Dividenda – vyplácanie, akcie, odvody

Dividenda je finančný príspevok, ktorý spoločnosti vyplácajú svojim akcionárom ako podiel na ich zisku. Predstavuje jeden z najvýznamnejších spôsobov, akým môžu investori profitovať zo svojich investícií do akcií. Vyplácanie dividend môže mať rôzne formy – od peňažných výplat až po dodatočné akcie. 

Pre pochopenie toho, ako dividendy fungujú a aký majú dopad na trh, je potrebné preskúmať ekonomické a finančné ukazovatele a tiež legislatívne a daňové aspekty spojené s dividendami. 

HLAVNÉ MYŠLIENKY ČLÁNKU

Dividenda je časť zisku akciovej spoločnosti, ktorú táto spoločnosť vypláca svojim akcionárom.

Existuje viacero foriem vyplácania dividend, okrem klasickej hotovostnej platby, napríklad akciové dividendy, obligačné dividendy, majetkové dividendy.

Výpočet dividendy sa uskutočňuje na základe dividendového výnosu, ktorý sa vyjadruje v percentách a predstavuje pomer dividendy a ceny akcie.

Daň z dividend na Slovensku sa od 1. januára 2024 zvýšila z 7% na 10%. Zdanenie dividend zo zahraničia závisí od typu zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a krajinou vyplatenia dividend.

Čo sú dividendy?

Dividenda je časť zisku akciovej spoločnosti, ktorú táto spoločnosť vypláca svojim akcionárom.

Rozhodnutie o vyplatení dividendy a jej výške schvaľuje valná hromada akcionárov na základe návrhu predstavenstva. Spoločnosť nie je povinná vyplácať dividendy, aj keď dosiahne zisk. Zisk môže reinvestovať späť do svojho rozvoja, alebo ho použiť na iné účely.

Výška dividendy sa zvyčajne vyjadruje pevnou sumou na jednu akciu. Niektoré spoločnosti však vyplácajú dividendy aj vo forme percentuálneho podielu zo zisku.

Akcionári majú nárok na dividendu, ak v tzv. „rozhodnom dni“ vlastnili akcie spoločnosti. Rozhodný deň je deň, ktorý určí valná hromada akcionárov. Po tomto dni sa už dividenda na akcionárov, ktorí akcie kúpia neskôr, nevzťahuje.

Dividendy sa vyplácajú v hotovosti, na bankový účet akcionára, alebo sa reinvestujú do ďalších akcií spoločnosti.

Investovanie do dividendových akcií je jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť pasívny príjem. Pravidelná výplata dividend môže investorom priniesť stabilný príjem z ich investície.

Je dôležité poznamenať, že hodnota akcií môže kolísať a nie je zaručené, že investori dostanú späť celú svoju investíciu. Pred investovaním do akcií je preto dôležité zvážiť všetky riziká.

Možnosti vyplácania dividendy

Okrem klasickej hotovostnej platby existuje viacero alternatívnych foriem vyplácania dividend, ktoré spoločnosti ponúkajú svojim akcionárom:

Akciové dividendyAkcionári namiesto hotovosti obdržia nové kmeňové akcie spoločnosti. To znamená, že sa zvýši počet akcií v obehu a zároveň sa zníži trhová cena jednej akcie.
Obligačné dividendyAkcionári namiesto hotovosti obdržia nové dlhopisy spoločnosti. Tieto dlhopisy im tak prinášajú úrokový výnos.
Majetkové dividendyAkcionári namiesto hotovosti obdržia iný majetok spoločnosti, napríklad nehnuteľnosti, tovary alebo iné aktíva.

Výber formy vyplácania dividend závisí od rozhodnutia spoločnosti a od preferencií akcionárov. Niektoré spoločnosti ponúkajú akcionárom možnosť zvoliť si medzi rôznymi formami vyplácania dividend.

Každá forma vyplácania dividend má svoje vlastné daňové a právne dôsledky.

Hodnota alternatívnych foriem dividend, ako sú akcie alebo majetok, môže kolísať.

Nie všetky spoločnosti ponúkajú alternatívne formy vyplácania dividend.

Dividenda – význam a na čo slúži

Pre investorov predstavujú dividendy príležitosť na navýšenie výnosov z vložených peňazí. Výška dividendy závisí od počtu akcií, ktoré investor vlastní – čím viac akcií, tým vyššia dividenda.

Veľkou výhodou dividend je ich odloženie daňovej povinnosti až do momentu vyplatenia. To umožňuje investorom reinvestovať dividendy bez straty časti peňazí na dane. Niektoré spoločnosti, napríklad REIT fondy, rozdeľujú značnú časť svojich ziskov vo forme dividend, čím sa vyhýbajú plateniu firemných daní.

🔹 Pravidelná výplata dividend môže investorom priniesť stabilný príjem z ich investície.

Dividendy slúžia ako dôležitý indikátor zdravia a stability spoločnosti. Pravidelná výplata dividend dáva investorom prehľad o výkonnosti a vyhliadkach na rast firmy. Pre dôchodcov a investorov s cieľom dosiahnutia pravidelného príjmu predstavujú dividendy spoľahlivý zdroj financií.

