Bezúročná pôžička od štátu – kde a ako sa dá získať?

Bezúročná pôžička od štátu predstavovala jednu z možností získania finančnej pomoci v období koronavírusu. Bola navrhnutá pre firmy a jednotlivcov, ktorí sa ocitli v núdzi alebo čelili finančným ťažkostiam v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu

Štát poskytoval bezúročné pôžičky ako súčasť opatrení na zmierňovanie negatívnych vplyvov pandémie na ekonomiku a životy občanov. Na prvý pohľad môžu pôsobiť ako sen každého spotrebiteľa: peniaze bez úroku a poplatkov.

No, ako v skutočnosti fungujú a sú tieto pôžičky skutočne bezplatné?

Čo je bezúročná pôžička?

Bezúročná pôžička sa často využíva v situáciách, kedy je potrebná finančná pomoc, no nie je chcené alebo možné platiť úroky. Ale čo presne znamená bezúročná pôžička?

Na prvý pohľad môže vyzerať, že ide o pôžičku, pri ktorej nie je potrebné platiť žiadne poplatky a úroky. Avšak táto definícia nie je úplne presná. Bezúročná pôžička je viazaná na určité časové obdobie, počas ktorého nie sú úroky na pôžičku vyžadované.


Bezúročná pôžička je finančný nástroj, ktorý zaväzuje jednu stranu požičať peniaze druhej strane bez nároku na úrok.


Po uplynutí tohto obdobia môže prísť k úplnému splateniu alebo začatiu úrokovaní pôžičky. Bezúročné pôžičky môžu byť poskytované rôznymi inštitúciami, ako sú banky, neziskové organizácie, ale aj rodinní príslušníci a priatelia.

Je nevyhnutné dôkladne preskúmať podmienky, za ktorých je pôžička poskytovaná. Podmienky by mali byť jasne vymedzené a obe strany by mali mať rovnaké práva a povinnosti, ako napríklad termín splatnosti, výška pôžičky a spôsob jej vrátenia.

Bezúročné pôžičky majú výhody aj nevýhody

Bezúročné pôžičky môžu byť využité v rôznych situáciách, či už ide o nečakané výdavky alebo finančné problémy, kde môžu pomôcť získať potrebné finančné prostriedky. Tiež môžu slúžiť ako forma investície, kde si ľudia môžu požičať peniaze bez úroku na napríklad budovanie domu alebo investície do podnikania.

Napriek nesporným výhodám bezúročných pôžičiek existujú aj možné riziká. V prípade nejednoznačných podmienok môže dôjsť k nedorozumeniam alebo sporom medzi stranami. Preto je dôležité zakotviť dohodnuté podmienky pôžičky v písomnej zmluve.

Je tiež dôležité byť informovaný o možných dôsledkoch, ak jedna strana nedokáže splniť svoje záväzky. V súčasnej dobe, keď ekonomická situácia nie je vždy stabilná a ceny neustále stúpajú, môže poskytnutie bezúročnej pôžičky predstavovať výhodné riešenie.

Je však potrebné byť opatrný a dôkladne zvážiť všetky aspekty a riziká. Ak sa niekto rozhodne pre tento typ pôžičky, dôležité je zvážiť schopnosť jej splácania a nesklamávať v záväzkoch voči druhej strane.

Za určitých okolností sa dá získať aj nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov, ktorý môže pri rozbehu živnosti veľmi pomôcť.

Kde získať bezúročný úver?

Bezúročné úvery predstavujú formu pôžičky, pri ktorej nie sú požadované žiadne úroky. Tieto úvery sú často poskytované štátnymi inštitúciami alebo podnikmi so spoločenskou zodpovednosťou s cieľom pomáhať jednotlivcom alebo spoločnostiam v ťažkej finančnej situácii.

Na získanie bezúročného úveru je potrebné spĺňať určité požiadavky, ktoré sa líšia v závislosti od poskytovateľa. Väčšinou sa očakáva, že žiadateľ disponuje stabilnými príjmami alebo má záruky schopnosti úver splácať. Rovnako môže byť vyžadovaný podpísaný zmluvný dokument a spolupráca s poradcom alebo odborníkom.

