Štátna prémia PSS – stavebné sporenie

statna premia PSS

Štátna prémia PSS je bonus pre stavebných sporiteľov, ktorú im pripisuje štát v závislosti od výšky ročných vkladov. V roku 2024 môžu dosiahnuť až 7 % z ročného vkladu, maximálne však 70 eur. Získanie plnej štátnej prémie PSS v roku 2024 si vyžaduje ročný vklad vo výške 1 000 eur, čo je výrazne menej ako v roku 2023, kedy to bolo 2 800 eur.

Nárok na štátnu prémiu PSS má každý stavebný sporiteľ, ktorého priemerný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci rok neprekročil 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Deti do 18 rokov túto podmienku spĺňajú automaticky.


Obsah článku


Prvá stavebná sporiteľňa. Aké má výhody?

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) ponúka viacero výhod, medzi ktoré patria:

 • Štátna prémia: Prvá stavebná sporiteľňa je jediná stavebná sporiteľňa na Slovensku, ktorá umožňuje získať štátnu prémiu vo výške až 70 eur ročne. Výška prémie závisí od výšky ročných vkladov.
 • Úrokový bonus: PSS ponúka aj úrokový bonus vo výške až 4 % p.a. To znamená, že k úrokom z vkladov sa pripočíta aj bonus, čím sa celkové zhodnotenie vkladov ešte zvýši.
 • Flexibilné sporenie: PSS umožňuje flexibilné sporenie. Je možné si určiť výšku mesačného vkladu a v prípade potreby ju môže klient aj kedykoľvek znížiť alebo zvýšiť.
 • Bezpečnosť vkladov: Vklady v Prvej stavebnej sporiteľni sú chránené štátnou zárukou.
 • Dlhodobá tradícia: PSS má dlhoročnú tradíciu a je spoľahlivým partnerom pre financovanie bývania.
 • Moderné služby: PSS ponúka moderné služby, ako napríklad online uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení a online vedenie účtu.

Vďaka týmto výhodám je Prvá stavebná sporiteľňa atraktívnou voľbou pre tých, ktorí chcú sporiť na bývanie a zároveň získať výhodné financovanie.

Ako funguje stavebné sporenie?

Pri otázke ako funguje stavebné sporenie je potrebné vedieť, že stavebné sporenie je účelová forma sporenia, ktorá je určená na financovanie bytových potrieb. Funguje na princípe dvoch fáz:

1. Fáza sporenia:

 • Sporiteľ si na účet stavebného sporenia pravidelne vkladá peniaze.
 • Vklady sú zhodnocované úrokom.
 • K vkladom sa pripisuje aj štátna prémia, ktorej výška závisí od výšky ročných vkladov.
 • Sporiteľ musí sporiť minimálne 2 roky.
 • Po uplynutí 2 rokov sporenia má sporiteľ nárok na stavebný úver s výhodnou úrokovou sadzbou.

2. Fáza úverovania:

 • Sporiteľ môže požiadať o stavebný úver, ktorý môže využiť na financovanie kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti.
 • Úver sa splatí mesačnými anuitnými splátkami.
 • Úroková sadzba úveru je pevná po celú dobu splatnosti úveru.

Stavebné sporenie je výhodné pre tých, ktorí chcú sporiť na bývanie a zároveň získať výhodné financovanie. Umožňuje systematicky sporiť a zhodnocovať peniaze úrokom a štátnou prémiou. Stavebný úver so stabilnou úrokovou sadzbou potom predstavuje dostupné financovanie bytových potrieb.

Stavebné sporenie je regulované štátom, takže vklady sporiteľov sú chránené.

Pre bližšie informácie o tom, ako funguje stavebné sporenie sa odporúča kontaktovať Prvú stavebnú sporiteľňu, kde jej pracovníci zodpovedia klientovi na všetky jeho pochybnosti a nejasnosti.

Stavebné sporenie a štátna prémia

Aby sa získala plná štátna prémia v roku 2024 je potrebné vložiť na stavebné sporenie aspoň 1 000 eur ročne. Vklady je možné rozložiť do pravidelných mesačných splátok.

Výhody stavebného sporenia so štátnou prémiou:

 • Zvýšenie výnosu z vkladov: Štátna prémia zvyšuje celkový výnos z vkladov na stavebnom sporení.
 • Dostupné financovanie bývania: Stavebné sporenie so štátnou prémiou umožňuje získať stavebný úver s výhodnou úrokovou sadzbou na financovanie kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti.
 • Bezpečnosť vkladov: Vklady na stavebnom sporení sú chránené štátnou zárukou.

Stavebné sporenie so štátnou prémiou je atraktívny spôsob, ako zhodnotiť peniaze a zároveň získať financovanie na bývanie. Ak človek uvažuje o kúpe, výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti, určite by mal zvážiť stavebné sporenie.

Výber peňazí zo stavebného sporenia po 6 rokoch

Stavebná sporiteľňa neobmedzuje výber peňazí zo stavebného sporenia, rozhodnutie závisí od samotného klienta. Výber peňazí zo stavebného sporenia po 6 rokoch tak nie je povinné. Klient si môže vybrať svoje nasporené prostriedky aj skôr, avšak nie vždy získa štátnu prémiu.