Dividendové akcie a dividendoví aristokrati

Akcie s dividendou sú cenné papiere, ktoré svojim majiteľom pravidelne odvádzajú časť zisku. Tieto platby, nazývané dividendy, sa vyplácajú mesačne, štvrťročne alebo ročne.

Dividendové akcie a fondy s dividendami predstavujú cenný zdroj pasívneho príjmu. Okrem toho môžu tie najlepšie dividendové akcie slúžiť ako efektívny nástroj na dlhodobé budovanie bohatstva alebo zisk.

Je však dôležité poznamenať, že nie všetky akcie s dividendou sú automaticky dobrou investíciou. Mnoho investorov váha s investovaním do dividendových akcií, pretože si nie sú istí, ako ich vyberať a s čím začať.

Pre investorov môže byť spoločnosť, ktorá vypláca dividendy, vnímaná ako obzvlášť atraktívna, pretože ponúka dodatočný príjem. Mnohí investori aktívne vyhľadávajú dividendové akcie s cieľom budovať si stabilný pasívny príjem.

Najspoľahlivejšie spoločnosti sa vyznačujú dlhodobým rastom dividend bez prerušenia. Takéto firmy dokážu po desaťročia zvyšovať svoje dividendové platby, čím posilňujú dôveru investorov. 

🔹 Spoločnosti, ktoré zvyšujú svoje dividendové platby niekoľko rokov vkuse, sa nazývajú dividendoví aristokrati

Ak spoločnosť raz zavedie alebo zvýši dividendu, investori očakávajú, že táto úroveň bude zachovaná aj v náročných časoch. V praxi sa to často stáva realitou. Dividendy sú totiž vnímané ako kľúčový indikátor finančnej stability a prosperity firmy. Preto investori zvyčajne reagujú negatívne na akékoľvek náznaky zníženia dividend, čo môže viesť k poklesu ceny akcií.

Výška dividendy sa zvyčajne vyjadruje pevnou sumou na jednu akciu. Niektoré spoločnosti však vyplácajú dividendy aj vo forme percentuálneho podielu zo zisku.

Ako vypočítať dividendy – kalkulačka na výpočet podielu na zisku

Dividendový výnos, vyjadrený v percentách, predstavuje dôležitý, avšak nie jediný ukazovateľ pri investovaní do dividendových akcií. Jeho výpočet je pomerne jednoduchý, a preto sa bežne používa na porovnanie rôznych titulov.

Vzorec pre výpočet dividendového výnosu

Dividendový výnos [%] = dividenda / cena akcie * 100 [%]

Dividendový výnos umožňuje investorom porovnať dividendové akcie rôznych spoločností. Bežný dividendový výnos sa pohybuje v rozmedzí 1 – 8 %.

Celková dividenda

Celková dividenda predstavuje celkovú sumu peňazí, ktorú investor dostane vo forme dividend. Vypočíta sa nasledovne:

Celková dividenda = Počet akcií x Dividenda na akciu

Spoločnosti sa líšia v tom, ako často a koľko dividend vyplácajú. Niektoré spoločnosti vyplácajú dividendy štvrťročne, iné polročne alebo ročne. Výška dividendy závisí od zisku spoločnosti a jej plánov do budúcnosti.

Dividendové investičné stratégie – kde kúpiť dividendové akcie

Investovanie do dividendových akcií môže byť skvelým spôsobom, ako dosiahnuť stabilný príjem a budovať dlhodobé bohatstvo. Dividendy predstavujú časť zisku spoločnosti, ktorá sa vypláca akcionárom vo forme pravidelných platieb.

Pred investovaním do dividendových akcií je však dôležité vybrať si tie správne akcie a zvážiť rôzne investičné stratégie.

Kde kúpiť dividendové akcie?

Existuje viacero možností, ako kúpiť dividendové akcie:

Online brokeriNajpohodlnejší spôsob nákupu akcií je cez online brokerov. Ponúkajú širokú škálu akcií, vrátane dividendových, a umožňujú investovať s nízkymi poplatkami. Niektorí online brokeri ponúkajú aj nástroje na skríning akcií, ktoré pomôžu pri hľadaní dividendových titulov s požadovanými vlastnosťami.
Investičné fondyTieto fondy sú spravované profesionálnymi manažérmi, ktorí vyberajú a investujú do akcií s cieľom dosiahnuť stabilný dividendový výnos.
Priame investovanie do spoločnostíV niektorých prípadoch je možné investovať do dividendových akcií priamo kúpou akcií od samotnej spoločnosti. Táto možnosť je dostupná len pre niektoré spoločnosti a môže byť spojená s vyššími poplatkami.

Dividendové akcie sú skvelým spôsobom, ako dosiahnuť stabilný pasívny príjem a budovať dlhodobé bohatstvo. Pri výbere dividendových akcií je však dôležité zvážiť rôzne faktory a investovať zodpovedne.

