Zahraničné pôžičky – výhody, riziká a veci, ktoré treba vedieť

Zahraničné pôžičky sa stali dôležitým nástrojom pre jednotlivcov aj firmy, ktoré hľadajú finančné možnosti mimo hraníc svojej domovskej krajiny. V dnešnej globalizovanej ekonomike sa stáva bežným, že ľudia a podniky využívajú príležitosti poskytované zahraničnými finančnými inštitúciami.

Aké sú výhody, riziká a dôležité faktory týkajúce sa zahraničných pôžičiek?

Výhody zahraničných pôžičiek

Zahraničné pôžičky ponúkajú rôznorodé výhody pre jednotlivcov aj podniky, ktoré hľadajú financovanie mimo hraníc svojej domovskej krajiny. Pôžičky pre podnikateľov teda môžu byť aj zo zahraničia. Tu sú niektoré hlavné výhody zahraničných pôžičiek:

 • nižšie úrokové sadzby: V niektorých prípadoch môžu zahraničné pôžičky ponúkať nižšie úrokové sadzby v porovnaní s miestnymi pôžičkami. To môže byť dôsledkom konkurencie medzi bankami a finančnými inštitúciami na medzinárodnej úrovni.
 • diverzifikácia zdrojov financovania: Zahraničné pôžičky umožňujú klientom diverzifikovať svoje zdroje financovania. Rôznorodosť pôžičiek z viacerých krajín môže prispieť k zníženiu rizika spojeného so závislosťou od jedného finančného trhu.
 • rozširovanie podnikania: Pre firmy s globálnymi ambíciami môžu zahraničné pôžičky slúžiť na financovanie expanzie do nových trhov. Tieto prostriedky môžu byť využité na investície do infraštruktúry, marketingu a ďalších projektov potrebných na úspešné podnikanie v zahraničí.
 • flexibilné podmienky pôžičky: Zahraničné finančné inštitúcie často ponúkajú flexibilné podmienky pôžičiek, ktoré sa môžu prispôsobiť konkrétnym potrebám klienta. To zahŕňa možnosti týkajúce sa splátkového kalendára, úrokových sadzieb a termínov splatnosti.
 • prístup k širšiemu finančnému trhu: Zahraničné pôžičky umožňujú klientom využiť príležitosti a výhody, ktoré sú k dispozícii na medzinárodnom finančnom trhu. To môže zahŕňať špecializované produkty a služby, ktoré nie sú dostupné na lokálnom trhu.
 • optimalizácia daňových výhod: V niektorých prípadoch môžu byť zahraničné pôžičky spojené s daňovými výhodami. Rôzne daňové stimuly a preferencie v daných krajinách môžu zlepšiť celkovú návratnosť investícií.
 • stabilnejšie podmienky financovania: V prípade, že domáci finančný trh prechádza ťažkosťami alebo nestabilitou, môže mať prístup k zahraničným pôžičkám stabilizačný vplyv na financovanie jednotlivca alebo podniku.

Je však dôležité si uvedomiť, že výhody zahraničných pôžičiek môžu byť ovplyvnené viacerými faktormi, vrátane aktuálnej hospodárskej situácie, politických podmienok a menových kurzov.

Pred uzavretím zahraničnej pôžičky je preto dôležité starostlivo zvážiť všetky aspekty a vyhodnotiť, či je táto možnosť finančného financovania najvhodnejšia pre konkrétnu situáciu.

Riziká spojené so zahraničnými pôžičkami

Zahraničné pôžičky môžu prinášať viaceré výhody, ale sú tiež spojené s určitými rizikami. Je dôležité, aby jednotlivci a firmy, ktoré uvažujú o zahraničných pôžičkách, pochopili tieto riziká a vedeli, ako s nimi správne pracovať.

