Pôžička na materskej – na rodičovský príspevok, krátkodobá, ihneď

Obdobie materstva môže byť pre nových rodičov neuveriteľne vzrušujúcim obdobím, ale môže byť tiež finančne náročné. Vzhľadom na náklady na starostlivosť o dieťa a potenciálnu stratu príjmu môže byť pre nové matky ťažké zvládnuť finančné dôsledky materskej dovolenky. Aké sú možnosti pôžičky na materskej?

Záťaž spojená s novonarodeným dieťaťom v domácnosti je obrovská a mnohí rodičia potrebujú finančnú pomoc. Našťastie existuje veľa možností pre tých, ktorí hľadajú pôžičky súvisiace s materstvom.

Tento článok sa bude venovať rôznym typom pôžičiek na materskej dovolenke a ďalším finančným riešeniam, ktoré sú k dispozícii na pomoc novým rodičom pri riadení ich financií.

Materská dovolenka

Materská dovolenka je krásny dar a poslanie, ale môže byť aj veľmi náročná. Matka 9 mesiacov nosí dieťatko pod srdcom a po pôrode ho obklopuje láskou a starostlivosťou. Pri starostlivosti o novorodencov je však okrem materskej lásky potrebné myslieť aj na materiálne a finančné zabezpečenie rodiny.

Materská dovolenka zďaleka nie je prechádzka ružovou záhradou, hoci nesie slovo „dovolenka“, a v spoločnosti prevláda názor, že matky na materskej dovolenke majú dostatok času a priestoru na seba a na oddych.

V skutočnosti je mamička na materskej dovolenke obrazne povedané zamestnaná 24 hodín denne a 7 dní v týždni a musí sa neustále starať o to, aby dieťatku nič nechýbalo. Celkový príjem sa znižuje a výdavky sa niekoľkonásobne zvyšujú. V takýchto prípadoch možno požiadať o pôžičku na rodičovský príspevok na dieťa.

Pôžičky na materskej

Pôžička na materskej je typ pôžičky, ktorá poskytuje finančnú pomoc na pokrytie nákladov spojených s narodením dieťaťa. Zvyčajne sa používa na pokrytie nákladov na účty za lekárske ošetrenie, starostlivosť o dieťa a iné výdavky spojené s pôrodom.

Pôžička sa zvyčajne spláca počas určitého obdobia a môže sa použiť na pomoc rodinám pri zvládaní nákladov spojených s narodením dieťaťa.

Zákonník práce klasifikuje matky na materskej dovolenke ako nezamestnané napriek tomu, že majú pravidelný príjem vo forme rodičovského a materského príspevku. Hoci tieto sumy často nestačia na pokrytie základných výdavkov, zohrávajú dôležitú úlohu v procese schvaľovania pôžičky na materskej dovolenke.

Tradičné banky sa kedysi zdráhali požičiavať ženám na materskej dovolenke, pretože ich považovali za príliš rizikové. Našťastie nebankové spoločnosti majú zvyčajne jednoduchšie a dostupnejšie podmienky pôžičiek. Napríklad Tesco pôžička pre ženy na materskej však už dostupná nie je, pretože spoločnosť ukončila svoju činnosť. Existuje ale viacero iných nebankoviek s takouto ponukou.

Kritériá na získanie pôžičky na materskej

Materské pôžičky môžu pomôcť ženám s finančnou záťažou spojenou s narodením dieťaťa. Na získanie pôžičky na materskej dovolenke je potrebné splniť určité kritériá a požiadavky:

 • Základné požiadavky. Na získanie pôžičky na materskej dovolenke musí žena spĺňať určité požiadavky: predložiť doklad o tehotenstve alebo o novonarodenom dieťati a mať platný preukaz totožnosti. Okrem toho musia mať žiadatelia stály zdroj príjmu a spĺňať minimálnu hranicu príjmu.
 • Úverové skóre. Väčšina veriteľov vyžaduje, aby žiadatelia mali určité kreditné skóre na schválenie pôžičky na materskej dovolenke. Nízke kreditné skóre môže žiadateľa diskvalifikovať, pretože veritelia to môžu považovať za znak finančnej nestability. Je dôležité mať dobré kreditné skóre, aby sa žiadatelia kvalifikovali na pôžičku.
 • Materská dávka. Ak žiadateľ nespĺňa kritériá pre pôžičku na materskej dovolenke, môže mať nárok na materskú dávku. Ide o štátnu dávku, ktorá poskytuje finančnú podporu tehotným ženám s nízkym príjmom. Príspevok sa vypláca priamo žiadateľke a môže pomôcť pokryť náklady spojené s narodením dieťaťa.

Pôžičky a príspevky v materstve môžu tehotným ženám poskytnúť finančnú pomoc. Aby žiadatelia mohli získať pôžičku na materskej dovolenke, musia spĺňať určité požiadavky a mať dobré kreditné skóre. Ak žiadateľ nespĺňa kritériá, môže mať nárok na materský príspevok.

Materský príspevok

Materský príspevok je dávka nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje počas tehotenstva a následnej starostlivosti o dieťa.

Vypláca ju Sociálna poisťovňa a je potrebné o ňu požiadať. Vypláca sa odo dňa nástupu budúcej matky na materskú dovolenku, zvyčajne 6 až 8 týždňov pred termínom pôrodu, za predpokladu, že žena bola poistená aspoň 270 dní (približne 9 mesiacov) počas 2 rokov pred pôrodom.

Celková suma predstavuje 75 % pôvodného platu, pričom maximálna suma je 1 851,40 € (59,72 € na deň) za rok 2023. Dĺžka poberania príspevku sa líši v závislosti od počtu detí, pričom minimálna dĺžka je 34 týždňov a maximálna 43 týždňov.

Muži majú tiež nárok na materský príspevok maximálne 28 týždňov, ale nemôžu ho poberať súčasne so svojou partnerkou.

Keď matke zanikne nárok na poberanie materskej dávky, štát jej bude ďalej poskytovať pomoc v podobe rodičovského príspevku na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do veku 3 rokov.

Nepracujúce ženy alebo študentky nemajú nárok na materský príspevok a po pôrode dostanú rodičovský príspevok.

Prehľad príspevkov pre budúcich rodičov

Od januára 2023 sa zmenila výška rodičovského príspevku a niektorých ďalších príspevkov. Toto je prehľad všetkých príspevkov, na ktoré majú nárok budúci rodičia:

Materské75% z denného vymeriavacieho základu, alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Maximálne 1791,70 €, alebo 1851,40 €.mesačne (za kalendárne dni)
Jednorázový príspevok na dieťa pri narodení829,86 € – prvé až tretie dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní
151,37 € – dieťa zo štvrtého a ďalšieho pôrodu, alebo dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní
Možné zvýšenie o 75,69 € ak sa súčasne narodilo 2 a viac detí.
jednorázovo
Príspevok na viac súčasne narodených detí110,36 €raz ročne
Prídavok na dieťa60 €mesačne
Príplatok k prídavku na dieťa30 €mesačne
Rodičovský príspevok301 € / 412,60 €mesačne (za kalendárny mesiac)
Príspevok na starostlivosť o dieťa280 € (ak je dieťa v starostlivosti zariadenia alebo inej právnickej / fyzickej osoby na živnosť
80 € (ak je dieťa v starostlivosti štátnej materskej školy)
41,10 € (ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby)
mesačne
Daňový bonus na dieťa od 1. 1. do 30. 6. 202146,44 € mesačne (na dieťa do 6 rokov)
23,22 € mesačne (na dieťa nad 6 rokov)
mesačne/ročne
Daňový bonus na dieťa od 1. 7. do 31. 12. 202146,44 € mesačne (na dieťa do 6 rokov)
39,47 € mesačne (na dieťa od 6 do 15 rokov)
23,22 € mesačne (na dieťa nad 15 rokov)
mesačne/ročne
Rekreačný poukaz (respektíve príspevok na rekreáciu a športový poukaz)55% z výdavkov na rekreáciu, maximálne 275 € v jednom kalendárnom rokupodľa frekvencie do maximálnej sumy za rok
Tehotenské (od 1. 1. 2023)15% z denného vymeriavacieho základu
Minimálne 215,50 € / 222,60 €
Maximálne 358,40 € / 370,30 €
mesačne (za kalendárne dni)

Pre zaujímavosť, zamestnanec vo vzore čestného prehlásenia o rekreačnom preukaze prehlasuje, okrem iného, že v príslušnom roku nežiadal o príspevok na rekreáciu ani o rekreačný poukaz u iného zamestnávateľa.

