Zdravotná poisťovňa Dôvera – benefity, kontakt, infolinka

Zdravotné poistenie je v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre každého jednotlivca. V stále sa meniacom prostredí zdravotného systému je dôležité mať spoľahlivého partnera, ktorý poskytne nielen potrebnú ochranu, ale aj záruku kvalitnej starostlivosti – a tým je zdravotná poisťovňa Dôvera.

Kľúčové informácie článku

Aké nadštandardné výhody poskytuje poisťovňa Dôvera svojim poistencom?

Aké sú novinky v aplikácii eDôvera?

Aké sú podmienky a postup pre získanie Dia balíčka zdarma prostredníctvom programu Dôvera pomáha?

Aké sú rôzne možnosti kontaktu so zdravotnou poisťovňou Dôvera?

Na slovenskom trhu existuje niekoľko poisťovní, ktoré ponúkajú množstvo produktov pre svojich klientov. Poprednou poistnou spoločnosťou je Dôvera

Benefity ZP Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera ponúka svojim poistencov viaceré výhody a benefity, ktoré zahŕňajú širokú škálu služieb a finančnú podporu.

Príspevok na zuby od zdravotnej poisťovne Dôvera

Poisťovňa Dôvera udeľuje príspevok na zubára vo výške až 150 eur ročne, čo znamená 5 krát po 30 eur, pokrývajúc zubné ošetrenie a dentálnu hygienu pre deti aj dospelých. Okrem toho, poisťovňa poskytuje finančnú pomoc aj na pečatenie trvalých zubov pre deti do 14 rokov, ako aj na výrobu zubných mostíkov a koruniek pre dospelých.

Dôležitým krokom pre poistenca je pravidelná preventívna prehliadka u zubného lekára a všeobecného lekára, ktorá by mala byť absolvovaná raz za dva roky. Okrem toho je nevyhnutné, aby poistenec nemal žiadne dlhy v zdravotnom poistení a v minulosti nebol v obdobiach, keď zaň neboli odvádzané platby na zdravotné poistenie. 

Je tiež kľúčové, aby ošetrujúci zubný lekár mal platnú zmluvu s poisťovňou Dôvera. Ak má poistenec nárok na príspevok, môže ho žiadať prostredníctvom aplikácie alebo elektronickej pobočky Dôvera EP do piatich kalendárnych dní od vystavenia dokladu o ošetrení.

Doklad treba nahrať k žiadosti do 30 kalendárnych dní a v priebehu 90 kalendárnych dní potom poisťovňa zašle peniaze na bankový účet poistenca.

Zmena spojená s benefitmi na zubnú starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva nedávno oznámilo, že príspevky na zubné ošetrenia, ktoré zdravotné poisťovne poskytovali ako benefit, budú zrušené. Toto rozhodnutie je súčasťou ich snahy o úsporu financií. Pacienti budú mať možnosť žiadať o preplatenie ošetrení absolvovaných u zubárov do 30. apríla 2024. Po tomto termíne poisťovne nebudú môcť tieto náklady uhradiť.

Tento krok by mohol mať významné dôsledky pre poistencov, ktorí sa spoliehali na tieto príspevky na zabezpečenie dostupnejšej zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva nedávno oznámilo, že príspevky na zubné ošetrenia, budú zrušené. Tento benefit končí od 1.5. 2024.

Vrátenie doplatkov za lieky od zdravotnej poisťovne Dôvera

Deti do 18 rokov poistené v Dôvere spolu so svojimi rodičmi poistenými v tej istej poisťovni majú nárok na preplatenie doplatkov za lieky do výšky 300 eur za každého člena rodiny, ak ide o 4-člennú rodinu, to znamená celkový nárok na vrátenie doplatkov vo výške 1 200 eur. Tento benefit zahŕňa doplatky za kategorizované lieky a dietetické potraviny vydané na lekársky predpis, ako sú často:

 • predpisované lieky
 • antibiotiká
 • lieky proti alergiám
 • očkovacie vakcíny
 • dietetické potraviny

Aby sa mohol tento benefit uplatniť, je potrebné to urobiť elektronicky a len v prípade, že doplatky za lieky v priebehu roka presiahli sumu 3 eurá. Po prihlásení do aplikácie poistenec získa prehľad o svojom nároku na vrátenie doplatkov, pričom informácia o tejto sume sa automaticky zdieľa medzi poisťovňou a lekárňou.