Vzhľadom k tomu, že bezúročné úvery majú charakter pomoci, bývajú obmedzené vo výške a dobe splácania, ktoré sú prispôsobené individuálnej situácii žiadateľa.

Hoci je získanie bezúročného úveru výhodné pre tých, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii, nevystavuje ich vysokým úrokom a poplatkom, je nevyhnutné dodržiavať dohodnuté termíny splátok. Nesplnenie týchto povinností môže mať za následok sankcie.

V prípade, že niekto potrebuje finančnú pomoc a preferuje možnosť bezúročného úveru, odporúča sa získanie informácií o dostupných možnostiach od spoločensky zodpovedných organizácií alebo štátnych inštitúcií.

Bezúročná pôžička od štátu

Bezúročné pôžičky od štátu sú často poskytované samosprávnym krajom, obciam a mestám v krízových situáciách alebo v odôvodnených prípadoch. Štát však rovnako ponúka bezúročné pôžičky aj občanom prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, najmä na podporu bývania.

Bezúročná pôžička od štátu na rekonštrukciu

Štátne pôžičky na bývanie od Štátneho fondu rozvoja bývania umožňujú ľuďom získať finančnú pomoc s úrokovou sadzbou len 1 % a výškou úveru až do 120-tisíc eur. Tieto pôžičky majú výhodu dlhých splatností, až do 40 rokov, umožňujúc klientom efektívne riadiť svoje dlhy až do dosiahnutia veku 65 rokov.

V dobe, keď priemerné úrokové sadzby pre nové hypotéky dosahujú výšku 3,53 %, táto forma štátnej podpory poskytuje atraktívnu alternatívu pre zabezpečenie bývania bez značnej finančnej záťaže.

Nízke úroky a dlhé splatnosti robia tieto pôžičky atraktívnym riešením pre tých, ktorí hľadajú stabilné a dostupné bývanie. Okrem toho, štát ponúka aj finančnú podporu pre tých, ktorí plánujú rekonštruovať svoje domovy.

Štátne pôžičky na rekonštrukcie od Štátneho fondu rozvoja bývania pokrývajú až 100 % nákladov na stavebné úpravy bytu, s maximálnou sumou úveru vo výške 30-tisíc eur a splátkovým obdobím až do 20 rokov. Aj v tomto prípade platí priaznivá úroková sadzba 1 %.

Dôležité je však poznamenať, že štátny úver na rekonštrukcie nie je určený pre novostavby, nehnuteľnosť musí mať aspoň 10 rokov. Týmto spôsobom štát zabezpečuje, že finančné prostriedky smerujú k vylepšeniu existujúcich domov, a nie k financovaniu nových stavieb.

Je odporúčané sledovať aktuálne výzvy od štátu na poskytovanie bezúročných pôžičiek pre občanov.

RPMN je percentuálna hodnota, ktorá vyjadruje celkové náklady na úver, pôžičku alebo financovanie za jeden rok. Zahŕňa nielen úrokovú sadzbu, ale aj ďalšie poplatky a náklady spojené s pôžičkou.

Pôžička bez úroku z banky

Pôžička bez úroku sa dá získať aj v banke. Samozrejme si treba overiť všetky podmienky či výšku poplatkov. Úroky sú totiž iba jedna časť celkovej ceny úveru.

RPMN je percentuálna hodnota, ktorá vyjadruje celkové náklady na úver, pôžičku alebo financovanie za jeden rok. Zahŕňa nielen úrokovú sadzbu, ale aj ďalšie poplatky a náklady spojené s pôžičkou.

Táto hodnota je dôležitá pri porovnávaní rôznych finančných produktov a poskytuje lepšiu predstavu o skutočných nákladoch. Nemožno teda hľadieť iba na úrokovú sadzbu.

Ak ide o podnikateľský úver zvyčajne sú podmienky iné a pri žiadosti o pôžičku sa používa aj DIČ číslo.

Bezúročná pôžička Raiffeisenbank

Bezúročná pôžička Raiffeisenbank predstavuje moderný a výhodný finančný produkt, ktorý poskytuje klientom bezpečnosť, transparentnosť a rýchlosť. Je určená pre všetkých, ktorí potrebujú finančnú injekciu, pričom nemusia obávať rizika zvyšovania sumy v dôsledku úrokových sadzieb.

