Dobropis – základné informácie a pokyny pre vrátenie peňazí

Pri nákupe tovaru sa môže stať, že nakoniec nevyhovuje očakávaniam zákazníkov, je poškodený alebo jednoducho nevyhovuje potrebám. V takýchto prípadoch je dôležité poznať práva spotrebiteľa, najmä možnosť vrátenia tovaru a získania peňazí späť. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je prostredníctvom dokladu nazývaného „dobropis“.


Obsah článku


Čo je dobropis?

Dobropis je dokument, ktorý slúži na vrátenie peňazí za tovar alebo služby, ktoré boli zaplatené, ale z rôznych dôvodov si ich spotrebiteľ nakoniec neželá alebo nemôže ponechať. Je to forma kompenzácie poskytnutá obchodníkom alebo poskytovateľom služieb ako reakcia na neuspokojivý nákup alebo iný dôvod, ktorý umožňuje spotrebiteľovi získať späť finančné prostriedky, ktoré vynaložil.

Dobropis obsahuje informácie o transakcii, vrátane dátumu nákupu, sumy, ktorú spotrebiteľ zaplatil, a dôvodu vrátenia. Tiež môže obsahovať inštrukcie alebo obmedzenia týkajúce sa jeho použitia, napríklad lehotu, do ktorej musí byť využitý, alebo obchodné podmienky, ktoré ho môžu ovplyvniť.

Dobropisy môžu byť vydávané rôznymi spôsobmi, vrátane fyzického tlačeného dokumentu alebo elektronického kódu, ktorý je možné použiť pri ďalšom nákupe online. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby spotrebiteľ nedostal finančnú stratu v prípade, že tovar alebo služby nie sú v súlade s jeho očakávaniami alebo sú vadné.

Ako funguje dobropis?

Keď už je vysvetlené, čo je dobropis, treba vedieť, ako funguje. Dobropis na vrátenie peňazí funguje podľa niekoľkých krokov, ktoré sa vzájomne prelínajú a vedú k vráteniu peňazí spotrebiteľovi. Tu je zhrnutie toho, ako to funguje:

 • Identifikácia problému s tovarom alebo službou: Spotrebiteľ identifikuje problém s nákupom, či už ide o poškodený tovar, nekompletný produkt, neuspokojivú kvalitu alebo iný dôvod, ktorý oprávňuje k vráteniu peňazí.
 • Kontaktovanie predajcu alebo poskytovateľa služby: Spotrebiteľ sa obráti na predajcu alebo poskytovateľa služby, ktorým oznamuje svoje rozhodnutie vrátiť tovar alebo zrušiť službu. To môže byť vykonané osobne, telefonicky alebo cez online platformu, v závislosti od možností, ktoré ponúka daný obchod alebo poskytovateľ služieb.
 • Odovzdanie pôvodného dokladu o kúpe: Pri vrátení tovaru alebo zrušení služby je nevyhnutné, aby spotrebiteľ predložil pôvodný doklad o kúpe ako dôkaz o transakcii. Tento doklad zvyčajne obsahuje informácie ako dátum nákupu, názov produktu alebo služby a cenu.
 • Vydanie dobropisu: Po overení dôvodu vrátenia alebo zrušenia transakcie vydáva predajca alebo poskytovateľ služby dobropis. Tento dokument obsahuje informácie o vrátenom tovare alebo službe, ako aj hodnotu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená.
 • Použitie dobropisu: Spotrebiteľ potom môže použiť dobropis na ďalší nákup v tom istom obchode alebo u toho istého poskytovateľa služieb. V prípade, že obchodná politika to umožňuje, môže si tiež vyžiadať vrátenie peňazí v hotovosti.
 • Dodržiavanie lehôt a podmienok: Je dôležité dodržiavať stanovené lehoty a podmienky vrátenia tovaru alebo služieb, aby sa zabránilo problémom alebo nedorozumeniam medzi spotrebiteľom a obchodníkom alebo poskytovateľom služieb.

Takto funguje proces dobropisu, ktorý umožňuje spotrebiteľom získať späť svoje peniaze v prípade neuspokojivého nákupu alebo služby. Dobropisy vystavujú aj internetové obchody ako Fruugo.

Čo musia obsahovať dobropisy?

Dobropis je dôležitý dokument, ktorý umožňuje spotrebiteľom získať späť svoje peniaze za vrátený tovar alebo zrušenú službu. Preto musí obsahovať určité kľúčové informácie, aby bol platný a aby mohol byť správne použitý. Tu sú základné prvky, ktoré by mal dobropis obsahovať:

 • Názov a údaje obchodu alebo poskytovateľa služby: Zahrnutie názvu obchodu alebo spoločnosti a ich kontaktných údajov je nevyhnutné pre identifikáciu a komunikáciu s daným podnikom.
 • Dátum vydania dobropisu: Uvedenie dátumu vydania je dôležité pre sledovanie lehôt a zabezpečenie aktuálnosti dobropisu.
 • Údaje o spotrebiteľovi: To môže zahŕňať meno a kontaktné údaje spotrebiteľa, ako aj číslo dokladu totožnosti v prípade potreby.
 • Údaje o transakcii: Informácie o pôvodnom nákupe, ako sú dátum a miesto nákupu, číslo dokladu o kúpe a popis tovaru alebo služby, ktorý bol vrátený.
 • Hodnota dobropisu: Čiastka, ktorá je spotrebiteľovi vrátená formou dobropisu, musí byť jasne uvedená. Môže to byť suma, ktorú spotrebiteľ zaplatil za vrátený tovar alebo službu, alebo iná dohodnutá suma.
 • Podpis zodpovednej osoby: Dobropis by mal byť podpísaný zodpovednou osobou zo strany obchodu alebo spoločnosti, aby bol platný.
 • Podrobný popis dôvodu vrátenia: Je užitočné, ak dobropis obsahuje aj krátky popis dôvodu, prečo bola transakcia vrátená. To môže pomôcť pri identifikácii a riešení problémov v budúcnosti.

