Povolené prečerpanie – ako funguje a ako ho splatiť

povolené prečerpanie

Povolené prečerpanie, známe tiež ako debet na účte, poskytuje užitočnú možnosť prečerpať finančné prostriedky nad aktuálny zostatok na bežnom účte. Mnohí klienti bankových inštitúcií využívajú túto službu na pokrytie neočakávaných výdavkov alebo dočasné krytie finančných potrieb.


Obsah článku


Aké sú však podmienky a spôsoby využitia povoleného prečerpania? A čo je potrebné vedieť o jeho úhrade?

Čo je povolené prečerpanie?

Často krát sa človek stretne s neočakávanými výdavkami a zistí, že aktuálny zostatok na jeho účte nestačí na ich úhradu. Banky ponúkajú možnosť ísť do mínusu, čo môže byť užitočné v krízových situáciách. Ide o tzv. povolené prečerpanie účtu. Málokto však vie, že to v skutočnosti predstavuje úver.

Povolené prečerpanie účtu, často označované aj ako povolený debet, je forma krátkodobého úveru, ktorý umožňuje pokryť výdavky, aj keď na účte nemá človek dostatok prostriedkov.

Povolené prečerpanie na bežnom účte je možné

Väčšina bánk ponúka povolené prečerpanie svojim klientom, ktorí majú u nich otvorený bežný účet. Avšak, povolené prečerpanie na bežnom účte je možné, ak splní klient určité kritériá, ako napríklad minimálny vek a pravidelný príjem. Získanie povoleného prečerpania je však rýchle a jednoduché. Často sa dá nastaviť aj prostredníctvom internetbankingu alebo mobilnej aplikácie.

Ako funguje povolené prečerpanie?

Táto možnosť umožňuje ísť do mínusu na bežnom účte, čím získa klient prístup k ďalším finančným prostriedkom, aj keď nemá na účte dostatok peňazí. Ale ako presne funguje toto povolené prečerpanie?

Bezúčelový krátkodobý úverKeď zostatok na účte klesne pod nulu, banka umožní použiť ďalšie finančné prostriedky, čo umožní pokračovať v platbách, aj keď klient nemá dostatok vlastných peňazí.
Flexibilita využitiaJednou z výhod povoleného prečerpania je jeho flexibilita využitia. Neexistujú žiadne obmedzenia na to, ako použiť peniaze, ktoré človek získa prostredníctvom tohto úveru. Je možné použiť ich na akékoľvek neodkladné výdavky, či už ide o úhradu účtov, nákup potravín alebo iné neplánované výdavky.
Automatické nastavenie a použitieNie je potrebné manuálne aktivovať povolené prečerpanie zakaždým, keď človek potrebuje ďalšie finančné prostriedky.
Úroky a nákladyTo, ako funguje povolené prečerpanie, nie je bezplatné. Banky zvyčajne účtujú úroky a poplatky za využívanie tejto služby. Úrokové sadzby povoleného prečerpania sú často vyššie ako pri iných typoch úverov, preto je dôležité splácať tento úver čo najrýchlejšie, aby sa minimalizovali náklady na úroky.
ako funguje povolené prečerpanie
Povolené prečerpanie účtu môže byť užitočným nástrojom na krátkodobé financovanie neplánovaných výdavkov, ale je dôležité si byť vedomý jeho nákladov a dôsledkov.

Ako splatiť povolené prečerpanie?

To, ako splatiť povolené prečerpanie, sa líši od bežných úverových produktov. Namiesto pravidelných mesačných splátok, ktoré je potrebné zaplatiť pri klasickom úvere, povolené prečerpanie sa spláca automaticky podľa určitých pravidiel.

Ak človek prečerpá svoj účet, každá suma, ktorá sa neskôr pripíše na jeho účet, sa automaticky použije na zníženie dlhu. To znamená, že ak na účet prídu ďalšie finančné prostriedky, budú použité na pokrytie toho, čo minul v rámci povoleného prečerpania. Tento proces umožňuje neustále znižovanie záporného zostatku na účte.

Pri každodennom prečerpaní účtu sa platia úroky len z časti peňazí, ktoré klient reálne minul. A to len za dni, ktoré strávil v mínuse. Akonáhle vráti peniaze na účet, úroky sa prestanú počítať.

Pri tom, ako splatiť povolené prečerpanie, je vhodné usilovať sa o čo najrýchlejšiu splátku, aby sa minimalizovali celkové náklady na úroky.

Ak už klient nemá záujem o povolené prečerpanie, môže kedykoľvek požiadať svoju banku o jeho zrušenie. Stačí podať žiadosť o ukončenie tohto kontokorentného úveru.

