Aktuálna inflácia – výzvy a dopady na hospodárstvo a každodenný život

Inflácia je ekonomickým javom, ktorý ovplyvňuje nielen finančné trhy, ale aj každodenný život obyvateľov. V dnešnej dobe, keď svetové hospodárstvo čelí rôznym výzvam, je dôležité rozumieť, ako inflácia funguje a aký má vplyv na bažný život.

Inflácia je neoddeliteľnou súčasťou každodenného hospodárskeho života a môže mať značný vplyv na každého jednotlivca a spoločnosť ako celok. Je dôležité, aby sa porozumelo príčinám inflácie a sledoval sa jej vývoj, aby sa mohlo adekvátne reagovať a prispôsobiť svoje finančné plány zmene ekonomickej situácie.

Čo je to inflácia

Inflácia sa môže definovať ako celkový rast úrovne cien za tovar a služby v ekonomike. To znamená, že s časom sa zvyšujú ceny produktov a služieb, a teda miera kúpnej sily meny klesá. Odpoveď na otázku čo je to inflácia, je teda pomerne jednoduchá.

Existuje však niekoľko faktorov, ktoré môžu spôsobiť infláciu. Prečo vzniká inflácia?

 • Dopytová inflácia: Keď dopyt po tovare alebo službe presahuje ich ponuku, ceny sa zvyšujú.
 • Nákladová inflácia: Zvýšenie nákladov na výrobu môže viesť k zvýšeniu cien konečného produktu alebo služby.
 • Mzdová inflácia: Ak sa mzdy zvyšujú, firmy môžu prenášať tieto náklady na spotrebiteľov zvyšovaním cien.

Existujú rôzne typy inflácie, vrátane miernych, ktoré sú bežné v stabilných hospodárstvach, a hyperinflácie, ktorá môže mať katastrofický vplyv na ekonomiku. Význam inflácie je však rôzny.

Inflácia na Slovensku môže mať rôzne dopady na hospodárstvo, vrátane znižovania kúpnej sily obyvateľstva, neistoty na trhoch a ovplyvňovania rozhodnutí centrálnych bánk o nastavení úrokových sadzieb.

Pre bežného občana môže inflácia znamenať zvýšené náklady na životné potreby, ako sú potraviny, nájomné, alebo energetické náklady. To môže ovplyvniť rodinný rozpočet a spôsobiť potrebu prehodnotenia finančných plánov.

Zdražovanie potravín a energie okrem iného mohlo spôsobiť aj to, že ľudia si radšej varili doma, ako by si objednávali jedlo cez Foodpanda alebo si zašli do reštaurácie.

Centrálne banky a vlády môžu prijať rôzne opatrenia na riadenie inflácie, ako sú zmeny úrokových sadzieb, regulácia dopytu a ponuky na trhu, alebo fiskálnej politiky.

Aký má inflácia význam?

Inflácia má niekoľko významov:

 • Význam pre spotrebiteľov: Inflácia znamená, že spotrebitelia majú nižšiu kúpnu silu. Za rovnakú sumu peňazí si môžu kúpiť menej tovarov a služieb, ako predtým. To môže viesť k zníženiu životnej úrovne.
 • Význam pre podniky: Inflácia zvyšuje náklady na výrobu. Podniky musia zvýšiť ceny svojich produktov a služieb, aby pokryli vyššie náklady. To môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti a k nižším ziskom.
 • Význam pre vládu: Inflácia znižuje hodnotu vládnych dlhopisov. To znamená, že vláda musí zaplatiť viac peňazí, aby vyplatila svoje dlhy.

Inflácia je dôležitým ekonomickým ukazovateľom. Centrálne banky sa snažia udržiavať infláciu na nízkej úrovni, pretože vysoká inflácia môže mať negatívne dôsledky pre ekonomiku.

Inflácia na Slovensku

Inflácia na Slovensku v posledných rokoch stúpala. V novembri 2023 dosiahla 8,2 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2000. Inflácia na Slovensku je vyššia ako priemerná inflácia v Európskej únii, ktorá v novembri 2023 dosiahla 5,1 %. Aktuálna inflácia je teda pomerne vysoká.