Raiffeisenbank, jedna z najväčších a spoľahlivých bánk na Slovensku, reaguje na potreby svojich klientov a predstavuje tento výhodný finančný produkt. Bezúročná pôžička môže byť užitočná v nečakaných situáciách, ako sú náklady na opravu auta, sťahovanie alebo neočakávané výdavky spojené s domácnosťou.

Výhodou tejto pôžičky je možnosť online žiadosti z pohodlia domova pre klientov banky. Stačí vyplniť žiadosť na webovej stránke banky, a klient obdrží odpoveď v priebehu niekoľkých minút. To je výsledkom rýchleho a efektívneho schvaľovacieho procesu, ktorý Raiffeisenbank implementovala pre svojich klientov.

Pôžička môže dosiahnuť sumu až do 1 000 eur bez potreby ručiteľa alebo záruky. Navyše, pri vybavovaní pôžičky nevznikajú žiadne poplatky, čo predstavuje ďalšiu výhodu tejto ponuky.

Klienti Raiffeisenbank môžu očakávať maximálnu transparentnosť a výhodné podmienky, ktoré sú prispôsobené ich konkrétnej finančnej situácii. Banka poskytuje možnosť výberu doby splatnosti a výšky splátok prostredníctvom splátkového kalendára, aby najlepšie vyhovovala individuálnym potrebám klienta.

Raiffeisen pôžička je skvelou voľbou pre tých, ktorí potrebujú rýchlu a bezpečnú finančnú pomoc bez obáv o náklady spojené s úrokmi. Predstavuje spoľahlivého partnera v finančných záležitostiach, najmä v čase potreby, či už ide o refinancovanie alebo doplnenie chýbajúcich finančných prostriedkov.

Pôžička bez úroku od ČSOB

ČSOB banka poskytuje možnosť získania bezúročného Miniúveru v rozsahu od 200 do 2 000 eur s rôznymi dobami splatnosti, konkrétne 12 alebo 18 mesiacov. Dĺžka splatnosti Miniúveru je priamo závislá od výšky požičanej sumy.

Poplatok za poskytnutie úveru závisí od sumy, ktorá sa požičiava, sa pohybuje v rozmedzí od 15 do 85 eur. Dôležité je zdôrazniť, že tento poplatok bude strhnutý z účtu ihneď po poskytnutí tejto ČSOB pôžičky.

Žiadosť o bezúročný Miniúver od ČSOB banky je možné podať prostredníctvom aplikácie ČSOB Smartbanking, čo predstavuje jednoduchý a pohodlný spôsob získania finančnej podpory v rámci tejto ponuky. Táto možnosť je atraktívnou voľbou pre tých, ktorí potrebujú rýchlu finančnú injekciu.

Bezúročný úver v Poštovej banke

Poštová banka poskytuje ponuku bezúročného úveru bez poplatkov za jeho poskytnutie. Avšak klient, ktorý si tento úver vyžiada, bude musieť mesačne platiť 5 eur za vedenie nového účtu, ktorý si bude musieť v banke zriadiť.

Ak si klient tento účet založí len kvôli možnosti získania bezúročného úveru, zaplatí za 20 mesiacov 100 eur len za vedenie účtu, čo je značná suma.

Táto bezúročná pôžička má svoje obmedzenia. Možno si požičať iba fixné sumy vo výške 600, 800 alebo 1 000 eur, a doba splácania úveru je stanovená na pevných 20 mesiacov, čo znamená menej než dva roky. Mesačné splátky sú však relatívne prijateľné, pohybujú sa v rozmedzí od 30 do 50 eur mesačne.

Výhodou je, že Poštová banka môže poskytnúť bezúročnú pôžičku aj v prípade, že klient už v minulosti využil iný úver v tejto banke. Avšak, aby bolo možné požiadať o túto pôžičku s úrokom 0 %, klient musí spĺňať nasledujúce kritériá: vek od 18 do 69 rokov, trvalý pobyt na Slovensku a príjem, ktorý je pre banku akceptovateľný.

Dôležité je mať na pamäti, že bezúročná pôžička nie je dostupná pre dôchodcov ani osoby na materskej dovolenke. Žiadosť o túto výhodnú pôžičku je možné podať na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky.