MLM – multilevel marketing a firmy

mlm

MLM, network marketing alebo multilevel marketing. Pojmy, ktoré označujú obchodný model, založený na tvorbe distribučnej siete nezávislých predajcov, ktorí sú odmenení nielen za predaj produktov ale aj za nábor nových členov do svojho tímu. MLM firmy využívajú tento model na rýchly rast a distribúciu svojich produktov alebo služieb.


Obsah článku


Aké sú výhody a nevýhody tohto obchodného modelu? Ako funguje MLM marketing a prečo je táto forma obchodu tak kontroverzná?

MLM – účinná a efektívna marketingová stratégia

Multilevel marketing (MLM) alebo sieťový marketing predstavuje najčastejšiu formu odmeňovania distribútorov v priamom predaji. Tento jednoduchý, avšak účinný a efektívny model prináša výhody pre ľudí na rôznych úrovniach predajnej štruktúry.

Ide o viacúrovňový predaj služieb alebo produktov, kde predajcovia pôsobia na rôznych úrovniach reťazca a získavajú zisk z vlastného predaja, ako aj z predaja ostatných členov, ktorých do systému uviedli. Tento sieťový efekt umožňuje predajcom budovať nielen aktívny príjem, ale aj pasívny príjem v závislosti od úrovne ich angažovanosti.

Ako funguje MLM marketing?

MLM marketing kombinuje prvky priameho predaja s franchisingom, vytvárajúc tak jednoduchý, no efektívny model odmeňovania distribútorov v predaji produktov či služieb. V tejto viacúrovňovej štruktúre distribútori neustále navrhujú ďalším ľuďom možnosť stať sa distribútormi, čo vytvára dynamickú sieť vzájomnej spolupráce a podpory.

Porovnanie s klasickým predajom

V klasickom predaji sa výrobok postupne presúva od výrobcu až k spotrebiteľovi cez viacero rozhraní, pričom každý krok zvyšuje jeho cenu. V MLM marketingu je výrobok predávaný priamo distribútorom, ktorí tým prevzali úlohu reklamy, skladovania a dopravy, čím ušetrili výrobcom náklady. Časť týchto úspor sa potom vracia späť do siete distribútorov, podporujúc ich úsilie a odmeňujúc ich za predaj.

Závislosť od osobného odporúčania

Jedným z kľúčových princípov MLM marketingu je využívanie osobného odporúčania. Ak blízky priateľ odporučí určitý výrobok alebo službu, má to oveľa väčší vplyv na rozhodnutie, než bežná reklama. MLM marketing využíva tento princíp a prostredníctvom siete malých predajcov sa dostáva do osobného kontaktu so zákazníkmi, čím zvyšuje dôveryhodnosť a vplyv na ich nákupné rozhodnutia.

mlm marketing
Vďaka stratégii MLM marketingu, nemusia spoločnosti investovať do drahých reklamných kampaní. Namiesto toho môžu investovať do ďalšieho rozvoja firmy alebo odmeňovať svojich distribútorov za ich úsilie v budovaní a rozširovaní siete.

Najúspešnejšie MLM firmy podľa obratu

Multilevel marketing sa stal prominentnou súčasťou obchodného sveta, s mnohými spoločnosťami dosahujúcimi významné finančné úspechy. Obrat týchto MLM firiem je často dôkazom ich efektivity a rozsahu v priamom predaji. V nasledujúcom zozname sú uvedené niektoré z najpopulárnejších a najúspešnejších MLM firiem na svete, ktoré sa vyznačujú vysokým obratom.

  • Amway – 8 800 000 000 USD
  • Avon – 5 700 000 000 USD
  • Herbalife – 4 500 000 000 USD
  • Vorwerk – 4 200 000 000 USD
  • Mary Kay – 3 500 000 000 USD
  • Infinitus – 3 410 000 000 USD
  • Perfect – 3 600 000 000 USD
  • Quanjian – 2 890 000 000 USD
  • Natura – 2 260 000 000 USD
  • Tupperware – 2 210 000 000 USD

Tieto MLM firmy sa vyznačujú nielen vysokým obratom, ale aj schopnosťou budovať a udržiavať rozsiahle distribučné siete po celom svete. Ich úspech je často výsledkom silného vedenia, kvalitných produktov a schopnosti zapojiť a motivovať ich distribútorov k úspechu.

Každá z týchto spoločností má svoj vlastný jedinečný model obchodovania a strategický prístup k trhu, čo im umožňuje trvale prosperovať v konkurenčnom svete MLM.

Multilevel marketing – výhody a nevýhody

Multilevel marketing je dynamický, no kontroverzný spôsob obchodovania, ktorý ponúka príležitosť na zarábanie a podnikanie pre mnohých jednotlivcov. Svojimi výhodami, ako je flexibilita a možnosť pasívneho príjmu, prilákal mnoho ľudí, zatiaľ čo jeho nedostatky, ako je nedostatočná regulácia a konflikty s pyramidovými schémami, spôsobili kontroverzie a kritiku.