Inflácia na Slovensku je spôsobená najmä nasledujúcimi faktormi:

 • Rast cien energií

Rast cien energií je najdôležitejším faktorom, ktorý spôsobuje infláciu na Slovensku. Ceny energií v Európe v posledných rokoch prudko stúpli, čo sa odrazilo aj na cenách tovarov a služieb na Slovensku.

 • Rast cien surovín

Rast cien surovín, ako je napríklad ropa, zemný plyn, hliník či železo, tiež prispieva k inflácii na Slovensku. Ceny surovín v Európe v posledných rokoch tiež stúpli, čo sa odrazilo na cenách tovarov a služieb, ktoré tieto suroviny obsahujú.

 • Rast miezd

Rast miezd tiež prispieva k inflácii, ale v menšej miere. Rast miezd znamená, že ľudia majú viac peňazí, ktoré môžu minúť na tovary a služby, čo vedie k zvýšeniu dopytu a teda aj cien.

Aktuálna inflácia však odzrkadľuje aj iné nedávne udalosti ako vojna na Ukrajine či pandémia, ktorá bude na ekonomike ešte istý čas citeľná.

Pre bežného občana môže inflácia znamenať zvýšené náklady na životné potreby, ako sú potraviny, nájomné, alebo energetické náklady.

Inflácia Slovensko – vplyv

Inflácia Slovensko má vplyv, prevažne negatívny, na život všetkých obyvateľov Slovenska. Inflácia spôsobuje, že peniaze strácajú svoju hodnotu, čo znamená, že za rovnakú sumu peňazí sa môže kúpiť menej tovarov a služieb ako predtým.

Vplyv inflácia Slovensko zasahuje aj podniky. Inflácia zvyšuje náklady na výrobu, čo môže viesť k zvýšeniu cien produktov a služieb, čo môže sťažiť podnikom predávať svoje produkty a služby. Pre lepší prehľad o financiách je možné viesť si peňažný denník.

Ako sa chrániť pred infláciou

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa chrániť pred infláciou. Jedným zo spôsobov je investovať do aktív, ktorých hodnota rastie rýchlejšie ako inflácia. Medzi takéto aktíva patria napríklad akcie, nehnuteľnosti či komodity.

Ďalším spôsobom, ako sa chrániť pred infláciou, je znížiť výdavky. To je možné urobiť napríklad tým, že sa bude šetriť na energiách, napríklad nainštalovaním rekuperácie, jesť menej mäsa a mliečnych výrobkov a budú sa nakupovať lacnejšie tovary a služby.

Boj proti inflácii a ochrana finančného portfólia môžu byť dôležité, aby sa udržala kúpna sila v období zvyšujúcich sa cien. Tu sú niektoré spôsoby, ako sa môže brániť pri inflácii:

 • Investície:
  • Akcie: Investovanie do akcií môže byť jedným zo spôsobov, ako ochrániť svoje bohatstvo pred infláciou. V histórii sa ukázalo, že akcie často prekonávajú infláciu. Nákup akcií sa tak môže oplatiť.
  • Komodity: Investície do komodít, ako sú zlato alebo striebro, môžu poskytnúť určitú formu ochrany pred hodnotovým poklesom meny. Investovanie do zlata je možné viacerými spôsobmi, napríklad formou ETF alebo nákupom fyzického zlata.
  • Nehnuteľnosti: Investície do nehnuteľností môžu byť ďalším spôsobom diverzifikácie portfólia a ochrany pred infláciou.
 • Inflačne indexované dlhopisy:
  • Tieto dlhopisy sú naviazané na index inflácie a poskytujú investorom náhradu za zvýšenie úrovne cien.
 • Diverzifikácia portfólia:
  • Rozloženie investície do rôznych tried aktív, aby sa minimalizovalo riziko v prípade, že niektoré sektory by mohli byť citlivejšie na infláciu.
 • Úrokové sadzby:
  • Ak sa vlastnia dlhodobé dlhopisy, môže byť dôležité sledovať úrokové sadzby. V období inflácie môže centrálna banka zvyšovať úrokové sadzby na kontrolu rastu cien.
 • Zahrňte do rozpočtu rezervu na infláciu:
  • Ak sa očakáva inflácia, zahrnúť do rozpočtu rezervu na zvýšené náklady na život môže byť praktickým opatrením.
 • Investovanie do dividendových akcií:
  • Ak sa investuje do akcií, zamerať sa na tie spoločnosti, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy. Tieto dividendy môžu poskytnúť príjem, ktorý môže rásť v súlade s infláciou.
 • Aktívnym sledovaním ekonomických ukazovateľov:
  • Sledovať ekonomické ukazovatele, aby boli investori informovaní o možných zmenách v ekonomickej politike, ktoré môžu ovplyvniť infláciu.