Krátkodobá pôžička ihneď

V prípade, že ženy sú na výchovu dieťaťa odkázané samy, nemôžu sa spoliehať len na rodičovský príspevok a materskú dávku, ktoré ani zďaleka nepokrývajú náklady. V tomto prípade je nápomocná pôžička na materskej alebo krátkodobá pôžička ihneď.

Kedy sú mamičky zaradené do kategórie žiadateľov s nízkym príjmom?

 • ak matka vychováva dieťa sama bez akejkoľvek pomoci
 • jediným zdrojom jej príjmu sú príspevky od štátu

Krátkodobé pôžičky sú ideálnym riešením pre tých, ktorí potrebujú finančné prostriedky na krátke obdobie, zvyčajne do 31 dní. Označujú sa aj ako krátkodobý bezúčelový spotrebný úver a sú určené na preklenutie nedostatku financií v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov.

Vo všeobecnosti sa požičiavaná suma pohybuje v rozmedzí 100, 200 alebo maximálne 350 €.

Hoci sú tieto pôžičky ideálne pre tých, ktorí majú finančný príjem alebo plat, z ktorého môžu požičané peniaze splácať, existujú nebankové spoločnosti, ktoré ponúkajú krátkodobé pôžičky ihneď aj pre nezamestnaných, dôchodcov alebo práve ženy na materskej dovolenke.

Pôžičky na rodičovský príspevok

Pôžičku na rodičovský príspevok je možné získať štandardne alebo online v nebankových subjektoch. Neexistuje však žiadny špeciálny produkt pre rodičov na rodičovskej dovolenke. Pôjde o krátkodobú pôžičku, napríklad jednu z kategórie „bez dokladovania príjmu“.

Treba mať na pamäti, že tento typ pôžičky nie je vo veľkej výške a je potrebné ju pomerne rýchlo splatiť, pričom RPMN je vysoká.

Viaceré banky akceptujú rodičovský príspevok ako príjem, s ktorým možno získať pôžičku, a niekoľko bánk akceptuje materský príspevok. Ak príjem nepostačuje na získanie úveru, je možné prizvať spoludlžníka alebo úver zabezpečiť. Ak je však rodičovský príspevok jediným príjmom, je nepravdepodobné získať veľký úver.

Slovenská sporiteľňa akceptuje materský príspevok, ale len so spoludlžníkom s iným prijateľným príjmom. Podobne aj ČSOB ho akceptuje len v kombinácii s iným hlavným, t. j. vyšším príjmom. Ostatné banky akceptujú ako príjem len rodičovský príspevok.

Nebankové pôžičky aj na rodičovský príspevok

Nebankové pôžičky môžu byť skvelou voľbou pre rodičov, ktorí chcú financovať svoj rodičovský príspevok. Tieto pôžičky môžu ponúknuť flexibilnejšiu a pohodlnejšiu možnosť ako tradičné bankové pôžičky, pretože nevyžadujú dobré kreditné skóre ani vysokú akontáciu.

Tieto pôžičky zvyčajne poskytujú online veritelia a často sú nezabezpečené, čo znamená, že sa nevyžaduje žiadne zabezpečenie.

Na rozdiel od tradičných bankových pôžičiek sú nebankové pôžičky na rodičovský príspevok zvyčajne určené na splatenie v kratšom časovom období, často v priebehu niekoľkých mesiacov. To z nich robí ideálne riešenie pre rodičov, ktorí chcú rýchlo financovať svoj rodičovský príspevok.

