Vodičák na motorku – autoškola, koľko stojí a trvá

Ak niekto uvažuje o získaní vodičského preukazu na motorku, pravdepodobne ho zaujíma, aký je celý proces, koľko to stojí, ako dlho trvá a kedy môže šoférovať motorku. Tento článok poskytne základné informácie, ktoré je potrebné vedieť pred tým, ako sa ktokoľvek rozhodne začať kurz v autoškole.


Obsah článku


Autoškola na motorku

Autoškola na motorku sa skladá z troch hlavných častí:

Teoretická výukaTrvá približne 30 hodín, prebieha v skupinách a zabezpečuje ju autoškola na motorku.
Klient sa naučí dopravné predpisy, techniku jazdy, údržbu motorky a poskytovanie prvej pomoci. Na záver teoretickej výuky absolvuje test, ktorý musí úspešne zvládnuť, aby mohol postúpiť k praktickému výcviku.
Praktický výcvik na cvičiskuNa cvičisku sa naučí ovládať motorku a precvičí si rôzne jazdné techniky, ako napríklad brzdenie, zatáčanie a jazdu pomalou rýchlosťou. Výcvik organizuje autoškola. Praktický výcvik na cvičisku prebieha individuálne s inštruktorom.
Praktický výcvik v premávkeV premávke si človek vyskúša jazdu v reálnych podmienkach. Jazdí sa s inštruktorom, ktorý bude radiť a dohliadať na bezpečnosť. Praktický výcvik v premávke prebieha individuálne s inštruktorom.

Po absolvovaní teoretickej a praktickej výuky čakajú klienta dve skúšky:

 • Teoretická skúška: Ide o test z dopravných predpisov a znalostí týkajúcich sa jazdy na motorke.
 • Praktická skúška: Skladá sa z dvoch častí – jazdy na cvičisku a jazdy v premávke.

Po úspešnom absolvovaní skúšok získa klient vodičský preukaz na motorku. Autoškola na motorku sa dá zvyčajne absolvovať v rovnakých inštitúciách ako autoškola pre osobné vozidlá.

Cena vodičáku na motorku

Cena vodičáku sa líši v závislosti od autoškoly, kategórie vodičského preukazu a dĺžky trvania kurzu. Vo všeobecnosti sa však môže vodičák na motorku pohybovať v týchto rozmedziach:

 • Kategória A1: 500 – 600 €
 • Kategória A2: 750 – 800 €
 • Kategória A: 800 – 1100 €

Cena vodičáku zvyčajne zahŕňa:

 • Teoretickú výuku
 • Praktický výcvik na cvičisku – jazdu na motorke
 • Jazdu na motorke v premávke
 • Poplatky za skúšky
 • Učebnice a študijné materiály

Niektoré autoškoly ponúkajú aj zľavy na vodičák na motorku pre študentov, skupiny alebo pri platbe vopred. Vodičský preukaz na motorku sa však stále pohybuje rádovo v stovkách eur.

Koľko stojí vodičák na motorku od 15 rokov?

Cena vodičáku na motorku od 15 rokov sa zvyčajne líši od ceny vodičáku na motorky, ktoré sa môžu šoférovať až od vyššieho veku. Cena vodičského preukazu na motorku pre 15-ročných sa líši v závislosti od kategórie vodičského preukazu a autoškoly. Vo všeobecnosti sa môže pohybovať v týchto rozmedziach:

 • Kategória AM (mopedy a motocykle do 50 cm3): 300 € – 500 €
 • Kategória A1 (motocykle do 125 cm3): 500 € – 600 €

To, koľko stojí vodičák na motorku od 15 rokov, sa teda rôzni, avšak cena spravidla zahŕňa teoretickú a praktickú výuku, prípadne študijné materiály.

Koľko trvá vodičák na motorku?

Koľko trvá vodičák na motorku sa líši v závislosti od kategórie vodičského preukazu a autoškoly. Vo všeobecnosti sa však môže pohybovať v týchto rozmedziach:

 • Kategória AM (mopedy a motocykle do 50 cm3): 1 – 2 mesiace
 • Kategória A1 (motocykle do 125 cm3): 2 – 3 mesiace
 • Kategória A2 (motocykle bez obmedzenia objemu, ale s výkonom do 35 kW): 2 – 3 mesiace
 • Kategória A (motocykle bez akéhokoľvek obmedzenia): 2 – 3 mesiace

To, koľko trvá vodičák na motorku, má však isté obmedzenie. Maximálna dĺžka trvania kurzu je 12 mesiacov. To znamená, že od začatia kurzu do jeho ukončenia nesmie prejsť viac ako 12 mesiacov. Potom už nie je možné získať vodičský preukaz na motorku v rámci začatého kurzu.