Je dôležité si uvedomiť, že každý investičný prístup má svoje riziká a výnosy. Pred rozhodnutím o investícii je vždy najlepšie konzultovať s finančným poradcom a starostlivo zhodnotiť svoje ciele a toleranciu k riziku. Stále vyhľadávaný je aj nákup Bitcoinu.

Očakávania do budúcnosti

Očakáva sa, že inflácia na Slovensku bude v najbližších mesiacoch a rokoch naďalej stúpať. Dôvodom je, že rast cien energií a surovín pravdepodobne bude pokračovať.

Národná banka Slovenska (NBS) sa snaží infláciu znížiť, ale bude to náročné, pretože inflácia je spôsobená globálnymi faktormi, ktoré NBS nemôže ovplyvniť. NBS a inflácia sú teda do určitej miery v súvise, ale nevie ovplyvniť všetko.

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) je inštitúcia, ktorá zodpovedá za meranie inflácie na Slovensku. Štatistický úrad infláciu meria na základe koša tovarov a služieb, ktorý reprezentuje spotrebu domácností.

Inflácia v Európe

Inflácia v Európe v posledných rokoch stúpala. V novembri 2023 dosiahla 5,1 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2008. Inflácia v Európe je spôsobená najmä rastom cien energií a surovín.

Inflácia V EÚ je spôsobená najmä týmito faktormi:

 • Nárast cien energií

Rast cien energií je hlavným dôvodom inflácie v EU. Ceny energií v Európe v posledných rokoch prudko vzrástli, čo sa odrazilo na cenách všetkých tovarov a služieb, ktoré potrebujú energiu na výrobu alebo dopravu.

 • Drahšie suroviny

Rast cien surovín, ako sú napríklad ropa, zemný plyn, hliník a železo, tiež spôsobuje infláciu v Európe. Ceny týchto surovín v Európe v posledných rokoch tiež stúpli, čo sa odrazilo na cenách výrobkov a služieb, ktoré ich obsahujú.

 • Rast miezd

Rast miezd môže tiež spôsobiť infláciu, ale v menšej miere ako rast cien energií a surovín. Rast miezd znamená, že ľudia majú viac peňazí, ktoré môžu minúť na tovary a služby, čo vedie k zvýšeniu dopytu a teda aj cien. Aj to vedie k inflácii v EU.

Inflácia v Európe v posledných rokoch stúpala. V novembri 2023 dosiahla 5,1 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2008.

Dôchodcovská inflácia

Dôchodcovská inflácia je miera rastu cien tovarov a služieb, ktoré sú dôležité pre dôchodcov. Dôchodcovská inflácia je zvyčajne vyššia ako celková inflácia, pretože dôchodcovia míňajú väčšinu svojho príjmu na základné potreby, ako sú potraviny, energie a bývanie.

Dôchodcovská inflácia môže mať negatívny vplyv na život dôchodcov. Dôvodom je, že dôchodcovia majú nižšiu kúpnu silu, pretože za rovnakú sumu peňazí si môžu kúpiť menej tovarov a služieb ako predtým. To môže viesť k zníženiu životnej úrovne dôchodcov.

Vlády sa snažia znížiť dôchodcovskú infláciu. Jednou z možností, ako to urobiť, je valorizácia dôchodkov. Valorizácia dôchodkov znamená, že dôchodky sa pravidelne zvyšujú, aby sa prispôsobili rastúcej inflácii.

Na Slovensku sa dôchodky valorizujú každoročne od 1. januára. Valorizácia dôchodkov sa vykonáva na základe inflácie a rastu priemernej mzdy.

Očakáva sa, že dôchodcovská inflácia bude v najbližších rokoch naďalej stúpať. Dôvodom je, že rast cien energií a surovín pravdepodobne bude pokračovať.