Tu sú niektoré z hlavných rizík spojených so zahraničnými pôžičkami:

 • menové riziko: Zahraničné pôžičky sú ovplyvnené výkyvmi výmenných kurzov. Ak je hodnota domácej meny v porovnaní s menou pôžičky nestála, môže to viesť k zvýšeným nákladom na splátky.
 • politické riziko: Politické nestability v krajine, odkiaľ pôžička pochádza, môžu ovplyvniť podmienky pôžičky a následne aj schopnosť dlžníka ju splácať.
 • riziko nesplácania: Riziko nesplácania je vždy prítomné pri pôžičkách, a to platí aj pre zahraničné pôžičky. Ekonomické ťažkosti v krajine dlžníka alebo vývoj v globálnom hospodárstve môžu mať vplyv na schopnosť splácať.

Zahraničné pôžičky môžu byť cenným nástrojom pre dosiahnutie finančných cieľov, no sú tiež spojené s určitými rizikami.

Zahraničné pôžičky môžu prinášať viaceré výhody, ale sú tiež spojené s určitými rizikami.

Nové pôžičky pre zadlžených

Nové pôžičky pre zadlžených sú väčšinou pôžičky bez registra, teda bez overovania registrov dlžníkov. Tieto finančné produkty sú navrhnuté tak, aby poskytovali menšie čiastky peňazí ľuďom, ktorí majú záznam v úverovom registri alebo nechcú, resp. nemôžu preukázať svoju schopnosť splácať.

Vzhľadom na vysoké riziko, ktoré poskytovatelia pôžičky pre dlžníkov preberajú, sú sumy poskytovaných pôžičiek obvykle nižšie a sprevádzajú ich vyššie úrokové sadzby. Napriek tomu ide o rýchle pôžičky, ktoré sú relatívne ľahko dostupné pre kohokoľvek.

Nové pôžičky pre zadlžených sú efektívne pre ľudí, ktorí potrebujú okamžitú pôžičku a nechcú, aby sa kontroloval ich úverový záznam. Všetky tieto pôžičky môžu byť vybavené online z pohodlia domova, čo umožňuje získanie pôžičky prakticky okamžite.

Pôžičky pre dlžníkov sú vo väčšine prípadov úplne bezúčelové, umožňujúc dlžníkom využívať peniaze na akýkoľvek účel bez potreby predkladania dokumentov poskytovateľovi pôžičky bez registra.

Pôžička pre dlžníkov vystavuje dlžníkov riziku straty majetku v prípade, že majú ťažkosti so splácaním. Nebankové spoločnosti disponujú prostriedkami na vymáhanie dlhov, preto je dôležité premyslieť si, či je takáto pôžička nevyhnutná pre konkrétnu osobu.

Pôžičky od ľudí

Pôžičky od ľudí, často označované ako peer-to-peer pôžičky alebo P2P pôžičky, prípadne ľudové pôžičky, predstavujú alternatívnu formu financovania, kde jednotlivci môžu požičiavať peniaze od seba navzájom, bez účasti tradičných finančných inštitúcií ako banky.

Princíp fungovania pôžičiek od ľudí je založený na platformách, ktoré spájajú ľudí, ktorí potrebujú pôžičku, s tými, ktorí sú ochotní ju poskytnúť. Tu sú niektoré kľúčové aspekty a výhody týchto pôžičiek:

 • decentralizovaný model: Pôžičky od ľudí odstraňujú potrebu tradičných finančných prostriedkov a umožňujú priamy kontakt medzi poskytovateľom a žiadateľom. Tento decentralizovaný model znižuje byrokraciu a umožňuje rýchlejšie schvaľovanie pôžičiek.
 • nižšie úrokové sadzby: V porovnaní s niektorými bankovými pôžičkami môžu byť úrokové sadzby na P2P platformách nižšie. To môže byť výhodné pre jednotlivcov, ktorí hľadajú konkurencieschopné podmienky financovania.
 • širší prístup k pôžičkám: Pôžičky od ľudí poskytujú príležitosť pre tých, ktorí by mohli mať problémy získať pôžičku od tradičných inštitúcií, napríklad kvôli nižšiemu úverovému skóre.
 • flexibilné podmienky: Na P2P platformách sa často ponúkajú flexibilné podmienky pôžičiek, ktoré môžu byť dohodnuté medzi obeťami. Toto umožňuje prispôsobiť pôžičku konkrétnym potrebám a dohodnúť sa na podmienkach, ktoré sú pre obe strany prijateľné.
 • rýchle schvaľovanie a financovanie: Proces schvaľovania a financovania pôžičiek od ľudí môže byť rýchlejší v porovnaní s tradičnými bankovými pôžičkami. Ľudová pôžička môže byť výhodná pre tých, ktorí potrebujú okamžitú finančnú pomoc.
 • žiadne skryté poplatky: Ľudová pôžička sa snaží byť transparentná a eliminovať skryté poplatky. Tým sa zabezpečuje, že obe strany majú jasné informácie o nákladoch a podmienkach pôžičky.

