Študentská pôžička – porovnanie, kto ju ponúka?

Študentská pôžička je finančný produkt určený pre študentov, ktorí potrebujú finančnú pomoc na platenie školného, nájomného, alebo iných nákladov spojených s vysokoškolským štúdiom. V dnešnej dobe je štúdium na vysokých školách považované za jednu z najväčších investícií do budúcnosti a pre mnohých študentov predstavuje značné finančné zaťaženie.

Práve v takýchto situáciách môže študentská pôžička pomôcť získať finančné prostriedky na uľahčenie štúdia a zabezpečenie pokojného a nezávislého života počas štúdia.

Pôžičky pre študentov – porovnanie

V súčasnosti nie sú pôžičky pre študentov až také populárne, preto mnohé banky stiahli z trhu svoje produkty určené pre študujúcich.

Napriek tomu je možné požiadať o pôžičku pre študentov a to cez Fond na podporu vzdelávania alebo prostredníctvom Slovenskej sporiteľne.

Aké sú ich podmienky a čo presne tieto produkty študentom ponúkajú?

Názov pôžičkyVýška úveruDĺžka splácaniaÚroková sadzbaPoplatky
SLSPPôžička na čokoľvek pre vysokoškolákovod 300 do 40 000 €Od 1 do 8 rokovod 5,99 % ročne 0 €
Fond na podporu vzdelávaniaŠtudentská pôžička pre akademický rok 2023/2024od 2 000 do 40 000€5 až 10 rokov4 % ročne 0 €

Pôžičky pre študentov sú často diskutovanou a kontroverznou témou. Niektorí argumentujú, že pôžičky sú nevyhnutné pre uskutočnenie vysokoškolského vzdelania, zatiaľ čo iní tvrdia, že môžu byť ťažkým bremenom pre mladých ľudí, ktorí práve začínajú svoj život.

Obozretnosť je nevyhnutná pri rozhodovaní sa o pôžičke pre študentov, aby sa vyhlo dlhodobým finančným problémom. Pre mnoho študentov je vysokoškolské vzdelanie zvlášť drahé. Okrem nákladov na školné poplatky sa študenti musia starať o bývanie, stravovanie, knihy a iné náklady spojené s vysokoškolským štúdiom.

Z tohto dôvodu sa mnohí študenti ocitajú v situácii, kedy si musia požičať peniaze na krytie týchto výdavkov.

Existuje niekoľko možností pôžičiek pre študentov:

  • Najrozšírenejšou formou je pôžička od súkromného študijného programu. Tieto pôžičky sú poskytované štátom alebo súkromnými inštitúciami a majú väčšinou nižšie úrokové sadzby a flexibilnejšie splátkové podmienky.
  • Mnohí študenti sa tiež uchádzajú o súkromné pôžičky u banky alebo nebankového poskytovateľa, ktoré môžu mať vyššie úrokové sadzby, avšak s menšou byrokraciou.

Pokiaľ ide o úrokové sadzby a splátkové podmienky, je dôležité sa dôkladne oboznámiť s každou pôžičkou a porovnať ich medzi sebou.

Niektoré pôžičky môžu mať nižšie úrokové sadzby, avšak na druhej strane môžu mať dlhšiu lehotu na splátky, čo v konečnom dôsledku môže znamenať vyššiu sumu, ktorú musí študent spätne zaplatiť.

Napriek výhodám, ktoré pôžičky pre študentov ponúkajú, existujú aj riziká, ktoré je potrebné brať do úvahy. Jedným z nich je možnosť, že splátky pôžičky môžu zobrať značnú časť zo študentovho príjmu počas prvých rokov po skončení štúdia. To môže spôsobiť obmedzenie možností študenta v oblasti bývania, práce alebo úspor.

Je dôležité, aby si študent predtým, ako si pôžičku vezme, zvážil svoju finančnú situáciu a schopnosť splácania. Existujú aj alternatívy pre študentov, ktoré môžu pomôcť znížiť potrebu pôžičky. Mnohí študenti sa uchádzajú o štipendiá, granty alebo prácu na plný úväzok počas štúdia, aby získali dodatočné zdroje príjmu.

Pôžičky pre študentov môžu byť užitočným nástrojom na financovanie vysokoškolského vzdelania, avšak je dôležité byť obozretný a informovaný o všetkých možnostiach a dôsledkoch.

Študenti by mali jasne pochopiť, akú zodpovednosť prijímajú, keď si berú pôžičku, a byť si vedomí, že ju budú musieť splácať aj po skončení školy.

V konečnom dôsledku je rozhodnutie o pôžičke na každom študentovi, avšak je dôležité si urobiť skúsený a dobre premyslený plán predtým, ako sa človek rozhodne pre túto možnosť.

Študentská pôžička od Tatra banky

Tatra banka je jednou z najväčších a najstarších slovenských bánk so širokou ponukou finančných produktov pre svojich klientov. Ponúka napr. výhodný Tatra banka študentský účet, no medzi jej produkty sa neradí študentská pôžička.

V súčasnosti mnoho študentov potrebuje finančnú pomoc na štúdium, či už na pokrytie nákladov na školné, bývanie, alebo na iné výdavky. Preto sa môže zdať lákavé využiť ponuku študentských pôžičiek, ktoré by mohli byť výhodné a prispôsobené potrebám mladých študentov.