Úrokové sadzby týchto pôžičiek sú zvyčajne vyššie ako pri tradičných bankových pôžičkách, ale rýchlejšia doba splácania môže rodičom uľahčiť riadenie ich financií.

Väčšina nebankových pôžičiek je k dispozícii aj s flexibilnými možnosťami splácania, čo rodičom umožňuje splácať pôžičku po menších, ľahšie zvládnuteľných častiach. Rodičia tak môžu ľahšie dodržiavať splátky a ľahšie spravovať svoje financie.

Nebankové pôžičky sú zvyčajne drahšie ako tradičné bankové pôžičky a môže byť ťažké získať ich. Pre rodičov, ktorí potrebujú rýchlu pôžičku na financovanie rodičovského príspevku, však môžu byť nebankové pôžičky skvelou voľbou.

Materská – kde si požičať?

Budúci rodičia majú možnosť požičať si v týchto bankových aj nebankových spoločnostiach:

 • Dobrá pôžička na čokoľvek od Poštovej banky s výškou úveru od 300 do 30 000 € – kontroluje sa pravidelný príjem manžela a bonita rodiny
 • PORT System, ktorý ponúka pôžičky od 50 do 500 € – doba splatnosti je 15 až 30 dní, bez nutnosti dokladovania príjmu
 • mBank s výškou úveru od 350 do 1 500 € – nie je nutné platiť úrok, platia sa 2 % z celkovej sumy úroku a doba splatnosti je 1 rok

Služby týchto spoločností už využili tisíce spokojných zákazníkov, takže ženy na materskej si môžu byť isté serióznym jednaním a férovými podmienkami.

Nemali by sa nechať zlákať podozrivo nízkymi úrokovými sadzbami niektorých spoločností, ktoré prostredníctvom rôznych poplatkov dokážu navýšiť RPMN do astronomických výšok.

Najčastejšie otázky a odpovede

 • Môžem počas materskej dovolenky pracovať?

Pokiaľ ste zamestnankyňou a nie SZČO, tak počas čerpania materskej dovolenky a poberania príspevku nemôžete zároveň aj pracovať u toho zamestnávateľa a na tej istej pozícii, z akej ste na materskú dovolenku nastupovali.

 • Čo ak zabudnem požiadať o materský príspevok?

Nič sa nedeje, môžete oň požiadať aj dodatočne, ale musíte všetko zdokladovať. Doložiť musíte teda lekárske správy, rodný list a potrebné žiadosti. Tento nárok si môžete uplatniť do tretích narodenín dieťaťa, potom vám už zaniká a spätne ho nedostanete.

 • Môže byť na materskej aj otec dieťaťa?

Áno, môže. Rozdiel je v dĺžke trvania materskej dovolenky. U žien je to 34, 36 alebo 43 týždňov v závislosti od rôznych podmienok, muž však môže ostať na materskej maximálne 28 týždňov.

 • Je možné poberať súbežný materský príspevok?

Do konca roka 2018 táto možnosť oboch rodičov na materskej dovolenke nebola možná. Od januára 2019 však vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá možnosť poberať súbežný materský príspevok dovoľuje. To za predpokladu, ak každý z rodičov bude poskytovať strarostlivosť inému dieťaťu.

 • Dajú mi pôžičku, keď som na materskej?

Áno, pôžička pre mamičky na materskej dovolenke, respektíve pôžička na rodičovský príspevok je aktuálna a dostupná.

Pôžička na materskej dovolenke – áno alebo nie?

Pôžička na materskej dovolenke nemusí byť tou najideálnejšou možnosťou, ako zabezpečiť bezproblémovú starostlivosť o dieťa a jeho zdravý rast a vývoj. Napriek tomu je často jediným riešením pre mnohé matky, ktoré sa ocitli vo finančných ťažkostiach.

Pred prijatím pôžičky je dôležité uistiť sa, či je dlžník schopný reálne splácať danú sumu. V opačnom prípade môže pôžička spôsobiť viac problémov, ako ich vyriešiť.