Existujú dve možnosti výberu peňazí v Prvej stavebnej sporiteľni:

 1. Do dvoch rokov sporenia: Vyplatia sa nasporené peniaze zhodnotené o úroky, avšak štátnu prémiu vtedy nie je možné získať.
 2. Od dvoch rokov sporenia: Okrem nasporených prostriedkov sa klientovi vyplatí aj štátna prémia, avšak musí dokladovať účel použitia týchto prostriedkov

Klient teda nemusí čakať na uskutočnenie výberu peňazí zo stavebného sporenia 6 a viac rokov. Či vyberie peniaze po 6 rokoch alebo skôr je na ňom. Dôležité je, či má záujem o štátnu prémiu alebo nie a podľa toho závisí dĺžka samotného sporenia.

PSS kalkulačka

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) ponúka na svojej stránke niekoľko kalkulačiek, ktoré pomôžu s rozhodovaním o stavebnom sporení. Na ich stránke sa nachádzajú tieto kalkulačky:

 • Stavebné sporenie pre deti: Táto kalkulačka vypočíta, koľko peňazí zarobia vklady na účet stavebného sporenia pre dieťa.
 • Stavebné sporenie pre vás: Táto kalkulačka vypočíta, koľko peňazí zarobia vklady na účet stavebného sporenia. Zohľadňuje pritom úroky, štátnu prémiu a úrokový bonus.
 • môjDOMOV: Táto kalkulačka je špecifická pre produkt stavebného sporenia môjDOMOV od PSS, ktorý ponúka výhodné úročenie.
 • Online sporenie Lišiak: Vypočíta koľko zarobia vklady na tomto účte s extra úročením 2,3 % p. a.

Alternatívne je možné si výšku štátnej prémie a úrokov z vkladov pre PSS vypočítať aj manuálne. Na to budú potrebné tieto informácie:

 • Výška ročného vkladu: Koľko peňazí sa plánuje mesačne vložiť na stavebné sporenie. Vynásobí sa to počtom mesiacov v roku.
 • Úroková sadzba PSS: Aktuálna úrokovú sadzbu PSS sa nachádza na ich stránke.
 • Maximálna výška štátnej prémie: V roku 2024 je to 70 eur.

Výpočet štátnej prémie:

Štátna prémia = (Percento za vklad z ročného vkladu) × Maximálna výška štátnej prémie

Percento za vklad závisí od výšky ročného vkladu. Táto informácia sa nachádza na stránke PSS alebo je možné sa informovať priamo v PSS.

Výpočet úrokov z vkladov:

Úroky z vkladov = (Ročný vklad × Úroková sadzba PSS) / 100

Celkový výnos potom bude súčet štátnej prémie a úrokov z vkladov.

Pre lepšiu predstavu sa odporúča využiť kalkulačky priamo na stránke PSS, ktoré sú jednoduché na používanie a zohľadnia všetky aktuálne parametre.

Kto môže sporiť na stavebnom sporení?

Na stavebnom sporení môže sporiť takmer každý, spĺňajúci nasledovné podmienky:

 • Fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku: Stavebné sporenie je dostupné len pre rezidentov Slovenska.
 • Minimálny vek 18 rokov: Stavebnú zmluvu nemôže uzatvoriť osoba mladšia ako 18 rokov.
 • Dostatočná príjmová kapacita: Sporiteľ by mal mať príjem dostatočný na to, aby mohol splácať mesačné vklady na stavebné sporenie.

Okrem týchto základných podmienok nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa sporiaceho na stavebnom sporení. Môžu na ňom sporiť:

 • Zamestnanci: Pracujúci ľudia s bežným zamestnaneckým pomerom.
 • SZČO: Podnikatelia a živnostníci.
 • Dôchodcovia: Starobní a invalidní dôchodcovia.
 • Študenti: Študenti nad 18 rokov s dostatočným príjmom.
 • Ženy na materskej dovolenke: Matky s deťmi do 3 rokov veku s materskou dovolenkou.
 • Nezamestnaní: Nezamestnaní s dostatočným príjmom z iných zdrojov (napr. z brigády, prenájmu nehnuteľnosti).

Ak chce klient využiť štátnu prémiu, jeho priemerný mesačný hrubý príjem za predchádzajúci rok nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve.

Výhody stavebného sporenia

Finančné výhody:

 • Štátna prémia: Štát pripisuje prémiu k ročným vkladom sporiteľov, čím zvyšuje celkový výnos z vkladov. Výška prémie závisí od výšky ročných vkladov a v roku 2024 môže dosiahnuť až 70 eur.
 • Výhodné úročenie vkladov: Stavebné sporenie ponúka vyššie úrokové sadzby ako bežné sporenie na bankových účtoch.
 • Dostupné financovanie bývania: Stavebné sporenie umožňuje získať stavebný úver s výhodnou úrokovou sadzbou na financovanie kúpy, výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti.
 • Bezpečnosť vkladov: Vklady na stavebnom sporení sú chránené štátnou zárukou.

Ostatné výhody:

 • Dlhá doba sporenia: Stavebné sporenie je dlhodobý produkt, ktorý umožňuje systematicky sporiť a zhodnocovať peniaze.
 • Možnosť predčasného výberu: Peniaze zo stavebného sporenia je možné vybrať aj pred uplynutím 2 rokov, avšak bez štátnej prémie.
 • Flexibilita: Je možné si sám určiť výšku mesačných vkladov.
 • Dostupnosť: Stavebné sporenie je dostupné pre takmer každého, kto spĺňa základné podmienky.

Stavebné sporenie je atraktívny spôsob, ako zhodnotiť peniaze a zároveň získať financovanie na bývanie.