Tieto prvky zabezpečujú, že dobropis je úplný a adekvátny pre jeho účel. Je dôležité, aby spotrebiteľ pozorne skontroloval obsah dobropisu a porovnal ho s pôvodným dokladom o kúpe, aby sa zabránilo akýmkoľvek nedorozumeniam alebo nejasnostiam.

Dobropis je dokument, ktorý slúži na vrátenie peňazí za tovar alebo služby, ktoré boli zaplatené, ale z rôznych dôvodov si ich spotrebiteľ nakoniec neželá alebo nemôže ponechať.

Dobropis spoločnosti Orange

Dobropis Orange nie je len obyčajný papier. Je to symbol záväzku spoločnosti voči zákazníkom. Je to garancia, že ak sa niečo pokazí, dostane svoje peniaze späť.

Dobropis je dôležitý dokument, ktorým sa spoločnosť Orange zaväzuje vrátiť peniaze svojim zákazníkom v prípade, že táto spoločnosť nesplní svoje záväzky alebo poskytne nekvalitné služby. Tento dokument slúži ako záruka pre zákazníka, že v prípade problémov bude mať nárok na náhradu finančných prostriedkov.

Vďaka dobropisu je možné ľahko a rýchlo získať späť peniaze, ak napríklad:

 • Služby nefungovali tak, ako mali: Výpadok optického internetu, slabý signál, chyby v televízii? Vrátenie peňazí je možné za obdobie, kedy zákazník nemali to, za čo platil.
 • Neboli splnené zmluvné podmienky: Uviedli sa nesprávne informácie o službe? Nezodpovedá realita paušálu? Napraviť sa to dá dobropisom.

Ak má klient pocit, že má nárok na dobropis, môže kontaktovať zákaznícky servis. Je však dôležité preštudovať si všetky podmienky v zmluve.

Dobropis Alza

Dobropis Alza je dokumentom, ktorý slúži na uplatnenie nároku na vrátenie finančnej čiastky za výrobok alebo službu. Patrí medzi najdôležitejšie doklady pre zákazníka, pretože je špeciálne určený na účely vrátenia peňazí namiesto vlastného nákupu.

Spoločnosť Alza je jedným z najväčších internetových obchodov a v poslednej dobe sa stala veľmi populárnou aj v Slovenskej republike. Alza ponúka široký sortiment produktov v oblasti elektroniky, domácej techniky, kozmetiky, drogérie, kancelárskeho a športového tovaru.

Vzhľadom na veľkosť ponuky a počet zákazníkov, sa môže stať, že niektorý zákazník bude neuspokojený s kvalitou alebo funkčnosťou výrobku, ktorý si zakúpil.

V takom prípade ponúka spoločnosť Alza možnosť vrátenia tovaru a vystavenia dobropisu. Postup pri vystavení dobropisu u spoločnosti Alza je jednoduchý a zákazník môže získať svoju peniaze späť bez zbytočného komplikovania.

V prípade, že zákazník zistí, že mu zakúpený tovar nespĺňa predpokladané kvalitatívne alebo funkčné normy, má právo si tovar vymeniť alebo vrátiť peňažnú čiastku. Spoločnosť Alza však dáva prednosť výmene tovaru, pretože ide o najrýchlejší spôsob vyriešenia problému zákazníka.

Dobropis – vzor

Dátum vystavenia: 2024-02-27

Číslo dobropisu: 123/2024

Dodávateľ:

 • Názov: [Názov dodávateľa]
 • Adresa: [Adresa dodávateľa]
 • IČO: [IČO dodávateľa]
 • DIČ: [DIČ dodávateľa]

Odberateľ:

 • Názov: [Názov odberateľa]
 • Adresa: [Adresa odberateľa]
 • IČO: [IČO odberateľa]
 • DIČ: [DIČ odberateľa]

Daňový doklad, k ktorému sa viaže:

 • Číslo faktúry: [Číslo faktúry]
 • Dátum vystavenia faktúry: [Dátum vystavenia faktúry]

Dôvod vystavenia dobropisu:

Popis položiek:

 • Označenie položky: [Označenie položky]
 • Množstvo: [Množstvo]
 • Cena za jednotku: [Cena za jednotku]
 • Celková cena: [Celková cena]

DPH:

 • Sadzba DPH: [Sadzba DPH]
 • Výška DPH: [Výška DPH]

Celková suma dobropisu:

 • Celková suma bez DPH: [Celková suma bez DPH]
 • Celková suma DPH: [Celková suma DPH]
 • Celková suma s DPH: [Celková suma s DPH]

Forma úhrady:

 • [Forma úhrady] (napr. bankový prevod, v hotovosti)

Podpis dodávateľa:

[Meno a priezvisko]

Pečiatka dodávateľa:

Ide len o vzor dobropisu. Dobropis musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a je potrebné vystaviť ho v dvoch vyhotoveniach, jedno pre dodávateľa a jedno pre odberateľa.

Dobropis na vrátenie peňazí je užitočným nástrojom, ktorý umožňuje spotrebiteľom získať naspäť svoje peniaze za neuspokojivý nákup. Je však dôležité mať na pamäti podmienky a pokyny stanovené predajcom, aby sa zabránilo nejasnostiam a nežiaducim situáciám. Rovnako ako pri akomkoľvek procese vrátenia tovaru, komunikácia a dodržiavanie pravidiel sú kľúčové pre úspešné riešenie.