Dôležité je poznamenať, že aj po zrušení kontokorentného úveru môže banka naďalej vymáhať premlčanú pohľadávku. To znamená, že ak klient v minulosti čerpal z kontokorentu a nesplatil celú sumu, banka mu môže posielať výzvy na zaplatenie aj po zrušení kontokorentu.

Ako získať kontokorentný úver?

Pri získavaní kontokorentného účtu je vhodné obrátiť sa na banku, kde má človek otvorený bežný účet. Banka má totiž lepší prehľad o finančnej histórii a transakciách na účte, čo môže uľahčiť schválenie úveru. V prípade, že sa človek rozhodne zriadiť si kontokorent v inej banke, pravdepodobne ho táto banka požiada o presun finančných prostriedkov na nový účet.

Kontokorentný úver prináša svoje výhody aj nevýhody, ktoré je dôležité zvážiť:

VýhodyNevýhody
Rýchle získanie peňazí bez potreby dokladovania účeluÚčet musí byť aktívny a prečerpať sa môže až po využití vlastných prostriedkov
Absencia potreby podávať žiadosti o úver a čakať na jej schválenieS prečerpaním môžu byť spojené dodatočné poplatky
Možnosť čerpať peniaze kedykoľvekVysoké úrokové sadzby pri nezabezpečenom úvere
Flexibilná spätá platba podľa vlastného uváženiaÚrok sa účtuje ihneď po prečerpaní
Jednoduché vyberanie finančných prostriedkov.Existuje určitý limit.
kontokorentný úver
Kľúčovými parametrami kontokorentného úveru sú úverový limit, úroková sadzba a prípadné poplatky. Úverový limit predstavuje maximálnu čiastku, ktorú môže banka klientovi požičať a je viazaný na bežný účet. Úroková sadzba určuje cenu za požičané peniaze a poplatky sa väčšinou týkajú zriadenia a vedenia účtu.

Disponibilný zostatok a aktuálny zostatok na účte

Rozdiel medzi aktuálnym zostatkom na účte a disponibilným zostatkom na účte je často neznámou pre mnohých ľudí. Aký vplyv majú na finančné transakcie?

 • Aktuálny zostatok na účte je suma, ktorá reprezentuje aktuálny stav finančných prostriedkov na účte. Avšak táto čiastka nezohľadňuje povolené prečerpanie, minimálny zostatok na účte ani zablokované sumy, ako napríklad rezervácie na karte v hoteli alebo na čerpacej stanici.
 • Disponibilný zostatok je suma, ktorú môže klient reálne použiť v danom momente. Tento zostatok berie do úvahy všetky transakcie a operácie, ktoré vykonal a navyše aj povolené prečerpanie a zablokované sumy. Z tohto dôvodu je disponibilný zostatok lepším indikátorom skutočnej finančnej situácie a toho, koľko peňazí má človek k dispozícii na okamžité použitie.

Zatiaľ čo aktuálny zostatok môže byť väčší, disponibilný zostatok poskytuje presnejšiu predstavu o tom, koľko peňazí má človek k dispozícii na nákupy alebo platby. Preto je dôležité mať na pamäti obe čísla a riadiť sa skôr disponibilným zostatkom.

Povolené prečerpanie a skúsenosti

Ako každý finančný nástroj, aj debet na účte má svoje výhody a nevýhody, a preto je dôležité mať s týmto produktom spojené určité skúsenosti a poznať niekoľko užitočných rád.

Skúsenosti s povoleným prečerpaním sa líšia podľa individuálnych finančných situácií a návykov používateľov. Pre niektorých môže byť povolené prečerpanie užitočnou záchrannou sieťou v prípade neočakávaných výdavkov alebo dočasného nedostatku finančných prostriedkov. Pre ďalších však môže byť pascou, ktorá vedie k dlhodobému zadlžovaniu a finančným problémom.

Dôležité rad na základe skúsenosti s povoleným prečerpaním

 • Plánovanie jeho využitia: Povolené prečerpanie by malo byť použité len v prípade skutočnej potreby a krátkodobých výdavkov. Pred jeho využitím si treba dobre premyslieť, či je daný nákup nevyhnutný a či neexistuje iná možnosť financovania.
 • Monitorovanie svojho účtu: Je vhodné nastaviť si upozornenia na nízky zostatok alebo výstrahy pri približovaní sa k povolenému limitu.
 • Zodpovedné využívanie: Treba sa uistiť, či má človek schopnosť splatiť vzniknutý dlh včas. Nepoužívať ho ako zdroj pravidelného financovania životného štýlu.
 • Hľadanie alternatív: Ak človek často využíva povolené prečerpanie, možno je čas zvážiť iné finančné produkty s nižšími úrokovými sadzbami.
povolené prečerpanie skúsenosti
Je dôležité poznať svoje finančné možnosti a hranice a vždy mať pod kontrolou svoje výdavky a dlhy.

