Swift kód – čo to je a kde sa píše

V súčasnej dobe sa v bankovom svete čoraz viac hovorí o rôznych kódoch a identifikátoroch, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové vykonávanie medzinárodných finančných transakcií. Jedným z týchto kľúčových identifikátorov je Swift kód banky. Čo presne je Swift kód a prečo je taký dôležitý?


Obsah článku


Čo je Swift kód

Swift kód banky, známy aj ako BIC (Bank Identifier Code), je unikátny identifikátor, ktorý slúži na identifikáciu konkrétnej banky v medzinárodnom bankovníctve.

Swift kód banky sa používa v mnohých rôznych situáciách v medzinárodnom bankovníctve:

 • Medzinárodné bankové transakcie: Pri prevode finančných prostriedkov medzi bankami vo viacerých krajinách je Swift kód nevyhnutný na presné identifikovanie cieľovej banky.
 • Medzinárodné prevody: Keď jednotlivci alebo firmy posielajú peniaze do zahraničia, ich banka potrebuje Swift kód banky pri identifikácii príjemcu.
 • Kontaktovanie banky: Pri rôznych dotazoch, sťažnostiach alebo požiadavkách na konkrétnu banku môže byť Swift kód užitočný na presné identifikovanie tejto banky.

Tento kód je zvyčajne alfanumerický a skladá sa z 8 až 11 znakov. Každá banka, ktorá je členom Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), má svoj vlastný Swift kód.

Kde sa píše Swift kód

Swift kód banky sa používa pri rôznych formách bankových komunikácií, vrátane:

 • Online bankovníctvo: Pri vykonávaní medzinárodných prevodov cez online bankovníctvo je často požadované zadanie Swift kódu cieľovej banky.
 • Bankové formuláre: Pri vyplňovaní bankových formulárov na medzinárodné prevody sa Swift kód banky obvykle uvádza spolu s inými informáciami o príjemcovi.
 • Dokumenty na obchodné účely: Pri obchodných transakciách, ako sú faktúry alebo dohody, môže byť Swift kód banky uvedený na identifikáciu platobného partnera.

Swift/BIC je kľúčovým prvkom v medzinárodnom bankovníctve, pretože umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu banky pri medzinárodných transakciách. Bez tohto kódu by bolo veľmi ťažké alebo dokonca nemožné správne smerovať finančné prostriedky medzi bankami vo viacerých krajinách.

Pre jednotlivcov aj firmy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných obchodných alebo osobných transakcií, je dôležité mať prístup k správnym Swift kódom banky, aby sa zabezpečila úspešná a bezproblémová výmena finančných prostriedkov.

V konečnom dôsledku je Swift kód kľúčovým nástrojom v medzinárodnom bankovníctve, ktorý umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu a prevod finančných prostriedkov medzi bankami vo viacerých krajinách. Bez neho by bolo medzinárodné bankovníctvo omnoho komplikovanejšie a menej spoľahlivé. Je nemenej dôležitý ako číslo účtu.

Každá banka, ktorá je členom Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), má svoj vlastný Swift kód.

Aké údaje obsahuje Swift BIC

Swift kód (taktiež známy ako BIC – Bank Identifier Code) je unikátny identifikačný kód, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

 • Bank Identifier (ID): Identifikuje konkrétnu banku alebo finančnú inštitúciu. Tento segment kódu môže mať 4 písmená a reprezentuje unikátne ID banky.
 • Krajina: Určuje krajinu, v ktorej je sídlo banky. Tento segment môže obsahovať 2 písmená podľa ISO 3166 kódu krajiny.
 • Miesto: Identifikuje konkrétnu pobočku alebo sídlo banky v danej krajine. Táto časť kódu môže mať 2 znaky, ktoré reprezentujú určité miesto alebo lokalitu.
 • Pobočka (nepovinná): V prípade potreby môže Swift kód obsahovať aj identifikáciu konkrétnej pobočky banky. Tento segment je voliteľný a môže mať až 3 znaky.

Celkový formát Swift/BIC kódu je teda zvyčajne alfanumerický a pozostáva z 8 až 11 znakov. Každá banka, ktorá je členom Swift, má svoj vlastný Swift kód, ktorý ju jednoznačne identifikuje vo svete medzinárodného bankovníctva.

Využitie Swift kódov

Swift kódy (Bank Identifier Codes) majú široké využitie v medzinárodnom bankovníctve a financiách. Tu sú niektoré z hlavných spôsobov, ako sa využívajú:

 • Medzinárodné bankové transakcie: Swift kódy sa používajú na identifikáciu banky príjemcu alebo odosielateľa pri medzinárodných prevodoch a platbách. Bez správneho Swift kódu by banka nemohla presne určiť cieľovú inštitúciu, čo by mohlo spôsobiť oneskorené alebo neúspešné transakcie.
 • Zahraničný obchod: Pri medzinárodnom obchode sú Swift kódy nevyhnutné na identifikáciu banky, na ktorý sa majú uskutočniť platby alebo na ktorý majú byť adresované príjmy. To zabezpečuje, že finančné transakcie sú správne smerované a vykonané.
 • Medzinárodné výbery a vklady: Pri medzinárodných transakciách ako výbery hotovosti alebo vklady na bankové účty je potrebný Swift kód, aby sa zabezpečilo správne presmerovanie finančných prostriedkov.
 • Clearing a vyrovnávanie: Swift kódy sa používajú v rámci medzinárodných systémov clearingu a vyrovnávania na identifikáciu bankových inštitúcií pri prevádzke medzinárodných finančných trhov.
 • Zahraničné investície: Pri zahraničných investíciách Swift kódy pomáhajú investorom identifikovať banky, s ktorými sa musia spojiť pre uskutočnenie transakcií alebo získanie informácií o finančných prostriedkoch.
 • Kontaktovanie banky: Swift kódy sa používajú aj na identifikáciu konkrétnych bánk pri rôznych bankových operáciách, ako sú dotazy, sťažnosti alebo požiadavky na informácie.