Na otázku „kedy môžem šoférovať“ sa teda nedá jednoznačne odpovedať. Okrem úpeného zvládnutia autoškoly je ešte potrebné vydanie vodičáku.

Typy vodičských preukazov

Vozidlá možno rozdeliť do nasledujúcich skupín podľa toho, aké typy vodičských preukazov sú potrebné pre ich vedenie:

 • Motocykle: Skupina motorových vozidiel AM, A1, A2, A
 • Osobné vozidlá do 3,5 t: Skupina motorových vozidiel B1, B, BE
 • Nákladné vozidlá, kamióny a dodávky: Skupina motorových vozidiel C1, C1E, C, CE
 • Autobusy: Skupina motorových vozidiel D1, D1E, D, DE
 • Špeciálne vozidlá: Skupina motorových vozidiel T

Na jazdu na motorke je potrebný vodičský preukaz skupiny A, ktorý je možné získať absolvovaním kurzu v autoškole. Cena kurzu pre skupinu A je zvyčajne výhodnejšia než pre skupinu B (osobné autá), ale pre tých, ktorí chcú riadiť obidva typy vozidiel, je najvýhodnejšie absolvovať kombinovaný kurz pre vodičské preukazy skupín A a B.

Vodičský preukaz na motorku je možné získať už od 15 rokov, konkrétne pre skupinu AM.

Vodičský preukaz A

Do skupiny motorových vozidiel A patria:

 • Dvojkolesové motorové vozidlá s maximálnou rýchlosťou nad 45 km/h alebo s objemom motora nad 50 cm³.
 • Motorové trojkolky s objemom motora nad 50 cm³ alebo s rýchlosťou nad 45 km/h a výkonom nad 15 kW.

Vodičský preukaz A umožňuje viesť vozidlá skupiny A, AM, A1 a A2. Motorové trojkolky s výkonom nad 15 kW môže viesť iba držiteľ starší ako 21 rokov.

Skupina motorových vozidiel A1 – A1 vodičák

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria:

 • Dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s ním, s rýchlosťou nad 45 km/h, objemom motora do 125 cm³, výkonom do 11 kW a pomerom výkon/hmotnosť do 0,1 kW/kg.
 • Motorové trojkolky s objemom motora nad 50 cm³ alebo s rýchlosťou nad 45 km/h a výkonom do 15 kW.

Vodičák A1 umožňuje viesť vozidlá skupiny A1 a AM.

Skupina motorových vozidiel A2 – A2 vodičák

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria:

 • Dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s ním, s výkonom do 35 kW a pomerom výkon/hmotnosť do 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobným výkonom.

Vodičák A2 umožňuje viesť vozidlá skupiny A2, A1 a AM.

Na jazdu na motorke je potrebný vodičský preukaz skupiny A, ktorý je možné získať absolvovaním kurzu v autoškole.

Vodičský preukaz AM

Do skupiny motorových vozidiel AM patria:

 • Ľahké dvojkolesové motorové vozidlá kategórie L1e s rýchlosťou nad 25 km/h.
 • Trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2e s rýchlosťou nad 25 km/h.
 • Ľahké štvorkolky kategórie L6e.

Vodičský preukaz AM umožňuje viesť vozidlá skupiny AM a dá sa získať už od 15 rokov.

Motorka 125 automat – vodičák B

Vodičák B na motorku 125 automat nemusí sám o sebe stačiť. Na to, aby vodič mohol viesť motocykel triedy 125 cm³ len s vodičským preukazom skupiny B, musí byť držiteľom tohto preukazu minimálne dva roky, čo znamená, že by mal mať najmenej 20 rokov.

Jazda na motocykli triedy 125 cm³ si nevyžaduje žiadny ďalší kurz, aj keď absolvovanie ďalšieho školenia na zvýšenie technických zručností a bezpečnosti je rozhodne odporúčané.

S vodičským preukazom skupiny B sa môžu riadiť mopedy a skútre s objemom do 50 cm³ a maximálnou rýchlosťou do 45 km/h. Všetky ostatné motorky s vyšším objemom alebo rýchlosťou sa považujú za motocykle.

Okrem vydania nového vodičáka je v niektorých prípadoch potrebná výmena vodičského preukazu za novší typ, alebo je možné rozšírenie oprávnení.

Technické požiadavky

Motorka 125 automat – vodičák B musí spĺňať nasledovné technické požiadavky:

 • Objem valca nesmie presiahnuť 125 cm³
 • Maximálny výkon nesmie byť vyšší ako 11 kW
 • Musí mať automatickú prevodovku

Tieto usmernenia znamenajú, že väčšina motocyklov triedy 125 cm³ dostupných na trhu spĺňa tieto požiadavky. Napriek tomu na trhu s použitými motocyklami môžu byť modely, ktoré prekračujú limit výkonu, ako napríklad dvojtaktná Aprilia RS125.