Pravdou však je, že Tatra banka neposkytuje študentské pôžičky. Dôvodom je, že pre banku nepredstavujú dosť výhodný finančný produkt a nevyhovuje ani jej podnikateľskej stratégii. Namiesto toho sa banka zameriava na svoje tradičné finančné služby, ako napríklad účty, kreditné karty, hypotéky a investičné produkty.

Aké sú výhody a nevýhody študentských pôžičiek?

  • Jednou z najväčších výhod je, že poskytujú mladým ľuďom prístup k potrebným financiám, ktoré im môžu pomôcť pri štúdiu. Okrem toho, väčšina študentských pôžičiek má nízke alebo žiadne úrokové sadzby počas štúdia, čo môže byť pre študentov finančne výhodné.
  • Na druhej strane, študentské pôžičky majú aj svoje nevýhody, ako napríklad potrebu nájsť ručiteľa alebo záruku pre banku, čo môže byť pre mnohých študentov veľkou prekážkou.

Pri rozhodovaní sa pre akúkoľvek pôžičku však treba byť obozretný a dostatočne dobre zvážiť, či je naozaj potrebná.

Tatra banka a úver pre mladých

Jedným z najčastejších dotazov, ktorý sa objavuje v súvislosti s Tatra bankou, je možnosť získať úver pre mladých ľudí. Mnohí mladí ľudia hľadajú možnosti financovania svojich snov a plánov, avšak zároveň si uvedomujú, že nie sú dostatočne solventní alebo majú malú kreditnú históriu v bankách.

Preto sa snažia nájsť banku, ktorá im ponúkne výhodný úver s výhodnými podmienkami pre mladých ľudí.

Tatra banka však neponúka špecifický úver pre mladých.

Úver pre mladých od banky – možnosti:

  • Pre mladých ľudí môže byť prvým krokom pri hľadaní úveru návšteva pobočky Tatra banky. Tam im poradia a pomôžu zorientovať sa v ponuke banky a porovnať jej podmienky s inými bankami na trhu.
  • V prípade, že sa rozhodnú vyhľadávať úvery mimo Tatra banky, netreba zabúdať sledovať nielen úrokové sadzby, avšak aj ďalšie poplatky, ako napríklad spracovateľský poplatok, poistné a ďalšie podmienky, ktoré môžu mať vplyv na celkovú sumu úveru.

V súvislosti s úvermi pre mladých je dôležité tiež spomenúť, že aj keď Tatra banka neposkytuje špecifické pôžičky pre tento segment klientov, niektoré z jej produktov môžu byť vhodné aj pre mladých ľudí.

Napríklad spotrebný úver s nižšími požiadavkami na výšku príjmu alebo hypotéka s využitím daňového bonusu pre žiadateľov do 35 rokov.

V každom prípade, rozhodujúce je dôkladne preskúmať svoje finančné možnosti a vybrať si najlepšiu možnosť pre seba.

Tatra banka môže byť spoľahlivým partnerom v oblasti bankových služieb, avšak v prípade úverov pre mladých jej ponuka nie je špecificky zameraná na tento segment klientov.

Vyžaduje Tatra banka potvrdenie o návšteve školy pre úver?

V súčasnosti existuje na slovenskom trhu množstvo bánk, ktoré ponúkajú študentom rôzne druhy úverov a finančných produktov. Avšak, ak záujemca patrí medzi tých, ktorí si vybrali Tatra banku, ako svojho finančného partnera, možno ho zaujíma, či Tatra banka vyžaduje potvrdenie o návšteve školy pre získanie úveru.

Odpoveď znie nie, Tatra banka nevyžaduje potvrdenie o návšteve školy pre získanie úveru. Skúsenosti ukazujú, že táto banka nemá v svojej ponuke špeciálne úvery alebo produkty pre študentov.

Pôžička od ČSOB pre študentov

Jednou z populárnych bánk na Slovensku je aj ČSOB, ktorá ponúka širokú škálu finančných produktov pre svojich klientov. Avšak, mnohí študenti sa často zaujímajú, či je možné získať pôžičku od ČSOB špeciálne pre študentov.

Ako aj v mnohých iných bankách, aj v prípade ČSOB nie je ponuka pôžičiek pre študentov dostupná.

Prečo banky neponúkajú špeciálne pôžičky pre študentov?

  • Jedným z dôvodov je neistota výšky príjmu u študentov, ktorá môže byť nižšia v porovnaní s pravidelným príjmom zamestnaných osôb.
  • Ďalším dôvodom môže byť aj vyššie riziko neúhrady pôžičky u mladých ľudí, ktorí ešte nemajú dostatočnú finančnú stabilitu.

Napriek tomu, ČSOB ponúka iné typy úverov a finančných produktov, ktoré môžu byť pre študentov tiež veľmi výhodné. Jednou z možností je napríklad kreditná karta, ktorá umožňuje študentom flexibilne kontrolovať svoje výdavky a platiť za ne neskôr.

ČSOB tiež ponúka rôzne typy účtov a pôžičky, ktoré nemusia byť priamo určené pre študentov, avšak môžu im byť prístupné a výhodné.

Dôležité však je mať na pamäti, že ak si človek plánuje zobrať pôžičku, bez ohľadu na to, či je študent alebo nie, vždy by mal mať na mysli zodpovedné a uvážlivé nakladanie s peniazmi.

Pôžička by mala byť vždy riešením na krátkodobé finančné problémy a nie na spĺňanie nespútaných spotrebných túžob.