Celkovo vzaté, Swift kódy sú kritickým prvkom v medzinárodnom bankovníctve, ktorý umožňuje efektívnu a bezpečnú komunikáciu a prevod finančných prostriedkov medzi bankami vo viacerých krajinách.

Bez tohto štandardizovaného identifikátora by medzinárodné finančné operácie boli omnoho komplikovanejšie a menej spoľahlivé. Samozrejme je nutné vedieť, ako poslať peniaze na účet.

Swift kódy bánk na Slovensku

V Slovensku funguje niekoľko bankových inštitúcií so svojimi vlastnými SWIFT kódmi. Medzi niektoré z najznámejších patria:

 • SWIFT Tatra banka, a.s.: TATRSKBX
 • SWIFT ČSOB Slovensko: CEKOCZPP
 • SWIFT SLSP, a.s.: GIBASKBX
 • SWIFT VÚB, a.s.: SUBASKBX
 • SWIFT UniCredit Bank: UNCRSKBX
 • SWIFT OTP Banka Slovensko, a.s.: OTPVSKBX
 • SWIFT Prima banka Slovensko, a.s.: UNIASKBX
 • SWIFT Poštová banka, a.s.: POPOSKBX
 • SWIFT Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.: SZRBSKBX
 • SWIFT Sberbank Slovensko, a.s.: LUBASKBX
 • SWIFT Privatbanka, a.s.: PABNSKBA
 • SWIFT 365 banka: POBNSKBA

Je dôležité zabezpečiť, aby bol používaný správny SWIFT kód pre konkrétnu pobočku alebo oddelenie banky, ak ide o veľkú banku s viacerými pobočkami na rôznych miestach. Pre presné informácie a overenie SWIFT kódu banky sa odporúča kontaktovať priamo banku alebo pozrieť na ich oficiálnych webových stránkach.

SWIFT kódy sa môžu tiež nachádzať na oficiálnych webových stránkach organizácie SWIFT, ale často sú k dispozícii aj na bankových výpisoch alebo faktúrach.

Swift kódy sú kritickým prvkom v medzinárodnom bankovníctve, ktorý umožňuje efektívnu a bezpečnú komunikáciu a prevod finančných prostriedkov medzi bankami vo viacerých krajinách.

Kde nájsť Swift kódy

Získanie správneho SWIFT kódu banky je kľúčové pre úspešné uskutočnenie medzinárodnej finančnej transakcie. Tu sú spôsoby, ako môžete získať SWIFT kód vašej banky a overiť jeho správnosť:

 • Kontaktovať banku priamo: Najlepší spôsob, ako získať SWIFT kód banky, je kontaktovať priamo samotnú banku. Klient môže zavolať na ich zákaznícku linku alebo navštíviť miestnu pobočku, kde bankoví zamestnanci poskytnú presné informácie o SWIFT kóde banky. 365 banka Swift je napríklad uvedený v časti „Kontakty“.
 • Prehľadať bankové webové stránky: Mnoho bánk uverejňuje svoje SWIFT kódy na svojich oficiálnych webových stránkach. Stačí navštíviť webovú stránku banky a vyhľadať sekciu s kontaktnými informáciami pre medzinárodné platby alebo SWIFT kódy.
 • Skontrolovať bankové výpisy: SWIFT kód banky sa zvyčajne nachádza na bankových výpisoch, najmä v prípade nedávnych medzinárodných transakcií. Môže sa nachádzať v informáciách o príjemcovi alebo odosielateľovi.
 • Skontrolovať faktúry a platobné inštrukcie: Obchodníci alebo podnikatelia môžu nájsť SWIFT kód svojej banky na faktúrach, ktoré posiela zahraničným zákazníkom, alebo na platobných inštrukciách, ktoré dostali od svojich zahraničných partnerov. Je veľmi dôležitý aj pri podnikateľských účtoch.
 • Kontaktovať bankovú podporu: Mnohé banky poskytujú linku pomoci alebo podporný tím, ktorý môže zákazníkom poskytnúť informácie o SWIFT kóde. Je dôležité využiť túto možnosť v prípade špecifických otázok alebo potreby ďalšej pomoci.

Je nevyhnutné mať správny SWIFT kód pre banku a prípadne aj pobočku, ak je to potrebné. Nesprávny SWIFT kód môže spôsobiť oneskorenú alebo neúspešnú medzinárodnú transakciu, čo môže byť nákladné a frustrujúce. Preto je vždy dôležité overiť SWIFT kód v prípade akýchkoľvek pochybností.