Pôžičky bez ručenia – pre nezamestnaných

V dnešnej finančnej situácii môže byť získanie pôžičky náročnou úlohou, najmä pre tých, ktorí nemajú hodnotný majetok, ktorý by mohli ponúknuť ako zábezpeku. Tradičné pôžičky často vyžadujú, aby dlžníci dali do zábezpeky svoje domy, vozidlá alebo iný majetok, čo sťažuje prístup k potrebným finančným prostriedkom jednotlivcom s obmedzeným majetkom alebo so zlým úverom. Ako získať pôžičky bez ručenia?

Existujú alternatívne možnosti v podobe pôžičiek bez zábezpeky. Tieto pôžičky ponúkajú záchranné lano pre tých, ktorí nemajú hodnotný majetok, ktorý by mohli dať do zálohy, a predstavujú tak reálne riešenie.

V tomto článku bude hlavnou témou koncepcia pôžičiek bez ručenia, ich výhody a to, ako môžu jednotlivcom pomôcť dosiahnuť finančné ciele.

Definícia pôžičky bez ručenia

Úvery sú finančným nástrojom, ktorý umožňuje jednotlivcom a podnikom požičať si peniaze od finančných inštitúcií alebo veriteľov na rôzne účely. Tradičné úvery zvyčajne vyžadujú zábezpeku, čo je majetok, ktorý dlžník dáva do zálohy ako záruku za úver. Nie každý však má majetok, ktorý by mohol použiť ako zábezpeku, a preto prichádzajú na rad pôžičky bez ručenia.

Pôžičky bez ručenia, známe aj ako nezabezpečené pôžičky, sú pôžičky, ktoré nevyžadujú, aby dlžník dal do zálohy akýkoľvek majetok. Tieto typy úverov sa pri určovaní ich oprávnenosti a podmienok úveru spoliehajú výlučne na úverovú bonitu, príjem a finančnú históriu dlžníka.

Existujú rôzne typy pôžičiek bez ručenia vrátane:

 • osobných pôžičiek
 • pôžičiek z kreditných kariet
 • pôžičiek do výplaty
 • študentských pôžičiek

Osobné pôžičky sa zvyčajne používajú na veľké výdavky, napríklad na rekonštrukciu domu alebo konsolidáciu dlhov. Úvery na kreditné karty umožňujú dlžníkom používať kreditnú kartu na nákupy alebo výber hotovosti, ktorá sa potom spláca s úrokmi.

Pôžičky do výplaty sú krátkodobé pôžičky s vysokým úrokom, ktoré sa zvyčajne používajú na mimoriadne výdavky. Študentské pôžičky sú špeciálne určené pre študentov na pokrytie nákladov na vzdelávanie.

Pôžička pre nezamestnaných bez ručenia

V dnešnej ekonomike, kde je istota zamestnania neistá a miera nezamestnanosti vysoká, sa pôžičky pre nezamestaných bez ručenia stali záchranným lanom pre mnohých jednotlivcov. Tieto pôžičky im poskytujú finančnú podporu, ktorú potrebujú v čase núdze, bez rizika straty majetku.

Byť nezamestnaný bez akejkoľvek formy záruky môže byť náročná situácia, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie úveru. Znamená to, že jednotlivec nemá žiadny majetok alebo zábezpeku, ktorú by mohol ponúknuť ako záruku za úver. Dôvodom môže byť:

 • strata zamestnania
 • nedostatok stabilného príjmu
 • nízke kreditné skóre

V takýchto prípadoch sa tradiční veritelia môžu zdráhať poskytovať pôžičky, čo nezamestnaným sťažuje prístup k finančnej pomoci v prípade potreby.

Pri žiadosti o pôžičku je rozhodujúcim faktorom príjem. Bohužiaľ, nezamestnaní majú v tomto smere veľký problém. Na Slovensku nie sú pôžičky pre nezamestnaných ľahko dostupné a na finančnom trhu sa považujú za výnimky. Bez ručiteľa je získanie pôžičky od banky takmer nemožné.

Byť nezamestnaný a potrebovať finančnú pomoc predstavuje pre každú finančnú inštitúciu vysoké riziko. Dôvodom je skutočnosť, že jediným zdrojom príjmu nezamestnaných je podpora, ktorá nemusí byť dostatočná na splatenie úveru.