ČSOB a povolené prečerpanie

ČSOB ponúka svojim klientom možnosť povoleného prečerpania účtu, čo je užitočná finančná rezerva dostupná na bežných účtoch Pohoda, Extra Pohoda, Smart účte a Študentskom účte FUN.

Výhody povoleného prečerpania ČSOB

 • Rozsah: Klienti môžu získať povolené prečerpanie od 150 eur až do výšky 6 000 eur.
 • Zľava na účte: Možnosť získať zľavu na účte.
 • Flexibilita čerpania: Peniaze môžno čerpať prostredníctvom karty, prevodného príkazu alebo výberom hotovosti.
 • Úročenie: Úročená je iba čerpaná suma, čo znamená, že klient platí úroky len za čas, počas ktorého je povolené prečerpanie využité.
 • Automatické splátky: Splátky sa realizujú automaticky z účtu, čo uľahčuje správu financií.

Zriadenie povoleného prečerpania ČSOB

Online pre klientov:

 1. Prihlásiť sa do klientskej zóny Moja ČSOB.
 2. Zvoliť si limit povoleného prečerpania.
 3. Elektronicky podpísať zmluvu z pohodlia domova.
 4. Finančnú rezervu má klient okamžite k dispozícii na účte.

Zriadenie v pobočke:

 1. Vyplniť kontaktný formulár.
 2. Vybrať si pobočku a termín stretnutia.
 3. V pobočke si nastaviť rezervu podľa svojich predstáv.
 4. Podpísať zmluvu a finančná rezerva je okamžite k dispozícii na účte.

VÚB a povolené prečerpanie

Zaplatenie účtov, nákupy alebo neplánované výdavky sa dajú riešiť jednoducho a rýchlo aj pomocou povoleného prečerpania od VÚB. Tento flexibilný produkt poskytuje pohodlnú finančnú rezervu priamo na účte, a to bez zbytočných obmedzení.

 • Minimálna a maximálna výška: Od 300 eur až do 3 400 eur, čo zaručuje dostatok finančných prostriedkov na rôzne potreby.
 • Splatnosť úrokov: Úroky sa platia za kalendárny mesiac a sú automaticky zúčtované na konci mesiaca.

Ako nastaviť povolené prečerpanie VÚB?

S VÚB je možné nastaviť povolené prečerpanie jednoducho a pohodlne, nielen na pobočke, ale aj online. Tu je spôsob, ako na to:

Záujemca nemusí chodiť na pobočku, VÚB ponúka možnosť vybaviť všetko z pohodlia domova pomocou videohovoru alebo telefonického hovoru – banka na diaľku.

 1. Vybrať možnosť: Stačí vybrať jednu z možností podľa situácie – klient s osobným bankárom, klient bez osobného bankára alebo nový klient.
 2. Vyriešiť všetko online: Bez ohľadu na to, či človek potrebuje vytvoriť osobný finančný plán, začať s investovaním, otvoriť nový účet alebo vybaviť VÚB povolené prečerpanie, všetko vybaví pohodlne z domu.

To, ako nastaviť povolené prečerpanie VÚB je teda rýchle a jednoduché, vďaka možnosti banky na diaľku.

VÚB povolené prečerpanie a kalkulačka

VÚB kalkulačka povoleného prečerpania umožňuje jednoducho vybrať výšku Flexidebetu podľa svojich preferencií. Stačí zadať minimálnu a maximálnu sumu, ktorú chce mař človek dispozícii a kalkulačka mu automaticky vypočíta výšku povoleného prečerpania.

Použitie kalkulačky povoleného prečerpania

 • Zvoliť si výšku: Zadať minimálnu a maximálnu sumu, ktorú chce mať záujemca k dispozícii.
 • Vypočítať si sumu: Kalkulačka automaticky vypočíta výšku Flexidebetu na základe preferencií.
 • Nastaviť si rezervu: Po získaní výsledku si jednoducho nastaviť Flexidebet a mať peniaze k dispozícii na účte.
povolené prečerpanie kalkulačka
Stačí použiť kalkulačku povoleného prečerpania a klient si vie jednoducho zistiť akú výšku splátky úroku bude uhrádzať.