Výhody multilevel marketinguNevýhody multilevel marketingu
Možnosť podnikania: MLM poskytuje jednotlivcom príležitosť začať vlastné podnikanie bez potreby veľkého kapitálu. Distribútori môžu začať s relatívne nízkymi nákladmi a pracovať na budovaní svojej vlastnej firmy.Negatívny obraz: MLM spoločnosti často čelia negatívnemu vnímaniu verejnosti a sú často porovnávané s pyramidovými schémami. Tento negatívny obraz môže odstrašiť potenciálnych distribútorov a zákazníkov.
Flexibilita: Distribútori majú flexibilitu vo svojom pracovnom čase a pracovnom prostredí. Môžu si určiť vlastné pracovné hodiny a pracovať z pohodlia svojho domova.Početná konkurencia: Trh MLM je často veľmi konkurenčný, čo môže znamenať ťažkú konkurenciu pre nových distribútorov a obmedzené príležitosti na získanie zákazníkov.
Vzdelávanie a rozvoj: MLM spoločnosti často poskytujú vzdelávacie a rozvojové programy pre svojich distribútorov. Tieto programy môžu zahŕňať školenia týkajúce sa predaja, marketingu, osobného rozvoja a manažérskych zručností.Zložitý kompenzačný plán: Niektoré MLM spoločnosti majú zložité kompenzačné plány, ktoré môžu byť pre nových distribútorov ťažko pochopiteľné a náročné na dosiahnutie úspechu.
Široká ponuka produktov: MLM firmy často ponúkajú širokú škálu produktov alebo služieb, čo dáva distribútorom možnosť nájsť produkt, ktorý zodpovedá ich záujmom a preferenciám zákazníkov.Vyžaduje veľké úsilie: Úspech v MLM často vyžaduje veľké úsilie, trpezlivosť a odhodlanie. Nie každý distribútor dosiahne vysoké úrovne úspechu, a niektorí môžu zistiť, že ich úsilie neprináša očakávané výsledky.
Podpora a tímová práca: Distribútori majú prístup k podpore zo strany svojich nadriadených a tímových kolegov. Táto podpora môže zahŕňať rady, tréningy a motivačnú pomoc.Riziko straty peňazí: Niektorí distribútori môžu investovať veľa času a peňazí do MLM bez toho, aby dosiahli značné finančné úspechy. Existuje riziko, že distribútori môžu stratiť svoje investície bez zaručeného návratu.
multilevel marketing
Celkovo sa multilevel marketing môže ukázať ako efektívna príležitosť pre tých, ktorí majú záujem o podnikanie a flexibilné zdroje príjmu. Avšak úspech v MLM vyžaduje disciplínu a trpezlivosť.

Sieťový marketing a pyramídová hra – rozdiely

Často sa zamieňajú systémy MLM a pyramídové hry, avšak hlbšie pochopenie ich fungovania umožňuje rozoznať ich odlišnosti. Oba systémy sú založené na modeli, kde je výhodné zapájať ďalších ľudí do siete. Avšak dôležitý rozdiel spočíva v tom, že v sieťovom marketingu nezáleží len na získavaní nových členov, ale aj na predaji produktov alebo služieb.

Nižšie sú zásadné kritériá, ktoré pomôžu identifikovať tieto rozdiely a určiť, či sa jedná o seriózny MLM alebo o podvodnú pyramídovú schému.

Sieťový marketingPyramídová hra
Ponúka kvalitné produktyNeposkytuje kvalitné produkty a zisk sa dosahuje najmä registráciou nových členov
Zameriava sa na predaj cenovo dostupných produktovPonúka predražené produkty alebo produkty s nízkou hodnotou
Poskytuje školenia a podporu pre svojich členovNeponúka žiadne školenia alebo podporu
Ponúka provízny systém, kde má každý člen rovnakú príležitosťV systéme prevláda hierarchia, kde tí vyššie zarobia viac
Firma je členom združení ako DSA, čo prinesie určitú dôveryhodnosťNie je členom žiadnych odborných združení
Ľahko a bez problémov je možné ukončiť členstvo v sietiUkončenie členstva môže byť zdĺhavé a komplikované
Odmena je založená na práci a úspechu členaSľubuje vysoký zisk bez potreby práce alebo úsilia
Výplaty sú pravidelné a spravodlivéVýplaty sú neisté a často sa neuskutočňujú
Sieťový marketing s kvalitným produktom a podporou môže existovať dlhodoboPyramídová hra často zlyhá, keď sa vyčerpá záujem o nové registrácie

Network marketing a jeho história

Model network marketingu má hlbšie korene, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Obchodníci začali budovať podobné predajné systémy už na začiatku 20. storočia. Koncept vytvorenia obchodnej štruktúry, ktorá pracuje pre svojho „zakladateľa“, predstavoval veľkú príťažlivosť.

Identifikácia prvej spoločnosti, ktorá by využívala princípy network marketingu, nie je úplne jednoduchá, pretože si na prvotné miesto nárokuje niekoľko firiem. Jednou z nich je dnes známy AVON. Firma vznikla v roku 1886 pod názvom California Parfume Company. Ďalšou firmou, ktorá je považovaná za „prvú“ MLM spoločnosť, je Watchers, ktorá začala v 30. rokoch predávať doplnky stravy.

V nasledujúcich desaťročiach získaval network marketing na popularite najmä v Spojených štátoch. Vznikli známe spoločnosti ako Nutrilite a Amway, ktorý v sedemdesiatych rokoch prevzal Nutrilite. Nutrilite bola prvou spoločnosťou, ktorá začala účtovať poplatky za vstup do svojej predajnej siete. Dodnes je Amway jednou z najväčších MLM spoločností sveta.

Vrchol popularity network marketing dosiahol v USA v 80. rokoch. V tuzemských končinách bránil socialistický režim rozvoju individuálneho podnikania. Rozvoj MLM prišiel až po revolúcii, najmä v deväťdesiatych rokoch, keď do Česka a Slovenska prenikali zahraničné spoločnosti s dlhou tradíciou.

Network marketing je stále prítomný a neplánuje zmiznúť. Stále vznikajú nové spoločnosti, ktoré lákajú tisíce predajcov do svojich štruktúr.