Vodičák na štvorkolku

V predpisoch sa rozlišujú tri typy štvorkoliek:

 1. Štvorkolka s objemom motora do 50 cm³ a maximálnou rýchlosťou do 45 km/h
 2. Štvorkolka s objemom motora nad 50 cm³ a maximálnou rýchlosťou nad 45 km/h a hmotnosťou do 550 kg
 3. Štvorkolka s hmotnosťou nad 550 kg

Toto rozdelenie je dôležité pre určenie potrebného vodičáku na štvorkolku.

Ľahká štvorkolka (do 50 cm³ a 45 km/h)Na vedenie ľahkej štvorkolky je potrebné vodičské oprávnenie skupiny AM, ktoré je možné získať vo veku 15 rokov po absolvovaní výcvikového kurzu a skúšky. Vedenie ľahkej štvorkolky bez vodičského preukazu je priestupkom, dokonca aj mimo verejných ciest.
Veľká štvorkolka (nad 50 cm³, nad 45 km/h, do 550 kg)Vodičák na štvorkolku musí byť v tomto prípade skupiny B1, ktoré je možné získať vo veku 16 rokov po absolvovaní výcvikového kurzu a skúšky.
Ťažká štvorkolka (nad 550 kg)Na vedenie ťažkej štvorkolky je potrebné vodičské oprávnenie skupiny B alebo A, ktoré je možné získať vo veku 18 rokov po absolvovaní výcvikového kurzu a skúšky.

Vodičský preukaz motorka – žiadosť o vydanie

Vodičský preukaz na motorku, podobne ako vodičák na auto, si vyžaduje podanie žiadosti o vydanie na oddeleniach dokladov poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Postup pre vydanie vodičského preukazu k motorke:

 • Podanie žiadosti: Žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu sa podáva ústnym oznámením na oddelení dokladov poriadkovej polície príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru.
 • Predloženie dokladov: K žiadosti je potrebné predložiť platný doklad totožnosti a starý vodičský preukaz (ak ho človek má). Policajný zbor preverí v evidencii vodičské oprávnenie.
 • Správny poplatok: Po zaplatení správneho poplatku 10 eur na oddelení dokladov vytlačia dve žiadosti o vyhotovenie nového vodičského preukazu, ktoré žiadateľ podpíšete.
 • Fotografia a podpis: Na pracovisku vyhotovia čiernobielu fotografiu a zosnímajú elektronický podpis.
 • Potvrdenie žiadosti: Oddelenie dokladov vydá jednu potvrdenú žiadosť o vyhotovenie nového vodičského preukazu, vráti žiadateľovi starý vodičský preukaz (ak ho predložil) a stanoví termín prevzatia nového vodičského preukazu.

Pri podaní žiadosti sa môže poskytnúť telefonický alebo e-mailový kontakt žiadateľa, na ktorý bude zaslaná správa o vyhotovení vodičského preukazu. Štádium spracovania dokladu si možno skontrolovať aj na webovej stránke Ministerstva vnútra.

Vodičský preukaz – cena za vydanie

Cena vodičského preukazu nezahŕňa len cenu kurzu v autoškole, zaplatiť treba aj správne poplatky za vydanie.

ÚkonPoplatok platný od 1.4.2024
Výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú začatú stranu)                 2,00 €
Vydanie vodičského preukazu (do 30 dní)10,00 €
Vydanie medzinárodného vodičského preukazu10,00 €
Rozšírenie vodičského preukazu (do 30 dní)10,00 €
Každé vydanie medzinárodného vodičského preukazu a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia vodičského oprávnenia uvedeného vo vodičského preukazu a skončení jeho platnosti (do 30 dní)10,00 €
Vydanie vodičského preukazu – náhrada za odcudzený (do 30 dní)10,00 €
Vydanie medzinárodného vodičského preukazu – náhrada za odcudzený10,00 €
Vydanie vodičského preukazu – náhrada za zničený, stratený alebo poškodený (do 30 dní)10,00 €
Vydanie medzinárodného vodičského preukazu – náhrada za zničený, stratený alebo poškodený 10,00 €

Na výslovnú žiadosť žiadateľa je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní, pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4-násobku príslušnej sadzby, t.j. 40 €. Cena vodičského preukazu sa teda môže navýšiť pri potrebe rýchleho vydania.

Medzinárodný vodičský preukaz sa dá vybaviť na počkanie za nezmenený správny poplatok 10 .

Po obdržaní vodičáku už zostáva jediné – kúpiť si motorku a pritom dbať na kvalitnú kúpno-predajnú zmluvu.