Prima banka a povolené prečerpanie

Aj povolené prečerpanie od Prima Banky poskytuje flexibilitu. Tu sú klúčové výhody, ktoré povolené prečerpanie poskytuje:

 • Okamžitá dostupnosť: Získanie povoleného prečerpania od Prima banky až do výšky 1 500 eur okamžite.
 • Bez nutnosti dokladovania: Netreba predkladať žiadne doklady alebo potvrdenia týkajúce sa príjmov alebo účelu použitia.
 • Pohodlné zriadenie: Povolené prečerpanie od Prima banky si môže klient jednoducho zriadiť prostredníctvom Internet bankingu alebo mobilnej aplikácie Peňaženka.

Pre lepšiu predstavu stačí taktiež využiť kalkulačku povoleného prečerpania od Prima banky.

Revolut pôžička

Revolut, moderná a obľúbená online banka, ponúka svojim klientom nielen možnosť vedenia účtu, ale aj rôzne finančné produkty a služby. Medzi tieto produkty patria aj osobné pôžičky a kreditné karty, ktoré sú však momentálne dostupné len v niektorých krajinách.

V súčasnosti je možné žiadať o osobné pôžičky od Revolutu len v niektorých krajinách, ako sú Írsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Austrália, Nemecko, Francúzsko a Spojené štáty. Kreditné karty sú k dispozícii v Litve, Írsku, Spojených štátoch, Poľsku a Španielsku pre tých používateľov, ktorí spĺňajú určité podmienky.

V Litve a Poľsku môžu klienti Revolutu požiadať o osobnú pôžičku v rozmedzí od 1 000 do 15 000 eur. Splatnosť úveru môže byť zvolená od jedného mesiaca až po 60 mesiacov, pričom úrok dosahuje približne 8 %. V Litve ponúka Revolut aj kreditné karty s úverovým limitom až do výšky dvojnásobku príjmu klienta, pričom úroková sadzba sa určuje individuálne podľa úverového skóre.

Na Slovensku momentálne Revolut banka neposkytuje pôžičky, avšak zavádzanie nových produktov a služieb je v pláne. Revolut pôžička tak môže byť pre slovenských klientov zaujímavou alternatívou povoleného prečerpania.

Nepovolený mínus na účte

Nepovolený mínus na účte je situácia, kedy človek prekročí svoj povolený limit a jeho účet sa dostane do debetu bez schválenia zo strany banky. Tento stav môže nastať napríklad v prípade, že banka neumožní prekročiť povolený limit, ale klient vykoná transakcie, ktoré prevýšia jeho aktuálny zostatok.

V prípade nepovoleného mínusu na účte môžu byť úroky a poplatky výrazne vyššie ako pri povolenom prečerpaní. Preto je dôležité monitorovať stav svojho účtu a predchádzať situáciám, kedy by človek mohol prekročiť povolený limit.

mínus na účte
Ak človek plánuje využiť povolený mínus na účte, mal by mať na pamäti, že je to len krátkodobé riešenie. Ak hľadá dlhodobejšie riešenie financovania, môže zvážiť alternatívy ako bezúčelový spotrebný úver alebo kreditnú kartu, ktoré môžu byť lacnejšie a stabilnejšie voči úrokom a poplatkom.

Pôžička bez úverového registra – alternatíva k povolenému prečerpaniu

V prípadoch, keď sa človek stretáva s neočakávanými výdavkami alebo dočasným nedostatkom finančných prostriedkov, hľadá rýchle a efektívne riešenia. Jedným z možných riešení môže byť aj pôžička bez úverového registra, ktorá sa ukazuje ako alternatíva k tradičnému povolenému prečerpaniu účtu.

Pôžička bez úverového registra je finančný produkt, ktorý poskytuje finančná inštitúcia alebo nebanková spoločnosť bez ohľadu na údaje z úverového registra. To znamená, že pri žiadosti o túto formu pôžičky sa nevyžadujú prísne kontroly úverovej histórie klienta, ktoré by mohli ovplyvniť schválenie žiadosti.

V porovnaní s povoleným prečerpaním účtu, ktoré sa spája s vysokými úrokovými sadzbami a poplatkami za neplatenie, pôžička bez úverového registra môže ponúknuť viac flexibilný a transparentný spôsob získania finančných prostriedkov. Navyše, klienti majú často možnosť špecifikovať výšku a podmienky splácania podľa svojich individuálnych potrieb a schopností.

Avšak, pred uzatvorením takejto zmluvy je dôležité dôkladne zvážiť svoje možnosti a zodpovedne zhodnotiť svoju schopnosť splácania, aby sa predišlo potenciálnym finančným ťažkostiam.