Starostlivosť o zrak ZP Dôvera

Od začiatku roku 2022 poisťovňa Dôvera zaviedla nový benefit, ktorý zahŕňa príspevok vo výške 50 eur raz za rok na nové dioptrické okuliare pre deti do 18 rokov. Tento benefit umožňuje poistencom uplatniť si nárok na očné pomôcky s doplatkom pacienta, ktoré sú predpísané očným lekárom, vrátane sériového okuliarového rámu, okuliarových šošoviek s dioptriami do +4/-4 a súčet do +6/-8

Žiadosť o tento príspevok možno podať elektronicky do 30 dní od dátumu očného vyšetrenia a je potrebné k nej priložiť poukaz na optickú pomôcku a doklad o kúpe. Poistenci môžu očakávať, že peniaze budú prevedené na ich bankový účet do 90 dní.

Príspevok na očkovanie Dôvera

Dôvera, jedna z najväčších zdravotných poisťovní na Slovensku, zavádza program preplácania dobrovoľných očkovaní, ktoré zahŕňajú ochranu pred viacerými závažnými chorobami, ako je kliešťová encefalitída, hepatitída A a B či HPV. Pre uplatnenie tohto benefitu je potrebné vykonať niekoľko krokov.

 • Návšteva lekára: Poistenci musia navštíviť svojho lekára alebo pediatra, ktorý im predpíše príslušnú vakcínu. 
 • Zakúpenie vakcíny: Poistenci si musia zakúpiť vakcínu v lekárni.
 • Očkovanie: Poistenci sa nechajú zaočkovať.
 • Podanie žiadosti o príspevok: Po absolvovaní očkovania musia predložiť originál pokladničného bloku a žiadosť o príspevok, ktorú môžu zaslať poštou alebo doručiť osobne v poisťovni. 

Je dôležité poznamenať, že príspevok sa poskytuje len na úhradu samotnej vakcíny. Nezahŕňa ďalšie poplatky v lekárni či pri lekárovi. Tento program umožňuje poistencom získať dôležitú ochranu pred infekčnými chorobami bez zbytočných finančných obáv.

Zdravotná poisťovňa Dôvera ponúka svojim poistencom viaceré výhody a benefity, ktoré zahŕňajú širokú škálu služieb a finančnú podporu.

Prevencia a ďalšie benefity v Dôvere

Poistenci Dôvery majú výhody spojené s prevenciou zdravia a starostlivosťou o svoje zdravie. Napríklad absolvovanie testu na odhalenie rakoviny hrubého čreva pri preventívnej prehliadke je pre nich bezplatné a poisťovňa tento test prepláca v plnej výške po dovŕšení 40 rokov.

Okrem toho, Dôvera ponúka program DôveraPomáha diabetikom pre pacientov s diabetom 1. a 2. typu, prediabetom a ženy s tehotenskou cukrovkou. Program zahŕňa bezplatné poradenstvo, objednávanie k vybraným lekárom a individuálny diétny plán.

Ďalšie výhody zahŕňajú zľavu vo vybraných kúpeľoch, bezplatnú prítomnosť blízkeho pri pôrode pre rodičky a prioritné preventívne mamografické vyšetrenie pre klientky vo veku 40 až 69 rokov.

Tieto výhody poskytujú poistencovi komplexnú starostlivosť o jeho zdravie a podporujú preventívne opatrenia na zachovanie dobrého zdravotného stavu.

Dôvera pomáha – Dia balíček zdarma

Poisťovňa Dôvera pomáha svojim klientom rôznymi spôsobmi. Pre poistencov, ktorí trpia chorobou diabetes, si pripravila Dia balíček. Tento balíček obsahuje glukomer, výživový doplnok, vzdelávací materiál a malý darček pre klienta ako prekvapenie. 

O balíček môže žiadať poistenec, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • má diabetes 1., 2. typu,prediabetes, tehotenskú cukrovku, srdcové zlyhávanie, hypertenziu, nadváhu alebo obezitu,
 • je poistencom Dôvery
 • má nad 18 rokov
 • nie je dlžník na poistnom

Prihlásenie do programu Dôvera pomáha je jednoduché. Stačí zadať informácie o poistencovi, odpovedať na otázky a vyplniť doplňujúce informácie. Po tomto procese by mal poistenec získať Dia balíček zadarmo. 

Dôvera ponúka program DôveraPomáha diabetikom pre pacientov s diabetom 1. a 2. typu, prediabetom a ženy s tehotenskou cukrovkou.