Je však dôležité si uvedomiť, že pôžičky od ľudí sú spojené s určitými rizikami. Poskytovatelia môžu čeliť riziku nesplácania, a preto je dôležité starostlivo zhodnotiť úverovú schopnosť dlžníka. P2P pôžičky môžu byť výhodné pre tých, ktorí chcú väčšiu flexibilitu a osobnejší prístup k financovaniu.

Poskytovatelia môžu čeliť riziku nesplácania, a preto je dôležité starostlivo zhodnotiť úverovú schopnosť dlžníka. P2P pôžičky môžu byť výhodné pre tých, ktorí chcú väčšiu flexibilitu a osobnejší prístup k financovaniu.

Kde sa dá získať parádna pôžička?

Raiffeisen bank predstavuje produkt nazvaný Parádna pôžička, ktorý je kategorizovaný do troch skupín: domácnosť, auto a dom. Toto systematické rozdelenie umožňuje zákazníkom jednoduchší výber a lepšie rozhodovanie.

Pôžička pre domácnosť poskytuje finančné sumy vo výške 1 000 €, 2 000 € a 5 000 € s dobou splácania od 18 do 96 mesiacov. Pôžička na nové auto je dostupná v rozpätí od 5 000 € do 10 000 € a pôžička na vylepšené bývanie pokrýva rozsah od 5 000 € do 30 000 €.

Hoci sa Raiffeisen parádna pôžička nemôže uzatvoriť online, klient má možnosť zanechať svoje osobné údaje na webovej stránke. Po odoslaní vyplneného formulára sa s ním pracovník banky skontaktuje a dohodne si osobné stretnutie.

Pôžičky, ktoré by mohli mať prívlastok parádne však poskytujú aj iné banky, aj keď zvyčajne nejde o pôžičky pre dlžníkov.

UniCredit pôžička

UniCredit ponúka širokú škálu typov pôžičiek, ktoré sú prispôsobené rôznym potrebám, vrátane spotrebných úverov, osobných pôžičiek, hypoték a ďalších. Banka sa zvyčajne snaží poskytovať konkurencieschopné úrokové sadzby a výhodné podmienky splácania.

Schopnosť klienta získať pôžičku a jej výška sú obvykle závislé od jeho príjmu a schopnosti splácať. UniCredit navyše umožňuje flexibilné splátky, ktoré majú slúžiť potrebám a preferenciám spotrebiteľov.

VÚB pôžička

Flexipôžička na čokoľvek od VÚB je zaradená medzi bezúčelové spotrebné úvery bez potreby ručenia, čo prináša výhody v tom, že nie je potrebné odložiť ani hľadať záruky. Tento typ pôžičky nevyžaduje záložné bločky a v podstate nevyžaduje žiadne predchádzajúce zábezpeky.

Jednou z výhod, špeciálne pri Flexipôžičke na čokoľvek od VÚB, je, že nie je potrebné predkladať žiadne doklady, pokiaľ je klientom banky a aktívne využíva svoj účet, napríklad príjmy z výplaty, a udržiava si svoju bonitu na vysokej úrovni.

Flexipôžička na čokoľvek od VÚB je tak ľahko dostupná a môže byť rýchlo schválená s minimálnym množstvom dokumentov. Banka dokonca zaručuje, že peniaze budú na účte do 24 hodín.