Banky majú prísne predpisy a vyžadujú, aby žiadatelia mali stály príjem. Keďže dávky v nezamestnanosti sa nepovažujú za pravidelný príjem, nemožno ich použiť na žiadosť o bankový úver. Jediným spôsobom, ako to obísť, je mať ručiteľa, ktorý môže zaručiť príjem dlžníka.

Pre tých, ktorí nemajú ručiteľa, nie je bankový úver možný. Existuje však alternatíva v podobe nebankovej pôžičky pre nezamestnaných ihneď na účet.

Nebankové pôžičky pre nezamestnaných

Vzhľadom na zložité okolnosti, ktoré sprevádzajú nezamestnaných, je dostupnosť pôžičiek pre túto skupinu veľmi obmedzená. Podobne ako pri online pôžičkách pre neplatičov alebo zadlžené osoby, aj na Slovensku v súčasnosti existuje len niekoľko nebankoviek, ktoré ponúkajú pôžičky do 1 000 € s dobou splatnosti 31 dní.

Na ochranu pred potenciálne podvodnými poskytovateľmi pôžičiek je dobré využiť online služby pre porovnanie pôžičiek. Zobrať si nebankovú pôžičku pre nezamestnaných sa odporúča výlučne od renomovaných nebankových spoločností, ktoré majú povolenie Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Tu je prehľad aktuálnych poskytovateľov nebankových pôžičiek pre nezamestnaných:

Výška pôžičkySplátky odÚroky
Finzo50 – 10 000 €9 €23%
Home Credit400 – 10 000 €– €– %
Pôžičkomat50 – 500 €50,25 €25,9%
PORT System50 – 500 €51 €od 0,8%

Krátkodobá pôžička môže pomôcť preklenúť finančnú medzeru spôsobenú výpadkom príjmu. Je však dôležité zvážiť dôsledky predtým, ako si človek požičia peniaze v dobe nezamestnanosti.

Splácanie takéhoto dlhu počas poberania dávok môže byť náročné. Je dobré mať neustále na pamäti, že pôžička je spojená so značnými povinnosťami. Platí to najmä pre nebankové pôžičky pre nezamestnaných, a vyžaduje si to opatrnosť a dôkladné zváženie.

Pôžičky pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu

Doklad o príjme sa vzťahuje na dokumentáciu, ktorá preukazuje schopnosť jednotlivca vytvárať stály tok príjmov. Môže ísť o výplatné pásky, bankové výpisy, daňové priznania alebo akýkoľvek iný oficiálny dokument, ktorý potvrdzuje príjmy osoby. Pre väčšinu tradičných veriteľov je to kľúčová požiadavka na určenie úverovej bonity jednotlivca a jeho schopnosti splácať úver.

Pre jednotlivcov, ktorí sú v súčasnosti nezamestnaní, môže byť predloženie dokladu o príjme veľkou prekážkou pri snahe zabezpečiť si pôžičku pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu. Bez stálej práce alebo zdokumentovaného príjmu mnohé banky a iné finančné inštitúcie váhajú s poskytnutím úveru. To môže spôsobiť značné finančné problémy tým, ktorí sa snažia vyjsť s peniazmi.

Našťastie existujú možnosti pre nezamestnaných, ktorí potrebujú pôžičku, ale nemôžu predložiť doklad o príjme. Tieto alternatívne úverové inštitúcie, známe aj ako nebankoví veritelia, ponúkajú pôžičky špeciálne určené pre tých, ktorí sú nezamestnaní a nemajú pravidelný zdroj príjmu.

Nebankové pôžičky pre nezamestnaných bez dokladovania príjmu majú v porovnaní s tradičnými pôžičkami zvyčajne tieto charakteristické znaky:

 • majú vyššie úrokové sadzby
 • majú kratšie lehoty splatnosti
 • nevyžadujú zábezpeku

Sú teda omnoho dostupnejšie pre tých, ktorí nemajú cenný majetok, ktorý by mohli dať do zábezpeky ani stabilný príjem.