Poisťovňa Dôvera

Dôvera zdravotná poisťovňa vstúpila na slovenský trh v roku 2009 ako pokračovateľ APOLLO zdravotnej poisťovne. Dnes sa pýši pozíciou najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre viac ako 1,4 milióna poistencov.

Jej spolupráca s rôznymi typmi zdravotníckych zariadení, vrátane nemocníc a laboratórií, umožňuje klientom prístup k širokej škále služieb.


Dôvera ponúka svojim poistencom nadštandardné výhody, ako je napríklad preplácanie doplatkov za lieky pre deti do dvoch rokov a ich matky, bezplatné očkovanie proti chrípke a zvýhodnené ceny očkovania proti hepatitíde A a B.


Tieto iniciatívy sú súčasťou záväzku poisťovne k poskytovaniu najlepších služieb a zlepšovaniu zdravotného stavu svojich klientov. Spoločnosť sa tiež neustále snaží zavádzať moderné a inovatívne riešenia, ktoré zjednodušujú nielen jej snahu o lepšiu starostlivosť, ale aj celú jej činnosť.

Dôvera.sk – inovatívny prístup ku komunikácii

Zdravotná poisťovňa Dôvera predstavila svojim klientom inovatívny spôsob komunikácie a správy poistnej zmluvy prostredníctvom ich elektronickej pobočky, ktorá je prístupná na oficiálnej webovej stránke www.dovera.sk.

Táto moderná elektronická platforma umožňuje poistencom efektívne komunikovať so ZP Dôverou a získavať prístup k dôležitým informáciám a službám, čím zvyšuje užívateľskú pohodlnosť a dostupnosť pre klientov.

Dôvera.sk umožňuje svojim klientom jednoducho žiadať o vydanie preukazu poistenca alebo získať splátkový kalendár na diaľku. Okrem týchto funkcií je možné prostredníctvom aplikácie žiadať aj o rôzne benefity.

Mobilná aplikácia eDôvera

Nový dizajn elektronickej pobočky eDôvera predstavuje moderný a intuitívny prístup, ktorý nahradil jej pôvodnú verziu.

Novinky v aplikácii eDôvera:

 • Prihlasovanie podľa biometrických údajov – možnosť prihlasovania sa pomocou biometrických údajov, ako je odtlačok prsta alebo sken tváre.
 • Komfort Platba – umožňuje nastavenie opakovaných platieb.
 • Sekcia Zdravie – aplikácii poskytuje klientom všetky potrebné informácie ohľadom ich zdravia na jednom mieste, vrátane preventívnych prehliadok, receptov a dokonca aj možnosti samodiagnostiky.
 • Digitálny preukaz poistenca – vždy k dispozícii v aplikácii, ak klient stratí plastový preukaz, môže jednoducho požiadať o vydanie nového.
 • Zdravotná karta – zdravotné záznamy za posledných 24 mesiacov, vrátane vyšetrení.

Prihlásenie do eDôvera je možné prostredníctvom aplikácie, ktorá je podporovaná pre Android a IOS operačný systém. Taktiež je možné prihlásiť sa do Dôvery cez dovera.sk.

Dôvera.sk – kontakt a infolinka

Keď sa človek potrebuje obrátiť na zdravotnú poisťovňu Dôvera, má k dispozícii niekoľko možností.

 • Obchodné meno: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
 • IČO: 35 942 436
 • DIČ: 202 205 1130
 • IČ DPH: SK2022051130
 • Kód poisťovne: 24
 • Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri vedenej Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3627/B.

Poistenec má možnosť komunikovať so zdravotnou poisťovňou Dôvera prostredníctvom elektronickej pobočky alebo vyplnením online kontaktného formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dôvera.sk.

Infolinka Dôvera – kontakt

Typ kontaktuKontaktné číslo
Poistenci a platitelia0850 850 850
Volania zo zahraničia+421 372 857 850
Linka poradenstva pre zdravie0850 850 888
WhatsApp+421850850850

Pobočky Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera disponuje viacerými pobočkami, ktoré sú k dispozícii pre jej klientov. Na webovej stránke zdravotnej poisťovne je možné nájsť prehľad všetkých pobočiek, čo umožňuje klientom vybrať si najbližšiu lokalitu pre osobnú návštevu. Pobočky Dôvera poisťovne je možné nájsť aj v mestách ako Košice a Komárno.

Tieto pobočky sú vybavené personálom, ktorý poskytuje podporu a odpovedá na otázky klientov.