priniesť vyššie riziko straty.
 • Investičný horizont: Aké dlhé obdobie plánuje investor svoje investície držať? Dlhší investičný horizont môže umožniť prekonanie krátkodobých trhových výkyvov a prijatie vyššieho rizika.

Možnosti investovania:

 • Akcie: Investovanie do akcií poskytuje podiel na vlastníctve firmy a môže priniesť vysoké výnosy, ale je spojené s vyšším rizikom.
 • Dlhopisy: Reprezentujú úverový nástroj, ktorý môže poskytovať stabilnejšie výnosy s nižším rizikom oproti akciám.
 • Nehnuteľnosti: Môžu generovať príjem z nájmu alebo zisk z predaja, prinášajú však vysoké riziko a vyžadujú aktívnu správu.
 • Finančné produkty: Ako sú podielové fondy, investičné životné poistenie a dôchodkové fondy, navrhnuté pre rôzne investičné ciele.

Investori s nízkou toleranciou rizika môžu zvažovať termínované vklady alebo konzervatívne podielové fondy. Tí so strednou toleranciou môžu zvažovať akcie alebo zmiešané fondy. S vysokou toleranciou rizika môžu zvažovať rizikové fondy alebo investície do nehnuteľností.