Nebankoví veritelia namiesto zamerania sa na príjem jednotlivca zohľadňujú iné faktory, ako je napríklad úverové hodnotenie, história zamestnania a celková finančná situácia. V niektorých výnimočných prípadoch môžu vyžadovať aj spoludlžníka alebo zábezpeku, aby znížili svoje riziko.

Ako získať pôžičku bez ručenia?

Získanie pôžičky bez ručenia môže byť náročnou úlohou. Väčšina tradičných veriteľov vyžaduje ako zabezpečenie úveru zábezpeku, napríklad dom alebo auto. Existuje však niekoľko tipov a stratégií, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť zabezpečiť pôžičky bez zábezpeky:

 1. Budovanie dobrého úverového skóre. Pri získavaní pôžičiek bez ručenia je nevyhnutné mať dobré úverové skóre. Veritelia používajú úverové skóre na určenie úverovej bonity jednotlivca a jeho schopnosti splácať úver. Vyššie kreditné skóre znamená, že dlžník je zodpovedný a v minulosti splácal pôžičky včas. Na druhej strane, nízke kreditné skóre môže spôsobiť, že získanie pôžičky bez zábezpeky bude náročné. Preto je nevyhnutné zamerať sa na budovanie a udržiavanie dobrého kreditného skóre včasným splácaním, udržiavaním nízkych zostatkov na kreditných kartách a vyhýbaním sa zbytočným úverovým dotazom.
 2. Preskúmanie alternatívnych zdrojov príjmu. Pri žiadosti o pôžičku bez zabezpečenia je nevyhnutné preukázať stabilný zdroj príjmu. To môže byť náročné pre jednotlivcov, ktorí nemajú stabilné zamestnanie alebo tradičný zdroj príjmu. V takom prípade je nevyhnutné preskúmať alternatívne zdroje príjmu, ako je práca na voľnej nohe, práca na čiastočný úväzok alebo dokonca príjem z prenájmu. Veritelia pri posudzovaní schopnosti dlžníka splácať úver s väčšou pravdepodobnosťou zohľadnia tieto alternatívne zdroje príjmu.
 3. Poskytovanie alternatívnych možností zabezpečenia. Hoci tradiční veritelia môžu vyžadovať zabezpečenie, existujú aj iné možnosti získania pôžičky bez toho, aby sa ohrozil cenný majetok. Niektorí veritelia ponúkajú nezabezpečené osobné pôžičky, ktoré nevyžadujú zabezpečenie. Tieto úvery sa však často poskytujú s vyššími úrokovými sadzbami a prísnejšími kritériami oprávnenosti. Ďalšou alternatívou sú peer-to-peer pôžičky, pri ktorých si jednotlivci môžu požičať peniaze od iných jednotlivcov bez toho, aby museli o pôžičku bez ručenia žiadať tradičnú finančnú inštitúciu.
 4. Vyhľadanie finančného poradenstva. Pre jednotlivcov, ktorí majú problém získať pôžičku bez zabezpečenia, môže byť prospešné vyhľadať finančné poradenstvo. Finančný poradca môže pomôcť posúdiť finančnú situáciu, poskytnúť poradenstvo pri zlepšovaní úverového skóre a ponúknuť rady týkajúce sa alternatívnych zdrojov príjmu. Môže tiež pomôcť vytvoriť rozpočet a vypracovať plán na efektívne riadenie financií. Vďaka ich odborným znalostiam môže človek zvýšiť svoje šance na získanie úveru bez zábezpeky.

Na záver možno povedať, že získanie pôžičky pre nezamestnaných bez ručenia sa môže zdať ako nadľudská úloha, ale nie je to nemožné.

Vybudovaním dobrého kreditného skóre, preskúmaním alternatívnych zdrojov príjmu, poskytnutím alternatívnych záruk a vyhľadaním finančného poradenstva môžu jednotlivci zvýšiť svoje šance na získanie úveru bez zábezpeky.

Pred prijatím rozhodnutia je nevyhnutné byť trpezlivý, vykonať dôkladný prieskum a starostlivo zvážiť všetky možnosti. Správnym prístupom môžu jednotlivci získať potrebnú finančnú pomoc bez toho, aby ohrozili svoj cenný majetok.