Porovnanie jednotlivých brokerov

BrokerDemo účetMinimálny vkladFinančná PákaHodnotenie
XTB✔️nie je stanovený1:3094 %
eToro✔️100 USD1:3090 % 
Trading 212✔️30 kč1:3087 % 
Purple Trading✔️100 €1:3083 %

Investovanie do dividendových akcií môže priniesť stabilný pasívny príjem a budovať dlhodobé bohatstvo. Pri výbere brokera pre investovanie do dividendových akcií je dôležité zvážiť poplatky, ponuku akcií, investičné nástroje a služby, spoľahlivosť a bezpečnosť, užívateľskú prívetivosť platformy a zákaznícky servis.

Netreba zabudnúť zvážiť aj svoje investičné ciele, toleranciu voči riziku a pred investovaním si urobiť vlastný prieskum a zhodnotiť všetky riziká.

Daň z dividend 

V roku 2024 dochádza k zvýšeniu sadzby zrážkovej dane z dividend z pôvodných 7% na 10%. Toto zvýšenie sa týka dividend vyplácaných zo ziskov dosiahnutých spoločnosťami za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. januára 2024.

Dividendy vyplatené zo ziskov za zdaňovacie obdobia pred rokom 2024 sa budú zdaňovať podľa legislatívy platnej v roku, ku ktorému sa viaže nerozdelený zisk.

Výnimky

Od zvýšenej sadzby dane z dividend sú oslobodené zamestnanecké akcie poskytnuté ako benefit.

Zvýšenie dane z dividend môže mať negatívny dopad na firmy, ktoré vyplácajú dividendy. Môže viesť k znižovaniu dividend, a tak aj ku klesaniu cien akcií. Investori, ktorí poberajú dividendy, taktiež pocítia nižší príjem.

Dividendy:

Odmeňujú akcionárov za ich investíciu do spoločnosti.

Môžu slúžiť ako zdroj pasívneho príjmu pre investorov.

Môžu ovplyvňovať cenu akcií.

Povinnosti daňovníka, daňové priznanie dividend na Slovensku, odvody

Od 1. januára 2024 sa pri vyplácaní dividend automaticky zráža daň vo výške 10%. To znamená, že daňovník už nemusí tieto dividendy uvádzať vo svojom daňovom priznaní. Výnimkou je situácia, kedy boli dividendy vyplatené v hotovosti. V takomto prípade má daňovník povinnosť vyplniť tlačivo „Oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Zdaňovanie a odvodové povinnosti spojené s dividendami sa na Slovensku líšia v závislosti od statusu prijímateľa dividendy.

Zdanenie dividend zo zahraničia

Zdanenie dividend zo zahraničia závisí od toho, či má Slovensko s danou krajinou uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia:

Zmluvný štát:

  • Ak dividendy pochádzajú zo zmluvného štátu, zdaňujú sa v zmysle zmluvy. Zmluvy obvykle stanovujú limitovanú sadzbu dane z dividend, ktorá je nižšia ako sadzba dane na Slovensku (7%).
  • Daň z dividend sa v tomto prípade zráža už v krajine vyplatenia a na Slovensku sa už nezdaňuje.
  • Podmienkou uplatnenia limitovanej sadzby dane je predloženie daňového osvedčenia rezidenta SR daňovému úradu v krajine vyplatenia dividend.

Nespolupracujúci štát:

  • Ak dividendy pochádzajú z nespolupracujúceho štátu, zdaňujú sa na Slovensku sadzbou 35 %.
  • Daň z dividend sa v tomto prípade nezráža v krajine vyplatenia a musí sa doplatiť na Slovensku.
  • Pri výpočte základu dane z dividend sa zohľadňuje aj už zrazená daň v krajine vyplatenia.

Dividendy zo zahraničia je potrebné uviesť v daňovom priznaní na Slovensku.

Daň zo zisku – vyplatenie podielu na zisku účtovanie

Vyplatenie podielu na zisku (dividendy) je spojené s daňovou povinnosťou ako pre vyplácajúcu spoločnosť, tak aj pre prijímateľa. Správne účtovanie dane z príjmov je kľúčové pre dodržiavanie legislatívy a bezproblémový priebeh daňovej kontroly.

Zrážková daň z dividend

Pri vyplatení podielu na zisku fyzickej osobe je spoločnosť povinná zraziť daň z príjmov vo výške 10% z hrubej sumy dividendy. Zrazená daň sa odvádza daňovému úradu.

Daň z príjmov právnickej osoby

Pri vyplatení podielu na zisku právnickej osobe, ktorá je daňovým rezidentom SR, nie je potrebné zražať daň z príjmov. Právnická osoba si sama zahrnie prijatý podiel na zisku do základu dane z príjmov a zdaní ho podľa svojej sadzby dane.

Pri vyplácaní podielu na zisku je nutné správne identifikovať prijímateľa (fyzická vs. právnická osoba, daňový rezident vs. nerezident) pre určený postup zrážky dane. Vždy je nutné dodržiavať aktuálne platné zákony a predpisy týkajúce sa dane z príjmov. Odporúča sa viesť podrobnú evidenciu o všetkých vyplatených podieloch na zisku, vrátane zrazených daní a daňových dokladov.